Hjem
Studentsider
erasmus+

Umeå universitet og Institutt for sammenliknende politikk (ERASMUS+ - Nordplusnettverk i Statsvitenskap)

  • LandSverige
  • ByUmeå
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar ved Institutt for samanliknande politikk og Institutt for politikk og forvaltning kan søke. Søkar må ha tatt 120 studiepoeng ved utreise.

Når i studiet kan eg reise

Utreise i siste studieår på bachelor eller andre semester av mastergraden. Sjå instituttet sine nettsider for meir informasjon, råd og anbefalingar om utveksling.

Språk

Skandinaviske språk og engelsk.

Kva emne kan eg ta

I utgangspunktet skal ein studere statsvitskap, men det kan og vere mogleg å ta andre emne under opphaldet.

Ein fulltidsstudent skal ta 60 ECTS per år.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Umeå universitet blei grunnlagt i 1965, og har i dag rundt 34 000 studentar. Det har eit breitt fagtilbod fordelt på fire makrofakultet, eit 20-tals sentre og åtte høgskular. Blant dei seinaste tilskota er Arkitektshögskolan, Idrottshögskolan og ein eigen kunstcampus. Dei fleste av universitetet sine bygningar ligg på ein samla campus litt utanfor Umeå sentrum. I tillegg finst mindre campusar i Skellefteå, Örnsköldsvik, Lycksele og Kiruna.

Umeå ligg ved kysten i Västerbottens län, nordaust i Sverige. Han har om lag 120 000 innbyggarar, og er sterkt prega av den høge andelen studentar. Byen var utmerkt som Europeisk kulturhovudstad i 2014 og har eit rikt kulturtilbod sett i forhold til folketalet, med mange festivalar og arrangement året gjennom.

Bustad

Universitetet har eit eige internasjonalt bustadkontor og tilbyr bustad for alle Erasmus-studentar som søker i god tid. Det finst mange studentbustader i nærleiken av campus. Det finst òg fleire moglegheiter på den private marknaden.

Semesterinndeling

September - januar og januar - juni.

Studentrapportar

2023

Vår 2023 - BA kunst

Vår 2023 - BA kunst

16.01.2023 - 04.06.2023

Førebuingar/praktiske tips

Du bör vara förberedd på att det är ett mycket varierande klimat i Umeå. På vintern är det kallt och mycket vind, jag rekommenderar att köpa ett merinoull underställ och en bra jacka. Under sommarhalvåret kommer det många varma dagar.

Undervisningsformer

På Umeå konsthögskola har jag läst två obligatoriska kurser, konstpraktik och konsthistoria. Under konstpraktikkursen var det förutom min egen studiopraktik inkluderat att hela klassen hade utställning på ett galleri tillsammans. Konsthistoriakursen har bestått av föreläsningar och filmvisningar från olika eror.

Vurdering av emnetilbodet

På Umeå konsthögskola kan du vanligtvis inte välja kurser utöver de obligatoriska. Men det kommer spännande föreläsare till skolan med jämna mellanrum, som talar om sina konstnärsskap. Verktstäderna har inga kurser för att ge dig tillgång, du går och talar med verkstadsmästaren för att få ett litet intro och så frågar du bara om hjälp när det behövs. Jag har ingenting negativt att säga om emnetilbudet, jag har funnit att det här upplägget har passat mig bra.

Fagleg utbyte og språk

Eftersom jag är svensk kan jag inte riktigt uttala mig om hur det vore att komma hit och inte vara svensktalande, men det är många på skolan på till exempel masterprogrammet som inte är från Sverige och det verkar fungera bra för dem.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet är otroligt vackert och ligger intill Umeälven som rinner genom staden. Där finns det ett bibliotek specifikt för konst och så finns det ett antal byggnader där design och arkitektur studerar. Det finns också någonting som kallas humlab där man har tillgång till att sy och tufta och annat.
I byn sker det mycket. Mycket av det är musikrelaterat, eftersom det finns en stark punkkultur i staden. Jag rekommenderar Verket om man gillar punk och hardcoremusik. Det finns också ett antal gallerier, till exempel galleri Verkligheten där det ofta är riktigt bra utställningar.
Det finns många trevliga barer också, Sjöbris som är vackert placerad på älven har musikquiz på tisdagar och bra pris på studentöl.

