Hjem
Studentsider
erasmus+

Háskóli Íslands og Institutt for sammenliknende politikk (ERASMUS+ - Nordplusnettverk i Statsvitenskap)

  • LandIsland
  • ByReykjavík
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar ved Institutt for administrasjon og organisasjonsteori og Institutt for samanliknande politikk kan søke. Søkar må ha tatt 120 studiepoeng ved utreise.

Når i studiet kan eg reise

Utreise i siste studieår på bachelor eller andre semester av mastergraden. Sjå instituttet sine nettsider for meir informasjon, råd og anbefalingar om utveksling.

Språk

Det vil vere eit avgrensa emnetilbod på engelsk - sjå heimesidene til universitetet.

Kva emne kan eg ta

I utgangspunktet skal ein studere statsvitskap, men det kan og vere mogleg å ta andre emne under opphaldet.

Ein fulltidsstudent skal ta 60 ECTS per år.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Háskoli Islands er med sine 14 000 studentar det største universitetet på Island. Det er eit forskingsuniversitet med stor breidde, men Island sin unike natur, og unike historiske og litterære arv, gjer at universitetet i særleg grad er stolte av studia i miljøvitskap, middelalderstudium og islandsk språk. Campus ligg i Reykjavik sentrum.

Det er nordmannen Ingolf Arnarson som får æra for å ha etablert den fyrste permanente busettinga på Island, i Reykjavik, kring år 870. Islands hovudstad har om lag 120 000 innbyggarar og er kjend for å vere ein av Nordens fremste kulturbyar. Han er òg kjend for yrande natteliv og som scene for møtet mellom Reagan og Gorbatsjov under den kalde krigen.

Bustad

Det finst eit somme studentbustader i Reykjavik, men kapasiteten er knapp og så dei fleste studentane vel å bu privat. Alle utvekslingsstudentar får tilgang til universitetet sin bustaddatabase.Det kan vere stort press på den private bustadmarknaden rundt semesterstart, så det løner seg å vere ute i god tid.

Semesterinndeling

August - desember og januar - mai.

Studentrapportar

2022

Lektor i nordisk - Vår 2022

Lektor i nordisk - Vår 2022

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Anbefaler på det sterkeste å ta kontakt med ambassaden i landet du drar til for å få tips og triks, særlig når det kommer til steder å bo. Dette hadde ikke UIb noe som helst informasjon på, og var derfor til svært liten hjelp.
Utrolig mye papirarbeid som føles vanskelig å gjennomføre, men utnytt studieveilederen slik at du får mest mulig god hjelp. Vær tidlig ute før frister og få alt bekreftet.

Undervisningsformer

80% fysisk og resterende på zoom på grunn av coronarestriksjoner.

Vurdering av emnetilbodet

4/5 fag var knallgode med flinke lærere, siste faget var det som var over zoom, og var derfor sterkt preget av manglende motivasjon, både fra lærere og elev sin side. I tillegg var det videoopptakk, som gjorde alt enda kjedeligere å jobbe med.

Fagleg utbyte og språk

ingen store problemer på dette feltet, da samtlige av lærerne pratet engelsk eller norsk. Lært utrolig mye av fagene jeg har hatt dette halve året.

Universitetsområdet og byen

Knallfint universitet med moderne bygg, og byen er ekstremt vakker. Minner mye om Bergen med kysten, men litt dårligere vær her om vinteren. Derfor viktig å ta med seg regntette klær.

Bustad

Gamli Gardur var knallfint, rett og slett. Studentgardar tar høy pris for rommene, men det var ellers knallfine rom. Egne bad med varmekabler i gulvet var virkelig deilig å ha.

Sosialt miljø

Siden Gamli Gardur er et utvekslingsbygg blir en kjent med veldig mange nye folk, og alle er veldig hyggelige og byr mye på seg selv. Hadde jeg ikke bodd der så hadde jeg nok hatt en annen opplevelse av sentrum.

Lektor i nordisk - Vår 2022

Lektor i nordisk - Vår 2022

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Pakk varme og vanntette klær! Turklær er også veldig anbefalt å ta med, da det er utrolig mange flotte turmuligheter i Island. Island er også veldig dyrt, så spar opp litt på forhånd. Tips hvis du skal på langtur rundt øya: besøk østsiden av Island og Myvatn og Husavik i Nord!

Undervisningsformer

Undervisningsformene er mer personlige da klassene er består av veldig få studenter, noe som gjør at en får veldig god kontakt med de andre studentene. meste parten av undervisningen foregikk i seminargrupper da klassene var så små.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er veldig begrenset. Jeg har sosiologi som andre fag og kunne kun velge ett emne som kunne bli godkjent ved universitetet. Emnene som skulle erstatte Norsk emnene var det derimot mer og velge mellom. disse emnene undervises på i svensk og dansk.

Fagleg utbyte og språk

Fagene er mindre faglig utfordrende enn i Norge, men det kreves mer arbeid da de fleste fagene har flere arbeidskrav en må levere for å kunne ta eksamen. I de svenske og danske fagene kunne vi skrive å snakke på norsk og underviserne var veldig flinke. Sosiologi faget foregikk på engelsk, med ikke fullt så flinke undervisere.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er utrolig fint, alt foregår på campus som er en 10 minutters gåtur unna sentrum. Reykjavik er en veldig fin by hvor alt egentlig ligger innen gåavstand. Jeg vil også anbefale å prøve et av de mange bassengene, som ligger i byen. Byen har flere kule barer og kafeer som er verdt å sjekke ut.

Bustad

Universitetet i Bergen og Universitetet i Island sier at de ikke har boliger til studenter. Dette er ikke helt riktig. Studentagardar er en organisasjon som driver studentboligene som ligger på Campus! På denne siden:studentagardar.is kan en søke om studentbolig for utvekslingsstudenter. dette koster alt fra 5000kr - 7000kr. her får du mulighet til å dele leilighet og bygg med andre utvekslingsstudenter, noe som gjør det mye lettere å komme seg inn i det sosiale miljøet. Da vi ikke viste om denne muligheten før i november, ble det veldig mye stress så jeg anbefaler å søke så tidlig som mulig. Det er også et krav om depositum på en månedsleie for disse boligene.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er veldig lett å komme inn i om du får en slik studentbolig da du bor med alle de andre utvekslingsstudentene. Ellers er det veldig mye som skjer på studentbaren som er på campus. Vi ble også delt inn i mentor grupper da vi kom, med 8 andre studenter som også var på utveksling.

Lektor i nordisk - Vår 2022

Lektor i nordisk - Vår 2022

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Søknadsprosessene for utveksling er en del mailer og papirarbeid, så vær tålmodig og begynn i god tid. Det er lurt å ha tett kontakt med studieveileder, da søknadsprosessen kan føles litt forvirrende hvis en arbeider alene.

Undervisningsformer

Jeg hadde tre nordiske fag og ett historie. De nordiske var små klasser med frivillig oppmøte, som foregikk i klasserom og ga en følelse av seminar. Historiefaget var stort, og de første månedene foregikk digitalt. Etterhvert ble det forelesning i stor sal, hvor to forelesere byttet på.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var for oss på nordisk og historie ganske snevert, da vi valgte å ikke ta undervisning på islandsk. De nordiske fagene besto da av svensk språk og dansk litteratur. Når det gjaldt historie var det kun ett av mange ulike fag jeg kunne ta, grunnet behovet for fordypningsoppgave fra UiB.

Fagleg utbyte og språk

Historiefaget foregikk på engelsk, og de nordiske fagene på henholdsvis svensk og dansk, men vi skrev på norsk. Hadde jeg valgt om igjen burde en kanskje tatt Erasmus sitt språkkurs i islandsk, for å få litt større utbytte.

Universitetsområdet og byen

Haskoli Islands ligger litt utenfor downtown Reykjavik, og har et stort campus fem minutter gange fra sentrum. All undervisning har foregått på campus, det samme med treningsfasiliteter og bo. Universitetet har eget treningssenter, som kostet oss 300 kroner for hele semesteret. Det har det utstyret du trenger men ikke mer enn det. De tilbyr gruppetimer i ulike aktiviteter, men dette var ikke noe jeg benyttet meg av.

Reykjavik er en by med stort utvalg av restauranter, barer og kafeer, noe jeg vil anbefale å utforske. Skal en utenfor downtown bør en ta buss, noe som lar seg gjøre gjennom en app. Det er tette forbindelser til Islands rå natur like utenfor byen, og leie av bil på Island er enkelt og har forholdsvis gode priser.

Bustad

Jeg fikk beskjed fra UiB og Haskoli høsten før avreise at det ikke var mulig å få plass på studentboliger, men når jeg sendte mail til Studentgardar (Som er et eget opplegg, uavhengig av universitetet) i november, fikk jeg raskt beskjed om at jeg var på venteliste. Etter en ukes tid hadde jeg leilighet, og betalte depositum med en gang. Bildene fra Studentgardar.is viste oss gamle leiligheter, men da vi kom flyttet vi rett inn i helt nye leiligheter. Jeg hadde eget bad og dusj, en 70-seng, stol og en pult. Jeg delte kjøkken med 12 andre, 11 av de var utvekslingsstudenter fra hele verden. Prisen har ligget overkant av 7000 norske i måneden, men dette var noe jeg synes var verdt det. En kunne også endt opp i den gamle delen, som hadde felles bad og dusj, men der betaler en ca. 5000 norske kroner.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet har vært bra, jeg reiste hit sammen med tre venner fra lektor nordisk. Vi ble fordelt på ulike leiligheter så vi fikk muligheten til å bli godt kjent med alle vi bodde med. På studentsenteret har de en kjeller med bar og restaurant, hvor mange utvekslingsstudenter møtes. Ellers har Reykjavik en rekke barer og restauranter en kan utforske.

Som ny student blir du invitert med på mentorordning, dette foregår en kveld i starten av semesteret hvor en mingler og blir kjent med andre utvekslingsstudenter. Dette er absolutt noe å benytte seg av.

Lektor i nordisk - Vår 2022

Lektor i nordisk - Vår 2022

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Forbered deg på at det er masse som skal ordnast. Hold orden i alle skjema og ting som skal leverast, eller du skal registrere deg i/pån (Det er MASSE). Du kjem til å få ein epost ved skulen, ein god ide vil nok være å bruke den/eller lage ny epost der du samlar alt av skjemaer og der du blir tilsendt informasjon. Lurt å ta kontakt med ambassaden dersom du lurer på noko spesifikt ved studiestaden, byen eller landet.

Undervisningsformer

Oppholdet mitt var preget av korona, og derfor ble det største faget preget av digitalundervisning med mye førehandsinnspelingar av forelesninger. Resten av faga hadde et mindre antall studenter, og det var derfor mogleg med fysisk oppmøte. Faga med fysisk oppmøte gjekk føre seg som vanlege forelesningar, sterkt prega av samtalar mellom studentar og professor. Nokon av faga var også sett opp meir som seminar, der forelesningsmaterialet var minimalt. I to av faga var det frivilleg oppmøte, men i dei to andre hadde ein studiebrev som skulle skrivast og leverast dersom ein ikkje kunne møte opp.

Vurdering av emnetilbodet

Eg kunne berre velge eit fag som kunne tilpassast bacheloren min på universitetet, og utgangspunktet eg la for emna mine var den einaste kombinasjonen eg kunne ta for å få godkjent dette som fag. Eg vil derfor seie at det på mi studielinje ikkje var eit godt emnetilbud. Ein kunne tatt emner på islandsk, men dette valde eg vekk sidan undervisninga på eit språk eg ikkje kan hadde gjort utvekslingslivet vanskeligare.

