Hjem
Studentsider
nordplus

Københavns Universitet og Det medisinske fakultet (NORDPLUS - Medicin i Norden)

  • LandDanmark
  • ByKøbenhavn
  • AvtaletypeNordplus
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld berre for medisinstudentar.

NB! Fakultetet har også ein Erasmus-avtale med universitetet. Bruk denne avtalen når du søker. Det er ikkje naudsynt å legge til Nordplus-avtalen i tillegg.

Når i studiet kan eg reise

Det er avhengig av kva for eit semester du ønsker å utveksle i, og av at emnekombinasjonen ved vertsuniversitetet samsvarar nokolunde med emnekombinasjonen du elles skulle ha tatt ved UiB i utvekslingssemesteret. Du må ha tatt 60 studiepoeng før du kan reise på utveksling.

God planlegging er viktig for eit utbyterikt utvekslingsopphald.

Språk

Normalt vil det vere uproblematisk å nytte norsk som skriftleg arbeidsspråk når ein er på utveksling i Skandinavia. Ver likevel merksam på at det ved somme lærestader kan vere naudsynt å søke om særskilt løyve for å levere eksamen på norsk.

Studieavgift

Nordplus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Då Københavns Universitet blei grunnlagt i 1479 hadde det svært stor grad av sjølvstyre, med eigne lover, domstolar og fengsel, men desse fullmaktene blei inndregne under reformasjonen. Universitetet spelar ei viktig rolle ikkje berre i dansk, men òg i norsk historie, ettersom det var hit nordmenn måtte reise for å studere fram til år 1811. I dag har universitetet i kongens by rundt 40 000 studentar, fordelte på åtte fakultet og fire campusar som alle ligg i, eller innan sykkelavstand frå sentrum.

København ligg på øyane Sjælland og Amager ved Øresund, ein halvtimes togtur frå Sverige og halvannan times flytur frå Bergen. I storbyområdet København bur det rundt 1,2 millionar menneske. Dei kan glede seg over å bu det som fleire gongar har blitt kåra som verdas beste by å bu i, og som elles er kjend for verdsleiande gastronomi, den liberale fristaden Christiania og ivrige syklistar.

Bustad

Universitetet har ingen eigne studentbustader, men samarbeider med ein uavhengig velferdssamskipnad om bustadformidling for internasjonale studentar. Skandinaviske studentar vel vanlegvis å leige bustad privat.

Semesterinndeling

September - januar og februar - juni.

Studentrapportar

2020

BAPS-AOP - VÅR 2021

BAPS-AOP - VÅR 2021

15.08.2020 - 31.12.2020

Førebuingar/praktiske tips

Dette synes jeg fungerte fint. Jeg fant ut av det jeg trengte og informasjonen var relativt lett tilgjengelig.

Undervisningsformer

Har hatt skoleeksamen hjemme (pga corona), muntlige presentasjoner både på zoom og fysisk, hjemmeeksamen og semesteroppgaver. Med andre ord er det veldig variert. Læringsutbyttet var godt, og jeg følte eksamen svarte til det jeg hadde lært.

Vurdering av emnetilbodet

Svært mange og varierte fag. Lett å finne noe en liker og synes er interessant. Et minus er at noen av valgfagene har danske studenter førsterett på, så det kan fort hende at en ikke får de danske valgfagene man ønsker.

Fagleg utbyte og språk

Dansk og engelsk, og begge deler gikk helt fint. Legger man om en smule og bruker danske ord og uttrykk kommer man seg fint gjennom det, og forstår foreleseren.

Universitetsområdet og byen

Byen har absolutt alt man kan ønske seg. Det er lett å komme seg rundt, folk er hyggelige og hjelpsomme dersom man har bruk for det. Universitetsområdene er store, og kan være noe forvirrende. Man bruker litt tid på å orientere seg.

Bustad

Det er som i mange andre storbyer, ikke helt enkelt å finne bolig i København. Man kan søke om kollegie, men det valgte jeg å ikke gjøre. Ved flittig bruk av nettsider og facebook skal man klare å skaffe seg et rom. Prisene varierer mye i hvilket område en ønsker å bosette seg i.
Indre by er selvfølgelig dyrere enn for eksempel Valby.

Sosialt miljø

Hvis en aktivt oppsøker både dansker og andre internasjonale studenter, er det ikke noe problem å skaffe seg et sosialt nettverk. Mtp at mine to semester har vært preget av corona, har det selvsagt vært annerledes. Det har for eksempel ikke vært fester og arrangementer i regi av universitetet. Jeg kan likevel si at det jeg har hørt fra andre at slike arrangement pleier å være veldig kjekke.

PRPSYK - HØST 2020

PRPSYK - HØST 2020

15.01.2020 - 15.06.2020

Førebuingar/praktiske tips

Det var greit å være tidlig ute å søke fag, for å sikre å få plass på de fagene som var nødvendig for å semesteret godkjent.

Det kan være nyttig å melde seg inn i facebook-gruppen Nordmenn i København (her fant jeg sted å bo) og Psykologistuderende på Københavns Universitet (her fikk jeg mye faglig hjelp, eksamensoppgaver og lignende)

Undervisningsformer

Jeg tok Social Psychology (på engelsk) hvilket tilsvarte mye av den sosialpsykologien som finnes på årsstudium, muligens noe mer avansert, men denne opplevdes veldig okei. Her var det bare forelesninger og en hjemmeksamen til slutt.

Det andre faget var Sosial-, utviklings- og intergrationspsykologi (på dansk) som også bare var forelesninger med en hjemmeksamen til slutt. Dette faget var ganske krevende og nytt, sammenlignet med det fokus jeg var vant med fra UiB. Det er en slags kommunepsykologi.

Det siste faget var også Sosial-, utviklings- og intergrationspsykologi (på dansk), men som et seminarkurs, hvor vi leste tekster og diskuterte sammen en gang i uken. Eneste vurderingsformen var en innlevering av et essay med selvvalgt tema.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg måtte velge disse tre fagene for at det skulle samsvare med PROPSY309 og 310, men det fantes veldig mange andre kule psykologifag.

Fagleg utbyte og språk

Jeg synes de to fagene på dansk var veldig interessante, og jeg lærte mye som jeg opplever at vi ikke har om på professjonsstudiet i Norge. Jeg fikk skrive innlevering og eksamen på norsk.

Universitetsområdet og byen

Campus er veldig fint og sentralt midt i byen. Og byen er jo verdens beste utvekslingsby.

Bustad

Jeg fant en jente som framleide sitt rom i en privat leilighet på Nørrebro, og betalte 5100 danske kroner i måneden. Hun kom tilbake 1.mai, og jeg flyttet deretter til en annen leilighet. Denne lå på Vesterbro, og jeg leide hos en kvinne som var bortreist i mai og juni, og betalte her 3500 danske kroner, hvilket var billig relativt til mye annet jeg så. Både Nørrebro og Vesterbro er perfekte bydeler med masse unge folk, parker, butikker, caféer og barer.

Sosialt miljø

Jeg møtte andre utvekslingsstudenter på introduksjonsdagene og holdt kontakten med noen av disse, som igjen hadde roomies som igjen hadde andre venner, og jeg opplevde det veldig sosialt. De fleste var likevel hovedsakelig utvekslingsstudenter, men det var egentlig fint, for da har man mye av den samme innstillingen for oppholdet.

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

02.09.2019 - 31.01.2020

Førebuingar/praktiske tips

For å finne bolig i København, er det et godt tips å melde seg inn i eksisterende grupper på Facebook for "Nordmenn i København". Det er også smart å ta kontakt med norske studenter på CBS for boligtips. Ellers så fungerer alt av norske forsikringer, mobilabonnement og bankkort i København, så det er lite praktisk som må ordnes i forkant.

Undervisningsformer

Undervisningsformen varierer i de forskjellige fagene, men de fleste er seminarbasert hvor det er en blanding av gruppearbeid og PowerPoint-leksjoner fra professoren. Ingen av seminarene er obligatorisk, men det er mye fokus på at det som blir sagt i seminarene, er det som er eksamensrelevant. Eksamensformene i de ulike fagene varierer også. Noen har 20 minutters muntlig eksamen, "vanlig" skriftlig skoleeksamen, innleveringer, eller en hjemmeeksamen over 3 dager. Det blir lagt ut god informasjon på fakultetets hjemmesider om hvilken eksamensform de ulike fagene har, og ca. dato for når de gjennomføres.

Vurdering av emnetilbodet

Det er mange fag å velge mellom, både på dansk og på engelsk. De fleste fagene er 7,5 eller 15 ETCS (studiepoeng). Hvis man velger 7,5 fag, har man eksamen midtveis i semesteret. Min erfaring er at vanskelighetsgraden i fagene varierer veldig, og da spesielt i de fagene som tilbys på engelsk. Det kan derfor være lurt å forhøre seg med tidligere utvekslingsstudenter, eller lese nøye beskrivelsen av faget og forventet "work-load" i emnebeskrivelsen som er tilgjengelig på hjemmesidene til fakultetet.

Fagleg utbyte og språk

Som nevnt er det ulik vansklighetsgrad i de forskjellige fagene, men jeg endte opp med å velge fag som jeg føler jeg har hatt godt faglig utbytte av. Det største utbytte er nok likevel knyttet til å bruke engelsk i en juridisk kontekst. I de engelske fagene er som regel professorene svært nøye på at all kommunikasjon skal skje på engelsk, og det er jevnt over et godt engelsk nivå både på professorene og på studentene.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er forholdsvis nytt, og har alle fasiliteter man kan ønske seg. Det er også veldig lett å komme seg til universitetsområdet både på sykkel og med metro. København er også en helt fantastisk by, og det er ikke vanskelig å finne ting å fylle tiden med under utvekslings-semesteret. Et tips er å tidlig bli kjent med de ulike bydelene, og prøve å bli med på så mye som mulig, så tidlig som mulig. Byen er også perfekt å utforske på egen hånd med sykkel.

Bustad

Jeg fant bolig gjennom annonser på Facebook-gruppen "Nordmenn i København", og jeg har hørt at andre utvekslingsstudenter har hatt blandende erfaringer ved de boligene som Universitetet tilbyr. Dersom du ønsker å komme deg frem på sykkel (som anbefales på det sterkeste), så er et tips å sjekke at sykkelavstanden ikke er lengre enn ca. 30 min. hver vei.

Sosialt miljø

På fakultetet er det veldig godt opplegg for utvekslingsstudentene som tar LLM, men det er mangel på noe organisert for studenter som utveksler kun ett semester. Dette er imidlertid noe fakultetet har sagt at de skal ta tak i. Selv om det ikke er et organisert opplegg for det sosiale, er min erfaring at det ikke er vanskelig å få seg venner gjennom å legge ned en liten egeninnsats!

2019

Haust 2019 - BA i Matematikk for industri og teknologi

Haust 2019 - BA i Matematikk for industri og teknologi

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det er viktig å holde seg oppdatert i starten. Man får mange e-poster som gir alt av informasjon, men det er lett å bli overveldet. Les godt gjennom informasjonen på UiB sine nettsider for utveksling og følg med på informasjon som blir gitt av KU. Finn bolig, skaff deg en sykkel. Ta med regnjakke, for du kommer til å sykle selv om det regner :-)

Undervisningsformer

Undervisningen består som regel av forelesninger og gruppetimer/øvelser. Forelesningene kan variere fra store auditorium med flere hundre studenter til små klasserom med kun noen få studenter. Lengden på forelesningene varierer mellom fagene, fra 2 timer til 4 timer. Gruppetimene er for å hjelpe med innleveringer og lignende, men dette tilbudet tok jeg ikke nytte av. I mange fag har man innlevering en gang i uken, som kan være ganske krevende. I noen av disse fagene blir man vurdert ut ifra innleveringene i stedet for å ta eksamen. I andre fag må man bestå innleveringene for å kunne ta eksamen.

KU tilbyr flere forskjellige eksamensformer. Alle eksamenene foregår den siste uken i inneværende blokk, der de kan gis som hjemmeeksamen, muntlig eksamen eller vanlig 3-5 timers eksamen. I noen fag teller innleveringene som vurdering i faget, og det blir ikke holdt eksamen. Under mitt opphold hadde jeg kun hjemmeeksamen og innleveringer som talte som vurdering. Hjemmeeksamen varte ca. 1 uke, og jeg regner med at dette er for at man skal få rikelig med tid til å ta flere eksamener av gangen. På hvert fag på KU sine sider står det hvor mye tid de forventer at du jobber med eksamenen (og faget generelt). F.eks. tok jeg et fag som hadde hjemmeeksamen i 1 uke, men forventet tid man skulle bruke var kun 20 timer.

Vurdering av emnetilbodet

På Science fakultetet på Københavns Universitet er semestrene delt inn i blokker. Dette vil si at man tar som regel 15 poeng av gangen, med en eksamensperiode etter hver blokk. Noen av fagene er på 7.5 ECTS som går over en blokk, og noen er på 15 ECTS og går over to blokker. Jeg vet ikke om dette er spesielt for Science fakultetet, men jeg tok et fag på det Økonomisk fakultetet, og der var det semester med eksamen i desember.

Fagene er delt inn i forskjellige skjemagrupper som forteller når du har forelesning og gruppetimer. Dette gjør det vanskelig å ta emner som er i samme skjemagruppe, da absolutt alt opplegg er lagt opp på samme tidspunkt, som kan være litt dumt hvis du finner fag du er interessert i som ligger i samme skjemagruppe. På en annen side er det fint, da man får en god pause mellom de forskjellige fagene man tar. De fleste dagene har man kun ett fag om dagen, men noen dager har man to, og disse er skilt med en times lang lunsjpause fra kl. 12 til 13.

Emnene som blir tilbudt ved Science fakultetet er mange, og de varierer veldig i vanskelighetsgrad, og det kan være vanskelig å finne ut av akkurat hvor vanskelig det er før man starter undervisningen. Man har en uke etter starten av blokken der man kan skifte fag om man ikke er fornøyd med valget man har gjort. Jeg gikk på en smell der jeg ikke forstod hvor mye som ble forventet av meg i ett fag før det hadde gått over en uke, og jeg måtte da ta faget ved det Økonomiske fakultet, der man kunne melde seg opp lengre ut i semesteret. Dette var ikke et kjempeproblem, men jeg fikk noe overlapp i timeplanen. Noe å være obs på.

Fagleg utbyte og språk

Fagene på Science foregår både på engelsk og dansk. Som norsk student var det ikke noe problem å ta fag på dansk. Tallsystemet deres var selvfølgelig noe å sette seg inn i, men etter en stund gikk dette helt fint. Det har ikke vært noe problem med innleveringer o.l. når jeg har levert på norsk, men jeg har hørt av noen av de norske studentene at de har fått beskjed om å levere på engelsk i stedet.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er spredt over hele byen. Dette betyr at man kan ha forelesninger som er ganske langt fra hverandre, men dette er egentlig ikke noe problem når man har sykkel. Jeg hadde forelesninger/grupper som var 2-3 km fra hverandre, men det tok meg max. 10 min å sykle fra ene til andre, og som sagt så har man som regel en pause på 1 time mellom disse timene.

Generelt er det veldig enkelt å komme seg rundt i byen, både på sykkel og med kollektivtransport. Fordi det er så enkelt å komme seg rundt i byen virker den ikke så stor som den egentlig er. En ny metrolinje åpnet høsten 2019, og enda en åpnes senere i 2020. Når man bruker kollektivtransport anbefaler jeg å skaffe et "Rejsekort", da man får litt avslag på pris på reisen. Ellers er byen godt utstyrt med sykkelveier. Jeg har ikke benyttet meg stort av kollektivtransport da jeg har syklet omtrent hele tiden. Sykler kan man kjøpe på Facebook eller dba.dk, men man kan også leie over lengre tid. Jeg leide fra Copenhagen Bicycles på Nyhavn i 6 mnd for en billig penge, men mange av utvekslingsstudentene benyttet seg av Swapfiets, der man oppretter abonnement og betaler en månedlig sum.

Bustad

Boligmarkedet er ekstremt vanskelig å komme inn på i København. Jeg prøvde forskjellige sider for å finne bolig, som dba.dk og findroommate.dk. På dba.dk var det lite å velge mellom, og man må betale for å bruke findroommate.dk (30kr for prøveperiode på noen dager, deretter 400kr i mnd.). Jeg betalte for en prøveperiode, men dette endte med at jeg ikke fikk svar fra noen av de jeg sendte melding til før prøveperioden var over, og jeg ble trukket 400kr fordi jeg meldte meg av 1 min for sent. Dette gjorde at jeg selvfølgelig fikk bruke siden i 1 mnd til, men det var ikke mye å velge mellom uansett.

Det letteste er å bruke Facebook for å finne bolig. Her er det ekstremt mange forskjellige grupper man kan se gjennom. Jeg fant til slutt bolig gjennom gruppen "Nordmenn i København". Det er også mulig å benytte seg av KU sin Housing Foundation, eller se etter rom i uavhengige kollegier rundt i byen (har for eksempel hørt gode ting om Egmont H. Petersens Kollegium, som er rett rundt hjørnet fra Universitetsparken hvor mye av undervisningen foregår).

Sosialt miljø

Som utvekslingsstudent på Science fakultetet på KU får man ikke være med på deres versjon av fadderuken. Vi hadde i stedet et eget opplegg på 3 dager, med forskjellige foredrag, bli kjent-leker, omvisning på ulike campuser og båttur rundt København. Dette var kun på dagtid, så om man ville gå ut eller lignende på kvelden måtte man gjøre dette på eget initiativ. Dette gjorde at utvekslingsstudentene ble godt kjent med hverandre, men ikke med de danske studentene.

Jeg har ikke blitt særlig kjent med noen danske studenter under oppholdet, men utvekslingsstudentene har hatt et godt sosialt miljø seg imellom. Det er alltid noe som skjer i København, så det er ikke noe problem å finne på noe spennende med nye venner fra alle verdens kanter. Det er også fester som arrangeres på skolen i tide og utide, som har vært veldig kjekt. Disse blir som regel publisert på Facebook, f.eks i gruppen "Matematik, Københavns Universitet" eller på siden til "Caféen?", som er en av barene på fakultetet. Det er også alltid noe som foregår på Studenterhuset i Indre by eller på Absalon i Vesterbro.

Haust 2019 - BA i arkeologi

Haust 2019 - BA i arkeologi

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Før avreise til København er det greit å ha skaffet seg en liten oversikt over kollektivtilbudet i byen. Metroen går de fleste steder i sentrum, men om man skal bo lenger unna indre by er det buss eller tog som gjelder. Husk eventuelt også å sjekke om bankkortet ditt fungerer i Danmark, og pass på valutakursen.

Undervisningsformer

De fleste formene for undervisning er forelesninger slik man har på UIB. Foreleserne er ikke høytidelige og dialog er satt i sentrum. De er opptatt av at alle føler seg inkludert, og ekskursjoner rundt om i Danmark gjør det enkelt å bli kjent med resten av klassen.

Vurdering av emnetilbodet

På Københavns Universitet er det nesten uendelige muligheter. De har også flere fag kalt Danish Culture Courses som man kan ta dersom undervisning på dansk blir for vanskelig. Fagene "Nordic Mythology" og "Danish Cinema" var spennende og ikke for vanskelige.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet var bra, og ettersom man kan velge ganske fritt fra emnene kan man tilpasse fagene til egen interesse. Når det kommer til språk så er jo dansk et relativt greit språk for en nordmann, men det er selvfølgelig flere fraser som er lettere å forstå etter oppholdet. Særlig det sosiale språket er greit å lære seg.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er fordelt utover i byen. Søndre Campus med de humanistiske fagene ligger på Amager, en av øyene som København består av. Denne campusen er ganske ny, og dette merker man på kaffebarene, biblioteket og fellesområdene. Ellers er det selvfølgelig lov å dra til de andre universitetsområdene i byen for å lese. Byen generelt er utrolig fin, med enkelt transportsystem og mange fine plasser. Man blir aldri lei av å gå rundt og kikke i de små gatene eller på Strøget. Når det kommer til leseplasser er det offentlige biblioteket et godt alternativ, i tillegg til museet kalt Glyptoteket.

Bustad

For å finne bolig i København er det lurt å være tidlig ute. Det er en ekstremt populær by, og dette vises også i leieprisen. Det kan nok være at man må få litt hjelp hjemmefra, men er du god kan du også finne en billigere bolig. Universitetet i København hjelper også utvekslingsstudentene med å finne bolig. Da ender man opp med å bo i hybler med fellesbad og felleskjøkken, men på sentrale steder i byen.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er inkluderende, mest av alt fordi man kan melde seg på det som kalles QA-programmet. Der blir man satt i en gruppe som ledes av to faddere/mentorer som skal vise initiativ til å møtes som gruppe i løpet av utvekslingperioden. Eksempler på aktiviteter er å dra sammen til en mathall for å spise middag, dra på museum sammen og møtes hjemme hos fadderne for å oppleve typiske danske tradisjoner.

Høst 2019 - BA i samfunnsøkonomi

Høst 2019 - BA i samfunnsøkonomi

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Før avreise kan det være lurt å ha sett på de emnene som tilbys ved Økonomisk Institut. Det er nemlig lite populært å bytte emner etter studiestart. Det er i tillegg lurt å passe på at man velger fag som ikke har overlappende timeplaner, da det er noen fag der oppmøte er viktig.

Det er også svært mange internasjonale studenter på Københavns Universitet. Derfor kan det være en fordel å være forberedt på at det engelsk man kommer til å snakke i hverdagen. Dette kan kanskje være noe uvant i starten, men det er noe man fort blir vant til.

Undervisningsformer

Undervisningen varierer noe ifra fag til fag. I noen fag er det kun vanlige forelesninger, mens i andre fag forventes det at man deltar i undervisningen. Derfor er det lurt å komme forberedt til forelesningene slik at man kan svare på de spørsmålene foreleseren stiller. Presentasjoner blir også brukt som en del av undervisningen og i noen fag er det et krav å gjennomføre en eller flere presentasjoner for å kunne ta eksamen. Siden undervisningen er på engelsk, må man dermed også presentere på engelsk. Dette høres kanskje skremmende ut for noen, men dette er etter min mening utelukkende positivt.

Vurdering av emnetilbodet

Det er et stort og bredt emnetilbud, og man kan velge mellom flere spennende og unike emner som ikke tilbys av Universitet i Bergen.

Fagleg utbyte og språk

De aller fleste fag på Økonomisk Institut har engelsk som undervisningsspråk. Dermed må også eksamener besvares på engelsk. Dette kan kanskje være litt utfordrende til tider, men det er noe man venner seg raskt til. Københavns Universitet er et anerkjent universitet, med mange svært dyktige forelesere fra rundt om i verden. Dette gjør at nivået i noen fag kan være relativt høyt, men det er også læringsutbyttet.

Universitetsområdet og byen

København er en fantastisk by, der man kan gjøre alt en måtte ønske. Her er det noe for alle og enhver. Det er en relativt stor by, men med sykkel er det ikke noe problem å komme seg rundt omkring. Dersom man skal bo i København, er det obligatorisk å ha en sykkel. Byen er veldig godt tilrettelagt for sykling, og sykkelen er helt klart det foretrukne fremkomstmiddelet for byens innbyggere. Universitetet ligger svært sentralt i byen, med kort avstand til byens fasiliteter. Det er et gammelt universitet, men har samtidig flere moderne og velutstyrte bygninger.

Bustad

Det kan være vanskelig å finne rimelige steder å bo i København. Heldigvis har man en fordel når man er utvekslingsstudent. De aller fleste utvekslingsstudenter får tilbud om studentboliger dersom man ønsker dette (anbefales). Disse studentboligene er som oftest heller ikke billige, men det er grei standard og man slipper å lete etter private boliger (noe som kan være vanskelig å finne). Jeg bodde i en relativt standard studentbolig der jeg hadde mitt private rom, med bad og en liten kjøkkenkrok. Prisen var på ca. 6200 DKK i måneden. Billig er det altså ikke, men bolig er dessverre dyrt i København.

Sosialt miljø

Som utvekslingsstudent, blir man raskt kjent med andre internasjonale studenter. Personlig fikk jeg raskt gode venner ifra flere land. Siden internasjonale studenter har mange egne arrangementer, kan dette føre til at man ikke blir kjent med så mange dansker. Dansker liker å omgås med hverandre, så det krever litt innsats for å bli en del av deres vennegjenger. Det er riktignok svært mange internasjonale studenter på universitet, så dette er etter min mening ikke noe problem. Totalt sett så vil jeg si at det sosiale miljøet er veldig bra!

Haust 2019 - BA i filosofi

Haust 2019 - BA i filosofi

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Jeg vil anbefale å starte i god tid med å planlegge og få oversikt over frister og alt som må gjøres. Personlig oversteg jeg omtrent alle frister de hadde, noe som løste seg virkelig helt fint, men brakte med seg mer stress enn om jeg bare hadde sjekket alt på forhånd. En viktig frist å få med seg er fristen for å søke studentbolig, da det er veldig vanskelig å få seg bolig i København. Jeg leide hos en privat, men det tok flerfoldige visninger før jeg fant et sted jeg fikk bo. Derfor; søk studentbolig!

Undervisningsformer

Undervisningen var god, men krevende. Lite obligatorisk arbeid og oppmøte, noe som var deilig.

Vurdering av emnetilbodet

Danmarks regjering prøver å spare penger på universitetene, og et resultat av det er at det er færre fag som blir tilbudt. Jeg er veldig glad for de fagene jeg tok, men det er noe å se opp for. Selv om man har sett et spennende fag på nettsiden deres, er det ikke sikkert at det er mange nok som melder seg opp til faget til at de velger å ha det.

Fagleg utbyte og språk

Jeg fikk stort faglig utbytte av oppholdet, spesielt siden jeg er en bachelor-student som utelukkende tok master-fag. All undervisning var på engelsk, noe som var deilig.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet var helt nybygd og fint, og byen er jo såklart fantastisk. Mange studentorginasjoner man kan være frivillige i; jeg anbefaler Uniradioen!

Bustad

Jeg leide hos en privatperson, fordi jeg ikke rakk fristen for å søke om studentbolig. Siden det er boligmangel i København er det enormt stort trykk på studentboligene, så søk fra første stund det er mulig! Utvekslingsstudenter blir prioritert.

Sosialt miljø

Miljøet var virkelig fint! Jeg fikk mange nye gode venner, og det var kultur for å gå og kjøpe kaffe sammen eller ta en røyk sammen, både i pausene og etter forelesning. Hver fredag er det fredagsbar på alle fakultetene, noe jeg absolutt anbefaler å gå på om man ønsker å bli kjent med nye venner. Det aller beste tipset er dog å bli med i en frivillig studentorganisasjon!

Haust 2019 - BA i arabisk

Haust 2019 - BA i arabisk

15.08.2019 - 15.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Jeg søkte om CPR nummer på forhånd som kan lett gjøres på nett. Jeg brukte findaroommate.dk for å finne et rom til å leie, men det kan være bedre og legge ut på sosialemedier om en har venner som bor det aktuelle stedet. Ellers er København en lett by å navigere seg i, og er meget organisert.

Undervisningsformer

Jeg opplevde undervisningsformen svært lik den norske. Kanskje enda litt mer interaktivt. Studentene bli aktivt dratt inn i undervisningen, og de legger mye vekt på selvstendighet og forberedelser før timene.

Vurdering av emnetilbodet

Veldig gode arabiske emner, og Moderne Midtøsten historie var min personlige favoritt.

Fagleg utbyte og språk

Dansk er veldig likt norsk, og de fleste dansker forstår norsk, så etterhvert ble ikke språket for min del noen viktig faktor.

Universitetsområdet og byen

KUA Campus er relativt nytt og veldig stort. Kjempe fint, og nyttig campus. Deilig kantine som serverer fersk mat fra 11-14, ellers er det kafeer som er åpne hele dagen. Lesesalene er kjempe gode og store, og nesten aldri overfylt. Tips er å fikse lånekort så fort som mulig, så kan man låne leseplass hele semesteret, som er kun din.

København er en super deilig by å bo i. Det er masse av kulturtilbud, parker og steder å dra ut. Syklingene gjør byen veldig tilgjengelig da det er lett og fort å komme fra sted til sted når en selv vil.

Bustad

Jeg fikk tilbud om bolig på findaroommate.dk, i god tid før semesterstart. København er ikke den letteste byen å finne sted og bo, og heller ikke den billigste. Jeg var veldig heldig som fant det raskt. Hvis en kjenner noen som bor i københavn kan det mest effektive være å spørre rundt og eventuelt finne bolig gjennom sosialemedier som f.eks "Nordmenn i København"-gruppen på Facebook, da de færreste ledige værelse blir lagt ut som annonse.

Sosialt miljø

Det kan være vanskelig å bli kjent med nye, men sånn sett har man som nordmann i Danmark en stor fordel med språket som gjør det lett å ta kontakt med hverandre. Jeg ble kjent med mange fra studiet mitt, men hadde også venner fra før av i byen som introduserte meg til nye folk.

Høst 2019 - Integrert masterprogram i klinisk odontologi

Høst 2019 - Integrert masterprogram i klinisk odontologi

02.09.2019 - 02.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Få en oversikt over papirer som skal signeres og frister som skal overholdes. Du får mye informasjon på mail til å begynne med. Og det kan være litt vanskelig å vite akkurat hva man skal gjøre på begynnelsen. Finn tidlig et sted å bo. Snakk med rådgiverne og prøv å få en oversikt. Ting tar tid, og det er ikke alltid man får svar med en gang.