Bustad

Det kan vara rätt svårt att finna någonstans att bo i Umeå eftersom det råder bostadsbrist i staden. Jag tror lättaste sättet att finna bostad är att söka studentrum i korridor via riksbyggen eller rikshem. Det kan också vara en god idé att gå med i skolans facebookgrupp och fråga om någon har något tips, det brukar gå att få hjälp på det viset.

Sosialt miljø

Skolan har en väldigt öppen och välkomnande social miljö, och folk är väldigt trevliga. Till exempel så möts många på lunchen i det gemensamma köket där man kan laga mat. Ibland är det fest på skolan också. Jag har inte tyckt att det varit några problem att skaffa vänner.

2020

Haust 2019 BA kunst

Haust 2019 BA kunst

02.09.2019 - 19.01.2020

Førebuingar/praktiske tips

Försök fixa det mesta innan du reser.

Undervisningsformer

Kurser och ateljésamtal

Vurdering av emnetilbodet

Bra

Fagleg utbyte og språk

Bra

Universitetsområdet og byen

Fin skola just vid älven.

Bustad

Billigt och nära

Sosialt miljø

Fin socialmiljö på skolan

2017

Vår 2017 Umeå Universitet

Vår 2017 Umeå Universitet

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Vær: Lang og kald vinter, nesten ingen vår, bare rett fra vinter til sommer. Veldig lite regn, MANGE soldager
Mentale forberedelser: Studieform: Ett fag om gangen. Eksamen fortløpende. Karakter: U, G,VG (noen emner MVG)

Undervisningsformer

Her i Umeå (Sverige) har de ett fag i gangen, opplegg. Selv om jeg hadde forberedt meg på det, og gledet meg til å prøve det, ble det likevel ett "sjokk" når jeg skjønte at etter den første uken i januar, hadde vil allerede gått gjennom 1/4 av pensum, og det snart var eksamen. Men det gikk overraskende bra etter hvert, og ganske befriende og bare ha ett emne å tenke på om gangen. Undervisningformene er mye likt i Bergen; forelesninger. Men vi hadde også ett emne som nesten utelukkende besto av PBL (problembasert læring).

Vurdering av emnetilbodet

Veldig bra emner, det "enkleste" er å ta master emner så man er sikker på at det passer inn i den norske planen.

Fagleg utbyte og språk

Jeg fikk et stort faglig utbytte dette semesteret. Ettersom semesteret var det i 3, og vi bare hadde ett fag om gangen, måtte man konstant jobbe med fag hele semesteret. Det funket bra for meg. Fagene og foreleserne var veldig dyktige. (kjemometri(7.5 stp), beregningskjemi (7.5stp) og miljøkemi(15 stp))Det var bare 1 svenske som begynte på masterstudiet i kjemi, og resten var fra over hele verden. Noen av foreleserne kunne ikke svensk så alt var på engelsk, inkludert rapportskriving, eksamen, og eventuelt andre oppgaver/presentasjoner. Dette var uventet (og litt skremmende ettersom jeg ikke hadde skrevet en tekst på engelsk siden 1 VGS), men det ser jeg nå på som ett stor pluss.

Universitetsområdet og byen

Her har vi et stort campus med alle utdanningene samlet. Det var en forandring fra Bergen, og veldig kult.

Bustad

Fikk studentleilighet(rom) gjennom utvekslingsprogrammet. Dette rommet var i god standard. Deler kjøkken med 9 andre, det var utfordrende men gikk bra!