Fagleg utbyte og språk

Det faglege utbyttet vil eg seie at var godt. Faga eg valde var på eit språkleg nivå gode, og eg fekk ein større variasjon og utbytte av å ha fag på andre nordiske språk, samt vinkla mot andre nordiske lands språk og teori. Det faglege utbytet i faga eg valde var i stor del på same nivå som faga heime, men eg føler eg fekk eit større fagleg utbyte med andre språklege syn på same type fag.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet på Haskoli Islands er greit og relativt sentralt i Reykjavik, samtidig som det ligger litt utanfor bysentrum. Butikk og treningssenter ligger innanfor eller nært campus. Betaling av treningssenteret for vårsemesteret var 300 NOK, og butikken nærmest campus er som en billigere Narvesen. Prisnivået i byen varierer litt, men er generelt på samme nivå som i Noreg. Byen er sterkt preget av turisme, og det kan derfor på nokre områder være dyrare enn i Noreg.

Bustad

Vi fann det vanskeleg å finne privateigde bustadar, og studentboligane er prega av store kollektiv eller eigne hyblar. Ein kan ikkje velgje kva type bustad ein skal ha, men ein kan ynskje og håpe på det beste. Prisnivået for dei nyaste bustadane ligg på rundt 7000kr per mnd og strøm er billeg (ish 300 til 500 ISK). Om ein er heldig får ein eit topp moderne kollektiv, men ein risikerar eldre kollektiv prega av 80-talet og med fellesdoar - her er leigeprisen billegare.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er godt, men prega av store kulturelle forskjellar. Utvekslingsstudentane har det enkelt for å halde seg saman, der dei islandske studentane ofte held seg for seg sjøl. Utvekslingsstudentane har likevel eit godt samhald, men ein må være forberedt på å skape sitt eige sosiale miljø. Ein har det ikkje kjekkare enn ein gjer det til sjølv.

Bachelor i språkvitskap - Vår 2022

Bachelor i språkvitskap - Vår 2022

01.09.2021 - 15.05.2022

Førebuingar/praktiske tips

Spar penger! Ting koster omtrent det samme på Island som i Norge, men på utveksling blir hverdagen fort dyrere - den ble hvertfall det for meg. Du går kanskje ut oftere og du reiser gjerne mer innenlands enn hva du gjør hjemme, så det er greit å ha litt ekstra å gå på. Ellers vil jeg anbefale å forberede seg mentalt på at man skal bo på en liten øy uti havet, og man ikke alltid får tak i det man har lyst på. Da kan man jo bestille ting fra nettet, men det er greit å være klar over. Det kan også hende at du må innom 3 forskjellige matbutikker før du finner det du trenger.

Undervisningsformer

På grunn av restriksjoner var undervisningsformene fortsatt litt delt. De fleste foreleserne jobbet hardt for å få til en ordning med fysisk undervisning, men jeg hadde også en foreleser som ikke gadd å prøve, og kjørte online selv om det ikke var nødvendig.

Vurdering av emnetilbodet

Generelt har universitetet et godt utvalg av emner som passer for utvekslingsstudenter, innenfor mange forskjellige felt. Vær obs på at emnekatalogen kanskje ikke er helt oppdater. Jeg måtte endre et par fag da semesteret begynte ettersom de ikke var tilgjengelig selv om katalogen tilsa det.

Fagleg utbyte og språk

Det at man stort sett får velge fag fritt gjør noe med motivasjonen til å følge med. Universitet på Island har også en litt anerledes vurderingsform enn hjemme, noe som faktisk tvinger deg til å følge med underveis. I stedet for en siste eksamen som gjelder 100% av karakteren din er det flere mindre underveis-vurderinger. Det letter litt på presset og stresset rundt vurdering, men det kan være utfordrende for skippertaksstudenter.

Universitetsområdet og byen

Universitet er moderne og ligger fint til. Det er rett ved siden av studentboliger, og bare 10-15 minutters gange til sentrum. I tillegg ligger det to treningssenter nært til universitet. Det ene er en del av en kjede og er mye større og dyrere, mens det andre er universitetets eget. Det ligger midt på campus og er relativt lite, men gir deg absolutt alt du trenger. Det er billig og tilbyr både gruppetimer, booking av gymsal, frivekter, apparater, sykler og møller. Medlemsskap her koster ca 700kr for to semester.

Bustad

Personlig valgte jeg å finne bolig privat. Det finnes flere nettsider og facebook-grupper som gjør dette veldig lett. Fordelen her er at du kanskje finner noe billigere enn studentbolig. Det positive med studentbolig igjen er jo at det gjør det lett å møte folk, spesielt andre utvekslingsstudenter.

Sosialt miljø

Det er et veldig godt sosialt miljø blant utvekslingsstudentene. Flere whatsapp grupper blir opprettet i begynnelsen og folk er veldig flinke til å ta initiativ til å finne på ting. Du finner fort din gjeng. Det er litt vanskeligere å bli kjent med islendinger. Hvis du som meg bare tar enkeltfag her og der, og du er den eneste som studerer det du studerer, så kan du oppleve, som meg, å ikke bli kjent med så mye folk i forelesningene.

2021

BAPS-AOP - HØST 2021

BAPS-AOP - HØST 2021

15.08.2021 - 31.12.2021

Førebuingar/praktiske tips

Været er ganske likt som i Bergen - litt kaldere, litt mindre regn, "litt" mer vind. Vind/vanntett jakke er et must, men paraplyen er det bare å legge igjen hjemme.

Undervisningsformer

En blanding av klasseromsundervisning og online. Noen av fagene som er tilgjengelige for utvekslingsstudenter er også tilpasset fjernundervisning, så man bestemmer selv om man vil møte opp eller sitte hjemme og se opptak. Semesteret er kortere enn ved UiB, og man jobber mye mer intensivt underveis, med mid-term eksamener, tester og obligatoriske innleveringer/gruppeprosjekter. Jeg hadde ingen eksamenstid i tradisjonell forstand - hadde én dag å forberede meg på, mellom siste forelesning og siste eksamen i begge fagene jeg tok. Det gikk helt fint.

Vurdering av emnetilbodet

Midt på treet. Jeg slet litt med å finne interessante emner som var tilgjengelig for personer som ikke snakker islandsk. Det var ingen fag tilgjengelig innenfor min studieretning (psykologi).

Fagleg utbyte og språk

Jeg endte opp med å studere britisk litteratur og islandsk litteratur og kultur. Selv om jeg har jobbet som skribent og hatt engelsk som arbeidsspråk i mange år, var dette en skikkelig boost for skriveferdighetene. Det gav meg også nye perspektiver på psykologien og ekstra motivasjon til fortsettelsen. Endte faktisk opp med å kick-starte et kreativt bokprosjekt samme dag som eksamen var ferdig. (Lærte også litt basic islandsk, men det var utenfor studiet.)

Universitetsområdet og byen

Reykjavik er en liten by, og universitetet er heller ikke verdens største - men kultur, underholdning og uteliv var likevel fantastisk. Et par hyggelige caféer og en bra studentbar på campus. Masse litteratur/kulturarrangementer på Nordens Hus, som også ligger nært universitetet.

Bustad

Det er vanskelig å finne sted å bo i Reykjavík, og relativt dyrt, så anbefaler å starte boligjakten i god tid, og å bruke facebook-grupper som "Til leigu" mm.

Sosialt miljø

Lett å foreslå/finne noe å gjøre via whatsapp-gruppen for alle utvekslingsstudentene i Reykjavík. De lokale studentene på universitetet var også veldig hjelpsomme og imøtekommende. Men islendinger er travle mennesker, så man må være forberedt på å ta eget initiativ, og å legge ned en innsats over tid/ bli med på fritidsaktiviteter for å få lokale venner.

Bachelor i nordisk språk og litteratur - Haust 2021

Bachelor i nordisk språk og litteratur - Haust 2021

15.08.2021 - 31.12.2021

Førebuingar/praktiske tips

Det er utrolig mye papirarbeid som må gjøres både i forkant og etterkant av oppholdet. Vær ute i god tid med dette, og spør heller en gang for mye hjelp så du er sikker på at alt er på plass.

Når det gjelder Island er det for mange interessant å oppleve den fine naturen, og den finnes hovedsaklig utenfor Reykjavík. Da vil jeg anbefale å gå sammen med andre og leie bil for å kjøre rundt og se heller enn å melde seg på overprisede turistbusser. Jeg prøvde begge, og synes bil var desidert best. Det er enkelt å leie bil, og rimelig om man er flere om det.

Undervisningsformer

Jeg opplevde alt opplegget som ganske likt som hjemme. Noe foregikk i stor sal og annet i mindre klasserom, avhengig av mengden deltakere i fagene. Vi hadde ingen seminargrupper, så det eneste jeg hadde av undervisning var forelesningene i de tre fagene jeg hadde. Dessuten hadde jeg undervisning på både engelsk, dansk og islandsk, noe jeg synes gjorde det mer spennende å dra til de ulike timene siden de ble så forskjellige.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg vil si emnetilbudet var midt på treet for min del. De litteraturfagene jeg ville ha var for høyere nivå, så jeg måtte velge noen som var veldig like det jeg allerede hadde hatt hjemme.

Fagleg utbyte og språk

Jeg følte ikke at jeg fikk utfordret meg nok i litteraturfagene jeg hadde, men jeg er veldig glad jeg valgte å ta islandsk som undervisningsfag. Det var båd passelig nivå å henge med på og underholdende. Dessuten fikk jeg bruk for det jeg lærte i hverdagen, og det var en fin måte å bli integrert på. Jeg vil virkelig anbefale å lære litt av fremmedspråket til landet du skal studere i selv om de er flinke til å snakke engelsk der du er. Det er noe med å gå inn i den kulturen gjennom språket jeg synes kan være fint og lærerikt, og en god utfordring til seg selv. Dessuten møter du jo mange andre som er i nøyaktig samme situasjon som deg selv, og på den måten blir det en effektiv måte å danne et større sosialt nettverk på.

Universitetsområdet og byen

Universitetet var nytt og moderne, og de fleste fakultetene lå i en klynge i nærheten av hverandre. Derfor var det lett å bevege seg mellom forelesningene som var i ulike bygg. I flere av byggene var det også gode kaféer og kantiner som var relativt rimelige.

Reykjavík er en liten, men koselig by som jeg ble veldig glad i. Man kan merke at den er tilpasset det yrende turistlivet da det finnes suvenirbutikker på ethvert gatehjørne. Er det noe du trenger, er det godt mulig du må ta bussen til kjøpesenteret som ligger litt utenfor byen. Det finnes veldig få butikker i selve kjernen av Reykjavík, men til gjengjeld finnes det kjempemange fine bruktbutikker, kafeer, barer og restauranter. Det er heller ikke så vanskelig å ta bussen til senteret om en skulle trenge å handle noe som er utenfor umiddelbar rekkevidde.

Bustad

Jeg synes det var en ganske vanskelig og stressende prosess å finne et sted å bo, men det ordnet seg jo til slutt. Ettersom jeg ikke fikk plass på studentbolig måtte jeg være veldig aktiv i ulike grupper på facebook der folk la ut annonser på boliger. Disse ble tatt veldig fort, og det var ubehagelig å bare lage en halvveis avtale med noen jeg ikke kjente via facebook rett før jeg dro. Men det er tydeligvis en ganske vanlig måte å få seg bolig på. Som sagt ordet det seg for meg på denne måten, og jeg endte opp med å bo to minutter gangavstand fra universitetet sammen med en islandsk person som var hyggelig. Sånn sett kunne det egentlig ikke blitt bedre.

Sosialt miljø

Jeg var heldig som fikk en inkluderende og hjelpsom mentor fra Island som endte opp med å bli en god venn. Ellers ble det mest naturlig å finne til de andre utvekslingsstudentene som var i samme situasjon som meg. Å danne et helt nytt sosialt nettverk alene i et fremmed land synes jeg var en lærerik og spennende prosess. Det er viktig å by på seg selv og være aktiv og engasjert for å bli kjent med andre. Man kan ikke forvente at andre skal komme bort til deg for å bli venner! Jeg skulle kanskje ønske jeg klarte å bli kjent med flere lokale, og det kunne jeg nok gjort en større innsats for å få til. De har jo ikke det samme behovet for å danne sosiale nettverk som en fremmed som ikke kjenner noen, og det er vel derfor utvekslingsstudenter som oftest finner til hverandre.