Undervisningsformer

Klinisk rotasjon. Siden vi skal ha eksamen i Bergen, må vi følge med på forelesningene som holdes der.

Vurdering av emnetilbodet

Godt, vi får gjort mye forskjellig.

Fagleg utbyte og språk

Ikke alltid lett å forstå alt, men viktig å spørre, så de vet hva du ikke skjønner (hvis det går an)

Universitetsområdet og byen

Veldig bra, nydelig by og fint området rundt universitetet.

Bustad

Bra! Vi som reiste sammen, bodde i kollektiv.

Sosialt miljø

Bra miljø, men ikke like mye sosiale aktiviteter som i Bergen.

Høst 2019 - Integrert masterprogram i odontologi

Høst 2019 - Integrert masterprogram i odontologi

02.09.2019 - 02.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Følg huskelisten du får fra Erasmus. Det meste går heldigvis ganske automatisk når man skal til Danmark, og man slipper bl.a. å søke visum og språkkurs.
Det kan være vanskelig å finne et sted å bo i København. Start tidlig og meld deg inn i "Nordmenn i København" + sjekk ut Danmarks svar på Finn.no og hybel.no.
For å kunne jobbe med barn må man ha CPR-nummer (dansk personnummer) og politiattest fra det danske politiet. Dette tok veldig lang tid å ordne og vi fikk derfor aldri hatt ped her nede. For oss ble CPR-nummer mer mas enn det var nyttig, og det er i tillegg masse papirarbeid som må ordnes når man kommer tilbake til Norge igjen. Har man CPR-nummer må man huske å si ifra til de danske myndighetene før man reiser tilbake til Norge, hvis ikke risikerer man 1000 dkk bot, noe vi først fikk beskjed om når vi hadde reist.

Undervisningsformer

Hovedsakelig har vi kun "Clinical rotation" som er klinikk. Det fungerer omtrent på samme måte som i Bergen - du er i en gruppe bestående av 7-8 studenter, med gruppelærer til de ulike timene. Dette fungerte veldig greit. Skoledagen består av en klinikkøkt fra 8.15-10.30, og fra 11.15-13.30. Etter dette har du muligheten til å være med på forelesninger. Spesielt forelesningene i implantologi er lærerike og verdt å få med seg!

Vurdering av emnetilbodet

Jeg er veldig fornøyd med emnetilbudet. I tillegg til masse klinikktid, får man også muligheten til å sette implantat (dødsgøy!) og være en uke på Rigshospitalet. Her får man mulighet til å være med på mange kule og spennende kirurgier!
Hele prosessen med å få CPR-nummer (dansk personnummer) og politiattest var veldig omfattende og langtekkelig (vi fikk politiattesten samme dag som vi skulle dra fra København) , og vi fikk derfor ikke være med på behandling av barn.
Vi kunne selv velge hva slags pasienter vi ville ha, og om vi ville gjøre perio, endo, protetikk eller kons. I tillegg hadde vi kirurgi en gang i uken hvor vi enten tok journalopptak, kontroll, ekstraksjoner eller gjorde kirurgier.
Journalsystemet de bruker er veldig annerledes enn Opus. Det heter Tasja og er veldig uoversiktlig og teit, men det går seg til.

Fagleg utbyte og språk

Fikk et godt faglig utbytte. Spesielt kirurgi var lærerikt.
Tok heller ikke lange tiden å komme inn i det danske språket. Det var få/ingen problemer med kommunikasjon med instruktører, medstudenter eller pasienter.

Universitetsområdet og byen

En helt fantastisk by å bo i, med så mange muligheter rett utenfor døren!

Bustad

Vi bodde på Amagerbro, som er på andre siden av byen fra Panum/universitetsområdet vårt. Det tok ca 20 min på sykkel. Ellers er kollektivtilbudet til skolen veldig bra, og det er ingen problemer med å komme seg dit.
Vi leide privat, som gikk veldig fint.

Sosialt miljø

Godt sosialt miljø, og alle er veldig hyggelige og hjelpsomme! Det er flere arrangementer på studiet som er verdt å få med seg hvor man også blir kjent med andre utenfor gruppen sin. Blant annet er auktionsbar, revy og julefrokost verdt å få med seg!

HØST 2018 - MEDFORSKL

HØST 2018 - MEDFORSKL

15.08.2019 - 01.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

-Ved opptak til KU, får du en mailkonto. På denne kommer alt av viktig informasjon om oppholdet før og under utveksling. Det blir også brukt Absalon, som er akkurat det samme som mittUiB, så skal være lett for en UiB-student å navigere seg frem i!
-Vil du ha dansk telefon/bankkonto må du ordne CPR( husk å sjekke at bostedet ditt tillater at du bruker adressen for å skaffe deg CPR), ellers er det ikke nødvendig som nordmann å skaffe seg CPR med mindre du skal være i Danmark over 12mnd.
-Utvekslingsansvarlig ved KU er veldig hjelpsom og anbefales å ta kontakt med ved spørmål
-Mentorordningen er at en student ved KU viser deg rundt og tar deg med på ulike arrangementer - veldig gøy og anbefales!

Undervisningsformer

Undervisningen for øye og ØNH foregår i mindre grupper med 12 studenter. Det er et 3-timers kurs i uken hvor man er på poliklinikk for hvert emne og på fredagen er det felles undervisning. Disse kursene foregår på engelske og du er i den samme gruppen for begge emnene. Ettersom det er ganske lite undervisning, legges det opp til en del selvstudie. Foreleseren anbefaler litteratur og disse bøkene setter gjerne grenser for mengden pensum. Det er muntlig eksamen i begge disse fagene.

Undervisningsformen for neurologi er en uke med forelesninger hele dagen, etterfulgt av tre uker i klinikk. Her var jeg utplassert på Rigshospitalet og der var det er veldig godt opplegg med journalopptak/klinikk på formiddagen og klinikktime/forelesninger på ettermiddagen.

Vurdering av emnetilbodet

Emnene ØNH, øye og neurologi var veldig godt gjennomført. Jeg hadde ikke eksamen i neurologi, da eksamen i faget var kombinert med psykiatri, som man ikke følger i Danmark. Psykiatrieksamen og psykiatripraksisen må gjøres i Norge etter oppholdet i Danmark, men det er overkommelig.

Fagleg utbyte og språk

Undervisningsformen la opp til å tilegne seg gode kliniske ferdigheter samt nødvendig teori for å forstå det kliniske bildet. Foreleserne la vekt på de store sykdomsgruppene, men hadde ofte innslag av sjeldnere sykdommer, da Rigshospitalet er et svært spesialisert sykehus.

Universitetsområdet og byen

København er en flott by - deilige bakerier, fine badesteder, markeder i helgene og gode konserter. Det er lurt å følge litt med på facebook på arrangementer for å få med seg alt som foregår i byen!
Universitetsområdet er veldig nytt og fint - Panum har gode muligheter for gruppearbeid, mens hvis du liker lesesal er Fredriksberg Campus eller den sorte Diamanten et bedre alternativ.

Bustad

Å finne seg et sted å bo i København er kjent for å være litt tricky. Jeg anbefaler å starte så fort du får vite opptaket. Kronekursen gjorde i mitt tilfelle at det også var relativt dyrt å leie rom, men dersom man kan bo litt utenfor bykjernen er det billigere. Sykkel er en god invistering for å komme seg lett rundt!

Facebookgrupper: Nordmenn i København (her fant jeg mitt rom), Lejligheder, værelser til leje og udleje i KBH V. NV. Ø. N., S og K, Kollektiver i København
Nettsider: boligportalen.dk

Sosialt miljø

Det er mye ulikt man kan gjøre i København. Det finnes for eksempel en rekke kurs som kan være gøye hobbyer å prøve: Keramikk, matlaging, språk, maling. Er man glad i å trene er det mange ulike tilbud: Fakultetet har universitetslag i det meste - alt fra utendørs bading til fekting og kajak. Løpegrupper utenom fakultetet som Sparta eller Adidas Runners er sosiale og gøye tilbud.
De internasjonale smågruppene man deles inn i, blir også gjerne svært sosiale ettersom alle er i samme situasjon som deg selv. Ellers arrangerer medisinstudentene ulike sammenkomster som er gøy å delta på. ANSA har og noen arrangementer for norske studenter som f.eks julebord.

Høst 2019 - Medisinstudiet

Høst 2019 - Medisinstudiet

15.08.2019 - 01.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det er vanskelig å finne bolig i København, så regn med å få plass å bo i siste liten (de fleste boliger blir lagt ut veldig sent). Det er mange facebookgrupper man kan bruke til å finne bolig, men det beste er de som er litt mer spesifikke, f.eks. Medicin - Københavns Universitet, eller Nordmenn i København.

Undervisningsformer

Øre-nese-hals og øye undervises begge med forelesninger en dag i uken, og klinikk en annen dag. I klinikken lærer man undersøkelsesmetoder, og får undersøke fleire pasienter hver gang. Dette lærer man utrolig mye av! Eksamen er også lagt opp på samme måte, noe som gjør at man får en veldig klinisk tilnærming til fagene.
I nevrologi er det en uke med forelesninger, ettrefulgt av tre uker praksis.

Vurdering av emnetilbodet

Å ta ØNH, øye og nevro i København anbefales! Undervisningen og hele opplegget er veldig bra. I praksisen er man på mange ulike sengeposter på nevrologisk avdeling, og man får sett alt mulig. I tillegg er praksisdagene lagt opp etter en timeplan, med bla. undervisning 1-2 ganger om dagen, og man slipper dermed så mye dødtid.

Fagleg utbyte og språk

Med så mye klinikk lærer man virkelig masse, så det faglige utbyttet er stort! ØNH og øye foregår på engelsk, noe som egentlig er veldig greitt. Det er mer fokus på klinisk forståelse og tankegang, undersøkelse og behandling av pasienter, og det viktige er at man har et godt overblikk innenfor fagene. Som nordmann skjønner man dansk godt, men det gjelder ikke begge veier. Noen dansker forstår deg godt, mens andre skjønner virkelig ikke et ord av hva du sier, så det kan være lurt å lære seg noen danske ord og uttrykk!

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet ligger i sentrum, og det er veldig greitt å sykle hit uansett hvor du bor. København er en utrolig fin og hyggelig by, og en by man lett kan trives i.
Når det gjelder sykkel, må man ha dette! Anbefaler å leige sykkel via Swapfiets, da dette er veldig billig + du får en sykkel som er i topp stand, og som de fikser gratis om noe skulle skje.

Bustad

Bolig ligger på rundt 5-10 000 her, og er litt dyrere enn i Norge. Jeg bodde på Vesterbro, men ellers er Nørrebro, Frederiksberg, Østerbro og Amager alle fine steder å bo. Så lenge man har sykkel går det fint!

Sosialt miljø

I ØNH og øye er man i gruppe med andre utvekslingsstudenter, men også noen dansker, så man har sjansen til å bli kjent med mange ulike folk. Ellers er det fredagsbarer på alle fakultetene her, og mye som skjer kulturmessig, så det er ikke noe vanskelig å bli kjent med folk!

Høst 2018 og Vår 2018 - BA i medievitenskap

Høst 2018 og Vår 2018 - BA i medievitenskap

15.08.2018 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Søk om CPR nummer så fort du har fått deg en leilighet, dette tar lang tid å få, og er essensielt for at du skal kunne dra til legen, melde deg inn på et trenigssenter eller skaffe deg et bankkort. KU er svært behjelplige med alt det måtte være, så bare pass på at du har skrevet ut alle papirer du trenger.

Undervisningsformer

Københavns Univeristetets undervisingsformer er svært anderledes enn ved UiB. på KU har man klasseromsundervising, der man har slått sammen forelesningene og seminarene. Dette gjorde at diskusjonene og debattene under forelesningene kom lettere og underviseren ble likestilt med studentene. Dette var en måte som fungerte veldig godt i de fagene jeg hadde.

Når det kommer til eksamen er også dette svært anderledes. Jeg hadde tre forskjellige;
1. Vi hadde obligatoriske oppaver hver uke, obligatorisk oppmøte, samt at vi skulle levere en semester oppave på ca. 10 standard pages.
2. Vi hadde kun en semester oppgave, uten obligatorisk oppmøte. Oppgaven kunne vi velge fritt innenfor emnet og oppgaven skulle være på 20 - 30 standard pages
3. Vi skulle lage en portofølje på 20 standard pages av en utvagt bedrift og problemstillig, deretter ha en muntlig framføring av dette og forsvare oppgaven.

Vurdering av emnetilbodet

Københavns Universitetet er et mer internasjonalt universitet og har derfor et større tilbud når det kommer til engelsk språklige emner. Som norsk kan jeg også anbefale og ta et dansk fag hvis du synes de er mer interessante, og hvis du ønsker å forbedre din dansk.

Fagleg utbyte og språk

Disse to semestrene har jeg fått utvikle både min akademiske engelsk og utfordre meg akademisk med nye undervisnings- og eksamens metoder. Jeg har lært og utviklet meg mere enn hvis jeg hadde blitt i Bergen.

Universitetsområdet og byen

Hvis vi starter med Universitet er det delt opp i ulike fakulitet som er spredd over byen. Jeg gikk på Det humanistiske fakulitet som ligger på Amager, som er kanskje det fineste og nyeste univeristetet jeg har vært på. De har svært mange leseplasser både på alle fag biblotekene, der jeg likte å sitte eller på universitet bibloteket. De har både stille soner og rom, samt flere større bord der man kan sitte som en gruppe og diskutere. De har svært billig kaffe og øl på campuset, og de beste falaffelene. Det er bare å glede seg.

Når det gjelder byen, er det bare å kjøpe seg en sykkel og sykle rundt. Jeg kunne sykle flere timer på en søndag og finne helt nye kaféer, vintage butikker og plasser. Jeg brukte facebook arrangement for alt det var verdt og fant utallige arragementer i byen.

Bustad

Det å finne en leilgihet i København er ingen dans på roser. Derfor ville jeg startet denne prosessen så tidlig som mulig, meld deg inn i alle Facebook sider du finner, søk på kollegiumer, eller gå på leie sider. Jeg ville startet med dette i Mai/Juni.

Sosialt miljø

Universitetet har ikke noen fadder uke som her ved UiB. De har et relativt nystartet introduksjonsprogram for utveklingsstudenter, men personlig synes jeg ikke det fungerte særlig bra. Jeg møtte mine venner i fagene jeg tok og på kollegiefestene, jeg tror det er viktig å være utadvent og by på seg selv, og i starten er det viktig å si ja til det meste og prøve og faile litt. Du finner din gjeng til slutt.

VÅR 2019-BA i nordisk språk og litteratur

VÅR 2019-BA i nordisk språk og litteratur

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det er utfordrende å finne bolig i København, så jeg anbefaler å starte tidlig. Det er mye papirarbeid som må være på plass, og det er lurt å få det unnagjort med en gang. Jeg var litt sent ute, og derfor var det veldig mye som måtte gjøres rett før avreise. Ting tar tid, og det kan være vanskelig når du har flere ulike kontaktpersoner du må forholde deg til.

Undervisningsformer

All undervisning foregikk i klasserom, og var stort sett veldig bra. Vi ble også delt inn i studiegrupper som jeg fikk stort utbytte av.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg tok ett 15 ECTS fag, og to 7,5 ECTS fag. Jeg anbefaler å heller velge to fag, fordi det var litt vanskelig å få timeplanen til å gå opp. Som i Norge, er det også litt ulik vekting av studiepoeng noe som gjorde at det ene 7,5 poengsfaget hadde mer pensum enn forventet. Bruk litt tid på å finne fag som interesserer deg. Det er mye spennende å velge mellom. Det var mye styr med å melde seg opp til fag, og jeg måtte ordne mye etter jeg ankom København. Husk å være litt "på", og snakk med kontaktpersonen dine. Det kan ofte ta tid før du får svar på mail.

Fagleg utbyte og språk

Et av emnene mine var på engelsk og de to andre foregikk på dansk. Språket kommer ganske fort, og etter en uke var det ingen problem å henge med i undervisningen på dansk. Det kan derimot være litt vanskelig å gjøre seg selv forstått overfor danskene, men det går som regel om du snakker sent og tydelig.

Universitetsområdet og byen

København er en fantastisk by. Det er utrolig mye å finne på hele tiden. Skaff deg en sykkel med en gang, og reis rundt å utforsk byen. Campus på Amager (KUA) var moderne og fint. Det er også utrolig stort, men etter en stund går det helt fint å finne frem.

Bustad

Jeg bodde nær både universitet og indre by. Jeg anbefaler å finne noe som ligger sentralt, fordi man får mye bedre utbytte av byen. Flere jeg ble kjent med fikk bolig gjennom housing foundation, noen var fornøyde mens andre opplevde problemer. Jeg bodde privat sammen med to andre, noe som anbefales selv om det kan være vanskelig å skaffe seg bolig.

Sosialt miljø

I starten av semesteret var det et intro-program for utvekslingsstudenter. Det var helt ok, men det var bare noen få jeg holdt kontakten med videre. Jeg har hatt det supert i København, men det har ikke skjedd i regi av skolen. Det krever at du tar litt initiativ for å bli kjent med folk, men det er absolutt verdt det! Danskene er absolutt Skandinavias morsomste folk.

VÅR 2019 - MA i litteraturvitskap

VÅR 2019 - MA i litteraturvitskap

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Spar opp en del penger, eller prøv å skaffe en deltidsjobb i byen man skal til. Finn et rimelig sted å bo og prøv å skaffe et sosialt nettverk så tidlig så mulig. Skaff en oversikt over utdanningsplassen og kom inn i en god studievane så man er godt forberedt til materiale, ofte er det forventet at man har brukt perioden mellom semestrene til å lese pensum. Så prøv å finne pensumlister og få tilgang til kompendier.

Undervisningsformer

Jeg hadde seminarer 2 ganger i uken per fag så 4x2t med undervisning. Undervisningen var på dansk og gikk ut på lærerens foredrag og bidrag fra de studerende som måtte danne grupper og fremlegge et bestemt område fra pensum.

Vurdering av emnetilbodet

På masternivå følte jeg at det ikke var så mye jeg kunne velge, men det er jo naturligvis mer spesialisert. Jeg var fornøyd med de fagene jeg har kunne ta, det er høyt nivå.

Fagleg utbyte og språk

Det er mye å lære ved å ta fag ved et annet universitet og man får virkelig sett sin egen kunnskap i relasjon til andre land. Man får se hvordan fagdiskursen ligger i andre land og spessielt få oppleve hvor nære de nordiske landene er og hvor tett samarbeide der fungerer. Professorene og underviserne ved universitetet i København har vært veldig dyktige å har et høyt faglig nivå. Det tar en stund å bli vant til språket fullstendig, så det gjaldt å forberede seg godt å ta notater for å henge med i svingene.

Universitetsområdet og byen

Den nye humanistiske campus på Amager, er fremdeles under utbygging, men det er et flott nytt bygg. Byen er utrolig fin og veldig tilrettelagt for sykling. Billig mat og drikke.

Bustad

Jeg bodde privat ute på Nørrebro, ganske dyrt leiemarked for bolig og man må sende mange søknader for å få noe. Spesielt vanskelig var det å ikke kunne dra på visning. Kan anbefale kollektiv for utvekslingstudernede da dette er sosialt.

Sosialt miljø

Jeg satset fullt ut på å komme inn i det internasjonale miljøet og det betalte seg godt, ettersom mange dansker er så inne i sine egne kretser, er det lurt å rekke ut til noen som er i samme situasjon, så bo i kollektiv, dra på turer og gjør noen av de tingene du vanligvis gjør for å føle deg hjemme.

Vår 2019 MAHF -LÆNO

Vår 2019 MAHF -LÆNO

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være både vanskelig og dyrt å finne bolig i København. Derfor kan det være lurt å starte tidlig med å lete etter bolig, selv om du eventuelt ikke har fått endelig bekreftelse på utvekslingsopphold enda. Anbefaler å bli med i Facebook-grupper som "Nordmenn i København" og "Lejligheder, værelser til leje og udleje i KBH V. NV. Ø. N, S og K". Det var via en Facebook-annonse at jeg fant meg et rom i et kollektiv. I tillegg har Københavns Universitet en veldig oversiktlig kurskatalog hvor det står mye info om de ulike emnene. Likevel, det er ikke sikkert at man får lov å ta alle fagene som utvekslingsstudent, og dette står gjerne ikke i emnebeskrivelsen. Kontakt derfor studieveileder ved KU for å få mer informasjon om dette.

Undervisningsformer

Undervisningen jeg hadde på KU, skilte seg ikke veldig fra det jeg var vant med fra UiB. Jeg opplevde likevel at forelesningene fungerte mer som seminar, der man i stor grad skulle diskutere. I de emnene jeg tok var forelesere veldig opptatt av studentdeltakelse, og det var forventet at man hadde lest de relevante tekstene til hver forelesning. Foreleserne var også veldig opptatt av å ha en god tone med studentene, og oppfordret til å ta kontakt hvis det var noe man lurte på. I det ene faget fikk jeg også mye oppfølging og veiledning i forbindelse med eksamensoppgaven. Jeg fulgte to fag hvor undervisningen foregikk på dansk. Det var litt vanskelig å henge med i starten, men man kommer fort inn i det, så anbefaler å ta fag på dansk hvis man har mulighet til det.

Vurdering av emnetilbodet

Som nevnt tidligere har KU en veldig oversiktlig kurskatalog (https://kurser.ku.dk), men det kan være vanskelig å vite hvilke fag man kan ta som utvekslingsstudent. Jeg måtte ta et annet fag enn jeg opprinnelig hadde tenkt fordi jeg fikk beskjed om at det kurset ikke var åpent for utvekslingsstudenter. Denne beskjeden fikk jeg ikke før etter jeg hadde søkt om forhåndsgodkjenning, så det kan være lurt å finne flere fag man er interessert i å ta slik at man har alternativer.

Fagleg utbyte og språk

Jeg føler jeg forstår dansk mye bedre nå enn da jeg dro, men synes fremdeles det er et vanskelig språk å snakke. Det gikk veldig fint å følge undervisning på dansk, og man får også skrive eksamen på norsk. Jeg opplevde at danskene hadde vanskeligheter med å forstå norsk, så man må gjerne snakke litt saktere og tydeligere.
Jeg følte jeg hadde stort faglig utbytte, og at fagene var relevante spesialiseringer i graden min. Det at foreleserne krevde at man hadde lest til hver time førte til at jeg arbeidet jevnt med fagene, og det var lettere å henge med i diskusjonene i klassen.

Universitetsområdet og byen

København er en veldig fin by, og enda finere på sykkel! Anbefaler å bruke sykkel som transportmiddel, det gjør deg til en ekte Københavner. En sykkel trenger ikke være så dyr, jeg kjøpte min brukt på den blå avis (https://www.dba.dk), det danske "finn". På denne måten kommer du deg raskt frem i store deler av København, og det gjør ikke så mye om du ikke bor så nærme skolen. København har også mange koselige kaféer og flotte bibliotek. Bolig og strøm er ganske dyrt, men mat og drikke er gjerne billigere enn i Norge.

Bustad

Som nevnt er det lurt å starte tidlig. I tillegg må man ofte betale mer for et værelse enn man ville gjort i Bergen, så det kan være greit å forberede seg på å bruke litt penger på bolig. Jeg bodde sammen med tre dansker, og følte derfor virkelig på at jeg bodde i Danmark. Ellers smaker ikke vannet like godt som i Norge, og strøm er dyrt så de fleste dansker skrur alltid av lyset når de forlater et rom. Det kan være lurt å sjekke på forhånd hvilke områder som ligger nærmest skole eller sentrum, men som sagt så kommer man langt med sykkel.

Sosialt miljø

Københavns Universitet har et program for utvekslingsstudenter, men det er ikke så ofte arrangement. Det kan være at det er lettere å bli en del av det internasjonale miljøet hvis man velger å bo i en studentbolig via UCPH (https://housingfoundation.ku.dk). Ellers er det lurt å bli kjent med dem man bor med, og de andre studentene som tar samme fag som deg. Ofte skal man ha obligatoriske arbeidskrav hvor man arbeider i grupper, noe som gjør det lettere å bli kjent med de andre studentene.

Vår 2019 MAHF-LÆNO

Vår 2019 MAHF-LÆNO

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Jeg studerer lektor med master i nordisk ved UiB, og hadde et stort ønske om å reise på utveksling. Valget falt på København, noe jeg er veldig fornøyd med. Vi ble anbefalt å reise på utveksling sjette semester, men dette er diskutabelt. Det var vanskelig å finne emner som jeg kunne få godkjent som en del av studieplanen min, noe som resulterte i at jeg måtte ta to fag som fjernstudent. Ettersom jeg likevel ville benytte meg av studietilbudet i København tok jeg et par ekstra fag. Arbeidsmengden ble dermed noe større, men det har gått fint.

Undervisningsformer

Det er store likheter mellom UiB og KU med tanke på undervisningsformer, men et enda større fokus på dialog i Danmark. Foreleserne ønska diskusjon og dialog i klasserommet som en del av undervisningen.

Vurdering av emnetilbodet

Selv utfordringer med valg av emner opplevde jeg emnetilbudet som godt. Det var flere emner jeg kunne tenke meg å ta, men som ikke fylte kriteriene for de fagene som lå i min studieplan.

Fagleg utbyte og språk

Jeg tok fag på både dansk og engelsk, og opplevde fagene som aktuelle og lærerike. I løpet av oppholdet lærte jeg mer om det danske språket, og det ble bare lettere og lettere å forstå.

Universitetsområdet og byen

København kan virkelig anbefales både med tanke på universitetet og byen. Det er en fantastisk fin by med mange muligheter.

Bustad

Man må være tidlig ute for å få bolig i København! Boligprisene er høye sammenlignet med Bergen, men overkommelige.

Sosialt miljø

Jeg trivdes godt sosialt i København. Jeg fikk mange nye venner og koste meg fra start til slutt.

Vår 2019 - Medisinstudiet (MED7)

Vår 2019 - Medisinstudiet (MED7)

28.01.2019 - 17.05.2019

Førebuingar/praktiske tips

Viktig informasjon blir sendt direkte til din KU-mailkonto selv før selve utvekslingsoppholdet starter (jeg fikk spørsmål om hvilken avdeling jeg ønsket å være på i neurologi-praksis noen måneder før oppholdet. Det er derfor viktig å følge med på denne i det den har blitt opprettet. Vær også nøye med Learning Agreement, og hvilke fag som oppføres her. I Danmark teller også eksamen som ECTS-poeng. KU bruker en portal lignende MittUib (Absalon), så det å finne frem til informasjon her, bør være kjent. For min del stemte heller ikke datoene for start/slutt av oppholdet som ble forespeilet i forkant. Så ikke ta det som endelige datoer, ting endrer seg underveis. Det samme gjelder timeplanen i KUnet, denne er heller ikke endelig. Et annet tips er å melde seg inn i facebookgruppen "Medicin - Københavns Univeristet", og respektive kullgrupper.

I tillegg er utvekslingsansvarlig ved KU veldig hjelpsom, og svarer på alle spørsmål man måtte ha.

Man får tilbud om å være med på introduksjonsdager. En del av dette er nok overflødig informasjon som Skandinaver, men det er en fin introduksjon til studentlivet i København, og en måte å bli kjent med de andre utvekslingsstudentene.

Undervisningsformer

I København er det enda mindre undervisning enn ved UiB, og det er lagt opp til mye selvstudie. Personlig hadde jeg i sansefagene (øye og ØNH, da jeg ikke fulgte undervisning i dermatologi) kun tre timer klinikk i hvert av dagene en gang i uken, samt 4 timer forelesning i emnene en dag. Det er altså mye fritid, og man har derfor mulighet til å melde seg opp til andre fag om man skulle ønske dette. Det er lagt opp til emner som "Dansk samfunn" eller "Dansk arkitektur" for utvekslingsstudenter, som både kan gi flere studiepoeng, samt en måte å bli kjent med andre.

Klinikk-timene i danmark er i smågrupper (kalt SAU12), hvor det delvis er tavleundervisning, og delvis at man undersøker pasienter. Man har derfor mye tid med sin enkelte underviser, som også er din eksaminator ved muntlige eksamener. Det er lagt opp til å stille spørsmål, og man er alltid velkommen på avdelingene utenom skoletid. For utvekslingsstudenter foregår disse klinikkene på engelsk.

Forelesningene er i samme for som vi er vant til fra Bergen. Disse er på dansk. Det er i tillegg lagt ut engelske forelesninger på Absalon for utvekslingsstudenter.

I neurologi var det forelesninger i en uke før klinikkopphold, og så 3 uker med praksis. Som utvekslingsstudent er man på Rigshospitalet, hvor man får en timeplan for hvilke avdelinger man skal være på til hvilken tid. Man er på avdlingene frem til lunch, og så har man gjennomgang av en pasient, samt temaundervisning om ettermiddagen. Dette var generelt veldig godt organisert på neurologisk avdeling.

