Hjem

Utdanning

nordplus

Åbo Akademi University og Institutt for sammenliknende politikk (NORDPLUS - Nettverk i Statsvitenskap)

  • LandFinland
  • ByTurku
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeNordplus
  • Lengde på opphald1-2 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar ved Institutt for administrasjon og organisasjonsteori og Institutt for samanliknande politikk kan søke. Søkar må ha tatt 120 studiepoeng ved utreise.

Når i studiet kan eg reise

Utreise i siste studieår på bachelor eller andre semester av mastergraden. Sjå instituttet sine nettsider for meir informasjon, råd og anbefalingar om utveksling.

Språk

Det vil vere eit avgrensa emnetilbod på engelsk - sjå heimesidene til universitetet.

Kva emne kan eg ta

I utgangspunktet skal ein studere statsvitskap ved ein av lærestadane i Norden, men det kan og vere mogleg å ta andre emne under opphaldet.

Ein fulltidsstudent skal ta 60 ECTS per år.

Studieavgift

Ein betalar ikkje studieavgift i nettverket. Alle studentar får eit månadleg stipend avhengig av nettverkets tilgjengelege midlar og talet på søkarar. Maksimalt er dette 200 euro per månad. Ein skal vere semesterregistrert og betale semesteravgift ved UiB når ein er på utveksling.

Informasjon