2020

Vår 2020 - BA i fysikk

Vår 2020 - BA i fysikk

15.01.2020 - 15.06.2020

Førebuingar/praktiske tips

Utveksling er noe jeg vil anbefale på det sterkeste! Jeg reiste alene til et land der jeg ikke kjente noen, og når flere andre er i samme situasjon, vil alle være på jakt etter å skaffe seg venner. Du kommer til å knytte bånd for resten av livet, hvor jeg allerede er i full gang med å planlegge neste gang jeg skal treffe mine roomies fra Island.

Før du drar kan det være lurt å melde seg inn i ulike facebook grupper for utvekslingsstudenter ved universitetet på Island (du får også mail om dette i søknadsprosessen). Leiemarkedet i Reykjavik er nokså dyrt, og jeg vil anbefale å søke studentbolig, men disse går fort. Jeg brukte sidene https://housinganywhere.com og https://www.rentmate.is for å finne sted å bo. Universitetet har også en regel om at du må ta minst 60% av fagene ved det fakultetet som du er tatt opp. Jeg var på mitt siste semester på bachelor i fysikk og hadde frie studiepoeng, og siden jeg har planer om å ta master i fornybar energi, var ikke fagene ved fakultet for fysikk i min interesse. Etter noen mail frem og tilbake ble jeg tatt opp ved et fakultet der hvor jeg ville ta fag, så alt er mulig!

Undervisningsformer

I alle fagene mine var det klasseromsundervisning, hvor vi var rundt 20 stykker. Det var veldig greit å ha en dialog, slik at forelesningene ble mer en diskusjonsarena enn bare å sitte å høre på. Dette gjorde at vi som klasser ble mer knyttet, og det var tilnærmet kun utvekslingsstudenter i fagene, ettersom du søker på egne fag som går på engelsk.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg hadde utveksling 6.semester på bachelor i fysikk, og hadde valgfag for utvekslingsoppholdet. Ettersom jeg vil ta master i fornybar energi, endte jeg opp med følgende fag:
- Landscape and Energy (8stp)
Dette faget var veldig interessant, der vi diskuterte ulike problemstillinger i forhold til utbygging av fornybar energi, slik som konflikter med lokalbefolkningen, påvirkning på artsmangfold og om det egentlig alltid ganget samfunnet. I dette kurset hadde vi også feltkurs, hvor vi dro på besøk til et geotermisk kraftverk, naturlige varmekilder og spektakulære landskap.

- Environmental Economics (6stp)
Et veldig kjekt introduksjonskurs i miljø-økonomi. Jeg har aldri hatt økonomifag før, men dette gikk helt fint. Anbefaler å ta et slikt fag dersom du er lysten på å få et lite innblikk i økonomi, samt vinkle det mot forurensning og annet innen miljø.

- Sustainable Energy Options (6stp)
Dette var et fag som var så og si helt fritt. Vi fikk en del arbeidskrav i begynnelsen av semesteret, hvor vi for eksempel skulle presentere en valgfri sak 3 ganger i løpet av semesteret. Temaet var for eksempel solenergi, vindkraft, bølgekraft.. osv, slik at du kunne velge helt fritt innenfor de ulike kraftsektorene. Vi skulle også skrive en semesteroppgave om valgfritt tema innenfor energi/miljø. Utrolig kjekt fag som ble en lærningsplattform for interessene dine.

- Spanish for Beginners I (5stp)
- Spanish for Beginners II (5stp)

Jeg er veldig fornøyd med fagene mine, og likte godt foreleserne også. Forskjellen fra UiB er at det er en mye større mengde obligatoriske arbeidskrav. For meg som nærmest ikke har hatt noe obligatoriske innleveringer i løpet av bachelorgraden, ble dette veldig skremmende helt i starten. Heldigvis fant jeg ut av at arbeidskravene ga meg mye igjen, siden det meste var svært relevant i forhold til eksamen, og jeg fikk utfordret meg selv i forhold til språk, hvor jeg måtte levere essay og presentere på engelsk. Sluttkarakteren min i noen av fagene var da typisk 50% fra arbeidskravene, og eksamen telte 50%. I Spansk og Sustainable Energy Options var det derimot ikke slutteksamen.

Fagleg utbyte og språk

En av grunnene mine for å dra på utveksling var å forbedre engelsken min før master. Det var veldig uvant å måtte snakke engelsk hele tiden, men etter en ukes tid kommer man fort inn i det. Jeg er veldig glad for at mine nærmeste venner og roomies ikke var skandinavere, ettersom jeg da ble tvunget til å snakke engelsk absolutt hele tiden! I forhold til fagene, var det presentasjoner som skulle fremføres og essay som skulle leveres inn, slik at både muntlig og skriftlig sitter nå mye bedre!

Det rent faglige utbyttet er jeg også veldig fornøyd med, hvor jeg ikke følte noe karakterpress på utveksling (det er godkjent/ikke godkjent), slik at jeg jobbet med det som jeg interesserte meg mest for og som jeg tenkte ville forberede meg mest mulig til master.

Universitetsområdet og byen

Reykjavik er en fantastisk spennende og fargerik by! Forbered deg på mye vind, snø og skiftende vær, men da smaker det ekstra godt når solen kommer også. Utelivet i byen er veldig bra, hvor jeg vil anbefale Lebowski, Koffin og Astur som ligger i hovedgata. Av restauranter er det også mye å velge i, hvor jeg og mine roomies hver torsdag spiste burgere på Lebowski for en billig penge. Det mest populære stedet blant studenter er Studentkjellarin, hvor det arrangeres daglige arrangementer og har byens billigste drikke! Vi hang der sikkert 3-4 kvelder i uken, og spilte bingo, deltok på quiz, filmkvelder og mye annet. Byen har også mange kule museumer, blant annet et unikt penismuseum, forskjellige nordlysmuseumer og diverse andre. Byen har også mange badeanlegg, hvor befolkningen samles og nyter de varme kildene. Jeg og romkameratene hadde klippekort og dro nærmest hver uke i et av bassengene.

Campus er av god standard, og det er tilogmed ganger under bakken mellom en del av byggene, slik at folk skal slippe å bli våte dersom det regner. Kantina i hovedbygningen er veldig god, hvor det er mange sitteplasser. Superbillig treningssenter er også på campus, tror jeg betalte rundt 350kr (norske) for et helt semester. Det er ikke særlig med gruppetimer, men vi deltok på åpen basketballtrening hver fredag, og trente ellers på styrkerommet.

Bustad

Forbered deg tidlig på å finne bolig i Reykjavik! Boligmarkedet er nokså presset, og prisene er derfor ganske høye. Selv betalte jeg 7500 kr måneden for et rom i 6manns-kollektiv med ett bad. Reykjavik er en fin by med gåavstand til det meste, hvor jeg bodde i distrikt 101 og hadde ca. 13 minutter å gå til campus.

Anbefaler på det sterkeste å høre med utleiere om det er andre utvekslingsstudenter eller studenter generelt som bor i det aktuelle kollektive. Selv var jeg superheldig og kom sammen med 5 andre jenter, hvor alle var fra forskjellige land; Frankrike, Italia, USA, Ukraina og Belgia. Vi ble kjempe gode venner fra første dag, og de var de jeg primært hang med resten av oppholdet mitt.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet har vært helt upåklagelig! Jeg er utrolig takknemlig for at jeg kom sammen med andre utvekslingsstudenter i kollektivet, og vi ble bestevenner fra første stund. Universitetet hadde også introduksjonsdag, hvor vi ble kjent med alle de andre utvekslingsstudentene og vi lagde Erasmus-gruppechatt slik at alle skulle være inkludert. Vi arrangerte derfor fellesmiddager, møttes på studentpuben, spilte kortspill og dro på utflukter sammen.

Vi reiste også en del, hvor jeg anbefaler å leie bil. Et must er å dra til Mount Esja, som er fjellet på andre siden av byen. Det er en utrolig fin fjelltur med flott utsikt, og det er mange ulike løyper å velge mellom etter vanskelighetsgrad. En times kjøring fra Reykjavik ligger Reykjaladur, som også MÅ besøkes. Dette er en times fjelltur opp til en elv på 35-40 grader, hvor alle da bader på toppen :-) De to nevnte stedene er ikke så turistpreget. Men selvfølgelig også alle de klassiske turistattraksjonene som Black Sand Beach, Diamond Beach, Gullfoss osv, er verdt et besøk.

Alt I alt, Reykjavik har vært det beste valget jeg har tatt i løpet av bacheloren. Jeg ville dra til en plass hvor ikke "alle andre" drar, og fikk møte likesinnede som var eventyrlystne på hva Island hadde å by på. Lykke til med ditt utvekslingsopphold!

2019

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Jeg opplevde søknadsprosessen som ganske enkel og grei, og den informasjonen man får er oversiktlig og forklarende. Eneste som kan være greit å være obs på er at statusen på søknaden oppdateres inne på søkandssiden uten at man får mail. Det kan derfor være greit å sjekke regelmessig i tidsrommet før den blir godkjent. Det kan også være greit å være tidlig ute med å se etter sted å bo.

Undervisningsformer

Undervisningen bestod av forelesninger i klasserom med klasser på ca. 20 elever. Forelesningene lignet på en kombinasjon av seminarundervisningene og forelesningene som man er vant til fra UiB. Hvor mye muntlig aktivitet det var lagt opp til og forventet av elevene varierte noe med tanke på fagene og foreleseren. Timene varte som oftest i 2 timer og 20 minutter, med to pauser på 10 minutter. Vurderingsgrunnlaget bestod for det meste av en kombinasjon av gruppepresentasjoner, innleveringer og muntlig eksamen. I noen av fagene var også muntlig aktivitet i timen grunnlag for karakteren. Det var derfor god variasjon når det gjaldt vurdering- og undervisningsformen.

Vurdering av emnetilbodet

Det var ikke et veldig stort utvalg av fag på engelsk, men jeg syntes de fagene som ble tilbudt var interessante. Jeg måtte ta nesten alle fagene som ble tilbudt på engelsk for å ta 30 studiepoeng. Det er et fokus på miljørettslige fag på høsten, med "International Environmental Law and Sustainable Development" og "EU Environmental Law". I tillegg til "International Human Rights" og "Basic Course in Public International Law". De tilbød også noen seminarer som gikk over fire-fem dager, og som ga ett par studiepoeng. Jeg tok for eksempel et seminar om juryordningen i USA.

Fagleg utbyte og språk

Jeg syntes det var god kvalitet på undervisningen, og det var enkelt å ta kontakt med foreleserne hvis man hadde spørsmål. Jeg syntes særlig menneskerettsfaget var interessant og lærerikt, og opplevde at det skilte seg fra menneskerettsfaget man har på tredjeåret ved UiB. Det var også en variasjon når det gjelder vurderingsform, og det var særlig lærerikt å ha muntlige eksamener. Vurderingsformene skiller seg derfor en del fra UiB, ettersom det ikke var sånn at én eksamen telte 100% av karakteren. Jeg synes det var lærerikt å skrive faglige tekster på engelsk og ha muntlige eksamener på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er samlet og nesten alle fakultetene ligger på samme sted. Det ligger også flere studentboliger veldig nært universitetsområdet. Ellers minner størrelsen på byen litt på Bergen og dersom man bor i sentrum og ikke for langt unna skolen kan man helt fint transportere seg selv rundt ved å gå. Det går også buss, og man kan skaffe seg et busskort hos Straeto som er navnet på busselskapet. Det er en fin og koselig by, med korte avstander til det meste. Jeg vil på det sterkeste anbefale å oppsøke de offentlige svømmebassengene. I sentrum er navnet på disse "Vesturbæjarlaug" og "Sundhöllin". Disse er utendørs og holder 38-42 varmegrader, og er en fin måte å koble av på. Dette er noe av det jeg kommer til å savne mest. Det er også gode muligheter for å komme seg ut av Reykjavik for å oppleve det Island har å by på av natur og opplevelser utenfor hovedstaden. Det er forholdsvis enkelt og billig å leie bil, og det var mange som var interessert i dette. Det ble også arrangert en del turer med ESN, og slik jeg forstod det kunne man også være med å påvirke hva slags turer de arrangerte.