Vurdering av emnetilbodet

Som utvekslingsstudent på 7. semester, har man emnene Oftalmologi + Øre-nese-hals fra 9. semester (første halvdel av semesteret) og Neurologi (siste halvdel av semesteret) fra 10. semester. I og med at man har mye tid under sansefagene, er det mulig å følge undervisning i dermatologi også. Det er muntlig eksamen i alle emner.

Jeg fikk ikke ha eksamen i neurologi, da dette er en felles muntlig eksamen med psykiatri (som jeg ikke hadde fulgt).

Jeg tenker selv at det kunne vært en idé å heller følge hele 10. semester (psykiatri og neurolog), selv om det betyr fullere dager og at all undervisning er på dansk, men man vil kunne ha eksamen, og følger det samme kullet gjennom hele semesteret. Dette må i så fall koordineres med utvekslingskoordinator ved både KU og UiB.

Fagleg utbyte og språk

Jeg mener at undervisningsformen i Danmark ga mer tid til å øve på praktiske ferdigheter, samt at de har et klinisk fokus i all undervisning. De viktigste pasientgruppene som man ser mest av, tar mest tid av undervisningen, og alt som var spesielt viktig å kunne til eksamen og videre yrke ble understreket gang på gang. I tillegg er man nødt til selv å disponere tiden for å komme seg gjennom pensum, og denne form for selvstendighet gjør en mer disiplinert. Jeg opplevde og de danske studentene som veldig lite opphengt i resultater på eksamen, men snarere at det var læringsutbyttet av undervisningen som stod sentralt.

Språklig burde det være uproblematisk for nordmenn. Det skal dog sies at man bør være klar for at de færreste dansker er vant til å høre norsk, og det kan derfor kreve litt tilrettelegging for å gjøre seg forstått.

Universitetsområdet og byen

Medisinsk fakultet ligger sentralt i København, rett ved siden av Rigshospitalet. Det meste av undervisning er på et av disse stedene. Man kan også ha noe undervisning på mindre sykehus litt utenfor bykjernen, som kun er en liten sykkeltur unna.

Ellers er København en hyggelig mindre storby med alt det innebærer av kaféer, kultur, restauranter og uteliv. Prismessig er det meste en del billigere enn i Norge. Alt er i sykkelavstand, og man burde absolutt gå til anskaffelse av sykkel så fort som mulig. En del utvekslingsstudenter bruker "Swapfiets" som er en månedlig sykkelabonnement, evt kan man kjøpe brukte sykler på dba.dk (filsvarende finn.no). Dette får man mer informasjon om på introduksjonsdagen.

Bustad

Det kan være krevende å finne bolig i København til en overkommelig pris, så begynn letingen i god tid i forveien. Man får tilbud om å søke om studentboligere kalt "kollegier". Man får da tilsendt en kode, og må være klar for å logge seg inn på et bestemt tidspunkt. Dette er en populær bomodell selv for dansker, og en sosial arena for å møte andre studenter. Det kan være en idé å sjekke i forkant hvor de ulike kollegiene ligger, slik at man sitter klar når tilmeldingen starter.

De fleste bruker Facebook for å leie ut leiligheter, eller søke etter nye romkamerater til kollektiv. I Facebooksidene "Nordmenn i København" og "Lejligheder, værelser til leje og udleje i KBH V. NV. Ø. N, S og K" finner man en del annonser.

Alle sentrumsnære områder i København er attraktive, og de fleste steder innenfor bygrensen er tilgjengelige innen 15-20 minutter på sykkel.

Sosialt miljø

Det er fra fakultetets side lagt opp til å bli kjent med andre utvekslingsstudenter, både ved introduksjonsdagene, samt via en mentorordning hvor hver student får sin egen mentor, og mentorerne arrangerer forskjellige arrangementer gjennom semesteret. I tillegg får man informasjon om Erasmus-nettverket i København i starten av oppholdet. Det er også en rekke sosiale arrangementer på det medisinske fakultet, som fredagsbarer og fester.

Man er i tillegg i mindre grupper på skolen, som gjør det lett å bli kjent med klassekamerater. Det er også en rekke festivaler og arrangementer man kan melde seg frivillig til, eller idrettslag, klubber, osv, som er en fin arena for å bli kjent med folk. Dersom man bor på kollegie, er det også ukentlig arrangementer internt på kollegiene.

I tillegg har ANSA et stort miljø i København, dersom der er ønskelig å møte andre nordmenn.

2018

Haust 2018 - PRPSYK

Haust 2018 - PRPSYK

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være litt utfordrende å finne leilighet i København. Jeg anbefaler å bruke litt tid på å finne en leilighet som ligger sentralt, da dette gjør det mye lettere å delta på arrangementer og bruke byen for alt den er verdt. Jeg anbefaler også å kjøpe sykkel, som gjør det mye lettere å komme seg rundt i byen. Det finnes flere facebooksider hvor det legges ut både leiligheter og sykler, som "Nordmenn i København" og "lejligheder til salg og leje i københavn".

Undervisningsformer

På KU deles emnene inn i blant annet forelesningshold, seminarhold og praksishold. Jeg hadde ett fag på engelsk og to på dansk. Det ene faget var et seminarhold, som i stor grad bestod av diskusjoner i liten gruppe. De andre fagene var forelesningshold, som organiseres på liknende måte som ved UiB, men som i enda større grad åpner for deltakelse og diskusjon blant studentene.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg anbefaler å bruke litt tid på å finne fag som en selv synes er interessante, selv om det tar litt tid å lese seg opp på disse. I og med at semesteret i Danmark varer ut januar bør en også ta hensyn til at det i en del fag er eksamen i januar. Mange fag har hjemmeeksamen, og min erfaring er at det fint lar seg gjøre å ta disse fra Norge.

Fagleg utbyte og språk

I starten var det noe utfordrende å følge undervisningen og diskusjoner på dansk, men dette kom seg veldig fort. Mitt faglige utbytte og interessen for fagene var litt varierende. De fleste foreleserne var svært engasjerende og dyktige.

Universitetsområdet og byen

Jeg har vært på utveksling ved Københavns Universitet (KU), og har hatt det helt fantastisk. En spennende by bare en liten times flytur unna Bergen. Campus var flott og stort, med mange forskjellige bygg. Etter å ha blitt kjent med organiseringen av byggene var det greit å komme seg rundt. Etter skoletid er det utrolig mye spennende en kan finne på i denne kjekke byen! God mat, bra shopping, fine parker og masse hyggelige folk.

Bustad

Jeg bodde sentralt, i en stor leilighet sammen med to andre. Jeg anbefaler å bo sentralt, da dette gjør byen så mye mer tilgjengelig. Leien er gjerne litt høy, men for en begrenset periode vil jeg si at det er verdt det.

Sosialt miljø

Dansker er, som nordmenn, litt reserverte, men samtidig svært hyggelige og hjelpsomme. I starten av semesteret ble det organisert et par intro-dager for de internasjonale studentene. Det var veldig hyggelig å møte folk fra hele verden, og samtidig bli litt kjent med skolen og byen. Jeg har inntrykk av at det som regel er en del nordmenn som studerer ved KU. Mange fra intro-dagene holdt kontakten gjennom hele perioden.

2018 VÅR BAMN-GEOVIT

2018 VÅR BAMN-GEOVIT

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

- Skaffe sykkel
- Gjerne bo privat ettersom studentboliger er dyre og tilbudet ikke er spesielt bra
- Meld deg inn i "Norske studenter i København" og "Nordmenn i København" på Facebook
- Kjøpe reisekortet som fungerer likt som Oyster card i London, hvor du kvitterer deg inn og ut ved reising
- Meld deg opp til å få en mentor

Skrev en veldig fin student rapport til dere, men så mistet jeg alt. Kontakt meg dersom dere har spørsmål om København, jeg svarer gjerne!

Undervisningsformer

Studerer du Science ved Uni. i København er det blokksystem, hvor høstsemesteret er blokk 1 og 2, og blokk 3 og 4 er på våren. Dette er gunstig ettersom du slipper den intense eksamensperioden. Det er som regel muntlig eksamen noe som fungerer overraskende bra. Det er kun 20 minutter, men det går fort over og føles som du bare fører en samtale.

Vurdering av emnetilbodet

Veldig bra, men blokksystemet begrenser noe av tilgangen til fag ettersom du gjerne vil ha flere av fagene som er i blokk 3 eller at fagene du vil ha går i blokk 1.

Fagleg utbyte og språk

Noen fag foregår på engelsk og noen på dansk. For norske studenter er begge alternativ veldig ok.

Universitetsområdet og byen

Universitetetsområdet er veldig spredt i ulike bydeler, men det er mulig å sykle til alle. North Campus på Nørrebro er for Science, South Campus på Amager er for humanetisk, Fredriksberg Campus er for biologi og naturvitenskap og City Campus er for samfunnsfag og geologi.

Bustad

Fredriksberg i København, på grensen til Nørrebro. Veldig hyggelig og sentralt området med flere matbutikker, treningssentre og busstopp nært.

Sosialt miljø

Viktig å være med på alt det sosiale i begynnelsen for ikke alle utvekslingsstudentene har fag sammen. Flesteparten jeg møtte gikk biologi og det var derfor viktig å bli godt kjent før skolen begynte for fullt. Det skjer mye hele tiden i København, ulike arrangement på utesteder og cafeer, festivaler og turer for utvekslingsstudenter.

Vår 2018 BASV-Sosiologi

Vår 2018 BASV-Sosiologi

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Dette kommer kanskje til virke som et veldig åpenbart tips, men jeg vil høyst anbefale å finne vennskap med noen som er kjent med omstendighetene ved utvekslingstedet. Jeg kan fortelle at til og med på siste eksamens dag, fikk jeg gode råd av en vennine som som kjente til de formelle krav (Som jeg følte var ganske forskjellig fra kravene på UiB). Jeg kan fortelle at jeg opplevde et tette sammhold med både lærere og elever, under min utvekslingstid.

Kan også anbefale og komme ned litt tidligere før skolestart. Jeg møte mange som fikk en brutal overgang, når de skulle på skole fire timer etter de hadde landet. Ta rådighet for at du ukjent i omeråde, og dermed planlegg tid til å være forvirret eller usikker.

Undervisningsformer

Hvis jeg må være ærlig, synes jeg en "boks" med overskriften undervisningsformer forteller meg ikke de retningslinjer jeg ønsker å vite for å utfylle denne boksen. Uansett, tolker jeg at jeg at denne boksen viser til min personlige refleksjoner og erfaring over de undervisningsformer jeg opplevde.

Jeg kan fortelle at undervisningsformen kan ligne den strukturen kan se i de norske videregående skoler. Det vil si at vi forholder oss til klasserommet, i motsetning til forelesningssalene på UiB som jeg har opplevd. Københavns universitetet hadde egne klasser for internasjonale studenter, eller for de som ønsket fagene på engelsk. Dette kan jo selvfølgelig bety at faget tilegner seg at færre antall søkere. Uansett, så følte jeg at undervisningen ga meg mulighetene til å komme tettere på læreren. Ut fra mine erfaringer, kan jeg fortelle at lærene virkelig viste interesser for sine egene studenter. Lærerne var ytterst interest i elevenes mening om deres undervisning, og var også villig til å endre den basert på hva elevene mente. Jeg kan si at undervisningen var preget av en ytterst respekt mot elevene, og det var alltid en medmenneskelighet til stede.Vurdering av emnetilbodet

Angående emnetilbudet kan jeg fortelle at jeg hadde mulighetene til å ta både de danske og engelske emnene. Dette er jo naturligvis en fordel ved å være oppvokst i Skandinavia, men jeg tror også det maler et urealistisk portrett av antall emner som er tilgjengelig for en internasjonal student. I søknadsprosessen hadde søkerne muligheter til å tilegne seg plass på flere av fakultetene. Etter søknadsprosessen kom jeg innpå tre fakulteter, men jeg besluttet meg for å bare ta fag i det psykologiske. På den ene siden er emnetilbudet ganske bredt, spesielt med tanke på at en studere i flere forskjellige departementer, men på den andre side følte jeg til tider at emne utvalget i det psykologiske departement, virket litt svakt. Emnene de tilbudet virket alle vel interessante, men jeg kan se for meg at ikke alle tenker det.

Fagleg utbyte og språk

Jeg følte at det faglige utbytte var massivt for meg. Dette føler jeg var et resultat av lærerne som var veldig engasjerte i sin undervisning. Det er mange erfaringer jeg kan fortelle om, men jeg vil gjerne velge å fokusere på faget Social Psykologi som jeg tok i utvekslingssemesteret. I min tid som sosiologistudent, har jeg personlig opplevd en følelse at det vi lærer om mangler praktiske implikasjoner (Med unntak av Met102). Dette faget hadde både en psykologisk og en sosiologisk tilnærming. Anerkjente sosiologer som Giddens ble brukt til å forstå det menneskelige sinn i det moderne samfunn. Gjennom kurset fikk jeg et glimt av hvordan teoriene kan brukes i en klinisk sammenheng.

Angående språket, kan jeg fortelle at på grunn av mitt valg av engelske klasser ble det brukt mye engelsk, som jeg hadde gode erfaringer med. Den største utfordring var i å forsøke å snakke norsk til en danske. Etter min tid her, kan jeg fortelle at jeg føler meg mer komfortabel med å snakke med danske, og jeg føler jeg kan forstå dansk på et godt nivå.

Universitetsområdet og byen

Først vil jeg starte med å si, at universitetsområdet er spredt utover København, Ihvertfall i større grad en UiB. Derfor kan jeg meddele at jeg ikke har vært over heler omerådet, men jeg kan fortelle om det området jeg studerte ved. Bygningen var godt nok gammel, som også kan fastslås når en hører at det tidligere var et sykehus. Ikke at det plaget meg, men det er jo uansett merkverdig. Bygningen var tildelt for samfunnsvitenskapelige studenter (og lignende fag), men det gjorde ikke bygningen noe mindre. Blant det store antall klasserommet, kunne man finne kantiner (med gode priser), biblioteker og til å med en bar som er åpen en gang om måneden.

Byen føltes også veldig kulturell. Over alt, kan du finne statuer, skulpturer og fontener som gir byen et flott preg. Kan jo også fortelle at prisene på alkohol og mat er hakket billigere enn det jeg er vant til, som gjør det til et mer attraktive tilbud. Kan også fortelle at det et betydelig antall av gode måter for å komme seg rundt byen, eller hele Danmark. Fra København er S-tog, metro og buss tilgjengelig med gode tider. Eller hvis du heller vil reise mer økonomisk, kan jeg fortelle at København har sykkelstier og byen er så og si bygd rundt en tilrettelegging en sykkeltrafikk.


Bustad

Jeg bodde i Valby, hvor det var en 20 min reise med tog for å komme til skolen. Det kryr av matbutikker rundt københavn, så det var bare en tre minutters gåtur til nærmeste matbutikk i begge retninger. Mere enn det, er det vel ikke å si om bostedet. Dette stedet hadde ikke noen betydelig rolle for meg, utenom det var et sted å sove, lage mat og andre husholding aktiviteter.

Sosialt miljø

Det sosiale miljø fremsto som veldig åpent. Følte at mentorgruppen og lærere gjorde en god jobb ved å iverksette sosiale aktiviteter som gjorde at det føltes veldig naturlig å snakke med noen for å bli kjent. Noe å bemerke meg er jo at danmark har jo "hygge" kulturene sin, som de selv tenker verdsetter høyt. Dette kunne være ting som brettspill, drikke kakao og se film og lignende varme aktiviteter. Det sosiale miljø virket veldig avslappet, og homogent.

Vår 2018 BASV-MIX

Vår 2018 BASV-MIX

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Før utvekslingsoppholdet starter, anbefaler jeg å søke opp informasjon om utveksling på UiB sin nettsider. En erfaring jeg har gjort meg er at ting tar tid. Dette gjelder alt fra søknader, til dokumenter som skal leses gjennom. Dra på informasjonsmøte om utvekslingsopphold. Det er nyttig og interessant. Anbefaler også å sette seg inn i det praktiske rundt å søke CPR-nummer (Civil Registration number). Det er et midlertidig, personlig identitetsnummer som bla. gir deg rett til helsetjenester i Danmark.

Når en først ankommer København anbefales det å skaffe seg en sykkel! Sykkel kan kjøpes rimelig på en av de mange sykkelbutikkene. Det er også butikker som leier ut sykler til studenter for et semester, til en rimelig penge.

Undervisningsformer

Undervisning i valgte emner var basert på en blanding av seminarer og forelesninger, som hver hadde en varighet på 3 timer, et par ganger i uken. Undervisningsspråket var på engelsk og det var lagt opp til aktiv deltakelse fra studentene.

Vurdering av emnetilbodet

Københavns Universitet (KU) har et variert emnetilbud. KU sine nettsider er oversiktlig og det er lett navigere seg frem. Skulle man trenger råd og veiledning, var det god hjelp å få fra studierådgiver ved Københavns Universitet.

Fagleg utbyte og språk

Studiet har gitt et godt, faglig utbytte. Undervisning på engelsk og internasjonale medstudenter har medført at jeg har blitt flinkere til å både snakke og skrive på engelsk. Ikke minst har selvtilliten rundt å snakke engelsk blitt mye bedre.

Universitetsområdet og byen

Jeg studerte ved det humanistiske fakultet på Amager, litt utenfor Københavns sentrum. Dette er et stort fakultet som rommer mange institutter. Fakultetet er relativt nybygd og veldig flott. Fine omgivelser og fasiliteter, med god tilgang på lesesalplasser gjorde det hyggelig å oppholde på universitetsområdet. Det er lett å komme seg til og fra fakultetet med både metro, buss og sykkel.

København er kongens by. I byen er et yrende folkeliv og det er mye å finne på for studenter. Musikkfestivaler, teater- og operaforestillinger, skøytebaner, parker og grøntområder, klatrehall, Tivoli og Amager Strandpark er bare noen av veldig mange aktiviteter som er verdt å sjekke ut.

Bustad

Det kan være vanskelig å finne sted å bo, så start denne prosessen tidlig! Å finne bosted var blant forberedelsene som tok mest tid. Mitt tips er å melde seg inn i flere Facebook-grupper for å finne sted å bo, vær aktiv og snakk med venner og bekjente. Man kan enten bo privat eller man kan søke via Housing Foundation som leier ut studentboliger. København er en stor by, men med sykkel er det veldig lett og effektivt å forflytte seg over lengre avstander. Viktigst av alt, start prosessen med å finne bosted tidligere enn du tror!

Sosialt miljø

Det å reise på utveksling er veldig sosialt. Det forutsetter så klart at man tar initiativ og er åpen for forlag! Et utvekslingsopphold er en ypperlig mulighet til å teste ut en ny aktivitet, lære en ny kultur å kjenne og ikke minst få venner fra mange ulike steder i verden.

Høst 2017 - BAPS-PSYK

Høst 2017 - BAPS-PSYK

31.08.2017 - 31.01.2018

Førebuingar/praktiske tips

Å finne et bosted i København er dessverre ikke så lett, så her vil jeg anbefale å være tidlig ute og bruke de kontaktene man har i byen. Facebook har en side med navnet: Nordmenn i København, som jeg vil anbefale å bruke både med tanke på å finne et sted å bo og eventuelt for å kjøpe anbefalt litteratur, en sykkel eller diverse til soverommet/leiligheten om det trengs. En sykkel vil jeg uansett anbefale å investere i!

Undervisningsformer

Undervisningen er veldig lik som i Norge, der det både er vanlig undervisning med forelesere og seminarer, som de kaller Hold. Jeg anbefaler å være aktiv på begge områdene og spesielt i seminarene da noen fag har obligatorisk oppmøte samt innleveringer. Det er også en fin måte å bli kjent med sine medstudenter.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg dro hovedsakelig til København for å ta kliniske fag som ikke er tilgjengelig i Norge. Utover disse fagene er det også en rekke fag som virker interessante og som mine medstudenter har gitt mye positive tilbakemeldinger om. Man burde likevel være obs på at mange fag og undervisning foregår på Engelsk, om man ikke velger de standard fagene som inngår i en Dansk bachelor.

Fagleg utbyte og språk

Da jeg valgte danske fag som inngikk i den danske bacheloren foregikk all undervisning på dansk, og anbefalt litteratur var også på dansk. Å lese denne litteraturen gikk overraskende fint da det ikke skiller seg så mye fra norsk. Utover den danske litteraturen var det også mye på engelsk, som man også er vandt med fra Universitetet i Norge. Å ha forelesning og seminar på dansk var imidlertid litt mer utfordrende, spesielt i starten. Her vil jeg anbefale å sette meg lengst mulig fram i lokalet og høre godt etter. Med litt tid har man lært seg de største språklige forskjellene og man henger lettere med i undervisningen.

Universitetsområdet og byen

Universitet i København er spredt over hele byen. Jeg var så heldig å finne en leilighet mitt i indre by, og dermed veldig nærme mitt fakultet. Om du skal studere på CSS, som står for senter for sunnhet og samfunn, har du noe å se fram til! Dette var tidligere et sykehus og er et nydelig bygg med flere kantiner og ligger nærme sentrum. Lesesalene er dog ikke så store og blir ofte fulle, så jeg vil anbefale å være åpen for å lese på andre fakultet, bibliotek eller cafeer, som det er en rekke av i denne byen.

Bustad

Som tidligere nevnt er det ikke så lett å finne et sted å bo, som gjør at man burde være tidlig ute. Bruk de kontaktene man har og eventuelt søk om en studentbolig gjennom Universitetet i København sine tilbud for utvekslingsstudenter. Disse er dog litt dyre, men veldig fine! Her er det også veldig sosialt med festligheter i fellesarealene.

Sosialt miljø

Jeg vil anbefale å være med på de første introdagene da dette skaper det sosiale grunnlaget for de senere månedene. Her møter man alle nye utvekslingsstudenter innenfor sitt fagfelt, som alle er i samme situasjon som deg og søker nye venner. Utover de første dagene vil jeg også anbefale å være med på de aktivitetene og festene som Universitetet eller fakultet tilbyr, da dette skaper muligheten for å bli kjent med andre utover utvekslingsstudentene man møter på introdagene. Å melde seg opp for å få en mentor vil jeg også anbefale, da de planlegger aktiviteter og sammenkomster utover de tidligere nevnte.

Å dra til København på utveksling var noe av det beste jeg har gjort! Det er en utrolig fin by som har masse å tilby, og den kulturelle forskjellen er ikke i så stor kontrast til Norge, som gjør at du kanskje lettere vil trives, og kanskje til og med vil bosette deg her.

2017

Høst 2017 - Integrert masterprogram i odontologi

Høst 2017 - Integrert masterprogram i odontologi

15.08.2017 - 31.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Før du reiser bør du ha orden på papirene og benytte deg av huskelister tilsendt fra Erasmus. Her står det en del praktiske tips som kan hjelpe deg med det du selv ikke har tenkt på. Det er litt uklart om man bør opprette dansk personnummer for korte utvekslingsperioder. CPR-nummer trenger du dersom du skal registrere deg på et treningssenter eller behøver å dra til legen. Enkelte treningssenter krever også at du har dansk bankkort, dan-kort.

Undervisningsformer

Undervisningsformene er omtrent slik som i Norge. Mye klinikk og ellers litt gruppeundervisning og forelesninger. Èn uke på rigshospitalet var utrolig gøy og du får sett mye. I Bergen er opphold på sykehuset spredt over flere uker og du får ikke like stor sammenheng i undervisningen.

Vurdering av emnetilbodet

Veldig bra!! Mange av fagene kan tilsvare undervisningen i Bergen. Noe har man hatt tidligere, og enkelte ting man ikke får tilbud om hjemme, bla. å sette implantat og ha sin egen kirurgi, skiller seg fra undervisningen i Bergen. Vi hadde ikke allmenpasienter, men vi fikk liste med pasienter. Her kunne vi velge hva vi hadde lyst til å gjøre f.eks protetikk/kons/endo. Vi ventet ganske lenge på godkjenning av politiattest og måtte derfor vente med pasienter på pedodonti og kjeveortopedi. Selv om den er godkjent i Norge, må den godkjennes av politiet i Danmark. Største forskjellen var kanskje det kliniske datasystemet, Tasja. Det skiller seg kraftig fra Opus, men fungerer greit når man forstår hvordan man skal bruke det.

Fagleg utbyte og språk

Godt. Veldig fornøyd med faglig utbytte. Ingen språklige problemer, men det tar litt tid å venne seg til enkelte danske ord og uttrykkk som skiller seg veldig fra norsk. Kommunikasjon med pasienter var ikke noe problem. Litt additiv forklaring løser det meste.

Universitetsområdet og byen

Fantastisk. Køben er og blir en fantastisk by.

Bustad

Vi bodde privat ca 5-10 min fra Panumbygningen, Universitetet for medisin og odontologi. Områdene Nørrebro og Østerbro er veldig bra dersom du skal gå på panum. Ellers sier ryktene at det er gøy å bo på "kollegiet" som er studenthjem i nærheten av universitetet. Det finnes flere av disse. Gøy for de som er ekstra sosiale. Vi bodde privat via bekjente og var veldig fornøyde med det. Lettere å finne bolig via grupper på facebook og bekjente enn via annonser i København. Systemet med leieforhold (depositum) er litt annerledes enn i Norge, og det bør man sette seg inn i dersom man skal leie av firma og enkelte private.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er utrolig bra i København. Arrangementer gjennom Odontologiforeningen, OF, gjør at du blir raskt kjent med andre på studiet, og ikke bare de på samme klinikkgruppe eller på samme kull. I klinikken er du sammen med klinikkgruppa di, ca 7 stykker og disse blir du veldig godt kjent med. Kanskje du treffer nye venner for livet?

Høst 2017 - BA i sosialantropologi

Høst 2017 - BA i sosialantropologi

15.08.2017 - 31.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Ein treng eigentleg ikkje førebu seg så mykje på å reise til Danmark. Visum og vaksinar treng ein ikkje å tenkje på i det heile tatt. Det einaste ein må gjere er å skaffe seg eit såkalla 'cpr-nummer' som vert ditt danske personnummer. Utan dette nummeret kan ein ikkje interagere så mykje med den danske staten. For å få eit 'cpr-nummer' må ein ha ei adresse i Danmark og sende inn ein søknad til kommunen. Meir komplisert er det ikkje. Elles rådar eg folk som vurderar utveksling i København til å byrje å leite etter ein stad å bu så tideleg som mogleg. København er trass alt ein hovudstad og det er trangt om plassen der.

Undervisningsformer

Eg tok fire fag i København og hadde forelesingar måndag, onsdag og fredag. Kvar av forelesingane var på tre timar, men dette trur eg var grunna mangelen på seminar. Desse tre timane vart nytta som både forelesing og seminar i eitt. Det var mykje meir fokus på at studentane skulle vere aktive i forelesingane. Dette kom til utrykk i dei mange presentasjonane det var forventa at me skulle gjere. Kvar student måtte vere med på minst ein presentasjon av eit av temaa innan emna ein tok i løpet av semesteret.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbodet i København er veldig variert og forelesarane er svært dyktige. Personleg tok eg fire emne: "Protest, Resistance, Rebellion and Revolution", "The Anthropology of Migration - introductory course", "Organizational Anthropology" og "Visual Anthropology".

Fagleg utbyte og språk

I Danmark snakkar dei sjølvsagt dansk, men undervisningsspråket var engelsk. Eg har opplevd eit enormt fagleg utbyte med å reise til København. Universitet vert ofte omtalt som eit av dei beste i Europa når det kjem til antropologi.

Universitetsområdet og byen

København treng vel inga introduksjon. Det er ein fantastisk by med mange forskjellige kulturinntrykk. Det samfunnsvitenskaplige fakultet holdt til i eit gamalt sjukehus og var visuelt imponerande, men på nokre punkt merka ein verkeleg at sjølve bygget ikkje var påtenkt som ein utdanningsinstitusjon frå byrjinga av. Alt i alt var det ganske greitt.

Bustad

Eg budde Nørrebro og var nøgd med det. Tok meg 10min å sykle til campus. Eg måtte finne leilighet sjølv og det tok litt tid, men om ein er tidleg ute skal det ikkje vere noko problem. Språket er jo enkelt nok å forstå.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet kring Københavns universitet var heilt fantastisk! Det er mange mogleikar for å vere frivillig i diverse studentorganisasjonar og det er mange kontaktflater i form av studentdrive cafeer og puber.

Haust 2017 - Bachelorprogrammet i generell psykologi

Haust 2017 - Bachelorprogrammet i generell psykologi

01.09.2017 - 31.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Start tidlig med alle forberedelsene, så slipper du å stresse med det dagene før diverse frister. Søk om bolig tidlig! Det er mulig å søke gjennom Housing Foundation ved KU (Københavns Universitet), men mange av boligtilbudene er dyre, og det er ekstremt stor etterspørsel umiddelbart etter de blir lagt ut.

Utenom dette anbefaler jeg å se én sesong eller to av Klovn (dansk humorserie) for å venne deg til språket. Det er vanskeligere å forstå danskene enn du tror.

