Hjem
Studentsider
erasmus+

Uppsala universitet og Universitetet i Bergen (ERASMUS+ - NORDLYS-nettverket)

  • LandSverige
  • ByUppsala
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Nordlysnettverket er eit tverrfagleg nettverk der alle dei store universiteta i Norden deltar. Hensikten med nettverket er å tielrettelegge for utveksling i Norden også i dei tilfella der det ikkje finst eit eige fagleg Nordplus-nettverk som studenten kan reise gjennom. I utgangspunktet kan alle UiB-studentar søke på utveksling gjennom Nordlys-nettverket. UiB kan sende to studentar per semester gjennom nettverket.

Når i studiet kan eg reise

Det er i utgangspunktet inga avgrensing på når i studieløpet du kan gjennomføre utveksling gjennom Nordlys-nettverket, og det er opna for utveksling både på bachelor- og på masternivå. Ta kontakt med studierettleiaren din dersom du er i tvil om dette.

Språk

Undervisningsspråket er i utgangspunktet det nasjonale eller regionale språket universitetets eigne studentar får undervining på. Finske og islandske universitet vil i tillegg ha eit eige avgrensa tilbod om emner på engelsk.

Kva emne kan eg ta

Ein kan i utgangspunktet studere alle fag, men det kan vere avgrensingar. Dette gjeld spesielt fag som har eigne nordplus-nettverk, for eksempel medisin, juss og statsvitskap.

Studieavgift

Det er ingen studieavgifter i Nordlys-nettverket, men studentane må registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er på utveksling.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Uppsala universitet er Sveriges eldste universitet, grunnlagt i 1477. Det har ni fakultet med om lag 25 000 fulltidsstudentar og har tre hovuddisiplinar: humaniora og samfunnsvitskap, medisin og farmasi og tekniske- og naturvitskaplege fag. Uppsala universitet har fleire campusar i byen, og har ein campus i Visby, Gotland etter samanslåing med Høgskolen på Gotland i 2013. Uppsala er rangert blant verdas 100 beste universitet i tre ulike rankingar.

Uppsala er Sveriges fjerde største by med 150 000 innbyggarar, og ligg 65 km nord for Stockholm. Det er ein kultur- og studentby, rundt 45 000 studentar set eit tydeleg preg på byen.

Bustad

Uppsala universitet har ikkje studentbustadar, men eit Housing Office administrerer tleige av bustader til studentar. Det er òg mogleg å finne bustad på den private marknaden.

Semesterinndeling

August - januar og januar - juni.

Studentrapportar

2015

Vår 2015 - Integrert master i rettsvitskap - Uppsala universitet

Vår 2015 - Integrert master i rettsvitskap - Uppsala universitet

19.01.2015 - 07.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Man får tilsendt en god del informasjon fra Uppsala universitet, men de er ikke så flinke eller raske på å svare på mail, så det kan anbefales å ta turen dit selv dersom man ønsker å finne ut av ting. Kontaktene ved UiB kan svare på det meste. Personlig valgte jeg å dra til Uppsala da jeg hadde mange venner som studerte der og likte byen veldig godt.

Undervisningsformer

Undervisningsformen er ganske lik den i Bergen, med forelesninger og seminarer. Kravet til oppmøtet er noe strengere enn i Bergen, og forelesninger regnes ofte som en del av det obligatoriske. På seminarene er det krav om minst 80 % oppmøte, så du kan gå glipp av maks ett eller to, avhengig av størrelsen på kurset. Går du glipp av et mer enn den tillatte kvoten kan du kompansere for dette med å skrive et Pm - et fire siders dokument der du svarer på spørsmålene som skulle gjennomgås på seminaret. Går du glipp to mer får du ikke godkjent kurset.

I hvert fag deles man inn i basegrupper på 3-5 studenter og på hvert eneste seminar må man enten ha en fremføring eller redegjøre for spørsmålene til seminaret i basegruppen i felleskap. Det er dermed vanlig at man møtes i basegruppene før seminaret og forbereder seg samlet.

Vurdering av emnetilbodet

Personlig syntes jeg utvalget av engelske kurs var noe magert, men som del av en avtale mellom nordiske universitet kan man som norsk velge svenske fag og avlegge eksamen på norsk. Du følger imidlertid forlesninger og pensum på svensk, så det kreves gode svenskkunnskaper for å få lov til dette. Jeg hadde et svenske og ett engelsk fag, og det gikk tydelig frem at Universitetet ikke var vant til at utvekslingsstudenter tok svenske fag. Dette bød på veldig mange utfordringer for meg, da det administrative ved Uppsala universitet ikke er særlig velfungerende. Vil derfor anbefale deg å tenke godt igjennom før du velger et fag på svensk.

Fagleg utbyte og språk

Språklig sett var det få utfordringer for min del, og de fleste nordmenn vil fint klare å forstå svensk. Enkelte svensker er ikke så stødige i norsk, så du kommer litt lengre med "svorsk".

Universitetsområdet og byen

Uppsala er en liten og veldig koselig by, hvor flesteparten er studenter. Dette resulterer i at det finnes studentrabatter de fleste steder, og de fleste utestedene (nationene) er kun for studenter. Det lønner seg dermed å melde seg inn i en nation (koster ca. 250 SEK) og man får da tilgang til alle nationene. På nationene finnes det resturanter, barer, lesesalplasser mm. Det er mange utvekslingsstudenter som velger å engasjere seg på en nation for å bli kjent med flere.

Juridisk fakultet har ikke en bolig som i Bergen, men er spredd litt mer rundt omkring i byen. I mai åpnet det nye lesesal- og undervisningsrom sentralt i Uppsala, og disse var veldig fine.

Når du bor i Uppsala har du en 20 minutters reisevei til Arlanda flyplass og 40 minutters togtur til Stockholm. Det åpnet nylig lyntog fra Oslo til Stockholm som tar ca. 4, 5 time, så Oslo- Uppsala med tog tar ca. 5 timer.

Bustad

Som utvekslingsstudent får man tilbud om studentbolig gjennom universitetet, men standarden på disse er ikke særlig god. Du må belage deg på et lite rom og bad hvor du deler kjøkken med 10-15 andre. Ut i fra hva jeg ble fortalt må du belage deg på at det alltid er fest i bygningen om du bor i en av studentboligene og disse kan bli ganske ville.

Personlig leide jeg privat gjennom Blocket.se(Sveriges Finn.no) og var veldig fornøyd. Man må her som ellers være obs på at det kan finnes svindlere. Det finnes også en rekke facebookgrupper man kan melde seg inn i for å finne bolig, og nationene tilbyr også boliger til studentene.

Husleien i Sverige er en del lavere enn i Norge.

Sosialt miljø

Det finnes masse å gjøre om man ønsker et sosialt miljø. De nevnte nationene tilbyr masse for utvekslingsstudenter, samt at det finnes egne eventer for utvekslingsstudenter arrangert av egne forreninger. Som jusstudent kan man også melde seg inn i Juristforeningen i Uppsala, som også tilbyr mye sosialt.

Informasjon