Bustad

Når det gjelder å finne sted å bo er det flere nettsteder man kan ta i bruk. Dette opplyser universitet om, men to av de er i alle fall https://www.rentmate.is/ og https://housinganywhere.com/. Jeg benyttet meg ikke av noen av disse ettersom jeg fikk studentbolig. Dette vil jeg anbefale på det sterkeste. Det er imidlertid få boliger sammenlignet med studenter, så hvis man skal få må man være tidlig ute. De åpner for søknader rundt månedskifte mai/juni, eksakt dato kan bli funnet på universitetets nettside. Det er førstemann til mølla, noe som betyr at man må være tidlig ute for å få. Slik jeg forstod det er det avgjørende at man sitter klar for å søke idet de åpner for søknader. Dette var klokka 00:00 islandsk tid da jeg søkte. Jeg har i ettertid fått høre av noen av de jeg bodde med at utvekslingsstudenter er prioritert. Dette fikk jeg ingen informasjon om på forhånd, og har heller ikke fått bekreftet så jeg kan ikke si for sikkert om det stemmer. Der jeg bodde var vi imidlertid mange utvekslingsstudenter så det er mulig det stemmer. Jeg har opplevd det som utrolig greit og lettvint å bo på campus, særlig med tanke på det sosiale. Minuset med studentboligene er at de ikke blir utdelt før i midten/slutten av juli.

Sosialt miljø

Jeg har vært veldig fornøyd med det sosiale miljøet, og opplevde det som lett å bli kjent med andre utvekslingsstudenter og opplevde de som imøtekommende og inkluderende. Universitetet arrangerer orienteringsdager hvor det skjer en del både på dagtid og kveldstid. Det er ingen inndelte grupper, slik fadderopplegget ved UiB er, men jeg opplevde det som lett å bli kjent med andre under orienteringsdagene allikevel. Jeg vil derfor anbefale å være med på orienteringsdagene og det som skjer da. I tillegg var ikke klassene så store så det var også lett å bli kjent med de man gikk i klasse med.

Alt i alt er jeg veldig fornøyd med utvekslingsoppholdet i Reykjavik og vil absolutt anbefale det videre.

Haust 2019 - MA i nordisk

Haust 2019 - MA i nordisk

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Før reisen brukte jeg mye tid på å finne ut hvilke fag jeg kunne ta ved HÍ, som kunne erstatte fagene ved UiB. Dette tok mye tid og krevde mye mailutveksling med undervisere ved HÍ (de er ikke alltid flink til å svare på mail). Ofte ligger ikke litteraturlistene tilgjengelig på nett, som er hva UiB trenger å se for å kunne godkjenne faget. For å unngå å gå på en smell etter ankomst, hvor man må bytte fag, kan det være lurt å gjøre grundig forarbeid.
Ta gjerne med to kofferter, det ligger mye faglitteratur og bøker gratis tilgjengelig rundt på biblioteket og universitetet som fort veier ganske mye i bagasjen når man skal reise hjem!
Det kan være vanskelig å skaffe bosted i Reykjavik, og det er veldig begrenset med studentboliger (first come, first serve). Her er det lurt å være tidlig ute. Heldigvis finnes det mange Facebooksider hvor man kan lete etter bosted også. Et godt tips er å ikke begrense seg til bykjernen, der betaler man ofte dobbelt så mye for halvparten av plassen/standarden som man finner rett utenfor den umiddelbare bykjernen.
Det internasjonale samfunnet er veldig stort på Island, og det kan være greit å være medlem av Facebookgrupper som "Away from home - living in Iceland" eller lignende. Her får man svar på alt fra hvor man kan kjøpe gresskar til hvilke rettigheter man har som leietaker.

Undervisningsformer

Jeg har hatt tre ulike former for undervisning. I Old Icelandic hadde vi undervisning tre dager i uken, og forberedte oversettelser for hver time som vi leste høyt i klassen. I tillegg til dette hadde vi gloseprøver hver time, noe som er veldig ulikt hva jeg har opplved ved UiB. Underviseren kalte det dog for feiringer, for ordene er tross alt våre venner, så tre dager i uken feiret vi vennene våre.
I Second Language Research og Language and Culture var undervisningsformen mer basert på å lytte på foreleser. Alle forelesningene i Language and Culture ble gjort opptak av, og publisert på intranettet.
Vurderingsformene i de siste to fagene er basert på en amerikansk modell har jeg fått høre. Man leverer flere innleveringer i semesteret (minimum fem), som man har en-to uker på å skrive. Dette er mindre oppgaver som åpner for refleksjon og selvstendighet hos studenten.

Vurdering av emnetilbodet

Middelalderstudier og studier av norrønt var veldig innholdsrikt, og det var ukentlig seminarer og konferanser på fakultetet. Det er et veldig stort fagfelt, og folk reiser fra hele verden for å studere ved HÍ. Dette preget også studiemiljøet, og fagmiljøet. Mange av fagene ble tilbudt på engelsk, så det var lett å finne fag man kunne ta innen dette feltet.
Innen andrespråkslingvistikk var tilbudet mindre enn jeg hadde inntrykk av, og det var veldig preget av et pågående forskningsprosjekt om engelsk blant islendere. Dette var den primære årsaken til at jeg dro til Island. Kontakten mellom undervisere og studenter er likevel veldig tett, og man lærer mye av å sulle fra kontor til kontor og snakke med professorer.

Fagleg utbyte og språk

På Island snakker alle engelsk, ihvertfall de yngre generasjonene. Noen islendinger har studert både norsk og dansk, som oftest dansk. Man har derfor av og til muligheten til å konversere på norsk, men det er stort sett engelsk det går i. Hvis man vil lære seg islandsk, kan man ta språkkurs i regi av universitetet.
Alle fagene jeg tok var på engelsk. Det tilbys også fag på dansk, og mange forelesere snakker blandinavisk. Det finnes ingen fag man kan ta på norsk, men det hender man kan avtale med forelesere om å skrive på norsk i de fagene som undervises på dansk. Unntak gjøres ikke for de som tar fag på engelsk.
Det største faglige utbyttet fikk jeg av Old Icelandic, hvor vi jobbet praksisnært med oversettelser og primærkilder. I tillegg til fag er det også ukentlige konferanser ikke bare på Árni Magnússon institutt, men også hús Vigdísar. Her får man faglig påfyll av hva som foregår av forskning på Island innen lingvistikk og nærliggende fagfelt.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet ligger ikke langt fra sentrum, rundt 10 minutters gange utenfor bykjernen, eller to busstopp. Her har man bibliotek, administrasjon, lesesaler, kafeer, gym, kino, bokbutikk og studentkjeller samlet på ett sted. Byens billigste øl finner man i studentkjelleren, det kan også være fint å vite. Reykjavik er en veldig pulserende by hvor man ofte finner nye perler. Festivalen Iceland Airwaves tiltrekker seg artister fra hele verden, og er et absolutt must hvis man tilbringer høstsemesteret på øyen. I august er det også kulturdager, hvor man får med seg gratis konserter og museumsvisitt over hele byen.

Bustad

Jeg bodde litt utenfor byen i Bogahlíd, som er rett ved byens største kjøpesenter. De fleste på Island kjører bil, og infrastrukturen legger stort sett opp til at man kjører fra butikk til butikk. Det var derfor veldig nyttig å bo rett ved kjøpesenteret, hvor de billigste matbutikkene også var. Det tok også bare 20 minutter å gå til sentrum, og to busstopp unna universitetet. For en som er vant til å være i natur var det fint å være i nærheten av skogen rundt Perlan. Her er det turstier og sykkelstier, og enormt mange ville kaniner.
Island er dyrt, spesielt høsten 2019 når den norske kronen har vært veldig dårlig. Jeg betalte i overkant av 100.000 ISK i husleie, som tilsvarer 7-8000 NOK. I tillegg betalte jeg tre måneders depositum. Erasmus-stipendet og Lånekassen kunne ikke dekke alle utgiftene, så jeg var avhengig av å låne penger for å gjennomføre oppholdet. Dette var uproblematisk å betale tilbake når depositumet ble refundert.
Husleien er veldig høy på Island fordi det er enormt mange turister her, og mange leiligheter brukes som airbnb og lignende. Staten har derfor en refusjonsmulighet på lik linje med Danmark, for at det ikke skal bli umulig for unge med svak betalingsevne å bo i byen. Det kan være lurt å undersøke dette før man reiser. Jeg var heldig og flyttet inn med en amerikansk jente som ordnet alt dette for meg, men det er litt papirarbeid. Man må månedlig søke om å få refundert leieutgifter, og fremlegge dokumentasjon på inntekt.

Sosialt miljø

Det er flust i muligheter for å bli kjent med folk her på Island! Begynnelsen av semesteret starter med en sosial uke for nasjonale og internasjonale studenter, og man kan få tildelt en mentor hvis man ønsker det. De fleste jeg ble kjent med var fra Tyskland, Kina, USA og Danmark. Mange av de islandske studentene holder seg litt isolert i grupper, som norske studenter i Norge også har for vane å gjøre.

Bachelor i geografi - våren 2019

Bachelor i geografi - våren 2019

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Gjør litt research på forhånd, finn ut hvor du skal bo, eventuelt før du bestemmer deg for leilighet. Ta en titt på kollektivtransport, finn ut hvor mye det koster, hvor lang tid bussen tar til diverse lokaliteter. Hvis du har spesielle hobbier, som løping, svømming, lagsport, prøv å finn den lokale gruppa. Det er mye lettere å bli venner med folk som har interesser til felles. Ikke vær redd for å bo sammen med fremmede, du kan spare masse penger på å ha en romkamerat.

Undervisningsformer

Undervisningen var i mitt tilfelle kun engelsk, så den var ikke så altfor forskjellig som UIB.

Vurdering av emnetilbodet

En av grunnene til å velge utveksling (for meg hvertfall) var for å få et spesielt emnetilbud. Finn et universitet i et land som er geografisk eller kulturelt annerledes enn Norge, slik at du kan ta fag som ikke er mulig hjemme (eller ikke like bra).

Fagleg utbyte og språk

For meg som kun snakket engelsk var det ikke utrolig masse språklig utbytte. Ble nok litt bedre i engelsk, og plukket opp litt spansk og islandsk. Det faglige utbytte var veldig bra.

Universitetsområdet og byen

Fint universitet med masse fasiliteter, men mangler litt på idrettsfronten. Byen er også liten og alt er innen gåavstand.

Bustad

Jeg valgte å bo 10 min unna sentrum og med en romkamerat. Da sparte jeg masse penger. Vil anbefale det til alle som tror de takler å bo så tett på noen de ikke kjenner fra før.

Sosialt miljø

Andre utvekslingstudenter er veldig villige til å bygge vennskap, det er bare å bli med på ting så får du deg en sosial gruppe om du prøver eller ei.

2019 VÅR MAHF-LÆNO

2019 VÅR MAHF-LÆNO

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Vær klar over prisnivået på Island som matcher Norges, og overgår oss på flere områder. Det skal gå fint med Lånekassen og et eventuelt ekstra stipend! Meld deg inn på gruppen Hasloli Islands har for utvekslingsstudenter, mye gode tips og flere studenter som leter etter romkamerater og venner generelt! Pakk også med varmt, vindtett og vanntett tøy, for på Island er det aldri varmt og sjeldent vindstille.

Undervisningsformer

Mye lik undervisning som på UiB. Flere fag har mer obligatorisk arbeid som skal inn i løpet av skoleåret, noe som er til stor hjelp når eksamensperioden kommer! Klassene er mye mindre enn de jeg har hatt på UiB, noe som førte til er godt samarbeid med forelesere.

Vurdering av emnetilbodet

I nordisk var det mange emner å velge mellom, selv om flere overlapper pensum man allerede har hatt på UiB. Samtidig gir disse fagene ulike synspunkter da de er på andre nordiske språk. Historietilbudet var mer begrenset.