Undervisningsformer

Jeg hadde utelukkende seminarer, som er svært like de seminarene vi har på Universitetet i Bergen. Dog vet jeg at noen andre fra UiB hadde forelesninger, så det er noe variasjon i studieformene. Uansett, litt mer intimt og og litt mindre klasser enn det jeg er vant til fra Norge. På den positive siden skaper det tettere kontakt mellom studentene, og mellom deg som student og den som underviser. På den negative siden er det likt videregående, også i den forstand at klassemiljøet til tider var litt useriøst.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg syns emnetilbudet var veldig bra! Relativt stor variasjon i tilgjengelige emner, og det er kun krav om 20 studiepoeng på Institutt for Psykologi, som betyr at man også kan velge emner fra andre institutt på KU. Psykologiformidling (5 SP) og The Feeling of Being (10 SP) anbefales sterkt.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet jeg har hatt på KU, sammenlignet med det som ville vært mulig dersom jeg ikke hadde dratt på utveksling, er stort. Selv om det er et av våre nærmeste naboland er det merkbar forskjell i perspektivene som vektlegges, og typen psykologi som universitetet fører. Hjelper å bli utfordret litt på de norske antakelsene. Også god mulighet til å bli kjent med vitenskapelig ansatte utenfor UiB!

Universitetsområdet og byen

Er du glad i europeiske storbyer er København midt i blinken! Forholdet mellom universitetet og byen er til forveksling likt slik det er i Bergen, bare på en større skala.

Mer spesifikt, så anbefales Studenterhuset for billig øl, British Barbershop for billig klipp, Wasteland & Episode for billige klær, Lagkagehuset for godt bakverk og Mon Amour for å svi av stipendet på date night.

Bustad

Jeg bodde på BaseCamp, noe jeg har et litt ambivalent forhold til i retrospekt. Det positive er at det er et vanvittig fint sted å bo, er veldig sentrumsnært, og at det er et godt sosialt miljø der. Det negative er at jeg måtte leve på knekkebrød noen uker for å ha råd. Vurder selv.

Sosialt miljø

Dersom du velger å delta på mentorprogrammet (anbefales) blir du introdusert til utvekslingsstudenter fra resten av verden, som etter all sannsynlighet vil ha flere av de samme emnene som du har. Delta på mentorprogrammet! Gode muligheter til å knytte vennskap som også kan vare etter utvekslingsoppholdet.

Høst 2017 - Integrert masterprogram i odontologi

Høst 2017 - Integrert masterprogram i odontologi

15.08.2017 - 31.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Danmark er ikkje så ulikt heime og samanlikna med andre utvekslingsstader slepp ein unna både språkkurs og ein del papirarbeid.

Men om det er ein ting ein må vere obs på, så er det at det i København kan vere ganske vanskelig å finne plass å bu, så start leitinga TIDLIG!!
Tips: meld deg inn i alle "nordmenn i København"-gruppene på facebook og ha på notifications!

Undervisningsformer

Som tannlegestudent på utveksling er du på "clinical rotation", altså har du kun klinikk/klinisk undervisning. Vi hadde klinikk kvar dag og fulgte ei gruppe fast. Gruppene er relativt små slik at ein har mulighet til å bli godt kjent med desse i løpet av oppholdet. Ein har også ein fast gruppelærar til kvar klinikkøkt, og alle økter starter med ei lita samling der ein tar opp ting ein lurer på ift undervisningen, diskuterer kasus etc.
Første økt er fra 08.00-10.30, lunsj (som heiter frokost på dansk) er fra 10.30-11.00 og siste økt fra 11.00-13.30.

Etter dette har ein også mulighet til å gå på forelesning. Det kan eks vere lurt i forbindelse med implantatundervisning, da dette er noko vi har lite av heime.

Vurdering av emnetilbodet

Dei ulike kliniske faga tilsvara dei vi hadde heime i tillegg til at ein får sette implantat og kjeveortopedi.

Den største forskjellen fra heime bortsett fra dette er at vi ikkje har Allmenn-pasienter. I staden får du lister med pasienter som trenger ulike behandling, enten kario, endo, perio eller protetikk. Disse kalles for enkeltanns-oppgaver da det som regel berre er ei krone, nokre fyllingar, rens eller ei enkelt protese som skal lages. Det er 4 KF-økter i veka og dette gjer at ein får gjort mykje behandling i tillegg til at du sjølv kan styre kva type behandling du vil gjere mest av.

Kirurgi-avdelinga er også veldig bra. Vi fekk gjort rundt 10 ekstraksjonar kvar, i tillegg til å assistere og utføre ein kirurgi. I motsetning til kirurgiane heime stod vi mykje friare i behandlingen og kirurgen var kun innom og kikka med ved behov. Ein får meir ansvar, men samtidig også meir ro og det var ein veldig fin opplevelse. Ein får også vere ei veke på rikshospitalet, der ein kvar dag får vere med på spennande konsultasjoner og operasjoner.

Fagleg utbyte og språk

Er veldig fornøgd med det faglege utbyttet. Språket var heller ingen hindring. Vi snakka som regel norsk med input av enkelte danske ord, og både studentar og pasientar forstod oss heilt fint. Men med ein enkel språkinnføring på forhånd kan du eks unngå å bli fornærma når nokon kallar deg for "rar". Det betyr nemlig at du er søt. At danskane ELSKAR SKAM og har sett det heile med norsk undertekst gjer også at dei har lettare med å forstå oss.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet heiter PANUM og er relativt stort samanlikna med Odontologen heime i Bergen. Det er litt vanskelig å finne fram til dei ulike klinikkane i starten, men ein kjem fort inn i det. Stort pluss for stooor kantine med stooort utvalg med billig, sunn mat.

Byen i seg sjølv er heilt fantastisk og 3mnd er LANGT fra nok til å utforske alt den har å by på. Så lenge du har ein sykkel er det kort vei til absolutt alt, men å kjøpe wildcard på TIVOLI er ein veldig fin plass å begynne.

Bustad

Vi var heldige mtp leilighet og fekk tak i leilighet via en bekjent allerede i juni, men ver tidlig ute!

Sosialt miljø

Vi opplevde å bli tatt VELDIG godt i mot. Dei små gruppene på klinikken gjer også at det er lett å bli kjent med desse. Samtidig gir ulike sosiale arrangement mulighet for å bli kjent med andre medkullinger og studenter. Første fredag i kvar mnd er det eks fredagsbar i OF. Der er også ein revy i november ein kan vere med på viss ein vil. Det tar ein del tid, men virka veldig, veldig kjekt! I den forbindelse arrangeres det også ein auksjonsbar til inntekt for revyen. Her er også instruktørane med, og om du vil kan du by på alt fra matkurver til implantatbehandling. Helga ein skrur klokka tilbake er det også ein 69-timersbar som virkelig er verdt å få med seg. Det heile arrangeres i studentklubben til medisin som også ligg på campus, og den er altså åpen i 69timer, fra torsdag til søndag.

Vår 2017 - MASV-AORG

Vår 2017 - MASV-AORG

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Fordi København er en sykkelby, anbefaler jeg å gå til anskaffelse av en sykkel. Det er definitivt det enkleste fremkomstmiddelet. Brukte sykler kan en finne ved å melde seg inn i ulike Facebook-grupper (bicycles Copenhagen, Norske studenter ved CBS etc.). Alt fra 450-800 DKK er ok pris, avhengig av hva en trenger/forventer. Lykter er påbudt når det er mørkt, og disse, samt lås og annet utstyr får en tak i på THR butikker for en billig penge. Ellers kan en også skaffe seg et Rejsekort - et kort som fungerer på både buss, tog og metro. Dette kan bla. kjøpes hos 7/11, og fylles på etter behov. Med rejsekort betaler en ca halvparten av prisen i forhold til enkeltbilletter, og er derfor svært praktisk.

Undervisningsformer

Undervisningsformen på KU var veldig annerledes enn hva jeg er vant med fra norske universiteter, og minnet mye om opplegget på ungdomsskole og videregående. Det var basert på mye gruppearbeid, noe undervisning og en del gruppeoppgaver som krevde at en møttes utenfor undervisningstiden. Dette var likevel fint for å kunne diskutere fagene og bli kjent med medstudenter.
Undervisningsopplegget varierte også mellom ulike forelesere, men begge fagene jeg tok var slik.
Semesteret er delt i to bolker, slik at de fleste fagene går fra enten februar-april, eller april-mai/juni. Noen går over hele semesteret.
Fagene skiller heller ikke mellom bachelor- og masterstudenter, og har derfor ofte en blanding av disse. Dette kompenseres for ved at en bachelorstudent vil få 10 stp., mens en masterstudent kun får 7,5 stp. for tilsvarende fag. Dette innebærer at en også kan oppleve ulikt kunnskapsnivå blant medstudentene. Fagene jeg tok bar også preg av å være på introduksjonsnivå. Foreleserne var likevel flinke og engasjerende. De ulike fagene varierer, noen fag har en forelesning i uken på 4 timer, andre har flere på 2 timer.

Vurdering av emnetilbodet

KU tilbyr mange emner, og her finnes noe for enhver smak. KUs campuser er spredt rundt om i byen, og dersom en velger fag fra ulike fakulteter kan en bli nødt til å bevege seg mellom disse.

Fagleg utbyte og språk

Som norsk student kan en fint snakke både norsk og engelsk, og trenger ikke å lære dansk. Gjensidig forståelse varierer, så jeg vekslet mye mellom både norsk og engelsk.

Universitetsområdet og byen

København har mange biblioteker med mange leseplasser. Noen har også egne lesesaler. I sentrum kan en benytte både hovedbiblioteket, Den sorte diamant, og det Samfunnsvitenskapelige biblioteket som ligger like ved CSS (Campus for samfunnsvitenskap). På rex.dk finner en oversikt over alle bibliotekene.

Bustad

Det er dyrt å bo i København. Som utvekslingsstudent blir en tilbudt plass på studentbolig, men dette kan fremdeles bli dyrt. Jeg bodde på Bispebjerg kollegiet, på Nørrebro (Nord-vest), og betalte va 6450 norske kroner i mnd. Her var alt inkludert, og betalingen ble delt opp i 3 for hele semesteret. Dersom en melder seg inn i ulike Facebook-grupper (eks Nordmenn på CBS) legges det hyppig ut ledige rom, så her kan en også følge med.

Sosialt miljø

For statskunnskap på KU ble det av danskenstudemter organisert flere sosiale aktiviteter i løpet av semesteret for alle utvekslingsstudenter på statskunnskap. Dette var veldig gøy, og gjorde at vi fikk mye kontakt med de andre utvekslingsstudentene, samt de danske. Blant annet ble det arrangert dagsturer til Louisiana, Odense og pub crawls i byen (med sykkel...), fester på campus etc. Anbefaler å bli med på dette!

Vår 2017 BAMN DTEK

Vår 2017 BAMN DTEK

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Jeg vil anbefale å kjøpe et "månedskort" eller en sykkel for transport i byen så raskt som mulig. Frem til da kan man betale på bussene for hver reise, men bare med kontanter.

Det var veldig mye å gjøre første uken jeg kom ned her, så det er greit å ha en plan over de første dagene. Om mulig kan det være en god ide å overta leiligheten en uke / noen dager før velkomstprogrammet starter, men datoen for overtagelse av leilighetene gjennom universitetets "housing foundation" var samme dag som velkomstprogrammet startet.

Undervisningsformer

Lignende norsk undervisning, men foreleserne var mer aktive med å stille spørsmål heller enn å holde lange monologer i forelesningene. De muntlige eksamenene var litt annerledes enn forventet i noen tilfeller, alle 4 eksamenene jeg tok, hadde forskjellig eksamensformat. Jeg fikk inntrykk av at muntlige eksamener var mer vanlig enn i Norge. Det kan her nevnes at selv om fagene var faglig godt organisert, virket universitetet ganske uorganisert når det gjaldt praktisk informasjon.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg tok valgfag for graden min, hvor alle fagene hadde undervisning på dansk. Det var tilbud om en del forskjellige innføringsemner, men det var ikke mulig for meg å bare ha fag som var relevant for graden min (Data Teknologi) her. Om jeg ville tatt bare engelske fag, hadde dette også vært vanskelig å få til.

Å ha undervisningen på dansk krevde litt fokus, men det gikk stort sett fint.

Fagleg utbyte og språk

Jeg ble ganske vant til dansk språk etter hvert. Ut fra det jeg har opplevd her er det stort sett greit å forstå dansk, men ikke alltid like lett å bli forstått (med bergensk dialekt spesielt). Romkameratene mine var fra England og USA, så jeg ble også vandt til å snakke engelsk, og det gikk veldig greit.

Universitetsområdet og byen

Det var flere universitetsområder spredt ut over byen, jeg hadde mine fag på Fredriksberg campus. Dette var et fint område, og ganske nært der jeg bodde (Valby). Byen hadde mange muligheter som storby, og når det ble varmt ute var det et behagelig sted å bo.

Bustad

Jeg bodde i en "Shared Appartment", altså en delt leilighet med 2 andre personer. Jeg hadde ingen kontakt med de jeg skulle bo med før jeg flyttet inn i leiligheten, så det var litt spennede til å begynne med. Alle utenlandsstudentene jeg har møtt her var hyggelige, så jeg vil anbefale Shared Appartment tilbudet. Jeg ble ganske kjent med de fleste som bodde i huset (5 leiligheter med 3 personer i hver), og alle var hyggelige naboer.

Leiligheten vi bodde i var ganske gammel, og uten dusj de første 2 ukene. Etter dette var den helt grei å bo i, ettersom den hadde alt som var nødvendig, og hadde god beliggenhet. Det var lett å høre gjennom veggene, noe som gjorde at det kunne bli litt bråk med 3 personer som bodde der, men vi ble vant til dette ganske raskt.

Sosialt miljø

Det var en del sosiale tilbud for utenlandsstuderende, både organisert av universitetet og utenom. For meg var en av de viktigste sosiale delene å bli kjent med de jeg bodde med.

Vår 2017 BASV MEVI

Vår 2017 BASV MEVI

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Jeg vil anbefale alle å sette seg inn i UiB's informasjonshefte angående utveksling. Det er også lurt å lage lister som du kan krysse av ettersom du har fått unnagjort søknader etc. Viktig å huske på at søknader, så vel som utskrifter av dokumenter, gjerne tar litt tid - så husk å søk i god tid (!) Dra på informasjonsmøte om utveksling - her får en viktig informasjon. Om en melder flytting til utlandet så vil du miste fastlege etc. i Norge, så vil dermed anbefale å få et midlertidig CPR-nummer i Danmark slik at du får fastlege der, om det skulle være noe. Viktig å da huske at når du kommer tilbake til Norge å dra innom Skatteetaten med Flyttemelding. Dette skulle jeg gjerne ha visst på forhånd.

Undervisningsformer

Undervisningen var på engelsk. Det var forelesning og seminar i ett som varte i 3t. - to ganger i uken. Fungerte greit i enkelte fag, men avhengig av foreleseren. Undervisningsformen la opp til aktive studenter og mye diskusjon. Måtte ha lest pensum før en møtte opp i timene.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var greit. En kunne også ta fag på dansk. Veilederen ved Københavns universitet var hjelpsom.

Fagleg utbyte og språk

Følte jeg fikk mye ut av oppholdet. De fleste foreleserne hadde et høyt akademisk nivå på sine forelesninger. Ettersom jeg tok engelske fag fikk jeg også forbedret engelsken min samt ved å studere med internasjonale studenter fikk jeg utvidet ordforrådet mitt.

Universitetsområdet og byen

Jeg studerte på Amager, som ligger like utenfor Københavns sentrum. Universitetsområdet var veldig nytt, og stort. Enkelt å finne fram, og gode muligheter for å finne en plass og lese, og de som arbeidet der var veldig hjelpsomme. Fine fasiliteter. Byen er enkel å navigere seg i. Masse ting å finne på for studenter. En utrolig kul by.

Bustad

Veldig vanskelig å finne bolig (!) Skulle gjerne ha fått vite mer informasjon om det før jeg dro. Fant et kollektiv et par dager før jeg dro ned gjennom Facebook. En kan også søke gjennom Housing Foundation, men det var gjerne dyrt og har vært et par skriverier om de i bla. Studentavisen. Anbefaler å finne bolig gjennom Facebook, og selvsagt venner og bekjente i København.

Sosialt miljø

Veldig sosialt å dra på utveksling. Ble dog litt skuffet over manglende initaiv fra Erasmus. Trodde de skulle arrangere mer. Det ble veldig opp til de studerende å ta intiativ selv.

Vår 2017 - BA i journalistikk

Vår 2017 - BA i journalistikk

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

* Søk ANSA studentforsikring! Billig, og god forsikring. Som medlem i ANSA får du mange fordelar og det er ein god støttespelar på ditt utvekslingssemester.
* Papirarbeid kan vere keisamt, men få det unnagjort i god tid. Då slepp du å stresse med det når du kjem fram.
* Bli medlem av Facebookgrupper, som boliggrupper og studentgrupper, frå den staden du skal reise til.

Undervisningsformer

Eg tok to 15 ECTS fag, og dei hadde begge under 20 studentar i kvar klasse. Derfor føregjekk all undervisning i klasserom, i form av presentasjonar, diskusjonar og frivillege innleveringar i forkant av eksamen.

Fagleg utbyte og språk

Tok begge fag på engelsk, og har blitt mykje betre i språket.

Universitetsområdet og byen

Kjempefint universitet og by. Har levd storbydraumen, og kost meg både på skulen og på fritida.

Bustad

Eg valte å leie privat, sett at Housing Foundation ikkje er til å anbefale. Dei fleste eg kjenner som leide via Housing Foundation opplevde fleire problem, samt å betale mykje dyrare enn kva eg gjorde privat.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet vart veldig bra, men eg kan ikkje seie at dette er takka vere skulen sitt sosialiseringsprogram i introduksjonsveka. Dette vart gjort på eige intiativ, og etter ei tid vart vi ein god gjeng frå KU.

Haust 2016 - BAPS-PSYK

Haust 2016 - BAPS-PSYK

01.09.2016 - 31.01.2017

Førebuingar/praktiske tips

Jeg anbefaler alle som planlegger å dra på utveksling å starte så tidlig som mulig med forberedelsene og alt som må ordnes før en drar. Dette gjør at en unngår å stresse med å få utfylt og signert alle papirene. Jeg opplevde å få god informasjon og hjelp til det som måtte fikses, både ved universitetet i Bergen, og i København!

Undervisningsformer

I København var undervisningsformen i de fagene jeg valgte annerledes enn det jeg er vant til ved universitetet i Bergen. Klassene var mye mindre, og forelesningene minte derfor mer om seminarer, der studentene og læreren hadde mye mer gjensidig dialog. (Jeg vet likevel at dette ikke gjelder alle fagene, da flere av de jeg ble kjent med hadde samme type undervisningsform som ved universitetet i Bergen). I et av fagene mine hadde vi også en presentasjon, og små oppgaver som skulle leveres inn i løpet av semesteret! Jeg ble veldig positivt overrasket over hvor godt jeg trivdes med med denne formen for undervisning, og jeg sitter igjen med kun gode erfaringer, både når det gjelder fagene generelt og foreleserne!

Vurdering av emnetilbodet

Jeg opplevde at emnetilbudet var godt, da det var mange spennende fag å velge mellom ved Universitetet i København.

Fagleg utbyte og språk

Som sagt var jeg veldig fornøyd med undervisningsformen, og følte at jeg fikk mye ut av det å ha små oppgaver som skulle leveres jevnlig! Alle fagene mine gikk på engelsk, og jeg føler derfor at engelsken min har bedret seg en del, særlig når det gjelder det skriftlige. Har også plukket opp litt danske ord og uttrykk!

Universitetsområdet og byen

København er helt fantastisk! Jeg anbefaler alle som har muligheten til å dra til denne byen. Universitetsområdet er også veldig fint, og alt er godt tilrettelagt.

Bustad

Jeg var så heldig å bo i en leilighet i Nyhavn, og trivdes veldig godt med det!

Sosialt miljø

Jeg opplevde det sosiale miljøet som veldig bra! Jeg har blitt kjent med så mange fine mennesker som det blir trist å reise fra! Å dra på utveksling er virkelig en fantastisk mulighet til å oppleve noe nytt, stifte bekjentskaper og lære mer om seg selv! Jeg er så glad for at jeg valgte å dra på utveksling til København og anbefaler det på det sterkeste!

2016

Haust 2016 - BA i kunsthistorie

Haust 2016 - BA i kunsthistorie

15.08.2016 - 31.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det gjelder å sette seg godt inn i hvordan eksamen er lagt opp til de forskjellige emnene du skal ta. Etter to-tre måneder på universitetet (og en heftig mailkorrespondanse med eksamenskoordinator ved fakultetet) begynner jeg nå etterhvert å få oversikt over hvordan det hele skal gå for seg. Her er det nemlig slik at de enkelte emnene ikke har en gitt eksamen – du må selv velge eksamensmodell fra en liste. Så ta deg en veiledningstime først som sist, så finner du ut av det.

Undervisningsformer

Forelesninger, seminar og ekskursjoner. I forelesningene er det lagt opp til en mye større deltagelse fra studentene enn hva jeg har vært vant til fra UiB; omtrent halve forelesningen er satt av til diskusjon, spørsmål og kommentarer. På seminarene holder studentene presentasjoner om relevant stoff fra den aktuelle forelesningen, enten alene eller i gruppe. Og fire ganger i løpet av semesteret har det vært arrangert (sykkel-)ekskursjoner til forskjellige steder i byen, der det har blitt lagt opp en løype med diverse stoppesteder, og studenter har holdt presentasjoner underveis, med supplerende info fra foreleserne.

Vurdering av emnetilbodet

Masse spennende å velge fra, over hele linjen.

Fagleg utbyte og språk

Stort faglig utbytte. Inntrykket mitt er at forelesningene foregår på et nivå som forutsetter et høyere akademisk grunnivå enn jeg er vant til hjemmefra. Her slenger studentene ut Benjamin-, Foucault- og Adorno-referanser i hytt og gevær, med den største selvfølge, og forelesningene er til dels veldig teoritunge. Til tross for at begge foreleserne mine er danske har forelesningene foregått på engelsk alle sammen, på grunn av at det har vært mange internasjonale studenter.

Universitetsområdet og byen

Søndre Campus ligger på Amager, tett på metrostoppet Islands Brygge, og ikke så langt fra bydelen Christianshavn. Dette er et nytt campusområde, og i disse dager fullføres det siste byggetrinnet som også skal lokalisere teologi- og jusstudiet hertil. Alle bygningene er nye, forelesningssalene er topp moderne (ikke linoleum, overhead og møblement fra de fire siste tiår, som på UiB), kantinen serverer fantastisk mat, det er masse lesesalsplasser (både stille-soner og steder der det legges opp til at man kan snakke sammen), og et stort bibliotek.

Byen er mega. Masse barer og kafeer og restauranter som bør sjekkes ut, for de som liker denslags. Prisene ligger tett opp til norske priser mange steder; imidlertid er det ingen problem å finne seg en pils til 20 kroner, dersom man synes det er greit å sitte i et hav av sigarettrøyk, i en av byens mange bodegaer. Stemningsfullt er det også (selv om man må kaste alle klærne i vaskemaskinen etterpå). Skaff deg en sykkel – hele byen er lett tilgjengelig så snart du har en sykkel. Om du ikke gidder å kjøpe en sykkel kun for et lite opphold går det an å signere et abonnement på bysyklene. Det er et system som funker kjempebra, det koster 70 kr per måned, og syklene er el-sykler, så man suser avgårde.

Bustad

Det er umulig å finne seg et sted å bo i denne byen. Begynn tidlig, meld deg inn i facebook-grupper som handler om utleie av bolig i København. Det er også noen grupper for nordmenn i København som kan være nyttige i denne sammenhengen. Vi startet en god stund før oppholdet, og brukte tre måneder på å få napp, og jeg har snakket med flere som har måttet dra fra den ene sofaen til den andre, og uten å finne et permanent bosted på mange, mange måneder. Dette er den største utfordringen med København, og noe alle sliter med.

Sosialt miljø

Jeg har hoppet på et fotballag og spiller fotball to ganger i uken, tar en pils med de jeg studerer med fra tid til annen, og henger ellers med folk jeg kjenner fra før av som bor her i byen.

Haust 2016 - BA i kunsthistorie

Haust 2016 - BA i kunsthistorie

15.08.2016 - 31.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Københavns Universitet tilbyr at en kan søke om studentboplass – vi gjorde ikke dette, men det kan nok være en god idé mtp. hvor hardt leiemarkedet i København er. Jeg vil uansett anbefale tilflyttere å begynne å lete tidlig, rundt studiestart er det ganske mange som trenger boplass.
For min del merket jeg fort at selv om temperaturene er mildere i Norge, blir det fort fryktelig kaldt på grunn av all vinden. Ta med en god jakke og hansker (uunnværlig når en sykler rundt i byen).

Undervisningsformer

Begge fagene jeg fulgte gikk på engelsk, noe som ikke var noe problem – om noe hjalp det vel bare medstudentene mine å forstå meg. Forelesningene hadde seminarform, noe som gjorde at vi ble invitert til å diskutere med hverandre og foreleseren. I det ene faget jeg tok var det også en del praktiske øvelser, hvor vi besøkte flere museer og skrev rapporter/oppgaver basert på museumsbesøkene etterpå. Veldig lærerikt!

Vurdering av emnetilbodet

Veldig spennende og mangfoldig – og mye tverrfaglig! Det ene faget jeg valgte, innenfor kunsthistorie, hadde både filosofiske, litteraturvitenskapelige og medievitenskapelige trekk.

Fagleg utbyte og språk

Faglig har dette vært et veldig spennende halvår. Foreleserne er gode og fagene spennende. Språkmessig er jo ting litt annerledes, i og med at dansk er så likt norsk. Som sagt foregikk all undervisning og korrespondanse med foreleserne på engelsk, dermed er det ellers, når en er i byen og med venner, at en praktiserer dansken. Det tar veldig kort tid før en lærer seg hvordan språket høres ut (det går jo gjerne litt fort iblant), og før en lærer seg å tilpasse norsken sin til danske ører.

Universitetsområdet og byen

Det humanistiske fakultet ligger i Amager, bare en tjue minutters gåtur fra Christianshavn (og to stopp med metro fra Kongens Nytorv). Det var en positiv overraskelse å komme til universitetsområdet – det er veldig nytt og alt fungerer godt. Lesesalplasser er det masse av, jeg opplevde aldri å ikke finne et sted å sitte. Biblioteket er flott, med tre avdelinger basert på hvor stille en vil ha det rundt seg når en jobber (veldig god idé), og forelesningsrommene er fine og godt ventilerte. Best av alt er kanskje kantinen – billig, og med en helt strålende salatkokk som hver dag lager nye, sunne salater. Det er lett å komme inn i gode studierutiner når en lett får tak i sunn og mettende mat.
Byen er fantastisk: Den har litt av alt, for enhver smak. Det er lett å komme seg rundt, spesielt hvis en får tak i en sykkel. Jeg leide en (elektrisk) bysykkel for 80 DKK i måneden, et kupp med tanke på hvor mye jeg brukte den. Det er mye som skjer, konserter, filmvisninger, festivaler og lignende, og et spennende natteliv. En by det er lett å bli glad i!

Bustad

Vi bodde i en leilighet i Christianshavn, et hyggelig og rolig nabolag som ligger ett stopp med metro fra Kongens Nytorv, eller tjue minutters gange (ca. fem minutter med sykkel) fra Højbro Plads. Det kan være vanskelig å finne seg et sted å bo, så jeg vil som nevnt anbefale å være tidlig ute, eller gå for en studentleilighet (som en kan søke om gjennom KU).

Sosialt miljø

Da jeg flyttet til byen kjente jeg flere som bor og studerer her, men jeg opplever også at det er lett å komme i kontakt med folk på KU – kanskje både fordi fagene jeg tok har seminarmodell, noe som er mer sosialt, og fordi det er mange studenter utenbys fra som også ønsker å bli kjent med folk. Det humanistiske fakultetet har en bar og flere arrangementer på kveldstid, så det er også en fin mulighet for å sosialisere med folk.

Høst 2016 - Integrert master i odontologi

Høst 2016 - Integrert master i odontologi

05.09.2016 - 05.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det var ikke så mye man trengte å forberede for et utvekslingsopphold i Danmark. Det eneste var at vi måtte gjennom en søkeprosess til vertuniversitetet. Man måtte skrive et motivasjonsbrev, sende inn karakterer og en formell søknad. Når jeg fikk svar om at jeg var kommet inn, så tok jeg direkte kontakt med universitetet - utvekslingsavdelingen. De var veldig hjelpsomme og jeg fikk raskt svar på alle spørsmål.

Undervisningsformer

I og med at vi bare hadde klinisk undervisning, så var det bare pasientbehandling og tilhørende seminarer vi deltok på. På Tandlægeskolen får studentene klinisk trening, undervisning i grupper (seminarform) og vanlige auditoriumforelesninger.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var veldig godt.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet i form av mye klinisk trening har vært veldig bra. Vi har fått behandlet mange pasienter og de kliniske lærerne har vært flinke og vist oss stor tillit.

Universitetsområdet og byen

Universitetet ligger ved Rigshospitalet (sykehuset) og huser både tannlegestudentene og medisinstudentene. København som by er det INGENTING å utsette på. Dette stedet byr på utrolig mye forskjellig.

Bustad

Det kan være vanskelig å få seg et sted å bo sentralt, og det kan fort koste mye penger. Dersom man kjenner noen som kan tipse eller du kan bo sammen med/hos er man veldig heldig. Københavns Universitet har også såkalte "kollegier" (=kollektiv) som de leier ut. Det er imidlertid mange som ønsker disse også, så konkurransen er stor.

