Hjem
Studentsider
nordplus

Uppsala universitet og Det medisinske fakultet (NORDPLUS - Medicin i Norden)

  • LandSverige
  • ByUppsala
  • AvtaletypeNordplus
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld berre for medisinstudentar.

Når i studiet kan eg reise

Medisinstudentar kan reise på utveksling til Uppsala Universitet sitt 9. semester. Det er mogeleg å reise ut i haust- eller vårsemesteret.

Språk

Normalt vil det vere uproblematisk å nytte norsk som skriftleg arbeidsspråk når ein er på utveksling i Skandinavia. Ver likevel merksam på at det ved somme lærestader kan vere naudsynt å søke om særskilt løyve for å levere eksamen på norsk.

Kva emne kan eg ta

Kurset klinisk medicin V er vurdert som tilsvarande MED9 ved UiB, med unntak av medisinsk genetikk, som du må ta igjen etter utvekslinga.

Det er ikkje mulig å få dekt MED7 ved Uppsala universitet.

Studieavgift

Nordplus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Uppsala universitet er Sveriges eldste universitet, grunnlagt i 1477. Det har ni fakultet med om lag 25 000 fulltidsstudentar og har tre hovuddisiplinar: humaniora og samfunnsvitskap, medisin og farmasi og tekniske- og naturvitskaplege fag. Uppsala universitet har fleire campusar i byen, og har ein campus i Visby, Gotland etter samanslåing med Høgskolen på Gotland i 2013. Uppsala er rangert blant verdas 100 beste universitet i tre ulike rankingar.

Uppsala er Sveriges fjerde største by med 150 000 innbyggarar, og ligg 65 km nord for Stockholm. Det er ein kultur- og studentby, rundt 45 000 studentar set eit tydeleg preg på byen.

Bustad

Uppsala universitet har ikkje studentbustadar, men eit Housing Office administrerer tleige av bustader til studentar. Det er òg mogleg å finne bustad på den private marknaden.

Semesterinndeling

August - januar og januar - juni.

Studentrapportar

2022

Vårsemesteret 2022 - MED9

Vårsemesteret 2022 - MED9

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Uppsala er en flott studentby med et veldig bra tilbud for utvekslingsstudenter. Når man får tildelt en studieplass får man tilsendt mye informasjon om studiestart og hva man trenger å gjøre av forberedelser. Et tips er å søke bolig hos Uppsala housing office så fort som mulig. Her får man velge mellom mange ulike studentboliger og jo tidligere ute man er med å søke, jo større sannsynlighet er det for å få et bra sted å bo. Man får også tildelt en kontaktperson som er medisinstudent selv (en slags fadderordning) og som man kan spørre dersom det skulle være noe.

Undervisningsformer

MED9 i Uppsala er et veldig greit oppsatt semester, men man må følge timeplanen ganske tett da denne er kompleks. Semesteret er delt inn i tre blokker: infektion, pediatrik og gynekologi/obstetrik. Kullet fordeles over disse tre blokkene. Det gjør at gruppene man skal ha undervisning med ikke er for store. Hver blokk er gjerne oppbygget med en ganske intens uke med forelesninger og seminarer (ofte arbeid i små grupper) første uke. Deretter har man ulike former for praksis-uker, seminar-uker, plugg- og mottaks-uker osv. Alle uker slutter med en undervisningsdag på fredager. Det er også mye obligatorisk undervisning og mye praksis.

I løpet av oppholdet får man også gå vakt (eller "jour"). Her får man stille opp på et av mottakene på sykehuset og ta imot pasienter selvstendig, diktere journalnotater på pasienter (som man får tilbakemelding på) og diskutere pasienten med legen som går vakt. Med andre ord får man trene seg klinisk på en veldig selvstendig måte.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes emnetilbudet passet meg veldig godt. Fagene er interessante og undervisningsformer med mye gruppearbeid og samarbeid med andre studenter. Dette er med andre ord et semester der man ikke bare går i forelesning og forsøker å absorbere budskapet til en foreleser, men en mulighet for å lære sammen med flere. Vil si det er noe som gjennomsyrer måten å studere medisin på i Uppsala.