Fagleg utbyte og språk

Vi gikk med mange førsteårsstudenter, og når man selv er på 6. semester kan opplegget virke litt enkelt. Det språklige var heller ikke noe problem, da professorene snakket svensk og forsto norsk godt. Det faget vi hadde på engelsk krevde en viss språkbeherskelse, men ga god trening i både skriftlig og muntlig engelsk. Hvis du vil lære islandsk må du selv oppsøke dette, noe jeg aldri gjorde.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er veldig fint, og alle bygningene ligger på samme område, noe som gjør det veldig enkelt å finne frem til ting. Det er også en fantastisk bar/restaurant under skolen, som blir et sosialt høydepunkt i skolehverdagen. Universitetet ligger i umiddelbar nærhet til byen, som er liten, men veldig sjarmerende. Her finner du alt fra butikker, til barer og koselige cafeer. Det ligger også mange bassenger i byen, og dette er noe av det viktigste av islandsk kultur. Må prøves!

Bustad

Det å bo på Island er ganske dyrt, og mange vil prøve å leie ut delte rom, altså at du deler soverom med en annen. Kollektivtilbudet er relativt dårlig på Island, samtidig som det er dyrt. Derfor vil jeg tipse om å legge litt ekstra i for å få seg en bolig i nærheten av byen/universitetet. Standarden er også ganske mye lavere enn i Norge, men er du litt tidlig ute kan du fint skaffe deg en hyggelig leilighet!

Sosialt miljø

De islandske studentene er ikke så ivrige til å bli kjent med utvekslingsstudentene. Heldigvis er det mange utvekslingsstudenter på Island. Mitt beste tips er å finne ERASMUS gruppene på Facebook så tidlig som mulig, selv om du reiser på en annen avtale. ERASMUS er de som er best på å arrangere sosiale ting. Det er også mye quiz’er/arrangementer på cafe’er og barer som man bør få med seg! Da vi var der snakker de også om å lage en slags fadderuke slik vi har i Norge, for å få utvekslingsstudentene til å møtes tidlig.

Háskóli Íslands, MAHF-LÆNO, vår 2019

Háskóli Íslands, MAHF-LÆNO, vår 2019

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Pakk varme klær! Og om du vurderer å bo et stykke unna sentrum, så kan det faktisk lønne seg å kjøpe en skral bil for noen måneder. Kollektiven er ikke god, og skal du på en utflukt er det litt tiltak å leie en bil hver gang.

Undervisningsformer

Varierer mellom forelesninger i klasser på 30 til 2 studenter, avhengig av hvilket fag. Jeg opplevde å kunne bidra veldig mye til undervisningen da det ikke var mange i klassene og det ble mer tid til personlig læring og diskusjoner.

Vurdering av emnetilbodet

Dette var så som så. Da jeg studerer historie og nordisk, skulle jeg gjerne ønske at det var mulig å ta islandsk historie, for eksempel. Dette var ikke mulig, da dette faget kun ble undervist på engelsk på høstsemesteret. Utover det hadde jeg svenske litteratur- og språkfag siden det var mest tilnærmet norsk, som var helt ok. Jeg angrer derimot litt på at jeg ikke tok emnet "Icelandic the basics" som frie studiepoeng ved siden av for å lære språket. Det ble sagt at det ikke var et veldig krevende fag, og jeg vil anbefale det til reisende som er interessert i språket.

Fagleg utbyte og språk

De fagene jeg hadde var ikke så utfordrende som jeg er vant til. Den ene læreren i svensk likte heller å mingle enn å undervise, og det ble ekstremt lite faglig utbytte fra det. I andre fag var det på den andre siden veldig god undervisning, og jeg lærte veldig mye. Språket gikk mest på engelsk (og norsk i svensktimene), men ikke mye på islandsk da jeg ikke mestrer språket i det hele tatt. Jeg lærte meg derimot en del gloser, dagligdagse setninger og uttale av ord og bokstaver. Mye av det er likt norsk, så jeg mener det er lettere å huske på enn mange andre språk.

Universitetsområdet og byen

Campus og universitetsområdet var kjempefint, stort og rett ved sentrum. Det tar drøye 10 minutter å gå fra campus til sentrumskjernen. Byen er ikke meget stor (i forhold til andre hovedstader), men kjempefint og hyggelig.

Bustad

Det er vanskelig med bolig på Island. Leieprisene er skyhøye, spesielt om du skal bo i sentrum. Jeg bodde med en annen fra UiB ca 20 minutter med buss unna sentrum, og vi betalte mellom 5400 og 6100 kroner hver i måneden, avhengig av kursen. Dette var IKKE en fin leilighet, men noe av det billigste vi fant. Dette er noe vi angrer litt på, da vi var avhengige av å ha busskort til rundt 700kr i måneden. Derfor anbefaler jeg heller å bo i sentrum, men betale litt mer, siden det kanskje går opp i opp med bussprisene.

Sosialt miljø

Jeg reiste med Nordplus, som ikke hadde noe sosialt eller noe fellesskap, men jeg ble med på mange Erasmus-arrangement. Der er det åpent for alle, og det er veldig lett å bli kjent med andre utvekslingsstudenter fra andre land. I løpet av mitt fire måneders lange opphold møtte jeg bare to flere norske studenter (med unntak av hun jeg reiste med), og resten var fra andre land. Jeg synes dette var en veldig fin ting, da jeg heller ikke ønsket å bare møte norske folk mens jeg var på utveksling, men bli kjent med andre. Den islandske studentorganisasjonen Roskva arrangerer også mange sosiale arrangement for alle. Studentsporter og hobbyer var det mange av, og jeg var blant annet med på Háskoli sitt salsakurs på syv uker.

2018

Høst 2018 - Mari Froastad, BA i geografi

Høst 2018 - Mari Froastad, BA i geografi

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Island er kaldt og har variert vær, ville førebudd meg på det. Leiebil er veldig greit og billig, buss er ganske dyrt. Anbefaler studentbolig. Paraply trengs ikkje, då vind gjer den ubrukelig. Husk badetøy, då det er basseng over alt og dei er fantastisk behagelege, varme og utendørs. Ganske billig med klippekort og.

Undervisningsformer

Haskoli Island tilbyr veldig mange fag, så klassane er litt mindre. Ca 25 per fag, forelesninger som i Norge. Nokre obligatoriske, andre ikkje. Dobbeltimar på ca 1,5 time til saman som regel. Oppgåver fordelt ut i semesteret som tel litt på karakteren, avsluttande oppgåve/ eksamen tel ca 50% ofte.

Vurdering av emnetilbodet

Veldig bra, mange og variert.

Fagleg utbyte og språk

Nokre av faga eg valte var relativt "overfladiske" på forskjellige tema, har ikkje fått spesielt mykje dybdekunnskap slik som i Noreg. Føler ikkje eg har vorte spesielt fagleg utfordra då dei verkar litt meir "slepphendte" med karakterane.

Universitetsområdet og byen

Veldig bra. Stort campus, 10 min gange frå byen. Reykjavik er ein relativt liten by, men ein finn alt ein treng.

Bustad

Budde litt utfor sentrum, tok buss kvar dag. Bra busstilbud. Veldig dyrt å leige i Island generelt, og vanskelig å finne noko i sentrum. Anbefaler studentbolig.

Sosialt miljø

Veldig bra, lett å bli kjend med andre utvekslingsstudentar.

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

16.08.2018 - 19.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det viktigste som måtte ordnes før jeg reiste til Reykjavik, var å finne en plass å bo. Universitetet sendte en mail med noen linker til sider hvor man kunne komme i kontakt med utleiere, og disse virket veldig greie og oversiktlige, og flere jeg ble kjent med der hadde brukt disse sidene. Jeg fant en plass å bo via facebook - Leie 101 Reykjavik eller noe i den duren. Det var dyrt, men jeg bodde veldig sentralt og sammen med kun en annen, så det var absolutt verdt det for ett semester! I tillegg synes jeg det var veldig kjekt å få bo sammen med en som er fra Island, og at jeg gjennom henne fikk treffe flere islendere.

Undervisningsformer

Vi hadde vanlige forelesninger men klassene var veldig mye mindre enn hva jeg er vant til fra årene på juss her på UiB - tror vi var rundt 10-20 i de fleste klassene. Vi hadde 3-6 timer forelesning i hvert fag hver uke,og ettersom vi hadde ca 3 fag parallelt hele semesteret vil det si ca 15 forelesningstimer i uken (men de hadde forelesninger med 40 min + 10 min pause, sånn at 3 timer med forelesninger var unnagjort fra f.eks. 8:20-10:40.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet varierer visstnok fra semester til semester, men da jeg var der var måtte jeg velge alle fagene de kunne tilby på engelsk for å få tilstrekkelig studiepoeng. Fagene var forsåvidt interessante nok, men tilbudet kunne godt ha vært bredere.

Fagleg utbyte og språk

Av faglig utbytte sitter jeg først og fremst igjen med at det var veldig spennende å treffe juss-studenter fra andre deler av verden, og diskutere internasjonal rett med disse. Ulike rettskulturer og synspunkter ble åpenbart, og diskusjonene kunne bli livlige.
Når det gjelder språklig utvikling, opplevde jeg kanskje noe mindre utbytte enn jeg hadde sett for meg. Det tror jeg at kan henge sammen med at verken studentene eller de som underviste hadde engelsk som morsmål, noe som preget timene. På den andre siden ble jeg absolutt mer komfortabel med å prøve meg frem, og som regel gikk det veldig bra med språket. At vi hadde muntlige eksamener som en del av vurderingsformene gjorde nok også sitt.

Universitetsområdet og byen

Reykjavik er en nydelig, styggfin liten by med masse turister, og Universitetet ligger nært sentrum med alle faktultetene samlet på campus.

Vår 2018 BAMN-GEOV

Vår 2018 BAMN-GEOV

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Eg var på utveksling til Island, der leigemarkedet er ganske håplaust. Det er veldig lurt å finne ein stad å bu før ein reiser, da dette er ganske vansklig og dyrt.

Undervisningsformer

Undervisningsformen var forelesingar, framføringar og ein del gruppearbeid.

Vurdering av emnetilbodet

Det var ikkje alt for mange fag me kunne velga mellom. Men dei fagene me endte opp med (vulkanologi, glasiologi, glasial geologi og innføring i Islandsk) var lærerike og gode tilbod.

Fagleg utbyte og språk

Det faglege utbyttet var definitivt mindre enn kva eit semester på UiB ville gitt meg. Fagene har mindre pensum og å få god karakter krev mykje mindre. Eg har blitt bedre i språk, ettersom ein brukar engelsk til dagleg.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet var veldig bra, med mange lesesalar. Byen var større enn eg trudde, og koslig. Desverre er byen veldig turistprega.

Bustad

Leigde privat. Budde i kollektiv med 3 andre, der eg delte rom med ei av dei. Leiligheita var sentralt i sentrum, med kort gåavstand også til skulen.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet har vert bra! men utvekslingsstudentar blir ei eiga gruppe.

VÅR 2018 BAMN-GEOVIT

VÅR 2018 BAMN-GEOVIT

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Dyrt å leie i Reykjavik, begynn derfor å lete tidlig etter leilighet. Jeg leide fra rentmate.is, det funket veldig bra! Lurt å bo i sentrum, bussforbindelsene er ikke de beste. Anbefaler å ta med bil hvis du har det, det gjør det mye enklere å ferdes rundt på øya. Ta med varme klær, vindjakke og regnjakke, det er et ganske surt klima.

Undervisningsformer

Mye likt som ved UiB, forelesninger, øvelser og noe feltarbeid (geologi).

Vurdering av emnetilbodet

Ganske bra utvalg av emner, mye forskjellig. De har blant annet språk og kulturfag som var spennende.

Fagleg utbyte og språk

Alt foregår på engelsk, dette gikk veldig greit! Mange av foreleserne våre kunne i tillegg flere skandinaviske språk slik at det gikk an å kommunisere på norsk. Fagene jeg tok var Glacial Geology (JAR617G), Glaciology (JAR621G), Vulcanology (JAR213G) og Icelandic - the basics (ÍSE025G). Geologifagene var spennende, men en del var repetisjon fra tidligere fag fra UiB noe som gjorde det greit å følge med. Likevel interessant mtp. nye fokusområder (spesielt Island, Arktis og Antarktis). Språkfaget var relativt lett (mye likt som på norsk).