Sosialt miljø

Utrolig bra sosialt miljø, har fått mange nye venner og har stortrivdes.

Høst 2016 - Integrert master i odontologi

Høst 2016 - Integrert master i odontologi

05.09.2016 - 05.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

- Det er mye papirarbeid før reisen, men det er verdt det når alt kommer til alt.
- Det kan virke umulig å finne et sted å bo, men det fikser seg alltid.
- Alle bruker kun hvitt tøy på skolen. Man kan gjerne bruke hvite dongeribukser og hvit t-skjorte, evt bare en frakk over sine vanlige klær.
- Man vasker klinikktøyet sitt selv (hjemme).

Undervisningsformer

Det er obligatorisk undervisning fra 8.15-10.30 (1. bælte) og bæltepasue fra 10.30-11.15. Neste bælte er fra 11.15-13.30. Disse øktene er tilsvarende det vi har i Bergen, og består kun av pasientbehandling. Utvekslingsprogrammet vårt heter "clinical rotation", så det var kun dette som var obligatorisk for oss. De andre på kullet har forelesninger og en del SAU-timer (vanlige klassetimer med gruppeoppgaver, presentasjoner osv). Disse var til tider veldig interessante, så vi deltok av og til på disse.

Vurdering av emnetilbodet

Emnene vi hadde på KU var stort sett det samme som vi ville hatt på UiB på 9. semester. Ukene består av 4 allmennøkter, 1 kirurgiøkt, 1 pedodontiøkt, 1 visitasjonsøkt/akuttbehandlingsøkt og en ortodontiøkt. Èn økt er på ca 2-2 1/2 time. Vi hadde ca 2-3 økter fri i uken. I tillegg hadde vi én uke hvor vi observerte på Rigshospitalet, én uke høstferie og et kurs i implantatinnsettelse som gikk over noen uker med undervisning én gang i uken.

Det var veldig spennende at vi fikk med oss implantatkurset, hvor vi fikk sette inn et implantat på vår egen pasient. På kirurgi er arbeidet mye mer selvstendig enn det vi har fått gjort på UiB, og vi fikk ekstrahere en del tenner og gjøre ekstirpasjoner på egenhånd. Akuttøktene var også noe som var veldig lærerikt, da man ikke får så mye erfaring på dette området i Bergen. Vi fikk også sette på/justere/fjerne regulering, noe vi ikke får gjort i Bergen.

Vi kom sent i gang på pedodonti, fordi vi måtte ha CPR-nummer (personnummer i Danmark) og deretter få godkjent politiattest før vi kunne behandle barn. Vi fikk heller ikke gjøre så mye spennende her, det va mest US.

Jeg føler ikke vi har gått glipp av noe faglig ved å være på utveksling. Jeg føler heller at vi har fått gjort mer enn hva vi hadde gjort i Bergen. Vi hadde de samme eksamenene som de andre i klassen i Bergen, og fulgte eksamenene fra Bergen via mittuib. Det gikk fint.

Fagleg utbyte og språk

Språket er ingen problem, men noen kan vegre seg litt når de hører at man ikke snakker dansk. Så lenge man tilpasser språket litt og snakker litt sakte, går det helt fint. Det går fint å skrive journal på norsk, og både lærere og studenter er veldig hjelpsomme. Journalsystemet var veldig innviklet og vanskelig å forstå, så her fikk vi mye hjelp.

Universitetsområdet og byen

Skolen ligger på Nørrebro (Nørre Allé 20) som er et veldig hipt og ungdommelig strøk. Det er tett på byen og det er mange koselige cafeer, barer og butikker i området. Skolen er felles for medisin og odontologi og relativt stor i størrelse.

Byen er jo helt nydelig, og har alt man kan ønske seg.

Bustad

Det er ekstremt presset boligmarked i København, så det kan være litt vanskelig å finne en plass å bo. Det finnes en side hvor man kan søke på kollegium for utvekslingsstudenter. Her får man tilsendt en link en gitt dag i juni, hvor det så er første mann til mølla for å skaffe seg et rom. De fleste bor privat, og det finens mange sider hvor man kan finne en leilighet/roomie (Facebook, dba.dk, findroomate.dk osv). Vi bodde begge i private leiligheter som lå tett på skolen, og det fungerte veldig fint.

Sosialt miljø

Årgangen i København er mye større enn det vi er vant med (ca 80 stk på ett kull). Kullet er delt inn i 10 hold (grupper). Det er ikke det samme samholdet som i Begren, hvor "alle kjenner alle", men det sier seg jo også selv. Vi var totalt 3 utvekslingstudenter på odontologi (2 fra Bergen og ei fra Island) og vi fikk tildelt hver vår mentor på skolen. I tillegg var det mange på årgangen som var veldig imøtekommende og tok godt vare på oss. Danskene er veldig hyggelige og høflige, så det var ikke noe problem å bli kjent med folk.

Når det kommer til sosiale arrangement, blir det arrangert fredagsbar (fest på skolen for hele studiet) ca annenhver fredag. Årets happening var "69-timers bar" hvor det ble arrangert en stor fest på skolen som hadde åpent torsadg-søndag uten stopp. Det er absolutt noe å få med seg!
Det er også en del sosiale arrangement og fester hvor lærerene er med, så her blir man godt kjent.

Semesteret har vært et av de beste gjennom hele studiet, og jeg ville aldri vært foruten. Jeg har vært mye ute av komfortsonen, og lært mye både sosialt og faglig. Vi har fått mange nye venner, og føler nesten at vi har vært et halvår på "ferie", selv om vi har vært en del på skolen. Det er selvfølgelig trygt og godt å være i Bergen hvor man kjenner både rutiner og folk veldig godt, men jeg har vokst så mye på disse månedene og oppholdet har gitt meg veldig mye.

Haust 2016 PRMEDISIN

Haust 2016 PRMEDISIN

26.09.2016 - 02.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det er vanskelig å finne et sted å bo. Start i god tid, gjerne så snart du vet at du skal på utveksling. ANSA har en fin facebook-side hvor noen legger ut ledige rom i kollektiv o.l., den heter "ANSA København". "Nordmenn i København" er en annen fin side, der selges det sykler, møbler, ledige rom, og ting som skjer for i København.
Du skal også skaffe deg et CPR-nummer (det er det danske personnummer), men dette får du informasjon og hjelp til fra fakultetet (per mail).
Skal du ha lege i København må du få deg et "sygesikringskort". Det er via borger.dk (tror jeg). Dette er ikke nødvendig for å bo i Danmark, men hvis du skal hente ut resepter, gå til lege osv er det litt viktig.

Undervisningsformer

Du kan bli plassert på forskjellige sykehus. Jeg var på Rigshospitalet (København sentrum). Jeg tror dog de forskjellige hospitaler har nogen lunde lik undervisning. Man er i små "hold" (klasser) på ca. 15 studenter fordi man er så oppdelt på forskjellige undervisningssteder.
På Rigshospitalet:
Både gynekologi/obstetrikk og pediatri har nogen lunde samme undervisningsform. Mandag-torsdag er stort sett klinikk på forskjellige underavdelinger. Det varierer mellom akuttmottak, poliklinikk (ambulatorium), sengepost og vakt. Du har to aftenvakter på gyn/obs og to på pediatri. Innimellom er det "undervisningsdager", som har en eller flere (oftests full dag) forelesninger med en kliniker. Fredag er det "case-undervisning". Det vil si, gjennomgang av en klinisk case med flere steg. Ekte pasient, men pasienten er ikke til stede. Disse er veldig grei å få med seg.

Vurdering av emnetilbodet

Nå har jeg ikke prøvd å ha gyn/obs og pediatri i Bergen, men jeg kan ikke se for meg at jeg kunne få et større utbytte av det der. Det er riktignok noe lengre kurser, men selv om undervisningen og eksamenslesing er mer intensiv, føler jeg at jeg sitter igjen med utrolig mye kunnskap. De emneansvarlige var gode til å følge opp og stå til rådighet og assistanse hvis du har bruk for hjelp til noe som helst.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet er ekstremt bra. I undervisningen fokuserer de på "take-home messages", og hva som er virkelig viktig at man vet/husker. De er opptatt av overblikk, klinisk forståelse og å være fornuftig i tankegang, undersøkelse og behandling av pasienter. Det synes jeg er utrolig kjekt. Det er imidlertid mye å lese og sette seg inn i, og det betyr ikke at man ikke skal kunne detaljer om emnene. Det skal man gjerne kunne i tillegg. Men det går stort sett bra med alle til eksamen. Eksamen er muntlig og er også presentasjon av case (uten pasient). I pediatri er det case og en video. Man blir godt forberedt til eksamen gjennom undervisningen, så det er ingenting å frykte.

Universitetsområdet og byen

København er fantastisk. Man sykler rundt til det aller, aller meste. Så kjøp en sykkel. Den kan du alltids selge når du reiser. Der ligger plenty av "sykkelmenn" som selger brukte sykler rundt omkring. Husk hjelm!
Det skjer mye i København hele tiden. Sjekk ut AOK.dk (Alt Om København), der er det gode guider til hva du kan finne på i denne byen.
Her er min guide til København:
Brunch: Atelier September, Granola. Lunch: Pastis (chevre salat), torvehallerne. Bakeri: Meyers, Det Rene Brød (tebirkes er obligatorisk!) Middag: Osteria 16 eller Restaurant Pluto, eventuelt Høst eller Anarki. Vin: Falernum, Sabotøren eller terroiristen. Drinks: Lidkoeb. Shopping: Lot 29, Lubarol, Holly Golightly, Storm, Malene Juhl Jørgensen, Pico (de har de fineste gullsmykker til en fin pris), Lovechild. De fleste butikkene jeg liker ligger omkring gammel mønt/gothersgade. club: Bremen Theater, Chateau Motel

Bustad

Jeg bodde på Frederiksberg (Frederiksberg C). Det er veldig dyrt. Andre gode alternativer er Nørrebro, Vesterbro og Østerbro. Indre by er også greit, men det kan være mye bråk fra barer/utesteder osv.
Husleie ligger på omkring 5-10 000 per mnd, alt etter hvor fint område det er. Så prisene er ca Norske vil jeg si. Se om du kan finne noen å flytte sammen med, så blir det kanskje litt enklere :)
Som sagt, det er vanskelig å finne et sted å bo. Hvis du ikke får napp i facebook grupper, kan airbnb.com være et alternativ hvis du ikke finner noe annet.

Sosialt miljø

Utvekslingsmiljøet er veldig fint, her kan du bli kjent med studenter fra hele verden. Jeg synes imidlertid det var gøy å prøve å bli kjent med noen dansker fra mitt "hold", fordi så får man et litt bedre inntrykk av hva det vil si å være student i København. Dessuten, så skjønner man at selv om det er veldig nært Norge, så er der noen små kulturforskjeller. Hvis du drikker alkohol kan du invitere til en "fredagsøl", f.eks. Det er en veldig hyggelig gest. Ellers prøv en gåtur langs "Søerne" og ta en kaffe. Meld deg inn i en klubb, gå til yoga, dans, eller no annet som du har tenkt at du har lyst til. Så får du prøve noe nytt, og bli kjent med nye, spennende mennesker.
Lykke til på utveksling :)

VÅR 2016 Master i biomedisin

VÅR 2016 Master i biomedisin

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Before your departure, it might be wise to register the mentor programme. Some mentors would like to pick up their mentees from airport and share some practice tips. And the orientation programme is also recommended. They provide many practice tips in the meeting and it's also a good chance to meet other international students.

Undervisningsformer

In science department, one semester is divided into two blocks. And you will have a one-week break in between. Most courses adopt oral examinations, and include continuous assignments and group works.

Universitetsområdet og byen

Copenhagen is one of my favorite cities. There are many amazing museums and beautiful buildings. During summer, there will be a lot of interesting events. Most KU campuses are located near the city center. The KU libraries and the royal library are also recommended.

Bustad

It's hard to find a place to stay in Copenhagen, so it might be wise to prepare earlier. There are several facebook groups (such as, Roommates and Flat Finder - Copenhagen, Denmark, Housing in Copenhagen...) where you can find some housing information. KU housing foundation also provides some rooms for exchange students, don't forget to check the locations before choosing them, since some places are very far from campus.

Sosialt miljø

Different departments have their own Friday bar. And sometimes university also hosts some events for exchange students.

København Universitet vår 2016 - BA i litteraturvitskap

København Universitet vår 2016 - BA i litteraturvitskap

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Min situasjon var litt spesiell, da den utvekslingsavtalen jeg egentlig skulle reise med ble lagt ned, noe som førte til litt komplikasjoner. Min erfaring er at det er veldig stressende å sitte med pc'en alene for å forstå alle søknader som skal sendes, papir som skal innhentes, osv. Det blir mye enklere om du forsøker å sette deg inn i avtalen først, og så går til studieveileder med konkrete spørsmål. De sitter kanskje ikke på all info, men de er alltid villige til å hjelpe.

Undervisningsformer

Undervisningsformene var identiske med de jeg kjenner fra UiB.

Vurdering av emnetilbodet

Litteraturvitenskap ved København Universitet legger etter min erfaring veldig vekt på kulturteori og kulturelle, sosiale og politiske sider ved litteraturhistorien. Det var masse spennende emner å velge mellom, som bevegde seg litt ut over den kanoniske "litteraturhistorien".

Fagleg utbyte og språk

Jeg kan ikke si at jeg har fått noe mer faglig utbytte av å reise på utveksling. Jeg har derimot oppdaget mye nye og spennende, forlag, tidsskrifter, poeter, osv. Det københavnske litteraturmiljø er veldig spennende, om du graver litt dypere enn universitetsbokhandelen.
Dansker forstår forøvrig godt norsk, om du hjelper dem litt.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er et byggverk som kun arkitektens mor kan elske, et slags forsøk på å realisere Foucaults Panopticon. En arkitektonisk trend som preger store deler av København etter hvert. Flere og flere områder blir gentrifisert og omgjort til glass og crom som rike forretningsmenn med tydelige kinnbein kan speile seg i. Men København er fortsatt en av Europas flotteste byer, og de forskjellige bydelene har fortsatt sin "sjel" inntakt. Her er det noe for alle, enten du liker hipstrete konseptbarer på Vesterbro, slitne, nedtaggede puber og levende gateliv på Nørrebro, og selvfølgelig de store, åpne parkene overalt i byen.

Bustad

Jeg fikk bolig gjennom Housingfoundation som er tilknyttet KU og huser de fleste internasjonale studentene. Men de er ikke noe ekstra "snille" av den grunn - de forsøker som alle andre utleiere å robbe deg for penger, noe det dessverre ikke er så mye å gjøre med, annet enn å drømme om en verden hvor det å bo ikke koster skjorta. Jeg bor i et studenthus som heter "Signalhuset", som ligger på Ørestad, ti minutter sykling utenfor byen. Jeg har utsikt til en trefelts bilvei og et gigantisk kjøpesenter. Den eneste kafeen i nærheten er kjøpesenterets Starbucks, så jeg henger lite i nærområdet.

Sosialt miljø

Et halvt år er aldri nok i en by, men jeg har blitt kjent med noen fine mennesker som jeg håper å opprettholde kontakten med. Dansker er generelt hyggelig og imøtekommende, litt mer "europeiske" enn nordmenn.

Vår 2016 - Medisinstudiet - Københavns Universitet

Vår 2016 - Medisinstudiet - Københavns Universitet

29.02.2016 - 01.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å være tidlig ute med å finne studentbolig. Ettersom utvekslingen kun går over tre måneder midt i semesteret kan dette være en utfordring. Selv brukte jeg Airbnb og det fungerte veldig bra. Bortsett fra dette krever utvekslingen lite forberedelser.

Undervisningsformer

Jeg tok ØNH, øye og hud da jeg var på utveksling. Undervisningen gikk på engelsk og vi hadde tre timer praktisk undervisning i uken og en dag med forelesninger. Altså lite teori og mye praktisk trening noe jeg føler jeg har stort utbytte av i ettertid.

Vurdering av emnetilbodet

Hadde en muntlig eksamen i hvert fag. Dette gikk hovedsaklig på engelsk men også noe på norsk/dansk hvis nødvendig.

Fagleg utbyte og språk

Fikk mye praktisk trening som jeg føler jeg har stort læringsutbytte av. Totalt sett tror jeg de fokuserer mer på den praktiske delen av fagene i København vs Bergen, dermed litt mer krav til selvstudie.

Universitetsområdet og byen

Vi hadde undervisning på både Rigshospitalet, Bispebjerg og Genthofte hospital. Relativt korte avstander på sykkel og lett å finne frem. Generelt sett er København en fantastisk studentby med noe for alle, til alle døgnets tider. Anbefales på det varmeste.

Bustad

Selv fant jeg bolig via Airbnb. Leiligheten lå på Østerbro, midt mellom de tre sykehusene vi hadde undervisning på. Dette er ca 15-20 på sykkel fra sentrum og veldig sentralt. Ellers er Fredriksberg eller Nørrebro sentralt ift sentrum og universistetet. Amager anbefales ikke da det blir lang reisevei.

Sosialt miljø

Vi gikk i en internasjonal klasse på 15 stk. Totalt var det 2 internasjonale hold, men størsteparten av studentene var danske. De få internasjonale studentene får derfor et godt samhold og finner på mye sammen.

Vår 2016 - Medisinstudiet - Københavns Universitet

Vår 2016 - Medisinstudiet - Københavns Universitet

29.02.2016 - 27.05.2016

Førebuingar/praktiske tips

Bolig:
Det kan være vanskelig å finne ett sted å bo i københavn, så det gjelder å være tidlig ute. Nettsteder å se etter bolig på er:
www.boligportalen.dk (Koster å opprette bruker)
www.airbnb.com (Her fant vi bolig)
www.dba.dk (Gratis å opprette bruker. Kan også få tak i sykkel og møbler her)
Det er bare å skaffe seg sykkel med en gang.

Undervisningsformer

Undervisningen foregår i noe som heter holdundervisning med ca 15 personer per hold. De ulike holdundervisningene er to/tre timer i uken for HUD, ØYE og ØNH. Det er den samme professoren/legen som underviser hele semesteret. Det kan forekomme variasjoner innad de ulike holdene med tanke på undervisningsmetode og innhold. Det er din professor som også er eksaminatoren. Holdundervisningene er obligatoriske, men ved fravær kan dette erstattes med en klinikkdag.
Hver fredag er det forelesninger, de er ikke obligatoriske. Det er ca 1-2 undervisninger i hvert fag.

Vurdering av emnetilbodet

Undervisningen i ØNH, Øye og Hud i København var veldig bra, og man har mer tid til hver fag enn om man skulle tatt tilsvarende fag hjemme.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet var veldig godt. Man merket godt at de hadde et helt annet fokus enn hva jeg er vandt med fra Bergen. Mens man i Bergen ønsker at vi skal memorere flest mulig sære detaljer, incidenser og unntak, er de på KU mer opptatt av den generelle forståelsen og de praktiske ferdighetene.

All undervisningen foregikk på engelsk, med unntak av enkelte fredagsforelesninger hvor det bare var oss norske fra Bergen på forelesning.
På eksamen kunne man velge selv om man ønsket engelsk eller dansk/norsk.

Universitetsområdet og byen

Vi holdt stort sett til på Bispebjerg og Rikshospitalet.
København er en fantastisk by og byr på svært mye mer enn indre by, som man gjerne opplever som turist. Så finn de koselige og cafene, restaurantene, uteplassene og parkene som ikke er overfylt av turister. Det er en rekke koselig restauranter i området rundt Nørrebro

Vår 2016 - Medisinstudiet - Københavns Universitet

Vår 2016 - Medisinstudiet - Københavns Universitet

29.02.2016 - 27.05.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være vanskelig å finne et sted å bo i København. Studentboligene krever at man bor der i 6 måneder og det kan bli dyrt å betale for det når man kun er der i 3 måneder. Man må uansett forberede seg på å måtte betale rundt 6000 NOK i mnd for bolig. Det finnes en del sider på facebook hvor man kan være heldig å finne et rom til leie. Boligportal.dk kan brukes, men koster penger. Ellers kan det være lurt å prøve å finne studenter som selv reiser på utveksling og dermed framleier rommet/leiligheten sin. Områder som kan være greie å bo i når man skal studere medisin er Frederiksberg (nord-øst), Nørrebro og Østerbro. Rigshospitalet ligger i Østerbro rett ved grensen til Nørrebro. Jeg anbefaler på det sterkest å kjøpe en sykkel da det er veldig tilrettelagt for sykling i denne fantastiske byen.

Undervisningsformer

Undervisningen jeg deltok på var gruppeundervisning (15 stk i gruppen) med en blanding av forelesning, pasientdemonstrasjon og praktisk læring. Det var også satt opp rene forelesninger en dag i uken hvor det viktigste pensum ble gjennomgått. Det er lagt opp til mye selvstudium.

Vurdering av emnetilbodet

For meg passet fagene bra med de som ble undervist i Bergen. Jeg tok hud, øre-nese-hals og øye. Nevrologi fikk jeg tatt eksamen i før jeg reiste på utvekslingen, og det passet veldig bra. Da lå jeg ikke etter da jeg kom tilbake fra utvekslingen. Det var også veldig greit å ikke gå glipp av mer enn én uke av para-III undervisningen med onkologi, revmatologi og geriatri.

Fagleg utbyte og språk

Språket var ikke en barriere. Med muntlig eksamen hvor det ble snakket en blanding av norsk, dansk og engelsk gikk det uten problemer.

Universitetsområdet og byen

København er en fantastisk by å bo i og jeg er veldig glad for at jeg fikk muligheten til å tilbringe 3 fine måneder der. Det var også god tid til å utforske byen og områdene rundt.

Sosialt miljø

Man går i en av to internasjonal klasser hvor de aller fleste studentene er danske. I min klasse på 15 studenter var 5 på utveksling, mens 10 av studentene var danske. De internasjonale får et samhold og finner på en del sosialt sammen. Vi var også fem studenter fra samme kull i Bergen som var der, så vi gjorde også en del ting sammen.

Vår 2016 - Medisinstudiet - Københavns Universitet

Vår 2016 - Medisinstudiet - Københavns Universitet

29.02.2016 - 27.05.2016

Førebuingar/praktiske tips

-Kjøp deg sykkel. - Meld deg inn i facebook-grupper: Normenn i København osv. - Kjøp med lærebøkene vi bruker i Norge , disse er lettere å selge senere.

Undervisningsformer

Det meste av undervisningen var i den faste klassen med 12 personer. Du blir godt kjent med klassen din. De fleste dagene er det klinisk undervisning med pasienter. Disse timene har du alltid den samme læreren. Dette sikrer kontinuitet i undervisningen. Undervisningen og kollokvieringen er på engelsk, men du som norsk har en fordel med pasientene som snakker dansk (spesielt de eldre). Fredager er det vanlig forelesning. Disse er valgfrie å gå på, mens klinikkundervisningen er obligatorisk.

Vurdering av emnetilbodet

Svært god undervisning. Vi fikk ØNH, Hud, Øye: tilsvarende som i Norge. Vi var heldige og fikk undervisningen og eksamen i neurologi før vi reiste fra Norge.

Fagleg utbyte og språk

Godt faglig utbytte - svært flinke undervisere. Språkbarrieren er svært lav/ikke-eksisterende. Alt skjer på engelsk, ellers forstår du det meste av dansken!

Universitetsområdet og byen

Det meste av undervisningen foregår på Rikshospitalet. De andre sykehusene ligger ca 30 min fra sentrum på sykkel. Byen er utrolig trivelig - nyt den!

Bustad

Vi delte en leilighet via AirBnB - men du kan også søke på hybel i kollegiumene via Københavns universitet.

Sosialt miljø

Svært koselig med en liten klasse. Bli kjent med klassen din! De danske er ganske opptatt med sitt eget liv, så bruk litt tid på utvekslingsstudentene. Utvekslingsstudentene laget også en tapas-ordning: dette var veldig fint for å bli bedre kjent.

VÅR 2016 Medisinstudiet

VÅR 2016 Medisinstudiet

29.02.2016 - 27.05.2016

Førebuingar/praktiske tips

Skaff deg sykkel, dette er Danmark! Det er så flatt i København at man kan sykle overalt, en herlig avveksling fra Bergen. Du sparer både tid og penger på det - buss er ikke så dyrt som her, men fortsatt ikke billig, så jeg vil anbefale deg å skaffe sykkel omtrent før du ankommer. Det finnes mange gode facebookgrupper og nettsider hvor du kan få kjøpt brukte sykler billig. Tips nummer to hører til det første: ha en skikkelig lås. Det er ikke nødvendig med så mange gir og dyr sykkel, men har du dårlig lås kan det hende du blir frastjålet sykkelen likevel - det er utrolig mange sykkeltyverier.

Undervisningsformer

Underviningen på 7.semester foregår i mindre grupper enn det man er vant til fra Bergen, vi var 13 stk i vår klasse - og alle blir da deltakende i hver time enten de vil eller ikke. Det er lite undervisning, kun 2-3t hver dag, og kun én dag i uken per fag. Utbyttet er likevel kjempegodt, med pasientkontakt hver time og veldig god oppfølging under de praktiske øvingene.

Vurdering av emnetilbodet

Undervisningstilbudet var veldig godt, og selv med mindre tidsbruk fikk vi komfortabelt dekket det samme som i Bergen. De som underviser bryr seg om det de holder på med for det meste, og man får en del praksis selv om man ikke deltar i sykehusvirksomheten.

Fagleg utbyte og språk

Underviserne vi hadde var veldig gode, og den internasjonale klassen veldig gøy. Det var mest dansker, men undervisningen gikk på engelsk - noe som er veldig greit hvis man skjønner lite dansk, og greit selv om man skjønner det meste - fordi de er virkelig dårlig på å skjønne hva vi sier på norsk. Det er også greit å ha hatt en periode med undervisning og eksamen på engelsk hvis man har tenkt å bruke det senere. Foreleserne er ikke alltid så gode i engelsk, men da kan de gjerne oversette til dansk på oppfordring.

Universitetsområdet og byen

Vi hadde mye undervisning på Rigshospitalet, som ligger ved det medisinske fakultet, og var lite inne i byen i tilknytning til studiene - men København er en fantastisk studentby. Det er kort vei til resten av verden, og mye å se i nærområdene - Louisiana kunstmuseum anbefales sterkt!

Bustad

Jeg bodde privat, og fant bolig gjennom en facebookgruppe for nordmenn i københavn - dette fungerte veldig bra! Det er lurt å begynne å lete tidlig, det er veldig rift om husrom i København.

Sosialt miljø

Fantastisk hyggelige medstudenter - de danske som er i den internasjonale klassen har gjerne reist en del eller vært på utveksling selv, og man får et ganske tett og fint miljø her. I Danmark har studentene et konsept som heter "Fredagsbar", hvor det er fest på fakultetet hver fredag (på medisin bare én gang i måneden) fra tidlig formiddag til sent på kvelden - det er virkelig verdt å få med seg. Det er gjerne temafester og arrangementer, og veldig gøy.

Haust 2015 – Integrert master i rettsvitskap - Københavns Universitet

Haust 2015 – Integrert master i rettsvitskap - Københavns Universitet

31.08.2015 - 29.01.2016

Førebuingar/praktiske tips

Både studieveiledere på UiB og på KU er veldig behjelpelige - på KU faktisk imponerende! Man får god informasjon på mail hele veien, og det har ikke vært noe problem verken å søke på utvekslingsplass, søke om fag eller bytte fag. Om man er forvirret rundt oppmelding til fag, så svarer studieveiledere på KU nærmest under timen.

Undervisningsformer

Undervisningen på kursene på masternivå er seminarer, og er i grunn veldig likt som storgruppene hjemme i Bergen. I de fagene jeg har tatt har det variert mellom ca.12-30 studenter avhengig av hvor populært kurset er. Seminarene er 45x45min med pause, evt 45x45x45min. Antall seminarer i løpet av uken varierer, men en "normal" uke består vel av 3-4 seminarer.

Selve gjennomføringen av seminarene har vært sterkt avhengig av hvilket fag det har vært tale om. I EU Public Procurement Law stod foreleserne stort sett og snakket til/leste fra power pointen, i EU Competition Law var det litt mer levende timer ettersom en veldig morsom foreleser peker ut folk til å svare (og det liker han godt, og gjør mye), mens i Negotiations and Dispute Resolution in Theory and Practice var første del av seminarene teori med en dyktig og engasjert foreleser, mens andre delen bestod av fiktive forhandlingscaser hvor vi studenter ble delt inn i grupper og forhandlet med hverandre. I sistnevnte fag vurderte også vi studenter hverandre, ble tatt bilder av, filmet og vurdert foran alle, og ble generelt "tvunget" til å være aktive i seminarene. Så det er vanskelig å si noe generelt, men min erfaring fra storgruppeundervisning i Bergen er at disse er mer like seminarene i Public Procurement og Competition Law, mens Neg/Disp virkelig er noe helt nytt.

