Hjem
Studentsider
nordplus

University of Tampere og Institutt for økonomi (NORDPLUS - NOREK Nordplusnettverk i økonomi)

  • LandFinland
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeNordplus

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar ved Institutt for økonomi kan søkje.

Når i studiet kan eg reise

Utreise i fjerde eller femte semester på bachelorgraden eller andre semester på mastergraden. Sjå instituttet sine nettsider for meir informasjon, råd og anbefalingar om utveksling.

Språk

Skandinaviske språk og engelsk.

Kva emne kan eg ta

I utgangspunktet skal du studere økonomi, men det kan og vere mogleg å ta andre emne under opphaldet.
Ein fulltidsstudent skal ta 60 ECTS per år.

Studieavgift

Nordplus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Informasjon