Sosialt miljø

Utvekslingsstudenter vil gjerne bli kjent med andre, og her i Umeå er det veldig mange utvekslingstudenter. Bra buddy-program(har jeg hørt, deltok ikke selv)

2016

Høst 2016 - BA i folkehelse og helsefremmende arbeid

Høst 2016 - BA i folkehelse og helsefremmende arbeid

10.08.2016 - 20.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det som er spesielt fint med å reise til Sverige, er at forberedelsene før utveksling ikke er like krevende som andre land. Man søker enkelt, og får god informasjon fra utvekslingsuniversitet. I tillegg kan man forstå språket, og bli forstått ved å snakke norsk.

Undervisningsformer

På Umeå universitet har de fag i blokker, så vi har ett og ett fag om gangen. Dette er en utrolig bra måte å fokusere og fordype seg i fag, på en annen måte enn når man har flere fag samtidig. Det er en god blanding av forelesninger, seminarer og gruppeoppgaver. Det er også variasjon i eksaminasjonsmåter, de varierer mellom hjemmeeksamen og skoleeksamen ganske hyppig. Alle foreleserene snakker engelsk, og det er god kvalitet på undervisningen.

Vurdering av emnetilbodet

Umeå universitet har et utrolig godt utvalg av emner. Som student i folkehelse og helsefremmende arbeid skulle jeg ønske at det fantes fag som var rettet mer i denne retningen, men samtidig fantes det mange andre fag som var relevant for mitt studie og spennende å studere.

Fagleg utbyte og språk

Når jeg reiste til Sverige hadde jeg lave forventninger om å forbedre mine engelskkunnskaper, men det viste seg under utvekslingen at de fleste jeg har blitt kjent med her er fra andre land enn Sverige! Alle forelesninger, seminarer og eksaminasjoner er på engelsk, samt alle sosiale arrangementer. Min engelsk har forbedret seg masse, både faglig engelsk og dagligtale. Dette var en stor bonus for meg!

Universitetsområdet og byen

Umeå universitet ligger et stykke utenfor byen, det tar ca. 10 minutter å sykle inn til sentrum. Universitetet er en campus, så alle fakultetene ligger på et område, noe som er veldig hyggelig! Da er det lett å treffe venner, og å komme seg fra en forelesning til en annen.
På campus er det flere barer, cafeer og gode muligheter for å slappe av og møte venner. Det er også god plass på lesesalene og generelt på skolen. Det er mange arrangementer både i ukene og i helgene, noe som skaper samhold på campus.
De fleste studentene bor i området rundt campus, og alle sykler over alt. Det er korte avstander i Umeå, samt flatt, så sykkel er viktig i denne studiebyen! Sentrum er hyggelig, med godt utvalg av butikker og kulturelle tilbud. Jeg har vært spesielt engasjert i Umeå Jazzstudio, hvor de spiller live jazz hver torsdag.

Bustad

Personlig bodde jeg under utvekslingen i et rekkehus, som min kjæreste og jeg leide. Vi bodde i byen, og det var både positivt og negativt. De fleste sosiale arrangementer finner sted på campus, så da må man enten sykle eller ta buss til disse. Samtidig var det hyggelig å bo mer sentralt. De fleste utvekslings elevene bor i korridorer nært campus, som er relativt ny og hyggelig. Det er også lavere husleie på korridorer her i Sverige, enn i Norge.

Sosialt miljø

Som utvekslingselev i Umeå har jeg blitt utrolig godt ivaretatt! Man får fort venner i løpet av de første ukene, både gjennom arrangerte eventer og på eget initiativ. Det er også et buddy program som går ut på at man har en gruppe som møtes jevnlig, hvor vi har svenske buddies, som arrangerer fika (å ta en kaffe og noe godt) eller turer, museumsbesøk og fester! Det er veldig hyggelig å ha et slikt nettverk i en ny by.
For meg har det også vært veldig mye sosialt i det lokale treningssenteret IKSU, som ligger på campus. De fleste studentene går her, og man møtes jevnlig for å spille innendørs beachvolleyball, fotball, badminton og så videre. Det er i hovedsak et treningssenter, og det har et stort styrkeområde, samt et stort utvalg av gruppeaktiviteter. Her har mye av min sosiale omgang skjedd, ettersom det er fantastisk treningssenter hvor mange går for å trene sammen og ha det gøy.

Informasjon