Vurdering av emnetilbodet

Min oppfatning av emnetilbudet på KU er i grunn veldig bra. Det er veldig mange fag man kan ta på engelsk, og i tillegg har man jo muligheten til å ta de danske fagene også (da har man visstnok rett til å snakke/skrive norsk har jeg hørt). Det er derfor også relativt enkelt å fikse seg en god fagsammensetning, eller eventuelt bare prøve masse forskjellig. Utfordringen er at mange av fagene har seminarer som overlapper, og du har selv ansvar for at undervisningen da lar seg gjennomføre (seminarer er riktignok ikke obligatorisk). Jeg tok EU Public Procurement Law, EU Competition Law og Negotiations and Dispute Resolution in Theory and Practice. De fleste fagene har muntlig eksamen, og de plasseres stort sett i samme uke på slutten av semesteret - man får bare beskjed om uken for eksamen, og får ikke endelig eksamensdato før to uker før eksamen.

Fagleg utbyte og språk

I samtlige fag er foreleser i seminarene personer som har jobbet eller jobber med faget til vanlig, og derfor er fagene veldig rettet mot praktisk arbeidsliv og ikke fullt av teoretiske finurligheter. I Neg/Disp legges det helt klart opp til at man skal forberedes til forhandlingssituasjoner som advokat, mens i de relativt detaljerte fagene Public Procurement og Competition Law lærer man seg hovedtrekkene i faget og innimellom et par tips om man skulle praktisere som advokat. I førstnevnte fag er foreleser en dame som har jobbet som lobbyist og idag driver sitt eget firma for forhandlinger og mekling over hele verden. I Competition law er foreleser en tidligere advokat innenfor konkurranserett, mens i Public Procurement jobber foreleserne enten i Danmarks største advokatfirma eller jobber i København kommunes avdeling for offentlige anskaffelser. Jeg føler jeg har fått relativt godt utbytte fra samtlige fag, selv om Neg/Disp er noe abstrakt og svevende - erfaringen med forhandlinger er viktigst her.

Eksamen: I Neg/Disp foregår eksamen ved at man skal forhandle med foreleser og sensor, hvor foreleser altså er profesjonell forhandler og mekler, og sensorene vi har fått oppnevnt er partnere og advokater i forskjellige advokatfirmaer - jeg har ikke hatt eksamen enda, men det ser ut til å bli spennende. I de andre fagene er det muntlige eksamener, hvor du først snakker om emnet du har trukket og deretter har en spørsmålsrunde/dialog med foreleser og sensor.

Hva gjelder språk, foregår alle fagene jeg har valgt på engelsk. Dansker er ikke direkte kjente for god engelskuttale, og det kan jeg skrive under på. Men de har likevel et godt ordforråd og man forstår helt fint hva de sier - noen er naturligvis bedre enn andre. Selv om forelesere ikke nødvendigvis har så god uttale, får man likevel selv et utbytte av å måtte snakke engelsk.

Universitetsområdet og byen

København er en helt fantastisk by, som alle sikkert vet og jeg trenger vel ikke utgreie noe mer om selve byen. Kollektivtilbudet er veldig godt med både buss, metro og S-tog (i tillegg til sykkelen man selvsagt må ha!). Jussen på KU har bygninger litt spredt rundt i Indre By, og alle lokalene er veldig sentrale - for de som er kjent, så var seminarene i Købmagergade (sidegate til Strøget) og på Bispetorvet like ved. Jeg har bodd på Frederiksberg og har derfor lest på det offentlige biblioteket på CBS, men lesesaler er også tilgjengelig i Indre By.

Bustad

Når/om man har kommet inn og fått utvekslingsplass på KU, bør man starte jakten på leilighet fort (om du ikke har søkt på studentbolig - det gjorde ikke jeg). I København er det nærmest umulig å få tak i leilighet rundt nyttårsskiftet eller i sommerferien, men starter man med én gang man kommer inn så får man fikset noe uansett. Jeg har flere venner som har couch surfet hele semesteret, og det er ikke å anbefale. Jeg kontaktet vennene mine her og fikk fremleie av en CBS-student som skulle på utveksling (veldig mange av disse på høstsemesteret), men ellers kan man sjekke grupper som Nordmenn i København osv på Facebook eller kontakte eksempelvis CityApartment. Leilighetene er relativt dyre i København, og i hvert fall med en valutakurs fra helvete - jeg betalte rundt NOK 6700-7000 i mnd.

Man må ha fast bosted i København for å kunne får CPR-nummer. CPR-nummer innebærer at du folkeregistreres i Danmark, og det trenger du for å få gratis fastlege, tannlege, mobilabonnement, treningsmedlemskap osv. Så fort du har fått et sted å bo, bør du møte tidlig på borgerservice med leiekontrakten og fikse deg CPR-nummer.

Sosialt miljø

Jeg deltok ikke på introduksjonsuken i slutten av august, da jeg trodde det var en generell introduksjonsuke for alle utvekslingsstudenter på KU og at det ikke var tilpasset utvekslingsstudenter til jussen, og ville derfor prioritere lenger tid hjemme. Men introduksjonsuken er altså tilpasset utvekslingsstudenter til jussen, og de som deltok sa det var gøy og det virket som flere hadde fått god kontakt med hverandre. Siden undervisningen kun er 2t seminarer litt her og der i løpet av uken, knyttet jeg ikke særlig kontakt med noen medstudenter utover hyggelig småprat i pausene. Jeg har stort sett vært med venner jeg kjenner fra før og mennesker jeg har blitt kjent med gjennom disse, men kunne selvsagt lagt ned litt mer innsats i å bli kjent med medstudenter på jussen her.

2015

Haust 2015 - Medisinstudiet - Københavns Universitet

Haust 2015 - Medisinstudiet - Københavns Universitet

15.08.2015 - 31.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Møt opp på informasjonsmøte om utveksling og les godt sjekklisten for tiden før avreise.

Undervisningsformer

I København foregår undervisningen på en mer praktisk måte, ved aktiv læring i mindre grupper. Det er mer dialog mellom studentene og professorene og man lærer mye under timene. Det kan være utenfor komfortsonen for mange i begynnelsen, men til gjengjeld krever det mindre lesing i eksamenstiden.

Fagleg utbyte og språk

København gik ikke stort faglig utbytte i språk, men ved å gå i internasjonal klasse foregår undervisningen på engelsk og man blir kjent med medstudenter fra flere nasjonaliteter.

Universitetsområdet og byen

Utrolig fin by og fine universitetsområder. Anbefales!!!

Haust 2015 - Medisinstudiet - Københavns Universitet

Haust 2015 - Medisinstudiet - Københavns Universitet

15.08.2015 - 31.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å starte tidleg å leite etter bustad. Det er mest praktisk å bu på Nørebro, ettersom mesteparten av undervisninga føregår på Rigshospitalet, som ligg på Nørrebro. Vi hadde også undervisning på Bispebjerg Hospital og Gentofte hospital, som begge ligg i nærleiken av Nørrebro.
Det var veldig greit å ha sykkel i København, då kjem ein seg lettare rundt, og sparar mykje tid og pengar i forhold til å ta bussen. Vi kjøpte sykklar når vi kom ned til København.

Undervisningsformer

Det var svært gode undervisningsformer og gode forelesningar. Vi vart fordelt på to internasjonale klassar på rundt 10-15 elevar, dette gjorde at vi fekk tett fagleg oppfølgjing. I København har studentane ØNH, Oftalmologi og Dermatologi på sjette året, så dei hadde allereie hatt eksamen i indremedisin og kirurgi. Dette var ikkje noko problem for oss, heller ein fordel, og det vart tatt omsyn til at vi ikkje hadde hatt fag som feks. farmakologi på eksamen og i undervisninga. Vi hadde ca 3 timar klinisk/praktisk undervisning i kvart fag pr.veke. Her fekk vi øve oss på å undersøkje pasinetar, og presantere pasient-kasiustikk. På fredagar hadde vi forelsning i alle faga. Desse forelesningane hadde vi saman med den andre internasjonale klassen.

Vurdering av emnetilbodet

Vi var på utveksling 7.semester, dette innebar at vi tok faga Øyre Nase Hals, dermatologi og venerologi samt oftalmologi. Vi fekk ikkje mogelegheit til å ta eksamen i nevrologi før vi reiste ned til København, så denne måtte vi ta 8.semester. Dette gjorde at 8.semester vart litt travlare enn vanleg, og det hadde vore ein fordel om vi kunne tatt eksamen i nevrologi før vi reiste ned.

Fagleg utbyte og språk

Det faglege utbyttet var godt, ein hadde fokusert og klinisk relevant undervisning. Noko som gjorde at ein også fekk fleire lesedagar enn ein gjer heime i Bergen. Undervisninga var på engelsk, men vi snakka norsk med pasientane og på eksamen. Dette gjekk heilt fint, og både undervisarane og pasientane var gode til å forstå norsk.

Universitetsområdet og byen

Mesteparten av undervisninga føregår på Rigshospitalet, som ligg på Nørrebro. Vi hadde også undervisning på Bispebjerg hospital og Gentofte hospital som ligg henholdsvis 10 og 20 min på sykkel frå Rigshospitalet. Det medisinske fakultetet ligg like ved Rigshospitalet, her ligg også det medisinske bibliotek, som var ein svært kosleg plass å sitte å lese i eksamenstida. Ellers var det kongelige bibliotek (den sorte diamant) også ein svært flott plass å lese. København er ein spennande by med eit rikt kulturliv. Det er også mange flotte parkanlegg i København, blandt anna Fredrikbærgs have, Søerne og Felledparken. Ei utflukt til Louisiana kunstmuseum eller Dyrehaven er også å anbefale!

Bustad

Vi var svært heldige å fekk leige ein leilighet 5 min frå Rigshospitalet, på Nørrebro. Vi forstod på andre studentar at det kunne vere vanskeleg å finne ein rimeleg plass å bu, så det er lurt å starte tidleg å leite. Det beste er å bu på Nørrebro, men Rigshospitalet ligg såpass sentralt, at det ikkje er noko problem å bu i sentrum.

Sosialt miljø

Det meste av sosiale arrangement var lagt til Panum, som er det medisinske fakultetet. Kvar første fredag i månaden var det fredagsbar for alle medisinstudentar, dette var eit populært arrangement, og ein god mogelegheit for å bli kjend med andre danske medisinstudentar. På Panum vart det også arrangert ei rekkje temafestar. På fritida var vi mykje ilag med dei andre utveksningsstudentane som vi gjekk i klasse med.

Haust 2015 – Integrert master i rettsvitskap - Københavns Universitet

Haust 2015 – Integrert master i rettsvitskap - Københavns Universitet

31.08.2015 - 20.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Forberedelsene og søknaden om å dra på utveksling gikk veldig smertefritt, da jeg opplevde at vi fikk god veiledning og hjelp når det var nødvendig av veilederne på fakultet i Bergen. Administrasjonen ved universitetet i København var også veldig raske med å svare på mail hvis man hadde spørsmål rettet mot dem. Etter å ha fått beskjed om at jeg hadde fått plass på utveksling får man etterhvert info om hvordan man skal melde seg opp til fag osv. Nettsidene til juridisk fakultet er veldig gode, og det var enkelt å orientere seg om de forskjellige fagene osv. Vær imidlertid oppmerksom på at de kansellerer fag dersom det ikke er nok oppmeldte studenter, så tenk deg derfor ut et par reservefag du kunne tenkte deg dersom dette skulle skje.

Undervisningsformer

Jeg valgte tre engelske fag; EU Competition law, EU Public Procurement law og Negotiation and Dispute Resolution in Theory and Practice. Alle tre fagene hadde muntlig eksamen, og det varierte om det var med eller uten forberedelsestid (nærmere forklart nedenfor under hvert av fagene). Jeg så på dette som noe veldig skummelt siden vi ikke er vant med det fra Bergen, men det vistes seg å være mye mindre skummelt enn man tror.

Competition law var et veldig spennende fag, og underviseren var utrolig inspirerende og flink. Jeg vet at de skal skifte underviser til neste år, men hun hadde en gjesteforelesning for oss og virket også veldig dyktig. Underviseren krevde stor aktivitet fra elevene, noe jeg synes var skummelt i starten da engelsken var rusten, men det kom seg veldig fort og jeg opplevde å lære veldig mye fra dette. Den muntlig eksamenen var uten forberedelsestid, og etter å ha prøvd både med og uten, så likte jeg de med forberedelsestid best.

I faget Public procurement law hadde vi to advokatfullmektiger fra et stort advokatfirma i København og én fra kommunen som forelesere. I dette faget var det mindre aktivitet fra elevene i timene og foreleserne stod for det meste og leste fra power-pointen. Det positive var at disse power-pointene var veldig gjennomarbeidet og gode og var til god hjelp da man forberedte seg til eksamen. Den muntlige eksamenen var med forberedelsestid, noe jeg som sagt likte bedre. Jeg følte da at jeg hadde litt bedre kontroll da jeg gikk inn til eksamen.

Negotiation and Dispute Resolution in Theory and Practice var noe veldig nytt og annerledes. Her lærer man tips og triks om hvordan man skal forhandle, noe som er veldig relevant for et senere yrkesliv. Vi lære også hvordan man skal være mekler i forhandlinger. Alle timene foregikk slik at det startet med teori og så gikk man over til gruppeaktiviteter der vi forhandlet mange forskjellige typer saker. Jeg synes dette var ganske skummelt i starten, men også dette gikk veldig da alle er i samme bås og ingen har noen forhandlingserfaring fra før. Hun som hadde kurset har vært profesjonell forhandler og konfliktmekler i mange år, og hadde mange gode tips å komme med. Jeg tror definitivt det er en fordel å ha vært gjennom dette før man skal ha sin første forhandling. I tillegg er det ikke noe særlig man trenger å lese, mer å delta aktivt i timene og lære gjennom praksis. Under eksamen fikk man først 20 minutter til å forberede seg til en forhandling, hvor man deretter forhandlet 15-20 minutter med foreleser/sensor eller var mekler i en forhandling mellom foreleser/sensor og den eksterne sensoren.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er veldig godt, og man kan både ta fag på dansk og engelsk. Emnetilbudet på engelsk er nok best i høstsemesteret, da det er flere utvekslingsstudenter der da enn i vårsemesteret (de kansellerer som sagt fag hvis det ikke er nok oppmeldte).

Fagleg utbyte og språk

Men mindre man kan dansk fra før, vil jeg anbefale engelske fag da dansk er ganske vanskelig å forstå når de snakker i sitt tempo. De tilbyr et legal english-course, men jeg tok ikke dette og opplevde at det gikk fint uten.

Det faglige utbyttet har vært stort, selv om arbeidsmengden har vært litt mindre enn det vi er vant i Bergen.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet ligger i indre by (sentrum, nære Strøget) og man har forelesninger i forskjellige bygninger. Alle er likevel så nære hverandre at man kan gå mellom dem.

Med en gang man kommer ned må man man folkeregistrere seg og få et CPR-nummer. Skolen har en dag hvor de arrangerer dette for alle elevene, men det er lange køer og jeg anbefaler derfor heller å gå på egen hånd til et av rådhusene/internasjonale kontorene i den bydelen du bor og få det ordnet.

København er en fantastisk by og jeg kan anbefale alle å dra på utveksling dit!

Haust 2015 - Medisinstudiet - Københavns Universitet

Haust 2015 - Medisinstudiet - Københavns Universitet

15.09.2015 - 11.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

For min del har det egentlig gått ganske smertefritt. Det har vært klar mailkorrespondanse og man fikk tidlig tilgang til timeplanen i København. Det jeg helt klart oppfatter som mest stress når det gjelder forberedelser, er det det å finne bolig. Så anbefaler å begynne med boligjakten tidlig.

Undervisningsformer

Jeg synes faktisk at undervisningen ved Københavns Universitet er ganske annerledes enn ved UiB. Vi ble plassert i en internasjonal klasse bestående av kun 11 personer (som regel ca. 15 studenter). Dette medførte at timene ble interaktive. Men det som kanskje var mest annerledes enn Bergen er mengden undervisning. Min klasse hadde fridag/lesedag på mandag og torsdag. Tirsdag og onsdag hadde vi klinikker, og fredag var ren undervisningsdag (som regel fra kl 09-13) med begge de internasjonale klassene. Ved å ha færre timer undervisning, fikk vi mer tid til å forberede oss til hver time. I tillegg var klinikkene veldig effektive da vi som regel hadde 4 pasienter tilgjengelig, fordelt på kun 11 studenter.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg er veldig fornøyd med emnetilbudet. Det ble lagt stor vekt på undersøkelsesteknikk og den mest relevante og viktigste kunnskapen vi trengte innenfor hvert emne. Alle underviserne snakket godt engelsk og var flinke til å formidle. Også forelesningene var interaktive da vi som regel kun var ti elever som møtte opp.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytte var etter min mening utrolig bra. Jeg føler jeg har lært det viktigste - og det føler jeg at jeg har lært godt! Selvfølgelig hadde jeg lest meg opp på mer spissfindige ting til eksamen, men dette var ikke hovedfokuset til foreleserne. Det likte jeg veldig godt.
Når det gjelder språk var ikke dansken så utfordrende som jeg først hadde trodd. Dessverre fikk jeg ikke øvd meg så mye på mine danske språkferdigheter da vi som regel pratet engelsk. Vi hadde tyske og sveitsiske medelever, så vi pratet så å si alltid engelsk. Det var også disse vi hang mest med på fritiden.

Universitetsområdet og byen

Vi forholdt for det meste til Rigshospitalet. Her hadde vi oftalmologi og øre-nese-hals. Hud hadde vi på Bispebjerg Hospital. Disse sykehusene ligger ca. 10 minutter unna hverandre med sykkel. De siste tre ØNH-klinikkene hadde vi på Gentofte Hospital. Gentofte ligger et stykke unna både Rigshospitalet og Bispebjerg, men det går fint å komme seg dit med sykkel. Bispebjerg Hospital befinner seg i et meget vakkert bygg og på en vakker tomt. Så det var stas å ha deler av undervisningen der! Når det gjelder lesemuligheter, tok vi flittig i bruk København Universitets Bibliotek for medisinstudenter (KUB Nord). Dette biblioteket ligger rett ved Righshospitalet. De selger supergod varmlunsj der, og lesesalene er stille og fine. Det er også mulig å ha kollokvier. Annet enn det har jo byen utrolig mye å by på. Vi ble glad i Paludan (hyggelig bok-kafe), Jægersborggade, joggeturer langs Søene, Papirøen (spennende mathall) og mye mer.

Bustad

Det med bosted ordnet seg egentlig overraskende greit for min del. Vi har en venninne som eier en leilighet i København, og hun skulle tilfeldigvis på utveksling det gjeldende semesteret. Standarden var god, men som de fleste bosteder i København var det redusert baderomskvalitet. Mitt generelle inntrykk når det gjeldet bo, er at det ofte er dyrt for en bolig som er av dårligere standard enn det vi er vant til i Norge.

Sosialt miljø

Det var et veldig godt sosialt miljø. Jeg synes dog at KU kanskje kunne hatt en bedre ordning. Vi hadde alle blitt tildelt en mentor, men for min del innebar det kun en velkomstmail en måned før oppstart. Annet enn det ble jo vi plassert i en ganske liten klasse, så det var ikke lett å bli kjent med mange nye. Men for de utadvendte og sosiale er det ikke noe problem. De danske er veldig åpne og lette å komme i kontakt med. Anbefaler forresten å teste ut Fredagsbarene som det medisinske fakultet arrangerer hver første fredag i måneden.

Haust 2015 - Medisinstudiet - Københavns Universitet

Haust 2015 - Medisinstudiet - Københavns Universitet

15.09.2015 - 11.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Å finne et godt og ikke så alt for dyrt sted å bo kan være en utfordring i en storby som København, og selv ble jeg nødt til å bo i hele 3 forskjellige leiligheter for å klare å ha i hvert fall et sted å sove gjennom hele utvekslingsperioden uten å måtte betale "det hvite ut av øye". Mitt beste tips blir derfor å begynne og søke tidlig. Info om det praktiske rundt å finne bolig i København er veldig godt beskrevet på ANSA sine nettsider. http://www.ansa.no/Studier-i-utlandet/For/Land/Europa/Danmark/bo-og-leve/ Det er også greit å være obs på at de ferreste reiseforsikringer gjelder over så lange perioder som et utvekslingsopphold varer, men også her kan ANSA være til god hjelp ;)

Av andre praktiske tips kan jeg jo fortelle om noen gode apper. Københavns svar på skyss har to ulike apper for billettkjøp, hvor den ene er for enkeltbilletter og klippekort (også kjent som multiride), og den andre er for periodekort. Den første heter DOT Mobilbilletter mens den andre heter DOT mobilperiodekort. De har også en utrolig kjekk app med reiseplanlegger som heter Rejseplanen. En siste app som alle burde laste ned er stay.com (ja, den heter .com). Den gir deg tilgang til offline kart og guider, noe som er utrolig praktisk hvis dere planlegger å beholde deres norske mobiltelefonnummer. Med kombinasjonen av feriesurf og "Ring Norden" pakkene til telenor ble det faktisk ikke så alt for dyrt.

Undervisningsformer

Undervisningen var fordelt på 4 dager i uken, og vi var i klasser på 10-15 personer. Mandag-onsdag var det klinikker med kun din klasse, mens fredager var det forelesningsdag hvor alle var samlet.

Hver mandag hadde vi ENT fra 12:15 til 15. De første 6 gangene var på Rigshospitalet mens de siste 4 var på Gentofte Hospital. Undervisningen disse dagene besto stort sett av at vår allerede lille klasse ble delt inn i 4-5 grupper, hvor vi så undersøkte pasienter gruppevis. Alle timene ble veiledet av en overlege og en LIS, noe som gjorde at man følte seg godt ivaretatt, og man fikk raskt svar på eventuelle spørsmål. Halve timen gikk som regel med til dette. Etter at pasientene hadde gått gikk vi igjennom alle casene i plenum, samtidig som det ble servert kaffe og kake. Etter dette hadde overlegen (vår lærer) en liten presentasjon med dagens tema. Siden det er såpass få forelesninger er det forventet at man gjør en innsats selv, og vi fikk derfor en leseliste med sider som skulle forberedes og læres før hver klinikk. Dette begrenset seg som regel til 20-30 sider, men tok meg alikevel store deler av en dag å komme igjennom, da det tross alt var forventet at man skulle lære alt som sto.

Tirsdager hadde vi Dermatologi fra 13:15 til 15 på Bispebjerg Hospital. Også her hadde vi en leseliste som skulle forberedes før klinikken, og så besto klinikkene stort sett av å se pasienter med disse sykdommene/plagene, samt se bilder av tidligere pasienter. Undervisningsformen i dermatologi var veldig direkte, og læreren vår var veldig opptatt av at absolutt alle skulle delta. Han syntes det var meget underholdende å peke seg frem til de få som ikke hadde lest på dagens tema, noe som ga i hvert fall meg nok motivasjon til å alltid møte godt forberedt (eller i det minste forsøke).

På onsdagene hadde vi Oftalmologi fra 9:15 til 12 på Rigshospitalet. Undervisningen her besto stort sett av at en og en pasient kom inn i klasserommet, også skulle en student undersøke pasienten foran resten av klassen. Dette var veldig lærerikt og overhodet ikke så skummelt som det kanskje høres ut som. I tillegg til dette var det hver gang 2 studenter som skulle holde en presentasjon for resten av klassen om et tema som vår lærer hadde valgt ut. På slutten av hver time holdt vår lærer et lite foredrag på alt fra 15-45 minutter.

Torsdag var fri/lesedag :)

Fredag hadde vi forelesningsdag. Den startet kl 9:15 for de internasjonale studentene og kl 8:15 for de danske studentene. Her var det en eller flere forelesninger i hvert fag, og de aller fleste holdt en meget høy kvalitet, og jeg følte som regel at jeg faktisk hadde godt utbytte av forelesningene. Disse forelesningene var ikke obligatoriske, og det var derfor veldig dårlig oppmøte blandt de andre internasjonale studentene. Det gjorde egentlig ingen ting, da det bare skiftet fokus i timen over fra forelesning til en mer privat undervisning.

Eksamen i de 3 fagene gikk over de 2 første ukene i desember. Eksamen i dermatologi besto av at vi trakk en lapp med 2 dermatologiske caser og en venerologisk. Vi skulle her beskrive hva vi så, snakke om den respektive sykdommen og foreslå en behandling. Eksamen gikk over 20 minutter. I ENT besto eksamen først av at jeg undersøkte og tok opp en anamnese på pasient alene over 20 minutter, etter dette skulle jeg og pasienten gå inn til sensor og eksaminator, hvor jeg så fremla en journal etterfulgt av at jeg skulle demonstrere alle positive funn. Etter dette gikk pasienten ut, og jeg skulle så diskutere pasienten sammen med sensor og eksaminator. I oftalmologi besto eksamen av at jeg skulle undersøke en pasient foran sensor og eksaminator, etterfulgt av spørsmål.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet i København er godt, til tross for at jeg skulle ønske at vi også kunne ta nevrologi eller noen andre fag fra neste semester i Bergen, slik at vi slapp perioden i Bergen før avreise til København. Resten av klassen i København hadde vært der siden slutten av august, og dermed fått med seg en hel rekke sosiale arrangementer og blitt godt kjent innen vi kom ned i slutten av september. Til tross for at vi hadde de samme fagene får derfor de andre utvekslingsstudentene Erasmus+ mens vi fra Norge fikk Nordplus, da vår utvekslingsperiode ikke er lang nok for å kvalifisere til Erasmus+.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet var veldig godt. Man merket godt at de hadde et helt annet fokus enn hva jeg er vandt med fra Bergen. Mens man i Bergen ønsker at vi skal memorere flest mulig sære detaljer, incidenser og unntak, er de på KU mer opptatt av den generelle forståelsen og de praktiske ferdighetene.

All undervisningen foregikk på engelsk, med unntak av enkelte fredagsforelesninger hvor det bare var oss norske fra Bergen på forelesning.
På eksamen kunne man velge selv om man ønsket engelsk eller dansk/norsk.

Universitetsområdet og byen

København er en utrolig flott by, og et fantastisk sted å bo. Selv om kollektive løsninger desverre ikke er så gode i København, er byen utrolig godt tilrettelagt for syklister, med egne felt og trafikklys for syklister langs alle veier. Da jeg så etter steder å bo så jeg primært etter steder som hadde enkel tilgang til sykehusene med kollektive løsninger, men merket raskt at det ikke var nødvendig, da man uansett sykler overalt. Du trenger overhodet ikke noen fancy sykkel, da motbakker er ikke-eksisterende i København. Jeg kjøpte en rusten haug av en damesykkel med 3 gir som sikkert veide 20 kg for noen hundrelapper på en bruktbutikk, og det holdt i massevis.

Universitetsområdet for Medisinsk fakultet er panum som ligger like ved siden av Rigshospitalet på Nørrebro, som er ca 10 minutter sykling fra sentrum. Når det kommer til lesesaler er det mulig å lese på biblioteket ved Panum, men det er veldig lite hyggelig, og som regel alltid fult. Det er mulig at det kommer nye og hyggeligere leseplasser når de åpner nybygget til Panum. KUB Nord har jeg hørt skal være bra, men fikk aldri testet det selv. Den sorte diamant er nybygget til det kongelige bibliotek som ligger på Slotsholmen har store og flotte lesesaler med raskt internett, og lesesal øst er åpent for alle. De andre lesesalene er forbeholdt personer som driver med forskning på bibliotekets samlinger. Eneste problemet med den sorte diamant er at mat og kaffe er DYRT, med mindre man spiser i ansattekantinen som er åpen for studenter mellom kl 13 og 14:30. Jeg kan også varmt anbefale Humanistisk fakultet på Amager dersom noen av dere flytter ned dit, evnt bor i nærheten av metroen (det er metrostasjon like utenfor fakultetet). De har utrolig fine lesesaler tilknyttet både Saxo-vitencenter og KUB. Saxo-vitensenter er åpent for alle på hverdager mellom 7 og 17, mens man trenger spesiell tilgang for å benytte seg av lesesalene etter disse tidene. Det får man enkelt ved å sende en mail fra sin KU webmail til adk@hum.ku.dk :) Fordelen med å lese på Humanistisk fakultet kontra de andre fakultetene/den sorte diamant er at det alltid er ledig plass, i tillegg til at de har en rekke sosiale ting like ved lesesalen, bl.a. et bordtennisbord og fotballspill.

Bustad

I løpet av oppholdet bodde jeg i 2 leiligheter på Nørrebro og en leilighet på Amager, og jeg vil helt klart anbefale Nørrebro, da det er der alt skjer. På Amager skjer det i grunnen ingen ting, og bydelen har heller ikke så mye å tilby annet enn Amager Bio, billig leie og nærhet til Christiania.

Sosialt miljø

Siden vi hadde såpass små klasser ble man raskt godt kjent med de i klassen. Studentene er København er også mye flinkere enn oss i Bergen til å ha sosiale happenings innad i fakultetene. De har blandt annet de utrolig populære fredagsbarene som varer fra kl 13 til 24, i tillegg til 69-timersbar som er et årlig arrangement hver oktober som er en kontinuerlig fest med ulike temabarer/lineup fra torsdag kl 13 til søndag kveld. Men vær tidlig ute, det blir fort 4-6 timer kø for å komme inn hvis man ankommer senere enn kl 13.