Fagleg utbyte og språk

I dette emnet følger man undervisning på svensk. Man følger kort sagt alle forelesninger og alt fagstoff på svensk og avlegger eksamener som er skrevet på svensk der man kan svare på norsk (om man ønsker det). All kommunikasjon med pasienter er også på svensk (eller svorsk). Min opplevelse var at det var litt utfordringer i begynnelsen, men at svensker forstår relativt mye av det man sier om man bytter ut enkelte ord. Dette er altså en språkbarriære som ikke er alt for stor og man kommer langt med "svorsk".

Universitetsområdet og byen

Som by er Uppsala veldig koselig og oversiktlig. Ikke en veldig stor by, men med et enormt universitetssykehus. Det må også påpekes at de fleste som bor i Uppsala er studenter. Dette fører til at mye av utelivet også bare er for studenter og drevet av studenter. Anbefaler på det sterkeste å melde seg inn i en nation så fort som mulig. Da får du tilgang til alle nationene der det hele tiden er events, barer og resturanter å gå på. Rett og slett et veldig levende studentmiljø for de som ønsker å delta i dette.

Bustad

Gjorde her kort prosess. Søkte via Uppsala housing office. Om man er utvekslingsstudent og er tidlig ute er det veldig greit å få tak i bolig ved Uppsala housing office. Anbefaler likevel å søke opp hvor i Uppsala de ulike studentboligene de har ligger da det er stor forskjell på avstand til byen/sentrum og til sykehuset.

Sosialt miljø

Mye av det sosiale var for min del knyttet til venner jeg ble kjent med på studiet. I tillegg foregår mye av opplegget i Uppsala rundt nationene og disse tilbyr ofte mye for utvekslingsstudenter. Det er også egne grupper for utvekslingsstudenter.

2020

Vår 2022 - Medisinstudidet (MED9)

Vår 2022 - Medisinstudidet (MED9)

05.10.2020 - 21.12.2020

Førebuingar/praktiske tips

Vi kom tidlig i kontakt med semester-koordinator, fikk all nødvendig informasjon om hva som måtte ordnes i forkant, og du får via vedkomne ditt T-nummer (et midlertidig svensk personnummer, selv om det så og si kun kan brukes i sammenheng med universitetet). Om man gjør det du får beskjed om da er det meste i boks:) Ellers fikk man også tildelt en fadder som tok kontakt med deg, som vil vise deg byen og campus;)

Undervisningsformer

Kullet er delt opp i 3 klasser og undervisningen i 3 blokker (pediatri, gynekologi/obstetrikk og infeksjon), du gjennomfører hver blokk for seg og går i den samme lille klassen hver blokk. Ettersom undervisningsgruppene var mindre opplevdes det som at man kom nærmere på forelesere og undervisningen, det ble lettere å spørre og diskutere, og man ble godt kjent med klassen. I tillegg fikk man hatt ett og ett fag, og kunne dermed fokusere fullt på hvert enkelt emne hver for seg, hvilket jeg syns var veldig bra! Generelt syns jeg forelesningene var veldig bra og foreleserne ekstremt flinke og greie!!

Undervisningen var basert mye på praksis og gruppeundervisninger. Under hver av bolkene hadde man en gruppe (tilsvarende M-grupper), som man fulgte i gruppeundervisning, man hadde samme praksis-rotering (ikke nødvendigvis samme sted, men til samme tid) og gjennomførte PBLer (patient-based learning).
- Infeksjons-bolken var mer preget av undervisning og gruppeundervisning enn ped og gyn/obs, som hadde noe mer praksis. Ped og gyn/obs var organisert uke for uke, der enkelte uker var seminar-uker og andre hadde du praksis (hvilket kunne være på Akademiska sjukhuset i Uppsala, eller et helt annet sted i landet). Men hver fredag var det forelesninger og CBL på plass i Uppsala. Altså var det stort sett praksis man-tors, og forelesninger fredager. Under infeksjon var det mindre praksis, men gikk en del vakter.
- Undervisningen skilte på standard forelesninger og seminarier. Seminariene var lagt opp slik at man skulle ha forberedt seg og lest på forhånd, og så var selve seminariet mer som en diskusjon med pasienteksempler. Det kunne iblant føles som mye jobb, da det varierte veldig hvor mye man skulle forberede, men det ga veldig godt læringsutbytte og bidro nok til at innlesning til eksamen gikk mye lettere.
- Hver bolk hadde hver sin PBL, som var bygget opp slik at gruppen fikk framlagt en case/pasient første uken av den bolken. Man fikk ta opp anamnese og stille spørsmål til gruppeleder (lege) og diskuterte deretter ulike diff-diagnoser, hvordan man ville gå fram videre osv, og leste seg opp på dette til neste gang. Påfølgende uke diskuterte man videre hva man hadde lest, fikk framlagt ny info, diskuterte videre plan og arbeider videre på samme måte, til man siste uken fikk "fasit". Dette syns jeg var en utrolig god undervisningsform, som virkelig gjorde at alle studentene engasjerte seg og deltok aktivt. Legen/gruppeleder var til stede hver uke, hen deltok ikke direkte i diskusjonen men var tilgjengelig for spørsmål.