Universitetsområdet og byen

Campus er veldig stort med mange ulike bygg. Moderne bygg med mange fasiliteter. Treningsrom på universitetet, veldig lite men er billig og har det meste av utstyr. Reykjavik er en veldig kul by med mange bra utesteder og barer, mange gode restauranter og mye liv generelt.

Bustad

Som nevnt tidligere er det lurt å bo i sentrum, da sparer man både tid og penger på buss. Prisene på leiligheter er ca. det samme i sentrum og litt lenger ut.

Sosialt miljø

Skolen kunne kanskje ha lagt opp til litt mer sosialt med utvekslingsstudentene, men bortsett fra det er det et veldig bra sosialt miljø!

2017

Elisabeth Høisæther Brynjulfsen

Elisabeth Høisæther Brynjulfsen

15.08.2017 - 31.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

På Island vil jeg anbefale å bo i nærheten av Reykjavik sentrum. Jeg bodde i en by utenfor og pendlet med buss, noe som gikk strålende på dagtid. Det negative derimot, er at det ikke er nattbusser på Island, så det å komme seg hjem fra en natt på byen kan by på problemer. Ut over dette, så var kollektivtransporttilbudet overraskende bra med tanke på hvor få mennesker som bor der oppe.

Undervisningsformer

Jeg var veldig positivt overrasket over hvilken undervisningsform de benyttet på Island. Der var det jevnlige innleveringer, fremføringer og prøver som totalt ga en sluttkarakter. Dette gjorde at behovet for en stor slutteksamen falt vekk i de fleste fag, og man ble "tvunget" til å jobbe jevnt og trutt med fagene og man unngikk å havne i den klassiske "skippertaksfellen".

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er noe begrenset, og jeg slet med å finne nok relevante emner for å dekke 30 studiepoeng. Dette tror jeg er fordi Universitetet på Island er ganske lite, og dermed vil tilbudene til internasjonale studenter også være relativt begrenset.

Fagleg utbyte og språk

Fagene jeg hadde foregikk på engelsk, og det var derfor ikke noe problem med språket. Det var mange internasjonale forelesere, blant annet fra Island, Portugal, Italia, Danmark og Canada. Jeg må fremheve faget "Fish Ecology". Her hadde vi en canadisk foreleser som er veldig anerkjent, og som har publisert et utall forskningsartikler. Dette syns jeg var veldig kult, og læringsutbyttet i dette faget var over all forventning.

Universitetsområdet og byen

Siden det er et lite universitet blir miljøet ganske tett, og det er masse spennende arrangementer man kan delta på og foreninger man kan bli med i.

Bustad

Campus består av ulike fakultetsbygninger med kort avstand mellom seg. Dette gjør at man er tett på alle studentene, ikke bare de som går på nøyaktig det samme som deg selv. Det er også kort gangavstand inn til sentrum, så universitetet har en veldig sentral beliggenhet.

Sosialt miljø

Det er vanskelig å få tak i boplass på Island fordi boligmarkedet er veldig presset, og det er derfor veldig dyrt dersom man må leie privat. Men om man er heldig og er tidlig ute så får man tak i rom på campus. Nøkkelen er derfor å ordne boplass med en gang man får bekreftet at man får reise på utveksling.

Vår 2017 - Geovitenskap

Vår 2017 - Geovitenskap

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Anbefales å begynne å se etter leilighet tidlig, siden leilighetene i sentrum går fort.

Undervisningsformer

Undervisningen var variert, noen timer er tavleundervisning mens andre var gruppearbeid og oppgaveløsing. Vi hadde feltturer i to av fagene, som var veldig spennende. Fagene har en del vurderingsformer som f.eks. fremføringer, inneleveringer, feltrapport og eksamen.

Vurdering av emnetilbodet

Det var en del emner å velge mellom på engelsk i mitt fagfelt. Det var derimot litt vanskelig å finne emner på engelsk som ikke overlappet hverandre i timeplanen.

Jeg valgte emnene Icelandic-the basics, Volcanology, Glacial Geology og Glaciology. Jeg likte fagene veldig godt, og Icelandic faget var veldig bra for å lære språket.

Fagleg utbyte og språk

Jeg lærte veldig mye av fagene, og det var spennende å lære om den islandske geologien. Grunnkurset i islandsk var nyttig for å lære om uttalen av ord og gramatikken i språket. Jeg ble også mer vant med å snakke og lese engelsk.

Universitetsområdet og byen

Universitet er nærme byen, og meste parten av byggene er samlet på ett område. Området er fint, og det er enkelt å finne fram mellom byggene. Reykjavik er en ganske liten og koselig by, og det er en del som skjer her. Lokale band har ofte konserter rundt om på barene, noe som er gøy å få med seg. I sentrum er det mange turistbutikker, så hvis man vil på skikkelig shopping anbefales det å dra til Kringlan, et kjøpesenter litt utfor byen.

Bustad

Jeg bodde i en privat leilighet i sentrum sammen med tre andre. Alle var studenter så det var veldig sosialt. Det anbefales å finne en leilighet i sentrum.

Sosialt miljø

De hadde et ganske bra opplegg de første dagene for å bli kjent med folk. Erasmus har arrangement som brettspillkveld, pubquiz og fester i ukedagene. Det var lett å bli kjent med andre utvekslingsstudenter. Det var i tillegg enkelt å leie bil og reise rundt for å oppleve naturen, og det er alltid noen som ønsker å bli med på tur.

MAHF-LÆNO Utveksling til Island

MAHF-LÆNO Utveksling til Island

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Før du reiser på utveksling er det først og fremst viktig å finne ut om det universitetet du skal til har dei rette faga, og at det er undervisning i desse det semesteret/dei semestera du skal på utveksling. Snakk med studiekoordinator og faglærarar om dette. Sjekk også om det aktuelle universitetet vil la deg ta dei faga du ynskjer. Til dømes får ikkje utvekslingsstudentar skrive bachelor ved Háskóli Íslands (Universitetet på Island), og dei let heller ikkje bachelorstudentar ta masterfag, sjølv om søkjaren har den rette kompetansen. Sistnemnde var i mitt tilfelle mogleg å ordne etter å ha snakka med administrasjonen på UiB.

Det er lurt å snakke med administrasjon/studiekoordinator jamleg, så veit du alle søknadar o.l. er i orden.

Undervisningsformer

På Háskóli Íslands hadde eg berre forelesningsfag, men i to av dei var me så få studentar at dei i praksis blei seminarar.

Vurdering av emnetilbodet

Háskóli Íslands har eit breitt fagtilbod i nordisk, men som nemnd krev ein del av faga at du er på masternivå.

Fagleg utbyte og språk

Nordiskfaga blei underviste på eit nordisk språk, så det var heilt uproblematisk. Eg er godt fornøgd med dei faga eg valde :)
Så godt som alle islendingar snakkar engelsk, så kommunikasjon er ikkje vanskeleg.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er ganske lite, og det er kort avstand mellom dei ulike bygga. Reykjavik er ein liten by, men han har alt du treng. Det er korte avstandar og ofte mogleg å gå, men ein kan også ta buss. Det beste med byen er kanskje dei sju svømmebassenga. Det største heiter Laugardaldslaug og ligg omkring fire kilometer frå sentrum. Det ligg også eit ikke langt frå Háskóli Íslands, Vesturbæjarlaug. Begge har alle bassenga ute, store som små, og det å symje ute i sludd utan å fryse er heilt fantastisk! Anbefalast!

Om ein heller vil gå på tur, anbefalast Reykjadalur eller Esjan. I Reykjadalur kan ein mello anna bade i ei varm elv :) Båe er tilgjengelege med buss frå Reykjavik. Elles er det ein fordel med bil.

Bustad

Reykjavik er, diverre, ein dyr by å leige i. Det er mogleg å søkje om studentbolig, men det er mange søkjarar, og utvekslingsstudentar er ikkje prioriterte. På facebookgruppa "Leiga" blir det lagt ut bustadsannonasar, og eg anbefalar å leite etter bustad så tidleg som mogleg. Dei mest sentrale postnummera er 101, 104, 105 eller 107. Andre postnummer opp til 220 går også bra :)

Sosialt miljø

Islendingar er (som nordmenn) ganske reserverte, og det er lettare å bli kjend med andre utvekslingsstudentar. Eg vil anbefale Háskóladansinn som ein arena kor ein kan bli kjend med båe islendingar og utvekslingsstudentar. Dei har kurs i mange ulike dansar, båe for nybegynnarar og vidarekomne. Om ein liker å synge kan ein prøvesynge til Háskólakórinn.

Vår 2017 - MA i geografi

Vår 2017 - MA i geografi

05.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Som utvekslingsstudent på Island kan det være lurt å forberede seg på mye regn og vind og generelt hyppige værskifter. Ha derfor med gode og varme klær. Økonomien burde også være romslig, da det er nokså dyrt å skaffe seg et sted å bo (med mindre man er så heldig å få plass på studentboligene ved siden av universitetet). Ellers er prisene på mat og andre forbruksvarer stort sett det samme som i Norge.

Undervisningsformer

Unndervisningsformene er noe annerledes enn hva vi er vant med på UIB. Det er vanligvis ikke kun èn avsluttende eksamen som betemmer karakteren, men mange innleveringer underveis. Eksamen teller da gjerne mellom 50 og 30 % for hele karakteren. Dette varierte mellom fagene. I de 4 fagene jeg deltok på var det jenvt over gode forelesere.

Vurdering av emnetilbodet

For en miljø- og landskapsgeografistudent var emnetilbudet nokså godt, med fag som innebar både biologisk mangfold og naturforvaltning, samt metodefag hvor man lærer ulike elektroniske programmer for å løse miljøproblemer og konflikter. Vær forberedt på at fagene man har meldt seg opp i plutselig kan bli avlyst av ulike årsaker før semesteret begynner (det skjedde med to av mine fag). Derfor kan det være lurt å ha ett eller to ekstra relevatne fag i bakhodet dersom dette skulle skje.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet var jevnt over godt, spesielt i de fagene jeg følte hadde relevans for meg. Conservation Biology, Environmental Planning og Multi Criteria Decision Analysis var fag jeg følte et godt utbytte av i etterkant. Faget Natural Resource Law var et jussfag jeg måtte velge da det andre opprinnelige faget jeg skulle ta ble avlyst. Det faglige utbyttet i dette faget var ikke særlig nyttig for meg, da jeg er geografistudent og ikke jussstudent. Ellers er jeg som sagt fornøyd med det faglige utbyttet.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er stort med mange bygninger, og et vernet våtmarksområde for fugler rett utenfor. Her er det trivelig å gå gjennom på vei til og fra skolen. Det er et studentsenter der som minner veldig om studentsenteret i Bergen, med stor cafe, lesesaler og auditorium. Ved siden av studentsenteret er det også et treningssenter. Dette holder ikke like høy standard som SIB sine sentre, men for 300 norske kroner i semesteret duger det greit nok!

Reykjavik er en spennende og liberal by, med mange morsomme plasser å oppholde seg som student. Det anbefales også å komme seg ut av byen når man har mulighet, enten man vil på kjøretur eller fjelltur. Island har et unikt landskap man ikke finner mange andre steder i verden, så her gjelder det å få sett det man kan. Det er turister i landet hele året, men aller mest er det fra mars til september.

Bustad

Det er dyrt å bo i Reykjavik. Skal du bo her lønner det seg å begynne å lete tidlig. Søker man tidlig nok om plass på studentboligene kan man være heldig å få plass der. Jeg benyttet meg av siden rentmate.is og fant et hyggelig lite krypinn i en kjeller, til en dyr pris vel og merke.