Haust 2015 - Medisinstudiet - Københavns Universitet

Haust 2015 - Medisinstudiet - Københavns Universitet

15.09.2015 - 11.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Finn bolig tidlig. Boligmarkedet i København er både vanskelig og dyrt. Vi endte opp med å bo tre forskjellige steder under oppholdet vårt, som var dumt da flere helger gikk med til flytting og at vi aldri helt fikk ro. UIB/KU tilbyr ikke hjelp til bolig. Kjøp sykkel med en gang. Selv om bussene år hvert 5. minutt (A-bussene), er de alltid stappfulle og veldig langsomme. Hør med de som var på utveksling på kullet over om de har sykkel å selge. Mange steder i København tar enten kun kontanter eller MobilePay. Det er en egen dansk MobilPay som du trenger dansk konto for å få, det funker ikke med norsk kontonummer. Hvis du har Telenor-abonnoment kan det lønne seg å få et Norden-abonnoment for 9 NOK/mnd, så kan du ringe hjem til Norge for samme takst som du betaler i Norge.

Undervisningsformer

Vi ble delt inn i to internasjonale grupper (hold). Disse gruppene er på ca. 10-15 stykker. Vi var i klasse med tyske, sveitsiske, finske og danske studenter. Du har klinikker i oftamologi, øre-nese-hals og dermatologi 1 gang om uken. Da er det en overlege/assistentlege som går igjennom det aktuelle temaet. Det er i tillegg pasienter ved hver klinikk. Det er ikke normalt å gå med hverken hvitt tøy elle frakk som studerende. Om fredagen er det forelesninger, ca. 45 min pr. fag. Klinikkene og forelesninene er på engelsk, men man fikk valget om man ville ha eksamen på engelsk eller norsk/dansk. På eksamen i øre-nese-hals og oftamologi er det pasient til stede, dermatologi/venerologi er ikke pasient. Eksamen er kun muntlig, og du blir eksaminert av samme lærer du har hatt hele semesteret, med en ekstern sensor.

Vurdering av emnetilbodet

Veldig god undervisning og oppfølging på KU. Vi har tett kontakt med foreleser/lærer. I Bergen er man som student bare "en i mengden", men der nede blir man godt tatt vare på, du føler deg velkommen på avdelingen, og læreren kan faktisk navnet ditt. Vi fikk hverken tatt nevrologieksamen eller genetikkeksamen før vi dro til København, som vi alle synes var veldig dumt. Det var også veldig dumt at oppholdet i København ifølge UiB var den lengden at vi fikk Noraplus-stipend og ikke Erasmus+ stipend. Vi møtte aldri noen andre studenter på vårt kull som hadde noe annet enn Erasmusstipend.

Fagleg utbyte og språk

Det er faglig sett lagt stor vekt på praktisk forståelse av faget, vite når man står ovenfor en akutt pasient, vite når man skal ringe en spesialist, og kjenne igjen og kunne behandle de viktige sykdommene i de aktuelle fagene. Det blir overhode ikke lagt vekt på patogenese. Undervisningen er som sagt på engelsk, men man kommer så lett inn i det at det er aldri noe problem.

Universitetsområdet og byen

Vi var på Rikshospitalet på oftamologi og øre-nese-hals. De 4 siste gangene i ØNH. var vi på Gentofte sykehus nord for København. De som bodde på Nørrebro syklet, vi som bodde litt lenger vekk tok S-toget. Der er det tillatt med sykkel og i tillegg eget sykkelstativ på toget. Man betaler ikke ekstra for sykkel. I dermatologi er man på Bispebjerg sykehus som er en ti minutters sykkeltur fra Riksen. Oftamologi er i 7. etasje og ØNH er i 6. etasje på Riksen. Heisen tar veldig lang tid, så jeg anbefaler å gå trappene. Lesesaler finner man på KUB Nord og Panum, begge rett ved Riksen, Diamanten i sentrum, og i tillegg kan jeg varmt anbefale humanistisk fakultet på Amager. Der må man skaffe eget tillatelse om man skal ha inngang i helgene. Spør i informasjonsskranken om hvor du skal sende mail.

Når du bor i København, MÅ du gå innom Sliders på Nørrebro (Nørrebrogade):3 sliders (minihamburgere), de beste pommes frittes og dip (prøv wasabimayonaise eller trøffalmajonaise) for 119 DKK. Du må også gå på Grisen på Nørrebro (Tagensvej), prøv flæskestegssandwich eller en bøfsandwich med brun saus og speilegg (min favoritt) til 60 DKK. Rett over broen fra Sliders finner du Kaffix, hvor ALT koster 12 DKK. Vær obs på at Grisen og Kaffix kun tar kontanter eller dansk MobilePay. Det er også gøy å få med seg Papirøen, et samlingssted for street-food fra hele verden. Ligger i et stort lager på Christianshavn. Dra på studentmiddag på den norske Sjømannskirke på Amager. Det er utrolig hyggelig.

Bustad

Det meste skjer på Nørrebro, og det er der de fleste bor. Den "kule" og "ikke kule" delen av Nørrebro deles av Jagtvej. Men det betyr egentlig ikke så mye hvor man bor, man sykler uansett, også på vinteren.

Sosialt miljø

Det er veldig opp til deg selv. Heldigvis er alle interesserte i å bli kjendt med hverandre. Man blir veldig godt kjent klassen og det blir veldig god stemning etterhvert.

Vår 2015 - BA i filosofi

Vår 2015 - BA i filosofi

01.01.2015 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Forbered deg på å finn all praktisk informasjon selv, det finnes lite hjelp og de få studentrådgiverne som er ansatt bruker lang tid på å svare på de enkleste spørsmål, om de svarer over hodet.

Undervisningsformer

Forelesninger på tre timer som forutsetter bidrag av studentene. ligner på seminarene på UiB.

Vurdering av emnetilbodet

Stort utvalg av fag, og kompetente professorer.

Fagleg utbyte og språk

Språket kan være vanskelig i starten, men det hjelper å prøve seg på å prate. La engelsk være siste utvei. Undervisningen foregår på engelsk ved mange av forelesningene, men dette kan du sjekke ut på forhånd.

Universitetsområdet og byen

Det flotteste universitetsområdet jeg noen gang har sett Topp moderne, og utsøkt utført. Arkitektur i toppklasse. Byen er København, og om du ikke allerede vet det så er det den flotteste byen i verden.

Bustad

Hold deg unna "Housingfoundation", pirater som dette har ikke eksistert siden 17.hundre. Markedet er dog meget vanskelig å komme seg inn i, aksjeleiligheter hvor du kjøper en del av leiligheten er et populært alternativ til leiing da leiemarkedet er ekstremt vanskelig å komme seg inn i.

Sosialt miljø

Danskene er flotte mennesker, det er her språket kommer til gode. Lærer du deg å forstå en danske så vil du raskt forstå at dette er slik nordmenn er etter en øl eller to. Skandinavias flotteste mennesker, og fylliker.

Vår 2015 - BA i historie

Vår 2015 - BA i historie

01.01.2015 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Ha god oversikt over hvilke papirer man trenger for å dra på utveksling. Ha de i orden en god stund før man drar. HA oversikt over alle frister som er viktige.

Undervisningsformer

Det ene faget var forretningsbasert. En professor som pratet foran alle i salen, slik jeg er vant med fra Bergen. Det andre faget var det en mindre gruppe. Her var det mer diskusjon blant gruppen som var i fokus. Underviseren hadde små forelesninger i løpet av timen, men ellers var fokuset mest på diskusjon blant gruppen.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg søkte på noen av fagene som var på dansk, men de var gjerne ikke åpne for utvekslingstudenter. Så man måtte finne de fagene som var tilbudt til utvekslingstudenter.

Fagleg utbyte og språk

Jeg måtte finne fag som var for utvekslingstudenter og disse fagene var på engelsk. Jeg har fått trening i å snakke og skrive på engelsk, som er veldig bra.

Universitetsområdet og byen

Universitet var veldig bra. Jeg gikk på det humanistiske fakultetet som ligger på Amager. Det ligger ikke i indre by, men litt utenfor. Det er viktig å ha en sykkel når man er i København, for da blir det enklere å komme seg rundt. Fakultet var stort og man hadde mange muligheter til finne et sted å lese. Lesesalene var gjerne inndelt i seksjoner. Noen steder kunne man prate lavt med andre, det var greit hvis man jobbet flere sammen på et prosjekt ellers var det steder man måtte være helt stille. Fakultets bibliotek lå på universitetsområde, men hver avdeling på universitet hadde også et bibliotek man kunne bruke på stedet.
København er en veldig fin by å bo. Det er mye som skjer i byen og mange student aktiviteter. Det er lurt å ha en sykkel når man bor her. Det gjør det lettere å komme rundt i byen.

Bustad

Jeg søkte om å få studentbolig da jeg søkte til universitet. Det er mange studenter som bor her, både utvekslingstudenter og danske studenter. Det sosiale miljøet er veldig bra. Man blir kjent med mange av de som bor her. Det er et fellesrom, som man kan ha fester i eller andre arrangementer. I en leilighet deles av fire personer, hvor man deler kjøkken med alle og bad med en. En veldig grei ordning.

Sosialt miljø

I starten av semestret ble det arrangert en orientering uke. Det var veldig bra å få med seg, siden man fikk informasjon om hvordan å bli kjent med København og universitet. Her blir man også kjent med flere av utvekslingselevene og det er mange av dem man er sammen med resten av tiden. De forskjellige fakultetene har forskjellige arrangementer i løpet av semestret og de pleier å være bra.

Vår 2015 BA Teatevitenskap

Vår 2015 BA Teatevitenskap

01.01.2015 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Ta kontakt med studiekonsulent på faget ditt ved vertsuniversitetet, og be vedkommende fortelle deg alt du trenger for å studere ved universitetet deres. Må man melde opp egen sensor? Når må man melde seg opp til fag? Hvordan skal oppgaven leveres etc.

Undervisningsformer

tavle og praktisk. lengre forelesningsdager enn i Norge. 3-4-timer

Vurdering av emnetilbodet

Godt tilbud, et av de beste i norden. Seriøst og inspirerende.

Fagleg utbyte og språk

Funket veldig godt, lærte mye! Måtte snakke dansk.

Universitetsområdet og byen

Prima.

Bustad

Forferdelig og dårlig tilbud fra universitetet.

Sosialt miljø

Ble ikke godt tatt i mot av medelever.

Vår 2015 - Medisinstudiet

Vår 2015 - Medisinstudiet

01.03.2015 - 01.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Før man drar til København er det en del praktiske ting som kan være greit å ordne. Det viktigste er å sørge for at man har alle papirer og forhåndsgodkjenninger i orden, men dette er noe som er veldig lett å ordne med studieadministrasjonen her hjemme. Det viktigste praktiske tipset er å tidlig se etter et sted å bo! Fordi man drar i en relativt kort periode, kan det være vanskelig å få seg et sted å bo dersom man ikke ønsker å bo på studentboliger.

Trening

Undervisningsformer

Undervisningen i ØNH og ØYE foregikk i hovedsak på Rigshospitalet og på Gentofte hospital. Mens undervisningen i Hud hadde vi på Bispebjerg sykehus som lå 10 minutter med sykkel fra Rigshospitalet. Undervisningen er lagt opp slik at man har klinisk undervisning med en fast foreleser og evt assistent gjennom hele perioden. For oss hadde vi undervisning 3 timer ØNH tirsdag , etterfulgt av 3 timer ØYE . Onsdag hadde vi 2-3 timer hud på Bispebjerg. Hver fredag hadde vi forelesning i disse tre fagene av andre forelesere. ØNH undervisningen var veldig klinisk rettet, og vi hadde ca 3 pasienter hver gang som vi øvde undersøkelsesteknikk og diagnostikk på. Dette var en veldig hands-on form for undervisning med tett oppfølging av undervisningsansvarlig overlege. Eneste minuset med å være på Rigshospitalet er at dette er et spesialistisk-sykehus , og de fleste av pasientene her er kreftpasienter som gjør at man ikke ser så mye av de mest alminnelige ØNH-tilstandene .

Vurdering av emnetilbodet

Undervisningen i ØNH, Hud og Øye i København var veldig bra, og man hadde mer tid til hvert fag enn om man skulle tatt tilsvarende fag hjemme. Vi dro til København 22 Februar, og undervisningen der nede startet 24 februar. Før vi dro ned dit fulgte vi undervisningen i Nevrologi og fikk også tatt eksamen i genetikk sammen med kull 11A. Dessverre er eksamen i Nevrologi etter man har begynt undervisningen i København, og det er dessverre et lite minus i at man må ta dette faget opp igjen når man har kommet tilbake til Bergen neste semester.

Fagleg utbyte og språk

Personlig synes jeg det faglige utbytte var veldig godt. Mesteparten av undervisningen i Hud foregikk på engelsk, og alle forelesningene vi hadde hver fredag var på engelsk. Da oss som var på utveksling fra Bergen var de eneste utvekslingsstudentene i vår klasse, hadde vi undervisningen i ØNH og Øye både på dansk og engelsk.

Universitetsområdet og byen

Det medisinsk-odontologiske fakultet ligger helt sentralt til i København! Rigshospitalet har en veldig fin kantine, og det er også veldig gode lesesaler som ligger på panum og på KUB nord som ligger rett ved siden av Rigsen. KUB nord er der vi leste mest, og her finnes det en veldig god kantine hvor man kan spise lunsj for en billig penge. Den sorte diamant er Københavns offentlige bibliotek og her er det både nye og gamle og ærverdige lesesaler som er veldig koselig å lese på.
Et must når man er i København er å skaffe seg en sykke, og dette bør man gjøre så fort som mulig.! Dette kan man gjerne kjøpe brukt, da det ikke er noe behov for fine sykler da disse har en tendens til å bli stjålet. Sykkel kan du enten få tak i brukt på ANSA sine sider, kjøpe via den danske varianten for finn.no som heter dba.dk eller så finnes det mange sykkelbutikker som både selger nye og brukte sykler.
Nørrebro er absolutt stedet å bo! Dette er gåavstand fra Rigshospitalet , og der er fult av små kafèr og butikker i området.

Bustad

Vi leide en privat leilighet gjennom AirBnB i Poppelsgade som ligger på Nørrebro. Rigshospitalet som også ligger på Nørrebro , var der vi hadde mesteparten av vår undervisning, og derfor er områdene Nørrebro, indreby og Østerbro de stedene som ligger sentralt iforhold til sykehuset. Hvis man ikke ønsker å leie studentboliger gjennom Københavns Universitet (KU) , kan det være lurt å være tidlig ute når man leter etter et sted å bo. Det er generelt vanskelig å få tak i sted å bo i København og det ofte også ganske dyrt. Boligportalen.dk og AirBnB, er nettsider som er greit å lete etter rom/leilighet hvis man ønsker å leie på privatmarkedet. Det averteres også ofte rom på facebook-sidene til ANSA der norske studenter leier ut/søker rom/leilighet.

Sosialt miljø

Klassen vi var i hadde kun 12 elever per lærer, og man blir derfor veldig godt kjent med de man går i klasse med. Likevel ser man ikke noe til de andre studentene på kullet, da disse er spredt utover på forskjellige sykehus. Likevel var en del av de vi gikk i klasse med ganske etablerte, men vi ble veldig godt kjent med et par i klassen og hadde et godt sosialt miljø med disse. Ellers er det mye å finne på i København ellers, og man har mye mer fritid enn hvis man skulle ha vært i Bergen dette semesteret, og det anbefales å utnytte dette! Det arrangeres også en del Erasmus events for utvekslingsstudenter, men vi valgte å ikke delta på dette. Men det kan være en god idè hvis man ønsker å bli kjent med andre utvekslingsstudenter utenom medisin.

Vår 2015 - Medisinstudiet

Vår 2015 - Medisinstudiet

01.03.2015 - 01.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Bolig: Det er viktig å starte boligsøket så tidlig som mulig, da det kan være vanskelig å skaffe seg et bosted til en rimelig pris og i den aktuelle tidsperioden i København. Det kan anbefales å bli medlem av ulike grupper på facebook, blant annet "nordmenn i københavn"-gruppen (tidligere ANSA), her er det mange som fortløpende annonserer at de leier ut rommet sitt/leiligheten sin.
Bøker: Øre-nese-hals-boken kjøpte jeg brukt her hjemme (de bruker jo den samme der), men øyeboken ville jeg kjøpt i København da de bruker en annen (som er bedre etter min mening). Hudboken er den samme i Bergen som i København.

Undervisningsformer

Kliniske kurs og forelesninger
Man får også tilbud om å være med på avdelingen, jeg var med på akuttstuen og operasjon. Jeg fant en lege jeg likte veldig godt, og avtalte med henne å være med på ulike ting. Dette var veldig lærerikt. Viss man finner noen leger man har kjemi med/som er flinke å lære, så gjør det

Fagleg utbyte og språk

Da vi fra Bergen var de eneste internasjonale i vår klasse foregikk det aller meste av undervisningen på dansk. Dette gikk fint, og bedre etterhvert og var egentlig fint mtp at pasientene er danske og det er jo de man skal snakke med på eksamen.

Vår 2015 - Medisinstudiet

Vår 2015 - Medisinstudiet

01.03.2015 - 01.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Det er bare å skaffe seg sykkel med en gang.

Undervisningsformer

Undervisningen foregår i holdundervisning (klasseundervisning) og som forelesninger. Holdundervisningen er to timer i uken for hud, tre timer i uken for øye og ØNH. Professoren (legen som er leder av holdet) er den samme for holdet hele kurset igjennom. Hver professor har sitt hold og det gjør at det kan være variasjoner når det gjelder hvordan de ulike holdene holdes. Det er din professor som blir din eksiminator. Holdundervisningen er obligatorisk å delta på, men dersom man går glipp av noe kan det kompenseres for ved for eksempel å være med i klinikken en ettermiddag.
Forelesnignene holdes på fredager (både de engelske og de danske). De er ikke obligatoriske. Det er 1-2 forelesnigner i hvert fag hver fredag. De aller fleste forelesnignen var veldig gode.
Man er veldig velkommen til å delta på avdelignen i øye og ØNH utenom undervisningstid.

Vurdering av emnetilbodet

Som utvekslingsstudent på Bergens 7. semester kan man ta fagene øye, ØNH og dermatologi og venerologi i København. Disse fagene hører til 11. semester i København. Fagene er likestilt med fagene som tas i Norge. Man får ikke mulighet til å ta nevrologi, som også hører til 7. semester hjemme i Bergen. Man får derimot fulgt all undervisning i nevrologi i Bergen helt frem til eksamensuken, da man reiser til København. Nevrologieksamen kan tas med kullet under påfølgende semester.

Fagleg utbyte og språk

Jeg var i et internasjonalt hold, med 13 andre studenter. Holdundervisning var derfor på engelsk. Jeg gikk på de engelske forelensingene, men det var også mulighet for å delta på de danske dersom man heller ønsket det.
Holdundervisningen var veldig god, klinisk rettet med mange pasienter. Fokus på å øve inn god undersøkelsesteknikk.

Universitetsområdet og byen

København er en fantastisk fin by. Den har masse å by på. Flotte parker, hyggelige kafeer, kulturelle tilbud og billig øl og vin.
Undervisningen forgår stort sett på Rigshospitalet. Du har også noe undervisning på Bispebjerg og litt på Gentofte hospital.
Det er gode lesemuligheter nær rigshospitalet med biblioteket KUB nord (anbefales), og panum.

Bustad

Det er ikke lett å finne seg bolig på det private markedet i København. Dersom man ønsker å bo privat er det en stor fordel å ha noen lokale kontakter som kan hjelpe. Ellers kan man lete på boligportalen.dk, airbnb.dk, og på facebooksiden "nordmenn i København".
Det er også mulig å søke om bolig gjennom noe tilsvarene som "sib". Venner jeg fikk der nede var fornøyd med collegiumene som tilbys. Det er en veldig sosial måte å bo på.
Jeg vil anbefale Nørrebro som en veldig fin bydel å bo i. Fin beliggenhet i forhold til sykehusene og en bydel med mye å tilby. Ellers er også Østerbro fint i forhold til avstand til sykehusene.

Sosialt miljø

Som nevnt vil de fleste av dine danske medstudenter være to år lenger frem i studiet. De er ganske travle, men for all del hyggelige. Dersom man legger inn en innsats selv er det godt mulig å få seg et dansk nettverk.
Det er ellers mange arrangementer for utvekslingsstudenter som det er mulig å delta på.

Vår 2015 - Medisinstudiet

Vår 2015 - Medisinstudiet

01.03.2015 - 01.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Å finne et rimelig sted å bo i København kan være vanskelig, så dette er det lurt å prøve å få på plass i litt god tid. Det kan være en fordel å gå sammen med noen andre fra kullet som skal på utveksling. Det finnes også grupper på Facebook for studenter på utveksling, f.eks. "Nordmenn i København" (tidligere ANSA København), her legges det stadig ut annonser om leiligheter og kollektiv.

Undervisningsformer

Undervisningen var fordelt på tre dager i uken. Vi var i en gruppe på ca. 12 studenter.

Mandag foregikk på Rigshospitalet. Vi hadde først ØNH fra 8.15 til 11. Dette foregikk i form av ca. en times forelesning om et emne, deretter øvde vi på å undersøke pasienter i grupper på ca. 4 studenter. Dette foregikk på det samme rommet, og professorene var tilstede hele tiden slik at vi kunne spørre dersom vi lurte på noe.

Etter lunsj hadde vi øyeundervisning, også i form av forelesning der professoren etter hvert hentet inn pasienter fra poliklinikken, og én student tok opp en kjapp sykehistorie og gjorde fullstendig undersøkelse i auditoriet under veiledning av professoren. De andre studentene kunne også stille spørsmål underveis/prøve å undersøke. Dette kunne virke litt skummelt i begynnelsen, men det var super trening frem mot eksamen (som foregikk på samme måte).

Onsdager hadde vi undervisning i dermatologi og venerologi på Bispebjerg hospital, ca. 15 minutter unna Rigshospitalet med sykkel. Dette var forelesninger fra 13 til 15, der professoren hentet inn pasienter som vi ble plukket ut til å undersøke. Vi gikk også noen runder på sengeposten og snakket med/undersøkte pasienter.

Fredag fungerte som en slags oppsummeringsdag for alle tre fagene, i form av forelesninger på Rigshospitalet fra 9.15 til 13/14. Her ble det gått gjennom tema fra tidligere i uken på nytt, gjerne litt mer i dybden. Dette var ikke obligatorisk, i motsetning til de andre dagene.

Med andre ord var det langt mindre undervisning enn i Bergen, i og med at to dager i uken var uten noe opplegg. Det ga mer tid til studier på egen hånd, noe jeg personlig likte ganske godt.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet var veldig bra. Det ble fokusert på praktisk undersøkelse, noe vi terpet på hver eneste uke. Språklig foregikk undervisningen på engelsk og dansk (avhengig av hvor mange ikke-skandinaviske studenter det var i gruppen). Det var i begynnelsen litt vanskelig å henge med på dansken, men dette ble man fort vant til. Dessuten modererte professorene seg og snakket langsommere og mer tydelig for vår del.

Universitetsområdet og byen

Jeg kan ikke si annet enn at København er en fantastisk by å bo i. Til tross for at det er en storby, gikk det veldig fort å få oversikt over byen og de ulike bydelene. Det viktigste man gjør er å skaffe seg en sykkel så fort som mulig. Byen er ekstremt bra tilrettelagt for syklister, og det er utrolig praktisk og raskt å ta seg frem på denne måten. Det er sykkelbutikker overalt, og enten man kjøper brukt eller ny kan man få dem ganske billig. Etter oppholdet får man lett solgt den igjen.

Universitetsområdet ligger på Nørrebro, litt nord for sentrum (men kun 10 minutter på sykkel). Vi oppholdt oss mest på Rigshospitalet der undervisningen fant sted, og ikke så mye på det såkalte Panum (Københavns svar på BBB). Et sted vi satt mye og leste var det såkalte KUB Nord (bibliotek for medisinske og naturvitenskapelige fag). Dette var et veldig bra sted å lese, med mange lesesaler og fellesarealer, og en svært bra og billig kantine.

Bustad

Jeg var så heldig å finne bosted på Nørrebro, kun 5-10 minutter fra Rigshospitalet. Nørrebro er en veldig fin og spennende bydel, med mange kule butikker og kaféer, samt en ganske stor park. Dessuten er det veldig sentralt.

Sosialt miljø

I og med at vi var delt inn i grupper på rundt 12 studenter, var det lett å komme i kontakt med de andre og vi ble relativt fort kjent med flere av de andre i gruppen. Det var også arrangementer for medisinstudentene noen kvelder i måneden (bl.a. såkalt "fredagsbar" på Panum).

Vår 2015 - Medisinstudiet

Vår 2015 - Medisinstudiet

01.03.2015 - 01.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

kjøp deg en sykkel.
start tidlig med å se etter bolig.

Undervisningsformer

Vi ble plassert i ulike hold, med ca. 12 studenter. Dette gjør at læringsutbytte blir svært bra. Vi hadde tre timer klinikk i de ulike fagene i uka i tillegg til forelesninger. På klinikkene var det pasienter tilstedet, og iløpet av ukene man var i København ble man svært trygg på å undersøke pasienter da dette ble gjort på hver klinikk.

Vurdering av emnetilbodet

Det burde vært mulig å fullført nevrologi i Norge før man dro på utveksling.

Fagleg utbyte og språk

Språket i undervisningen var dansk og engelsk, men eksamen ble utført på dansk/norsk. Det faglige utbytte var bra, med det opplegget de hadde lærte man mye og ble svært trygg på å undersøke pasienter.

Universitetsområdet og byen

Vi holdt stort sett til på Bjispebjerg og Rikshospitalet.
København er en fantastisk by og byr på svært mye mer enn indre by, som man gjerne opplever som turist. Så finn de koselige og cafene, restaurantene, uteplassene og parkene som ikke er overfylt av turister. Det er en rekke koselig restauranter i området rundt nørrebro!

Bustad

Det er vanskelig å finne bolig i København, så en bør starte tidlig med å lete. Benytt sider som boligportalen.dk og airbnd. Det er flere grupper på facebook enn kan melde seg inn i (leieboliger i København, nordmenn i københavn osv), hvor det legges ut ledige rom i kollektiv eller andre leiligheter. Å bo i området rundt Nørrebro er absolutt å anbefale da det er nærme det meste!

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap - Københavns Universitet

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap - Københavns Universitet

01.09.2014 - 31.01.2015

Førebuingar/praktiske tips

Jeg begynte svært tidlig (februar) å lete etter leilighet på boligportal.dk ol. Min erfaring er at ingen svarer deg fordi man ikke bor i København og kan komme på visning. Prøv også ansa-sidene. Jeg fikk leilighet via en bekjent. Anbefaler å bruke alle mulige kontakter en kan ha i København. Om dere ønsker å være med i studentidretten USG, så vær obs på at mange av kursene fylles opp ila sommeren når påmeldingsfristen starter.

Undervisningsformer

Valgfagene har små, mer muntlige klasser. Vi hadde blanding mellom diskusjon og tavleundervisning. Fikk "lekser" til hver gang med tekster, dommer ol som skulle gjennomgås.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg hadde legal english (som ikke gir studiepoeng), advanced european law, health and human rights og negotiation. kan anbefale alle de tre siste på det sterkeste!

Fagleg utbyte og språk

Faglig utbytte var stort i de fagene jeg tok. Det krevdes en del egenarbeid for å følge med å timene med unntak av negotiation-faget.

Universitetsområdet og byen

Jeg studerte i kjernen av sentrum, men jeg vet at de skal flytte fakultet til Amager etterhvert. Det er veldig fint å ha universitetet så sentralt. Byen er fantastisk, med masse koselige barer, cafeer, loppemarked, etc.

Bustad

Jeg bodde på Nørrebro, og var veldig fornøyd med det. Anbefaler å bo på Nørrebro, Vesterbro, Østerbro og Amager. Lei eller kjøp sykkel med en gang, og alt vil være i kort avstand.

Sosialt miljø

Det er kjekt å bo i et kollektiv med andre studenter. Ellers er det enkelt å bli kjent med de andre studentene, særlig de nordiske. Det er mange arrangement for internasjonale studenter og for alle studenter generelt. Kan anbefale å skaffe seg fadder, det kan være en god start. Vi var en del studenter som leste på Nasjonalbiblioteket Sorte Diamant. det er et fantastisk fint sted å lese. Kan ellers anbefale kurs på USG, jeg var selv på street jazz og var veldig fornøyd.

Haust 2014/ Vår 2015 - BA i litteraturvitskap

Haust 2014/ Vår 2015 - BA i litteraturvitskap

01.09.2014 - 31.01.2015

Førebuingar/praktiske tips

Syntes ikke det bør være nødvendig med så mye papirarbeid, og flere kontaktpersoner.
Dog veldig fornøyd med min kontaktperson. Rask til å svare, og fyllte ut de papirene jeg behøvde.

Undervisningsformer

Første semester bestod undervisningsformen av hovedsaklig to bolker i løpet av en uke.
På mandager var det forelesning fra 08-11, og seminar dagen etter fra 11-14.
I det andre faget kombinerte jeg forelesning og seminar hver torsdag, så undervisningen foregikk fra 10-15.
Denne våren har det vært kombinert forelesning og seminar. Hovedsaklig foreleste underviser den første timen av seminaret, før vi deretter diskuterte tekstene vi hadde lest til seminaret. Det var også gruppearbeid under hvert seminar, samt veiledning til bacheloroppgaven.