Underveis var det små vurderinger, som f.eks. visitter, muntlige tester/diskusjoner (f.eks. om antibiotika i infeksjons-bolken) og praktiske tester/øvelser (f.eks. gyn-undersøkelse). Disse var generelt lavterskel og overkommelig, og det var veldig åpent for å gjøre feil :) Så ingenting å bekymre seg over! Men en god måte å holde kontinuitet i lesingen.

Til slutt, etter man har gjennomført alle bolkene, var det skoleeksamen, der ped og gyn/obs var én felles og avholdt en dag, mens infeksjon var en separat og avholdt en annen dag. Eksamen var en blanding av MCQ og kortsvar, ganske likt hva man er vandt med fra UiB.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg syns det var en utrolig god oppbygging og organisering av semesteret som ga et veldig godt læringsutbytte. Ettersom semesteret var delt og fagene separert, føltes det enklere å ta unn over seg det nye man lærte, da ikke flere fag surret i hodet samtidig. I tillegg var jeg veldig glad for å få infeksjon som et eget fag, ettersom vi ikke får det i Bergen, og jeg følte jeg for en gang skyld virkelig klarte å sette meg inn i de ulike infeksjonssykommene; symptomene, etiologien og ikke minst behandlingen. Vil anbefale Uppsala på det sterkeste!

Fagleg utbyte og språk

Som skrevet over syns jeg at jeg fikk et svært godt faglig utbytte. Mtp organsieringen av fagene, undervisning i form av seminarer der man må forberede seg, mye klinikk og pasientkontakt osv., følte jeg at læringsutbyttet var veldig godt!
All undervisning var på svensk, det var ikke et problem i det hele tatt, men det kan være behov for å bytte ut noen norske ord med svenske, men det kommer av seg selv etterhvert.

Universitetsområdet og byen

Uppsala er ikke en veldig stor by, kanskje ca. på størrelse med Stavanger, og det Akademiska sjukhuset (universitetssykehuset i Uppsala) ligger typ 2min gange fra sentrum:) Uppsala er en veldig koselig liten by, med masse søte kafeer og hyggelige uteområder, og mye historie!
Mer om Uppsala som studentby nedenfor

Bustad

Det er mulig å få bolig via universitetet, men det er svært varierende standard på disse, og lokalisering... Jeg fant heller et rom i et "dorm", og var veldig glad jeg fikk bo med en gjeng svenske studenter og ikke bare andre utvekslingsstudenter. Det finnes grupper på facebook man kan finne rom/leiligheter (spør fadderen din), ellers fant jeg min på blocket.se.

Sosialt miljø

Uppsala Universitet er Nordens eldste universitet, og studentmiljøet viser godt dette. Det er 13 kår/Nationer i Uppsala, som omtrent er en nation per "fylke" (det finnes ikke noen gode ord for å beskrive hva en nation er, men jeg pleier å sammenligne det med Samfundet i Trondheim, bare bedre og større.. ville googlet;)). Jeg ville absolutt anbefalt å gå med i en nation, da får man "kår-legg" og vil kunne komme inn på alle nationer. De holder fester, klubb, har kafeer, restauranter, flere har kor, det blir holdt sittninger (ish galla), gasker (litt mer jalla galla) osv. Det er alltid noe som skjer, alltid noe å være med på, og det er fantastisk gøy!

Det er også mange ting å være med på i regi av medisin, som idrettslag, sittninger, ball osv osv. Jeg ville forhørt meg med noen i klassen;) Jeg opplevde også klassen som veldig imøtekomne og man ble fort tatt inn i varmen! Ellers er andre utvekslingsstudenter også kjekt å lene seg på.