Sosialt miljø

Islendere er sosiale og hyggelige mennesker, og mange av de kan snakke norsk, svensk eller dansk. Ellers var de andre erasmus-studentene trivelige folk. Hvor stor sosial omgangskrets man vil ha avhenger jo litt av en selv også.

Vår 2017 - Kristian Wilen Haaland, MA i geografi

Vår 2017 - Kristian Wilen Haaland, MA i geografi

05.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Sørg for å ha litt romslig økonomi. Island er dyrt, og skal man kunne reise litt rundt kan det være greit med litt ekstra å rutte med. Ellers kan jeg anbefale "dumpster diving"! Det er rimelig enkelt i Reykjavik, hvor svært få butikker låser containerne sine. Ulike og (en viss grad) pålitelige kilder forteller også at det er lov på Island. Skal man komme seg billig rundt kan jeg også anbefale å haike. Det er utrolig enkelt, og folk plukker mer enn gjerne opp en haiker. Ytterligere og utfyllende informasjon om både dumpster diving og haiking på Island finner man på nettet. Skal man gå på University of Iceland vil jeg anbefale å bo sentralt - enten i sentrum eller i Vesturbær. Jeg bodde i sentrum og følte på den måten det var enklere å henge med på det som skjedde i byen og på skolen ettersom jeg hadde alt innen gåavstand. Skal man på utveksling til University of Reykjavik kan man også fint bo i Kopavogur, dersom nærhet til skolen er det viktigste.

Undervisningsformer

Kursene jeg deltok i ved University of Iceland hadde litt andre undervisningsformer enn jeg er vandt til. Mye hyppigere og mindre oppgaver enn for eksempel på UiB hvor jeg er vandt til en stor avsluttende eksamen. Til tider var dette litt stressende ettersom det var likt for alle fire kursene, og det fokuset på å levere noe ble dominerende. Fikk liten tid til å gå litt mer i dybden på en del ting jeg gjerne kunne tenkt meg.

Vurdering av emnetilbodet

To av emnene jeg opprinnelig skulle ha ble kansellert først etter at vi var kommet dit og semesteret hadde startet. Jeg ble da nødt til å velge to andre emner. Disse var ikke av samme relevans for mitt studie. Sett bort i fra dette vet jeg at de har utrolig mye spennende emner ved for eksempel. Faculty of Life and Environmental Sciences og Faculty of Earth Sciences, men for min del ble ikke emnene de helt ideelle.

Fagleg utbyte og språk

Har fått god trening i engelsk! Både skriftlig og muntlig. Hverdagslig og akademisk. Samtidig har jeg også plukket opp litt Islandsk. Som har vært spennende ettersom det ligner (og stammer fra) norsk.

Universitetsområdet og byen

Campus og alle universitetes fasiliteter synes jeg har vært topp. Spesielt bygget hvor vi har holdt til; Askja! Studentbaren Studentakjallarinn er også superkul.

Reykjavik by er en veldig kjekk by å bo i. Top notch.

Bustad

Som regel god standard på studentleiligheter i sentrum, men veldig dyrt. Bodde selv på delt soverom for ca. 5500 NOK pr. mnd. Får man mulighet til å skaffe seg studentbolig på Campus eller i nærheten ville jeg absolutt anbefalt det.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er tipp topp! Litt vanskelig å menge seg med Islandske studenter, men det er bare å være frampå. Man havner automatisk i sammen med andre utvekslingsstudenter ettersom det er de man har alt opplegg med i oppstarten, men de er hyggelige de også!:)

2016

Haust 2015 og vår 2016 - BA i geografi

Haust 2015 og vår 2016 - BA i geografi

15.08.2015 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det er til stor hjelp å følge veiledninga du får ved instituttet og bruke universitetets nettstader om utveksling. Det er også lurt å vera tidleg ute med å finne ein stad å bu, og bruk gjerne sosiale mediar for å finne andre utvekslingsstudentar som du kan bu med.

Undervisningsformer

Ved mitt vertsuniversitet vart eg møtt med ulike undervisninsformar enn det eg er vant med ved mitt heimeuniversitet, som gav nye utfordringar. Også blant dei ulike fagene eg tok, var det stor forskjell på undervisningsform. Ingen av faga bestod av kun ein endeleg eksamen, men prosentandelen av karakteren var fordelt på seminaroppgåver, rapportar, presentasjonar og deltakelse i forelesningane. Det er lurt å sette seg inn i korleis fagene er strukturert og kva dei vektlegg, i kvart fag, slik at ein er kjend med kva den enkelte professoren vektlegg.

Vurdering av emnetilbodet

Det var svært få emnetilbod som var tigjengeleg innan mitt fagfelt, som hadde undervisning på engelsk og som ikkje overlappa tidlegare fag. I tillegg var det eit krav frå vertsuniversitetet at eg måtte ha 60% innan den skulen (fakultetet) eg var tatt opp på. Ettersom dette var ein skule som ikkje heilt traff mitt fagfelt (eg var registrert som geologistudent under The School of Natural Science, sjølv om eg studerar geografi under Det Samfunnsvitenskapelege Fakultet), vart ein del frihet tatt vekk frå mine frie studiepoeng. Nokre av emnetilboda for det andre semesteret vart også endra etter at eg hadde skrive min Learning Agreement, som førte til at eg måtte endre ein del fag iløpet av utvekslingsåret.

Fagleg utbyte og språk

På tross av at det til tider var krevande å ta fag utenom mi interesse og kompetanse, var det faglege utbyte svært stort. Det var utfordrande, men svært lærerikt og læringsutbyte har vore godt. Språket har stort sett ikkje vore eit problem, ettersom samtlige professorar har god språkleg kvalitet og alle lærebøker har vore på engelsk

Universitetsområdet og byen

Universitetetsområdet ligg sentralt til, der dei fleste universitetsbygga og fasiltetar er plassert i det same området. Det er omkring 20 minutter å gå til byens hovudgater, og kollektivtraffikken går like ved universitetet. Universitetet er moderne med høg standard, der kvart fakultet har sin eigen karakter. Byen er liten og enkel å finne fram i, men byr samtidig på mange ulike aktivitetar og det kulturelle tilbudet er svært godt.

Bustad

Det er begrensa studentbustadar tilgjengeleg, og konkurransen er stor, så det ein må difor finne. ettersom det er gode, men begrensa studentboligar tilgjengeleg, er det stor konkurranse i å få plass. Det er difor lurt å vera tidleg ute med å finne ein stad og bu. Dei fleste eg studerte med, inkludert meg sjøl, budde under privat utleige. Eg budde med andre utvekslingsstudentar sentralt i byen. Det er lurt å finne ein stad med andre utvekslingsstudentar, som er i samme situasjon som deg: i ein ny by, ved eit nytt universitet, med ein ny kultur. Om eg kunne valt ein bustad om igjen, ville eg valt ein stad med fellesarealer, for eksempel med eit litt større kjøkken eller ei stove, slik at det er mogleg å vera sosiale saman der ein bur, eller invitere vener heim. Bustadprisane ligger på omkring det same som i norske byar, men om ein bur i utkanten av byen, kan ein få rimelegare leiger.

Sosialt miljø

Som utvekslingsstudent møter du veldig mange i same situasjon som deg, og det gjekk veldig fort å verte kjent med nye menneskjer. Det har vore ei felles trend blant omtrent alle utvekslingsstudentar eg har prata med, at det er litt vanskelegare å verte kjend med dei lokale menneskja og studentane enn utvekslingsstudentane. Å verte medlem i ein studentorganisasjon kan vere ein god måte å verte meir kjend med folk på. Eg var med i ein studentorganisasjon som arrangerte ulike studieturar og arrangement for geo-studentar. Gjennom denne organisasjonen vart eg kjend med mange, samtidig som eg fekk ein fagleg input og knytta nettverk med arbeidslivet. Som utveklsingsstudent har du ein gylden moglegheit til å møte folk på ein anna måte enn det du vil i ditt heimland, med andre synspunk bakgrunn enn deg sjølv, og det sosiale miljøet er ein stor del av utviklingsopphaldet.

Vår 2016 - BA samfunnsøkonomi

Vår 2016 - BA samfunnsøkonomi

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Universitet på Island krever at 60% av studiepoengene blir tatt ved samme fakultet. Dette er viktig å huske på når man velger fag på Island.

Undervisningsformer

I tre av fire fag hadde jeg undervisning i klasserom og det siste faget ble undervist i forelesningssal. I fagene var det stort fokus på at det skulle være samspill mellom student og underviser, mye gruppearbeid og en del fremføringer. Hadde kontinuerlig evalueringer gjennom semesteret, og derfor bare to eksamener til slutt som telte 50% av karakteren.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbud var litt begrenset ettersom universitetet på Island krever 60% emner ved ett fakultet og som utvekslingsstudent er man avhengig å velge fag på engelsk.

Fagleg utbyte og språk

Jeg hadde ingen økonomiske fag, men fikk likevel et stort faglig utbytte på andre områder. Ettersom jeg allerede snakker islandsk, så synes jeg at jeg fikk forbedret islandsken min og i tillegg ble jeg tryggere og stødigere i engelsk.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er relativt nytt og fint, og ligger bare 10 minutter gåavstand fra Reykjavik sentrum. Det er oversiktlig og lett å gjøre seg kjent, og jeg trivdes godt på skolen. Reykjavik er en veldig fin by og med mange muligheter.

Bustad

Vi leide gjennom kjennskap, og bodde litt utenfor sentrum. Dette var billig og helt OK.

Sosialt miljø

Godt sosialt miljø

2015

Høst 2015 - BA i sammenliknende politikk

Høst 2015 - BA i sammenliknende politikk

15.08.2015 - 31.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Skolen sender en liste over steder det er mulig å leie og legger til utvekslingsstudenter i en felles facebookgruppe. Hvis man har et probem så er de flinke til å løse det, men de er ganske rotete og det er vanskelig å vite hvilken info som er gyldig.

Undervisningsformer

Mange fag har eksamner som teller 50% av karakteren og har innleveringer, presentasjoner og deltagelse for den andre halvdelen. Undervisningen er en blanding av forelesning og gruppetime og det er forventet at man bidrar. Dette gjør at arbeidsmengden blir fordelt utover året, og eksamen er mindre stressende.

Vurdering av emnetilbodet

Universitet tilbyr mange forskjellige fag og har mange utenlanske forelesere. Det er mulig for studenter som har studert to år å ta fag på masternivå, hvis man tror man greier faget.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har lært mye om EU og europeisk politikk av dette oppholdet og en god del om Norge og Island sin rolle på utsiden av EU sammarbeidet. Når det kommer til språk var det veldig nyttig å kunne diskutere fagmaterialet på samme språk som jeg leste det, det gjorde det lettere å lære. Jeg tok et islandskkurs, noe som jeg ikke fikk så veldig mye faglig utbytte av, men det var veldig viktig sosialt. Hvis man ønsker å lære Islansk er det fullt mulig.

Universitetsområdet og byen

Mesteparten av universitetet er på det samme området og det er lett å finne frem. Det er mange internasjonale studenter i byen og det er mange steder å tilbringe kveldene. Man må leie bil for å kunne nyte naturen i området og det var veldig populært å dra på helgetur for å oppleve naturen.

Bustad

Det kan være greit å prøve å finne noe før de legger ut listen fordi de boligene går raskt når lista blir lagt ut. Jeg betalte 80 000 isk for å bo på et gjestehus, noe ganske mange gjorde. Dette var egentlig litt dyrt og det er mulig å finne rom til 50 000. Det er vanskelig å leie studentboliger fordi de har kontrakter som varer et år, det samme gjelder for det private markedet, men det er mulig å finne noe ved å lete på facebookgruppa leiga eller på airbnb.

Sosialt miljø

Det blir det man gjør det til selv, det er lett å bli kjent med andre internajsonale studenter, men det er litt vanskeligere å bli kjent med islanske studenter, det er lettere hvis man tar fag på masternivå.

