Hjem
Studentsider
nordplus

Kungliga Musikhögskolan i Stockholm og Griegakademiet - Institutt for musikk (NORDPLUS - Sibelius)

  • LandSverige
  • ByStockholm
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeNordplus
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar på bachelor- og masterprogram i utøvande musikk eller komposisjon ved Griegakademiet, Institutt for musikk. For meir informasjon, sjå https://www.uib.no/kmd/111762/reise-p%C3%A5-utveksling#griegakademiet-institutt-for-musikk

Når i studiet kan eg reise

Det passar best å reise på utveksling i 3. studieår av bachelorprogrammet. Vi tilrår at studentane reiser ut for heile studieåret, altså både for haust- og vårsemesteret.

Språk

Sjå lærestaden sine heimesider for informasjon om undervisningsspråk.

Kva emne kan eg ta

Utøvande emner som erstattar hovedinstrument (25 stp) og utøvande støttedisiplin (5 stp) og 30 frie studiepoeng som inngår i graden som valemne.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar i nivå eller innhald med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Det er ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men studentane skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute. Det er mogleg å søke stipend gjennom nettverket.

Om lærestaden

Bustad

Konservatoriet har somme eigne studentbustader til disposisjon for internasjonale studentar, men kan ikkje garantere at alle får tilbod om rom, grunna stor pågang. Presset på den private bustadmarknaden i Stockholm kan vere stort rundt semesterstart.

Studentrapportar

2022

Høst 2021 - MA utøvende musikk

Høst 2021 - MA utøvende musikk

23.08.2021 - 17.01.2022

Undervisningsformer

Undervisning har skett både praktiskt och teoretiskt. De teoretiska och praktiska ämnena har dock under hela terminen varit tätt sammanknutna och alltid relaterat till varandra. De teoretiska ämnena har dock i högre grad relaterat till praktiska färdigheter än vad de praktiska relaterat till teoretiska kunskaper. De huvudsakliga ämnena har varit ensemble, folkmusikteori och individuella instrumentlektioner

Vurdering av emnetilbodet

Nästan alla ämnen har jag upplevt värdefulla för min konstnärliga utveckling som musiker. I synnerhet upplever jag att min instrumentfördjupning med Prof. Sven Ahlbäck och folk music analysis med Leif Ottosson har utvecklat mig i kunskaper och färdigheter både i och om mitt musikerskap och i den svenska folkmusikgenren.

Fagleg utbyte og språk

Kurserna har uteslutande hållits på Engelska. Engelskakunskapen hos undervisande lärare har varit varierat. Vissa lärare har kunnat undervisa utan problem, medan andra har behövt hjälp från oss studenter med vissa översättningar. I huvudregel har det fungerat väldigt väl.

Universitetsområdet og byen

De nybyggda lokalerna som KMH undervisar på är väldigt rymliga och fräscha. Jag upplever dock nästan att det inte alltid är byggt för studenter. Det finns inte allt för mycket platser att exempelvis möta andra studenter på. Men som endast övnings- och repetitionslokaler fungerar det ypperligt.

Bustad

Jag ordnade egen bostad några mil norr om centrum i ett kollektiv. Det var skönt att bo en lite längre bit utanför storstaden.

Sosialt miljø

Den sociala miljön på skolan och folkmusikinstitutionen har varit ypperlig. Trevliga studiekamrater, öppen och inbjudande stämning och ett välkomnande klimat.

Høst 2021 - MA utøvende musikk

Høst 2021 - MA utøvende musikk

23.08.2021 - 17.01.2022

Førebuingar/praktiske tips

Inför min studietid på KMH planerade och strukturerade jag mina kommande studier med hjälp av kalender, färgpennor och mappar i min dator för olika ämnen/lärare. Det kan låta väldigt basalt och simpelt men det är ett av mina största tips för att strukturera upp sina studier och hålla koll på vad som behöver göras när.

Undervisningsformer

Under min tid på KMH har jag trivts i de undervisningsformer som erbjudits.

Vurdering av emnetilbodet

Jag upplever att utbudet av ämnen på KMH har varit rikt med möjlighet att skräddarsy kurser efter specifika önskemål.

Fagleg utbyte og språk

Språkbruket under utbildningen har hittills berikat mitt akademiska engelska ordförråd. I undantagsfall har lärares språkkunskaper i engelska varit mer än bristfälliga och lett till en viss osäkerhet i själva undervisningen.

Universitetsområdet og byen

Stockholm och KMHs lokaler har varit bra och fyllt sitt syfte.

Bustad

Jag sökte mig till ett boende utanför staden då jag vet att jag trivs i naturrika miljöer. Det var ett bra val som fick mig att må bra.

Sosialt miljø

Den sociala miljön på KMH har jag upplevt som rik, varm och prestigelös. Jag har enkelt kommit in i gruppen och fått mycket goda nya vänner. Detta rör både studenter och lärare jag mött inom utbildningen.

2021

Høst 2020/vår 2021 - BA komposisjon

Høst 2020/vår 2021 - BA komposisjon

31.08.2020 - 06.06.2021

Førebuingar/praktiske tips

Lese nøye igjennom sjekklister/informasjon fra både UiB og fra institusjonen du skal til for å få oversikt over alle dokumenter og annet du skal ha i orden før oppholdet ditt starter.

Undervisningsformer

Jeg er veldig fornøyd med undervisningen. Jeg opplevde at vi fikk klar og tydelig informasjon om hva jeg skulle gjøre, det var god kommunikasjon mellom lærere og elever, samt variasjon i undervisningsmetoder.

Vurdering av emnetilbodet

Veldig bra.

Fagleg utbyte og språk

Uproblematisk og bra.

Universitetsområdet og byen

Flott by, moderne campus. Det tok ikke lange tiden å bli kjent med de fysiske omgivelsene.

Bustad

Jeg fikk hjelp av internasjonal koordinator med å finne bolig, en studentbolig kort vei fra campus, og jeg var godt fornøyd med det!

Sosialt miljø

Bra.

Informasjon