Vurdering av emnetilbodet

Svært godt fornøyd. Spennende tema (vårsemesteret) om selvfremstilling innenfor litteraturen, og mye interessant på pensum.

Fagleg utbyte og språk

Valgte å følge danske klasser. Var en utfordring i starten, men kom fort inn i det.
Når jeg hadde fremføringer og lignende var det derimot viktig at jeg benyttet meg av danske ord, og dro ned tempoet.
Lærer også mye gjennom obligatorisk seminardeltagelse, og godt klassemiljø.

Universitetsområdet og byen

Veldig fornøyd med selve campus.
Sentralt plassert ute ved Amager, kort vei inn til sentrum.
Svært gode fasiliteter, lesesaler og bibliotekstjenester.

Bustad

Leide en leilighet til en venn av min storebror i Valby.

Sosialt miljø

Litt vanskelig å komme inn i et miljø som allerede var sammensatt (min klasse på høstsemesteret).
I klassen min nå dette semesteret har det derimot vært et hyggelig miljø med blant annet kakebaking.
Kjente også en annen utvekslingsstudent i min klasse som var fra UiB.
Ble kjent med andre norske og danske studenter på skolen gjennom min kjæreste.

2014

Haust 2014 - Prof.studiet i psykologi

Haust 2014 - Prof.studiet i psykologi

01.08.2014 - 20.12.2014

Førebuingar/praktiske tips

Det er ganske vanskelig å finne seg et sted å bo i København, derfor kan det være lurt å begynne boligjakten tidlig.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg tok to fag ved psykologisk institut, et på masternivå og et på bachelornivå. Det faglige nivået var veldig sterkt. Generelt sett var det en mye bedre og mer motiverende undervisning enn ved Uib!

Fagleg utbyte og språk

Språket var overraskende vanskelig de første dagene, men etter litt øving gikk det helt greit. Danskene hadde større problemer med å forstå oss enn vi hadde for å forstå dem.

Universitetsområdet og byen

Campus ligger veldig sentralt i København, og byen bør helt klart oppleves!

Sosialt miljø

Det er ikke lagt opp et så veldig omfattende opplegg for utvekslingsstudenter, men med litt innsats er det veldig lett å bli kjent med folk du har seminarer med. Det er også veldig hyggelig å kunne dra til et sted hvor man kan bli kjent med noen og snakke samme språk som dem i stedet for å tvinge dem til å snakke engelsk.

Haust 2014 - Medisinstudiet

Haust 2014 - Medisinstudiet

20.09.2014 - 20.12.2014

Førebuingar/praktiske tips

Vi var utplassert ved Hillerød Hospital, som ligger omtrent 40 minutter unna byen med tog. Det er derfor lurt å skaffe seg et reisekort før første dagen. Man trenger alle sonene, så dette er ganske dyrt. Det er mulig å søke om refusjon, men jeg rakk ikke søknadsfristen så er usikker på hvor mye man får refundert. Man kan kjøpe for en lengre periode av gangen. Det er lurt å starte tidlig med boligjakt! Dette var veldig vanskelig. Det var en utrolig pågang, og de aller fleste annonsene jeg søkte på fikk jeg svar på mye senere eller ikke svar i det hele tatt. Jeg brukte boligportal.dk, der må man betale for å kunne se annonsene. Etter maaange avslag fikk jeg endelig tilbud fra ei jente som skulle bort akkurat i den perioden jeg trengte leilighet, så jeg hadde ganske flaks da hun ville leie ut til meg uten å ha møtt meg først. Tipset her er uansett å starte tidlig!

Undervisningsformer

Jeg tok fagene gynekologi og pediatri ved Københavns Universitet. Begge fagene var delt inn i klinikk, der vi ble med legene rundt om på sykehuset, og forelesninger, der gruppen min (som bestod av seks studenter) ble undervist av legene. I begge fagene var det viktig å være litt frempå og spørre om å få gjøre ting for størst utbytte. Det var gode muligheter for å ta opp egne journaler, spesielt på nattevakt (da spesielt i pediatri). Dagene varte som regel fra 8 (morgenmøte) til 12 (lunsj), og etter lunsj hadde vi som regel forelesninger. Om det ikke var forelesninger var vi plassert rundt med de forskjellige legene.

Vurdering av emnetilbodet

Godt, det var mye å lære i klinikken og også gode forelesninger (for det meste).

Fagleg utbyte og språk

I gynekologi og obstetrikk gikk det ok å snakke norsk, da de fleste voksne dansker kan godt forstå litt forenklet norsk. Nå er ikke jeg veldig god på å snakke dansk, så jeg hadde derimot større problemer i pediatri, særlig dersom barnet var litt større og det var meningen å hente sykehistorien fra barnet. Dette synes jeg var litt begrensende, og jeg vegret meg litt for å gå inn i undersøkelsesrommet og ikke bli forstått, så dette førte nok til at jeg ble noe mindre selvstendig enn jeg ville vært i Norge. Nå er det sikkert andre utvekslingsstudenter som er flinkere til å snakke forståelig dansk, men jeg synes ikke det er lett. Ellers var vi noen ganger delt inn to og to, slik at jeg var med en dansk student som tok sykehistorien, og så kunne jeg undersøke barnet. Dette fungerte bra. Det fungerte også bra å være tilstede når legen jeg var med undersøkte barnet, og det var også nytte, selv om det ble noe mer passivt.

Universitetsområdet og byen

Vi var utplassert på Hillerød hospital, 40 minutter unna byen med tog. Det er et relativt lite sykehus, men utrolig godt miljø, spesielt på gynekologiavdelingen. Der følte vi oss virkelig godt tatt i mot. Det ble lange dager på sykehuset, da vi som regel var der fra 8-15 hver dag. Jeg var som regel hjemme omtrent i 4-5-tiden, og hver dag måtte jeg stå opp klokken 6:00. Det er utrolig stas å være på utveksling i en så flott by som København, men det blir mye hverdag der også! Iallefall i de fagene jeg tok. København er en utrolig fin by, og jeg trivdes godt der. Restauranter, barer, Tivoli, det er alltid noe å finne på.

Bustad

Som nevnt tidligere er det lurt å starte tidlig! Den første uken bodde jeg hos min søster som bor i København, og hun hadde også gått på noen visninger for meg. Det var ikke lett å finne bolig, men alle utvekslingsstudentene fant seg noe til slutt. Det var utrolig varierende kvalitet på boligfronten blant de jeg snakket med, jeg hadde feks en egen leilighet på Nørrebro, ca 50 kvm, for 4500 dkk i måneden. En annen jeg snakket med delte rom med en annen jente for ca 4000 dkk i måneden, og enda en bodde i kollektiv med 10 personer og betalte nesten 6000 dkk. Prisene i Køben skal generelt være under norske priser, men utleierne har en tendens til å presse prisene opp når det er så enorm pågang! En periode vurderte jeg å leie gjennom airbnb, men det ble svært dyrt, opptil 10 000 i måneden, så jeg er glad det ordnet seg gjennom boligportal.dk. Det går også an å spørre litt rundt på ANSA København sin gruppe på facebook.

Sosialt miljø

Det var et godt miljø for utvekslingsstudenter! Jeg fikk mye besøk hjemmefra (tror jeg hadde tre helger totalt uten besøk), og søsteren min bor i København, så jeg var nok mer sosial med folk jeg kjente fra Norge. Det var uansett stadig vekk arrangementer for utvekslingsstudenter. Hun ene jeg var på gruppe med på sykehuset var med på mye av dette, og ble da godt kjent med de andre Erasmus-studentene i byen. Det er en stor gruppe mennesker som ikke kjenner mange fra før av, og alle er interessert i å finne på ting og nyte Erasmus-oppholdet sitt. Absolutt en flott by å reise til!

Haust 2014 - Medisinstudiet

Haust 2014 - Medisinstudiet

01.09.2014 - 01.12.2014

Førebuingar/praktiske tips

Bolig

Det kan være litt vanskelig å finne ett sted å bo i København. Det er derfor lurt å begynne tidlig å se etter leilighet.
Nettsteder å se etter bolig på er:
www.boligportalen.dk (Koster å opprette bruker, men er her vi fant bolig)
www.airbnb.com (Kortutleie)
www.dba.dk (Gratis å opprette bruker. Kan også få tak i sykkel og møbler her)
Facebook gruppen til ANSA København (Leiligheter, sykkel, møbler og diverse)
Facebook gruppen til norske studenter ved CBS. (Leiligheter, sykkel, møbler og diverse)

Det medisinske fakultet og Rikshospitalet ligger i bydelen Nørrebro. Men det er lett å komme seg rundt i København med sykkel, metro, tog og buss så det går fint og ikke bo helt sentralt.

Leiepris

København er en storby, og som de fleste storbyer er det dyrt å bo. Jo lengre vekk fra sentrum, jo billigere. Det er greit å vite at depositumet som man betaler inn får man nødvendigvis ikke tilbake slik som i Norge.

Sykkel

Sykkel må man ha om man er i København. Å kjøpe brukt sykkel er fint når man kun er der noen uker. Da får man en ok sykkel som man kommer seg rundt i København med.

Trening

Treningssentrene som vi brukte het Fitnessdk og Fitnessworld, hvor det begge steder var mulighet for både egentrening og gruppetimer. Valg av treningssentre baserte seg på anbefalinger fra andre, og lokalisasjon i forhold til bosted. Vi meldte oss inn i treningssenteret første uken vi kom ned, og sa opp abonnementet en måned før hjemreise, slik at man hadde medlemskap hele oppholdet. Prisen totalt for hele oppholdet ble på ca 800 DKK. I tillegg var vi på en gratis prøvetime på slyngetrening i varme på treningssenteret Energii på Nørrebro, som også kan anbefales dersom man liker alternativ trening. Prøvetimen man bestilles på treningssenterets nettside. Dersom man derimot er mer glad i trening ute eller bare ønsker seg frisk luft og nyte fine omgivelser, kan man benytte seg av joggeruten rundt de seks søene som befinner seg sentralt i København og skiller Nørreport og Nørrebro, på 6,5 km


Telefon

Noen av oss som valgte å beholde den norske telefonen og kjøpte abonnementet One call Norden. Det kostet ca.500kr per mnd ved normalt bruk. Andre valgte å ha med en ekstra telefon fra Norge og kjøpte et dansk abonnement når man kom ned der. Da hadde man både en norsk og dansk telefonen. Det danske abonnementet het Lebara, og kunne kjøpes på alle 7eleven butikker. SIM kortet kostet rundt 150 DKK, og vi fylte på abonnementet med 50 DKK i måneden. Fordelen med det danske abonnementet var at man kunne sende SMS og ringe gratis til andre med det samme abonnementet. I tillegg hadde man 3G tilgjengelig uten å bruke dataroaming, som særlig kom i bruk når man gikk seg vill i en av Københavns mange gater, og da lett kunne slå opp Google Maps. Den norske telefonen var ikke så mye i bruk under oppholdet, men den var likevel praktisk å ha når familie og venner hjemme i Norge ville få tak i deg.

Matbutikker

Matbutikker finner man overalt i København, men utvalg og pris kan variere noe. De billigste matbutikkene er Fakta, Netto og Albi, men det beste utvalget av matvarer var Føtex som kan sammenlignes med Coop OBS! i Norge. Føtex lå både på Nørrebro og i Vesterbrogade, og det ble etter hvert en vane å sykle og gjøre storhandling på Føtex en gang i uken. Irma var den dyreste butikken, men var for oss også en av de nærmeste butikkene, og ble brukt til småhandling mellom storhandlingene. Mat og drikke er generelt billigere enn i Norge.

Undervisningsformer

Jeg hadde undervising i tre fag under oppholdet med avsluttende muntlige eksamener. Fagene var Øye, Øre-Nese-Hals og Hud. Timeplanen var lagt opp slik at vi hadde en klinikk per fag en gang i uken, samt forelesning. Det vil si at vi hadde tre dager med klinikk, og hver fredag var det 3-4 timers forelesning. Klinikkene varte mellom 2-3 timer og holdt til på sykehus i nærheten av København sentrum. Sykehusene vi var utplassert på var Rigshospitalet, Gentofte, Bispebjerget og Glostrup.

Man kan velge om man vil følge undervisningen på dansk eller engelsk under søknadssprossen. jeg valgte å ta det på dansk sammen med studentene som går sjette året ved København Universitet. Tar man det på engelsk vil man komme i en klasse med hovedsaklig utveklingsstudenter. Vi var fem stykker som ble fordelt på to klasser/hold. Det vil si tre stykker i ett hold og to i ett annet. Hvert hold hadde ca.12 elever. I klinikkene var man sammen med sitt hold, samt en overlege som ledet klinikkene. Dette ga en svært tett og trygg oppfølging av hver enkelt elev i forhold til det vi er vant med fra Bergen. Klinikkene baserte seg på undersøkelse av pasienter med fokus på god undersøkelsesteknikk og anamnese. Undervisingen var eksamensrettet, så om man var på klinikkene og leste litt ved siden av var man godt forbredt til eksamen.

Klinikkene var fra høsten 2014 satt til å være 100% obligatorisk pga tidligere tendens til skulk. Noen av overlegene fulgte dette svært nøye opp med opprop, andre var ikke like strenge. Om man var uheldig og gikk glipp av en klinikk hadde man mulighet til å ta det igjen med ett annet hold.

Øye
Klinikkene var bygd opp slik at vi begynte med teori for deretter få pasienter inn til klasserommet som vi fikk undersøke. Etterpå var det rom for diskusjon og spørsmål.
Eksamen: 20 minutter muntlig eksamen, avhengig av pasienten. Ingen forberedelsestid. Blir lagt vekt på det som har blitt gjennomgått i klinikkene, det vil si god anamnese og undersøkelsesteknikk. Man kan bli utspurt om ulike tema etter man har utført undersøkelsen av pasienten.

Øre-Nese-Hals
Undervisingen baserte seg på teori og undersøkelsesteknikk. Overlegen som ledet holdet oppfordret alle til å være med på operasjoner om man ønsket det.
Eksamen: 20 minutter forberedelse med pasient hvor man tok opp anamnese og utførte aktuelle undersøkelser. Deretter var det 20 minutter hvor man la frem pasientens sykehistorie og funn, samt tilleggspørsmål basert på pasients diagnose/sykdomsbilde.

Hud
Gjennom klinikkene fikk vi kjennskap med ulike behandlingsmetoder som tjære, UV- behandling med mer, samt fikk observere stansebiopsier og sårbehandling. Undervisingen var lagt opp slik at elevene selv måtte holde foredrag i ett bestemt tema i hver klinikk. I tillegg hadde vi flere pasienter inne i klasserommet hvor vi måtte prøve å beskrive utslettet, stille diagnose og si hvilken behandling en ville gitt. Det var stort fokus på medikamenter, noe som var en ulempe for oss som ikke hadde hatt farmakologi. De danske som vi gikk i hold med var på sjette året og hadde dermed litt mer erfaring på dette område enn oss. Det gikk heldigvis fint med en liten ekstra innsats fra vår side.
Eksamen: 20 minutter muntlig eksamen. Eneste eksamen uten pasient. Man spørres ut om en bestemt hudsykdom og en venerisk sykdom. Ut i fra bilder som man får utdelt skal man prøve å finne aktuelle diagnose samt behandling.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg var personlig svært fornøyd med emnetilbudet. Føler jeg sitter igjen med like mye kunnskap som mine medstudenter i Bergen. Skulle ønske at det var mulighet for å ta MEDNEVRO før man dro avgårde til København. Det hadde gjort det lettere å forstå en del av undervisningen i København, samt at neste semester hadde blitt mindre stressende.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytte var stort. Grunnen til dette var at fokuset i undervisingen var rettet mot det essensielle og viktigste. Detaljer kunne man lese seg opp på om man ønsket ett større utbytte og bedre karakter. Jeg opplevde at alle var delaktige i undervisningen og forberedt noe som gjorde det mer motiverende å lese og være aktiv i timen.
Spåket var utfordrende å fortså de første ukene, men etterhvert gikk det veldig fint. Jeg klartekkk å adaptere raskt slik at danskene forsto det jeg sa også.

Universitetsområdet og byen

Det medisinske fakultet lå sentralt i København. Fakultetet hadde flotte lesasal, kantine og biblioteksfasiliteter. Forelesningene og klinikkene hadde vi på ulike sykehus i København område. Sykehusene var valgt med omhu slik at fagene var knyttet opp mot spesialistsykehusene.

København som by er helt fantastisk. Menneskene er vennlige og behjelp somme, samt at det kryr av kafeer og spisesteder med god mat for en rimelig penge. Det finnes masse kulturelle eventer som teater, museer og utstillinger. Rett og slett ett perfekt sted for en utvekslingsstudent!
Under følger ett utvalg av våre favoritt spisesteder i København:
Torvhallene: Ligger like ved Nørreport, samme konsept som mathallene i Oslo bare bedre og billigere.
Cafe 22: Koselig, lite sted langs søerne. De serverer brunchbuffet i helgene til 79 danske kroner. Perfekt å sitte på uteservering når det er fint vær.
Cafe norden: Ligger midt på højbroplads. Kanskje litt turistfelle, men veldig god mat og store porsjoner! Perfekt med en champagnebrunch her etter noen timer med shopping i Strøget.
Grød: Ligger på Nørrebro, en liten koselig kafe som har spesialisert seg på grøt. Her finner du all slags typer havregrøt, byggrynsgrøt osv. Må prøves hvis du liker grøt.
Høst: Veldig koselig restaurant hvor man kan velge 3- eller 5-retters meny for en relativt grei pris. Vi betalte ca 550 danske kroner per pers for 3-retters (som faktisk er 4-5 retter) og vinpakke.
Den lille fede: Serverer også flere retters middag til en grei pris.
Kokkeriet: Hvis du virkelig vil ha en eksklusiv og god middag har København hele 9 restauranter med Michelinstjerner, der i blant kokkeriet som vi fikk testet ut. Nydelig mat og ikke minst vin!
Krepsegården: Ligger på topp hos tripadvisor, ikke uten grunn. Bestill bord i god tid, blir fort booket opp.
Sticks n sushi: På toppen av tivoli hotell kan man nyte Københavns beste sushi med utsikt over hele København.


Bustad

Jeg bodde på Nørrebro i en leilighet med en venninne. Kun 5 minutter med sykkel til skole og Rikshospitalet. Matbutikker,kafeer og treningssenter var kun ett steinkast unna. (se praktiske tips for hvordan vi fant leiligheten).

Det er lett å komme seg rundt i København, så det er ikke noe problem å bo litt utenfor sentrum. Prisene på bolig er da også billigere.

Sosialt miljø

Jeg gikk i en dansk klasse hvor alle gikk siste året av medisinstudiet. Mange var etablerte med famile og barn, og av den grunn ikke like sosiale. For min del gjorde det ikke så mye da jeg hadde mange gode venner i København å være med.
Det skal sies at vi ble tatt godt i mot i klassen og av det internasjonale teamet. Hadde man godt i en internasjonal klasse tror jeg det sosiale miljøet hadde vært annerledes, da folk er der for å møte nye folk samt oppleve byen.

Vår 2014 - Medisinstudiet

Vår 2014 - Medisinstudiet

01.09.2014 - 01.12.2014

Førebuingar/praktiske tips

ØNH-boken er den samme som brukes i Norge, og kan dermed kjøpes brukt før man reiser ned. Øye- og hudboken som brukes i Købehavn er svært gode, og anbefales derfor å kjøpes der. I København er bøkene pensum, slik at bøker anbefales. Når det gjelder telefon, kan det være greit å ta med en ekstra mobil for å ha dansk simkort i. Lebara mobilabenoment koster 50kr for simkort + 50r mnd for 2gb med mobildata, samt gratis sms/taletid til andre lebaraabennoment. Dette kan kjøpes på det fleste kiosker. Treningskort kan kjøpes på fitness.dk uten crp-nr. Ved innmelding sier man opp abennomentet med det samme, til den dato man ønsker. Innmeldingsavgiften er ca 300kr og prisen per mnd er ca 300, det kan komme tilbud som gjør prisen billigere.

Undervisningsformer

Undervisningen foregår i mindre grupper, samt plenumforelesninger. Undervisningsgruppene er på rundt 12 elever, hvor gruppene er de samme i alle tre fag. Hvert fag har en dag i uken med gruppeundervisning, hvor man er på ulike sykehus (Bispebjerg hospital, Glostrup hospital, Gentofte hospital, og Rigshospitalet). Gruppen har en fast lege i hvert fag, noe som gir kontinuitet og oppfølging. Gruppeundervisningen er obligatorisk, og det er her man øver på undersøkelsesteknikk både på hverandre og pasienter. Man bruker ikke klinikklær i denne undervisningen, slik at skilt og egne sko ikke er nødvendig. Plenumsforelseningene på fredager skjer på Rigshospitalet, og er ikke obligatorisk. Det er også mulig å følge legene på avdelingene på sykehuset utenom undervisningen dersom man ønsker.

Vurdering av emnetilbodet

Fagene man har i København er ØNH, øye og hud, og alle blir godtkjent som en del av graden i Norge. I nevrologi følger man undervisningen og får godkjent tjenestekort før man reiser ned, mens eksamen tas sammen med kullet som går et semester under. Det er mulig å ta genetikk sammen med kullet over dersom man ønsker å ha bedre tid til nevrologieksamen, men da må man reise hjem for å ta eksamen ca 2-3 uker inn i utvekslingsoppholdet. Dersom man går glipp av en dag med obligatorisk undervisning, må man ta dette igjen med å følge en lege en dag på sykehuset.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet var svært bra. Ukentlig gruppeundervisning hvor man blir spurt sprøsmål og hvor man må undersøke pasient forran medelever, gjør at man forbedreder seg bedre til fagene og dermed får et større utbytte av undervisningen. Ettersom det er svært få undervisningstimer i løpet av en uke, kan man fint lese litt utenom og fortsatt ha MYE tid til å utforske og nyte København. Undervisningen og eksamen forgikk på dansk, men det gikk veldig fint.

Universitetsområdet og byen

Fakultetet har sitt hovedsete på Panum, men her hadde vi ikke noe av vår undervisning da dette foregikk på de ulike sykehusene. Bokhandelen, utvekslingskontor og lesesal var det som var aktuelt for oss som utvekslingsstudenter der. Byen har mange kaféer, resturanter og barer, her anbefales det å prøve litt forskjelling. For å oppleve mest mulig av byen, anbefales det å sykle rundt for å se. Dette er den beste måten å bli godt kjent med byen.

Bustad

Å finne et sted å bo kan være den største utfordringen ved oppholdet. Vi gikk sammen flere av oss som reiste og leide privat via boligportalen.dk en leilighet sentralt på Nørreport, som vi betalte 6000-6500kr per person per måned avhenig av kursen. Beliggenheten var helt optimal med tanke på avstand til skole og sentrum. Sykkel anbefales på det sterkeste å kjøpe, da det gjør det veldig lett å komme seg rundt i byen. Det er mange bruktsykkelbutikker rundt om i København, og kvaliteten på syklene noe varierende. Her anbefales det å gå i flere butikker for å se. Vi fikk tak i gode sykler til rundt 1100kr, og fikk solgt dem lett via ANSA sin facebookside ved slutten av oppholdet. Vi syklet til Gentofte, Bispebjerg og Rigshospitalet, mens vi tok S-banen (tog B) til Glostrup fra Nørreport stasjon.

Sosialt miljø

Ettersom det dannes nye undervisningsgrupper hvert semester i København, kjenner heller ikke de danske studentene hverandre så godt fra før. Studentene går 11 semester og mange er opptatt med å skrive oppgaver ved siden av studiet, slik at man ikke blir noe særlig godt kjent med medstudentene utover den tiden man møtes i undervisningsgruppene. For å møte andre studenter i Købehavn, anbefales arrangemet i regi av ANSA.

Haust 2014 - Medisinstudiet

Haust 2014 - Medisinstudiet

01.09.2014 - 01.12.2014

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være lurt å skaffe seg pensumlitteraturen på forhånd, da man kun har 5 uker på seg før første eksamen. I MEDFØD brukte vi boken "Obstetrics & Gynaecology" av Impey og Child, og boken "Illustrated Textbook of Paediatrics" av Lissauer og Clayden i MEDPED. En del av studentene i min gruppe brukte også boken "Oxford handbook of Clinical Specialities" som inkluderer begge fagene, og man fint kan ha med seg i lommen på frakken. Sykehusene har har også en nettside med instrukser for de fleste tilstander man kan komme bort i. Disse finner man på vip.regionh.dk, og jeg anbefaler å bruke disse både til eksamenslesing og som oppslagsverk under praksisperioden.

Undervisningsformer

Undervisningen i Købehavn er mer klinisk rettet enn det vi er vant med i Bergen. Hvert av fagene går over 5 uker, og avsluttes med en muntlig eksamen i slutten av hver periode.
Vi startet opp begge periodene med 2 - 3 dager med teoretisk undervisning og noen praktiske kurs. Denne undervisningen var til dels lagt til sykehuset man ble plassert ved, som i mitt tilfelle var Hvidovre hospital, og noe av undervisningen foregikk ved fakultetes lokaler i sentrum.
I MEDFØD var det deretter klinisk opphold på sykehuset, bestående av studentpoliklinikker, oppgaver på post, observasjon av leger ved poliklinikk, operasjoner osv. Hver dag startet med felles morgenmøte på avdelingen, og man ble deretter satt i kontakt med den legen man skulle følge den dagen. På slutten av hver dag hadde vi ca 1,5 times undervisning i ulike emner. Resten av teorien må man lese på egenhånd. De fleste av legene var også veldig engasjert i å lære bort, og man fikk derfor litt "privatundervisning" her og der, også utenom den oppsatte undervisningen.
Siden dette er en internasjonal gruppe var det lagt opp til at vi alltid skulle være to studenter sammen, en internasjonal og en dansk. Det var ikke alltid dette fungerte optimalt, men som norsk klarer man seg helt fint uten "tolk" (den danske studenten), så for min del var det ikke noe problem å være alene med pasientene til tider.
I MEDPED foregikk undervisningen stort sett på samme måte, men her hadde vi eget morgenmøte med studentgruppen hvor vi byttet på å presentere pasienter. Dette var både positivt og negativt, positivt at vi fikk trening i å presentere pasienter og diskutere spennende kasus, men man mistet litt følelsen av å være en del av avdelingen. Det var også litt vanskeligere å finne ut hvilken lege man skulle henvende seg til etter morgenmøtet, da legene ofte allerede var i gang med dagens gjøremål når studentenes morgenmøte var ferdig.

Fagleg utbyte og språk

Jeg mener det faglige utbyttet var veldig godt i begge fagene, der detaljfokuset ikke var like stort som i Bergen. Spesielt i MEDFØD følte jeg meg godt rustet til eksamen og til å ta imot pasienter på egenhånd når terminen var ferdig. I MEDPED er pensumet litt større, og man kunne av og til merke at de danske studentene var på sitt avsluttende semester, og derfor hadde litt mer indremedisinsk og kirurgisk kunnskap fra før.
All felles undervisning var på engelsk, og ettersom 4 av 10 studenter i min gruppe var fra Irland ble det stort sett snakket engelsk utenom undervisning også. Selv om det alltid er litt ukomfortabelt å snakke et fremmedspråk i starten, løsnet dette fort og etter en stund tenkte jeg ikke over at vi ikke snakket norsk. Jeg valgte også å ha selve eksamen på engelsk, og dette gikk helt fint!

Universitetsområdet og byen

Ettersom dette er to kliniske fag foregikk nesten all undervisning på sykehuset, og jeg fikk derfor ikke noe spesielt forhold til selve universitetsområdet. Vi var to studenter som reiste fra Bergen samtidig, og vi havnet på hvert vårt sykehus. Jeg havnet på Hvidovre hospital, som ligger ca. 10 km fra København sentrum. Det er enkelt å komme seg dit ved hjelp av buss eller sykkel. Sykehuset er middels stort, men har en av Danmarks største fødeavdelinger. Sykehuset har også en fantastisk kantine!
Selve København er kort oppsummert en fantastisk by! Mitt hovedtips er å skaffe seg en sykkel så fort som mulig, da kommer du deg rundt i sentrumsområdene på en rask og billig måte. Sykkel kan du finne på ANSA sin facebook-side eller på dba.dk for ca 500 - 1000 DKK.

Bustad

Det kan være litt vanskelig å finne bolig, og man må også regne med å betale ca 5000 DKK i mnd for å bo i kollektiv. Jeg fant mitt rom gjennom ANSA Købehavn sine facebooksider, og synes det fungerte fint. Jeg endte opp med å bo midt mellom bydelene Nørrebro og Frederiksberg, og kan absolutt anbefale begge disse områdene!

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet i gruppen jeg havnet i var veldig godt, og vi fant også på mye sosialt på fritiden. Ettersom vi startet semesteret i august, som er tidligere enn de fleste andre, var det ingen arrangerte aktiviteter for de internasjonale studentene fra fakultetet i begynnelsen. Når de først kom igang i september var jeg egentlig såpass fornøyd og opptatt med mitt at jeg valgte å ikke være med på så mye av det som ble arrangert, men jeg hørte fra noen av de som deltok at dette var veldig bra.

Informasjon