2015

Vår 2015 - Integrert master i rettsvitskap - Uppsala universitet

Vår 2015 - Integrert master i rettsvitskap - Uppsala universitet

19.01.2015 - 07.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Man får tilsendt en god del informasjon fra Uppsala universitet, men de er ikke så flinke eller raske på å svare på mail, så det kan anbefales å ta turen dit selv dersom man ønsker å finne ut av ting. Kontaktene ved UiB kan svare på det meste. Personlig valgte jeg å dra til Uppsala da jeg hadde mange venner som studerte der og likte byen veldig godt.

Undervisningsformer

Undervisningsformen er ganske lik den i Bergen, med forelesninger og seminarer. Kravet til oppmøtet er noe strengere enn i Bergen, og forelesninger regnes ofte som en del av det obligatoriske. På seminarene er det krav om minst 80 % oppmøte, så du kan gå glipp av maks ett eller to, avhengig av størrelsen på kurset. Går du glipp av et mer enn den tillatte kvoten kan du kompansere for dette med å skrive et Pm - et fire siders dokument der du svarer på spørsmålene som skulle gjennomgås på seminaret. Går du glipp to mer får du ikke godkjent kurset.

I hvert fag deles man inn i basegrupper på 3-5 studenter og på hvert eneste seminar må man enten ha en fremføring eller redegjøre for spørsmålene til seminaret i basegruppen i felleskap. Det er dermed vanlig at man møtes i basegruppene før seminaret og forbereder seg samlet.

Vurdering av emnetilbodet

Personlig syntes jeg utvalget av engelske kurs var noe magert, men som del av en avtale mellom nordiske universitet kan man som norsk velge svenske fag og avlegge eksamen på norsk. Du følger imidlertid forlesninger og pensum på svensk, så det kreves gode svenskkunnskaper for å få lov til dette. Jeg hadde et svenske og ett engelsk fag, og det gikk tydelig frem at Universitetet ikke var vant til at utvekslingsstudenter tok svenske fag. Dette bød på veldig mange utfordringer for meg, da det administrative ved Uppsala universitet ikke er særlig velfungerende. Vil derfor anbefale deg å tenke godt igjennom før du velger et fag på svensk.

Fagleg utbyte og språk

Språklig sett var det få utfordringer for min del, og de fleste nordmenn vil fint klare å forstå svensk. Enkelte svensker er ikke så stødige i norsk, så du kommer litt lengre med "svorsk".

Universitetsområdet og byen

Uppsala er en liten og veldig koselig by, hvor flesteparten er studenter. Dette resulterer i at det finnes studentrabatter de fleste steder, og de fleste utestedene (nationene) er kun for studenter. Det lønner seg dermed å melde seg inn i en nation (koster ca. 250 SEK) og man får da tilgang til alle nationene. På nationene finnes det resturanter, barer, lesesalplasser mm. Det er mange utvekslingsstudenter som velger å engasjere seg på en nation for å bli kjent med flere.

Juridisk fakultet har ikke en bolig som i Bergen, men er spredd litt mer rundt omkring i byen. I mai åpnet det nye lesesal- og undervisningsrom sentralt i Uppsala, og disse var veldig fine.

Når du bor i Uppsala har du en 20 minutters reisevei til Arlanda flyplass og 40 minutters togtur til Stockholm. Det åpnet nylig lyntog fra Oslo til Stockholm som tar ca. 4, 5 time, så Oslo- Uppsala med tog tar ca. 5 timer.

Bustad

Som utvekslingsstudent får man tilbud om studentbolig gjennom universitetet, men standarden på disse er ikke særlig god. Du må belage deg på et lite rom og bad hvor du deler kjøkken med 10-15 andre. Ut i fra hva jeg ble fortalt må du belage deg på at det alltid er fest i bygningen om du bor i en av studentboligene og disse kan bli ganske ville.

Personlig leide jeg privat gjennom Blocket.se(Sveriges Finn.no) og var veldig fornøyd. Man må her som ellers være obs på at det kan finnes svindlere. Det finnes også en rekke facebookgrupper man kan melde seg inn i for å finne bolig, og nationene tilbyr også boliger til studentene.

Husleien i Sverige er en del lavere enn i Norge.

Sosialt miljø

Det finnes masse å gjøre om man ønsker et sosialt miljø. De nevnte nationene tilbyr masse for utvekslingsstudenter, samt at det finnes egne eventer for utvekslingsstudenter arrangert av egne forreninger. Som jusstudent kan man også melde seg inn i Juristforeningen i Uppsala, som også tilbyr mye sosialt.

Informasjon