Hjem
Studentsider
erasmus+

Åbo Akademi University og Institutt for sammenliknende politikk (ERASMUS+ - Nordplusnettverk i Statsvitenskap)

  • LandFinland
  • ByTurku
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar ved Institutt for samanliknande politikk og Institutt for politikk og forvaltning kan søke. Søkar må ha tatt 120 studiepoeng ved utreise.

Når i studiet kan eg reise

Utreise i siste studieår på bachelor eller andre semester av mastergraden. Sjå instituttet sine nettsider for meir informasjon, råd og anbefalingar om utveksling.

Språk

Det vil vere eit avgrensa emnetilbod på engelsk - sjå heimesidene til universitetet.

Kva emne kan eg ta

I utgangspunktet skal ein studere statsvitskap, men det kan og vere mogleg å ta andre emne under opphaldet.

Ein fulltidsstudent skal ta 60 ECTS per år.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Åbo Akademi University vart oppretta for hundre år sidan, og er det einaste universitetet med svensk som hovudspråk i Finland. Her finn ein eit breidt utdanningstilbod. Til saman er det 5 500 studentar i dei to campusbyene Turku (kalla Åbo på svensk) og Vaasa. Med ein internasjonal atmosfære og gamle studenttradisjonar, kan du få praktisert både finsk og svensk under opphaldet.

Åbo ligg sørvest i Finland. Byen blei grunnlagt på 1200-talet og er Finlands eldste by. Han har om lag 180 000 innbyggarar, og rundt 5,5 prosent av dei er svenskspråklege. Med om lag 35 000 studentar, blir Åbo sett på som den beste studentbyen i landet. Åbo er Finlands offisielle juleby, og er kjend som vertskap for ein årleg middelaldermarknad og Skandinavias eldste rockefestival, Ruisrock.

Bustad

Ein kan søke om studentbustad gjennom universitetet, og det er lurt å søke tidleg, då det er stor pågang. Les på nettsidene til Åbo Akademi University for meir informasjon.

Semesterinndeling

Haustsemester: august - desember

Vårsemester: januar til mai/juni/juli (varierer etter studieprogram)

Informasjon