Haust 2015 – Integrert master i rettsvitskap - University of Iceland

Haust 2015 – Integrert master i rettsvitskap - University of Iceland

17.08.2015 - 18.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Jeg valgte å dra på utveksling til Island hovedsakelig fordi jeg ønsket å studere miljørett, og dette var ett av få steder hvor det var mulig å ta disse emnene. Søknadsprosessen var veldig enkel og grei og både UiB og Haskoli Islands var enkle og greie å forholde seg til, svarte fort på mailer osv.

Undervisningsformer

Undervisningen foregikk i klasserom med klasser på rundt 30 personer. I de fleste fagene ble karakteren fastsatt på grunnlag av oppgaveinnlevering, gruppepresentasjon og en muntlig eksamen.

Vurdering av emnetilbodet

Som nevnt reiste jeg til Island fordi jeg ville studere miljørettslige fag. Jeg opplevde den faglige kvaliteten som høy, de fleste lærere var svært kompetente innen sine fagfelt og medstudentene var veldig flinke. Innen miljørett hadde vi International Environmental Law and Sustainable Development og EU Environmental Law. I tillegg til dette hadde vi Human Rights Law og Public International Law. Selv om jeg også hadde hatt menneskerettigheter og folkerett (innen NIRI) på UiB, opplevdes disse fagene som ganske forskjellige fra det jeg lærte på UiB, særlig Human Rights Law. Det var interessant med et nytt perspektiv på disse fagene. Vi hadde også et seminar om Diplomacy Law.

Fagleg utbyte og språk

Det som er viktig å være klar over før man drar på utveksling til Haskoli Islands er at det er krevende. Det var mye mer å gjøre på skolen enn hva jeg var forberedt på, og lærerne stiller høye krav til studentene. Vi måtte jobbe for å bestå fagene, og i alle fall for å gjøre det bra. Når det er sagt, syntes jeg fagene var interessante og spennende, og hvis man er innstilt på å gjøre en innsats på skolen så vil jeg absolutt anbefale Haskoli Islands. Språklig sett var det svært nyttig å skrive oppgaver og lese juridiske tekster på engelsk, som man ikke får så mye trening i ellers på studiet. Det var litt utfordrende i starten, men jeg vendte meg fort til det og det gikk veldig bra etterhvert.

Når det gjelder det islandske språket, så arrangerte de et språkkurs i forkant av studiestart. Jeg deltok ikke på dette, men de som var der sa at det var veldig bra og gøy. Som nordmann forstod jeg også mer og mer islandsk jo lenger jeg var der, noe som var ganske gøy.

Universitetsområdet og byen

Det juridiske fakultet holder til i en bygning som heter Lögberg. Til forskjell fra UiB er de fleste fakulteter samlet på et campus, hvor man blant annet finner en stor felles kantine, felles lesesaler og Studentkjallarinn, hvor de arrangerer konserter, quiz, studentfester osv.

Når det kommer til selve byen Reykjavik, kan den godt beskrives som en storby forkledd som en liten by. Det er veldig mye som skjer hele tiden. Byen har et rikt kulturliv og vi gikk på mange bra konserter og spennende arrangementer. Blant annet er det viktig å få med seg Iceland Airwaves i november, som er en kjempebra og kjent musikkfestival hvor vi så veldig mange kule islandske og internasjonale artister. Det er også veldig mange bra restauranter, koselige caféer og bra shopping. En annen ting jeg liker er at det er flere utendørs oppvarmede svømmebassenger og hot tubs (heitur pottur) i sentrum av Reykjavik. Det var veldig deilig å dra og sette seg i en varm heitur pottur etter en dag på skolen.
En ting man kan være obs på er at det er norske priser på det meste. Dvs. både mat, alkohol og husleie må man regne med å betale omtrent det samme som man gjør hjemme. En annen ting som er verdt å merke seg er at dersom man reiser på høstsemesteret, vil det gradvis bli svært mørkt. De siste ukene jeg var der (i desember) hadde vi bare omtrent 4 timer sollys hver dag, noe som til tider kunne oppleves som litt tungt. På den andre siden så vi mye vakkert nordlys, og vi vente oss til mørket relativt fort.

Når man er på Island bør man også forsøke å komme seg ut av byen og få med seg noe av den flotte naturen som finnes der. ESN (Erasmus Student Network) arrangerer flere turer iløpet av året. Selv drog jeg på en roadtrip sammen med tre andre utvekslingsstudenter (en tysk og to danske), som vi arrangerte selv før semesteret startet. Dette var veldig hyggelig og opplevelsesrikt og jeg vil anbefale alle som drar til Island å gjøre det samme. Dette er noe man ikke bør utsette og tenke at man får tid til senere, for semesteret går skremmende fort!

Bustad

De fleste utvekslingsstudentene bor i guesthouse. Dette er noen slags gjestgiverier som stenger for turister når sesongen er over, og leier ut rommene sine til studenter resten av året. Jeg fant mitt guesthouse gjennom at jeg fikk tilsendt en link til en slags database over guesthousene og andre som leier ut til utvekslingsstudenter.

Et godt råd her er imidlertid å være enda tidligere ute med å prøve å finne noe, for når jeg begynte å lete (med én gang jeg fikk tilgang til databasen), så var veldig mange av rommene allerede tatt. Jeg var fornøyd med det jeg fikk, men jeg hadde sikkert greid å finne noe billigere/bedre dersom jeg hadde vært tidligere ute.

Et annet godt råd er å finne et rom som ligger i 101 Reykjavik (evt. 105). Dette er i Reykjavik sentrum og det var en stor fordel å bo her, i gangavstand til både utesteder og universitetet.

Sosialt miljø

De fleste jeg ble kjent med var andre utvekslingsstudenter, noe som nok er naturlig når man drar på utveksling. I starten var det lett å bli kjent med folk, da alle var i samme situasjon og ute etter å skaffe seg venner. Så her må man bare være litt på hugget og bli med på ting. Det blir til hva man gjør det til selv. Jeg ble også kjent med noen islandske folk, men disse er vanskeligere å komme innpå. De er litt som nordmenn, ikke så veldig kontaktsøkende og holder seg mest til sine egne. Men det er også veldig mange hyggelige islendinger. Som nordmenn er det nok litt lettere å bli kjent med dem også.
Islands svar på Juristforeningen heter Orator. Her kan man også bli medlem hvis man har lyst å bli kjent med islandske jusstudenter. De arrangerer blant annet utflukter, golfturneringer og fester. Jeg var kun med på ett arrangement av Orator. Det var hyggelig, men de islandske jusstudentene er nok litt som oss her hjemme, og holder seg mest til sine egne.
Vi fikk også tildelt en buddy ved studiestart, som skulle fungere som en slags mentor som skulle gi oss råd og informasjon om skolen og livet i Reykjavik osv. Jeg hadde kun ett møte med min buddy, men her kan man sikkert avtale og gjøre mer ut av det hvis man ønsker det.

Min konklusjon er at Island og Reykjavik er fantastisk, jeg skal definitivt tilbake dit! Vil anbefale alle som har lyst på en god blanding av skolearbeid og opplevelser å reise dit.

Vår 2015 BA GEOVIT

Vår 2015 BA GEOVIT

01.01.2015 - 30.06.2015

Undervisningsformer

Undervisningen er hovedsakelig i form av forelesninger og praktiske øvelser. Studenter blir vurdert ut i fra innleveringer, muntlige presentasjoner, prøver og eksamen på slutten av semesteret for enkelte fag. Dyktige forelesere og et godt og variert undervisningsopplegg.

Vurdering av emnetilbodet

Volcanology: anbefales på det sterkeste for alle studenter med interesse for geologi og vulkaner. Veldig dyktige forelesere og man får bli med på dagstur til Reykjanes Peninsula.
Magmas in the crust: intensivkurs som varer ca. 2 måneder. Høyt nivå på undervisningen og det forventes at du allerede har gode kunnskaper i mikroskopi/mineralogi/petrologi/petrografi.
Geothermal energy: intensivkurs som varer ca. 2 måneder. Anbefales for alle studenter da man ikke trenger særlig forkunnskaper innen geologi for fremdeles å få godt læringsutbytte av faget.
Glacial geology: studenter på geovitenskap må være obs på at dette faget kan skape overlapp med GEOV106. Anbefales for studenter med interesse for isbreer og glasiale prosesser. Obligatorisk feltkurs på fem dager rundt midten av mai hvor man blant annet får delta på brevandring.

Fagleg utbyte og språk

Godt faglig utbytte på grunn av dyktige forelesere og et variert undervisningsopplegg. Man får god trening i å snakke engelsk da de fleste som tar fagene som tilbys på engelsk er utvekslingsstudenter fra hele verden.

Universitetsområdet og byen

Flott universitetsområde som ligger like utenfor sentrumskjernen og består av en blanding av eldre og nye bygg.

Bustad

Studentbolig kan anbefales på det sterkeste! Vær klar til å søke med en gang de tar imot nye søknader. Selv om man ikke får tilbudt bolig ved første tildeling så kan man fremdeles være heldig å få tilbud nærmere semesterstart.

Sosialt miljø

Godt sosialt miljø blant utvekslingsstudentene. Man må gjøre en ekstra innsats dersom man ønsker å bli godt kjent med islendinger. Erasmus arrangerer mange sosiale arrangementer.

Vår 2015 - Geovitenskap - Island

Vår 2015 - Geovitenskap - Island

05.01.2015 - 15.06.2015

Undervisningsformer

Undervisningen foregikk i små klasser. Undervisningen varierte mellom klasseforelesninger, gruppeframføringer, øvelser, seminarer.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg hadde Glaciology, Volcanology, Self Study in Icelandic og Geothermal Energy. Jeg likte fagene veldig godt og anbefaler alle!

Fagleg utbyte og språk

Jeg synes det faglige utbyttet var stort. Og jeg ble mer komfortabel med å snakke og høre engelsk, siden all undervisning var på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Universitetet ligger like utenfor sentrumskjernen og er samlet på et område.

Bustad

Jeg bodde i et kollektiv med 2 andre. Kvaliteten på leiligheten var god og huseieren var veldig behjelpelig.
Leiligheten lå veldig sentralt, men allikevel med kort vei til universitetet.
Jeg anbefaler å bo i sentrum i bydel 101 eller 105.

Sosialt miljø

Det er et veldig godt sosialt miljø. Med mye som foregår både i gjennom Erasmus og i gjennom studentforeningene på Universitetet. Fester, utflukter, quizer, strikkeklubb og andre sosiale eventer.

Vår 2015 - Haskoli Islands

Vår 2015 - Haskoli Islands

05.01.2015 - 15.06.2015

Undervisningsformer

Fag undervises på engelsk eller islandsk. Deltok på fagene som ble undervist på engelsk, noe som fungerte fint. Foreleserne var alle veldig flinke, og det oppsto sjeldent/aldri språklige problemer. Alle forelesere var engasjerte, faglig sterke og alltid villig til å hjelpe.

Undervisningen besto av forelesninger, øvelser, korte muntlige presentasjoner (både alene og i grupper) og presentasjon av postere.

Vurdering av emnetilbodet

Meget godt og variert tilbud av emner ved universitetet!

Fagleg utbyte og språk

Alle fag har vært veldig lærerike og morsomme å delta på. Det ble holdt feltkurs i de fagene der dette var aktuelt.
Språkfag i islandsk for fremmedspråklige ble også tilbudt, der ulike kurs ga ulik mengde studiepoeng. Slike fag ga en god, grunnleggende innføring i språket slik at det ble mulig å bruke det til enkle hverdagslige ting.

Universitetsområdet og byen

Meget bra og moderne universitet. Mange lesesaler og datalaber. Kantiner på alle universitetsbyggene, med god standard. Billig og meget god mat. Stort utvalg!

Bustad

Privat leilighet midt i sentrum av Reykjavik. Nært til det meste og ca. 10 - 15 min. gange til Háskoli Islands.
Leiligheten ligger i samme hus som huseier m/fam bor i, og deles med 3 andre. Sosialt og trivelig.

Sosialt miljø

Godt miljø, både faglig og sosialt. Lett å komme i kontakt med andre studenter, men for det meste andre utvekslingsstudenter - da det for det meste er disse som velger fagene som blir undervist på engelsk.

Informasjon