Hjem
Studentsider
nordplus

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Griegakademiet - Institutt for musikk (NORDPLUS - Sibelius)

  • LandDanmark
  • ByKøbenhavn
  • AvtaletypeNordplus
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar på bachelor- og masterprogram i utøvande musikk eller komposisjon ved Griegakademiet, Institutt for musikk. For meir informasjon, sjå https://www.uib.no/kmd/111762/reise-p%C3%A5-utveksling#griegakademiet-institutt-for-musikk

Når i studiet kan eg reise

Det passar best å reise på utveksling i 3. studieår av bachelorprogrammet. Vi tilrår at studentane reiser ut for heile studieåret, altså både for haust- og vårsemesteret.

Språk

Sjå lærestaden sine heimesider for informasjon om undervisningsspråk.

Kva emne kan eg ta

Utøvande emner som erstattar hovedinstrument (25 stp) og utøvande støttedisiplin (5 stp) og 30 frie studiepoeng som inngår i graden som valemne.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar i nivå eller innhald med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Det er ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men studentane skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute. Det er mogleg å søke stipend gjennom nettverket.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium blei grunnlagt i 1825, og er det eldste konservatoriet i Danmark. Det har om lag 400 studentar, og tilbyr musikkfaglege utdanningar av både utøvande og pedagogisk art, innan eit breitt spekter stilartar og instrumentgrupper. Konservatoriet ligg i Fredriksberg kommune, som i all praktisk forstand er ein del av København.

København ligg på øyane Sjælland og Amager ved Øresund, ein halvtimes togtur frå Sverige og halvannan times flytur frå Bergen. I storbyområdet København bur det rundt 1,2 millionar menneske. Dei kan glede seg over å bu det som fleire gongar har blitt kåra som verdas beste by å bu i, og som elles er kjend for verdsleiande gastronomi, den liberale fristaden Christiania og ivrige syklistar.

Bustad

Konservatoriet har ingen eigne studentbustader, og internasjonale studentar må sjølve ordne med bustad for opphaldet. Det finst fleire studentbustader, kalla kollegier, i København, men dei fleste har venteliste. Det er stort press på den private bustadmarkanden rundt semesterstart, så det løner seg å vere tidleg ute.

Semesterinndeling

September - januar og februar - juni.

Informasjon