Hjem
Studentsider
bilateral

Tel Aviv University og Det juridiske fakultet (BILATERAL)

  • LandIsrael
  • ByRamat-Aviv
  • Studieplassar2
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar som går på masterstudiet i rettsvitskap, og som på tidspunktet for utreise har fullført alle emna i studieprogrammet til og med 3. studieår. For å kvalifisera til studier ved Tel Aviv University må ein ha eit karaktersnitt på C eller betre.

Når i studiet kan eg reise

Studentar som går på integrert masterprogram i rettsvitskap kan reise på utveksling i sitt femte studieår. Under utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva. Du vel sjølv kva rekkefølge du vil ta fjerde og femte studieår og kan dermed reise ut i verda allereie etter at du har fullført tredje studieår. I nokre utvekslingsavtalar er det likevel krav om at du må ha fullført fjerde studieår for å kunne få opptak. Under overskrifta «Kven kan søke» får du vite om det finst krav om å ha fullført fjerde studieår før utreise.

Språk

Undervisningsspråket er engelsk. Studentar som har oppnådd karakteren 4 eller betre i engelsk frå videregående skole treng ikkje å ta TOEFL/IELTS-test.

Kva emne kan eg ta

Ved dette universitetet kan du ta juridiske emne som blir godskrivne som spesialemne i mastergraden i rettsvitskap. På nettsida til universitetet finn du oversikt over kva emne du kan velje blant.

Ved Tel Aviv University blir 14 credits rekna som full semesterbelastning. Dette svarar til 30 studiepoeng ved Det juridiske fakultet i Bergen. Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Studentar som reiser gjennom denne avtalen skal ikkje betale skolepengar eller studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal til gjengjeld registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Tel Aviv University blei etablert i 1956, og er det største universitetet i Israel med i over 30 000 studentar. Universitetet har i alt ni fakultet som dekker alle dei klassiske universitetsdisiplinane.

Tel Aviv har i overkant av 400 000 innbyggarar og er den nest største byen i Israel. Byen er teknologi- og finanshovudstaden i Israel, men kan òg skryte av flotte strender og eit rikt kulturliv.

Bustad

Vertsuniversitetet har ein avtale med ein bustadformidlar i Tel Aviv som sikrar at internasjonale studentar kan leige bustad til rimeleg pris.

Semesterinndeling

Oktober - januar og februar - juni.

Studentrapportar

2020

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

14.10.2019 - 13.01.2020

Førebuingar/praktiske tips

Vær tidlig ute med visumsøknad, da dette kan ta tid. Jeg dro ned tre uker i forkant av studiestart for å skaffe meg en bolig, da jeg visste dette kunne by på utfordringer. Særlig fordi Tel Aviv er et veldig dyrt sted, både med hensyn til leiepriser og utgifter. Jeg var "heldig" med leilighet fordi jeg tilfeldigvis kom i kontakt med noen som var villig til å gi en spesielt lav leiepris. Kan være lurt å dra ned dit litt tidligere enn semesterstart for å skaffe bolig, eventuelt gjøre et godt forarbeid på internett. Meld deg inn i Secret Tel Aviv på FB, og søk opp de aktuelle sidene om leie av bolig på FB. Det gis ikke boligprioritet i campusen for oss som bare skal være der i ett semester (men uansett ligger campusen ved universitetet, som igjen ligger et stykke fra sentrum av Tel Aviv.

Undervisningsformer

Forelesningene minner mer om klasseromsundervisning enn hva vi kjenner fra UiB. Det er forventet at studenten er aktiv i timene, og da helst ved å komme forberedt ved å lese de aktuelle artiklene/tekstene som er knyttet til den aktuelle undervisningstimen. I de fleste fagene teller deltagelse inn på karakter (men vanligvis ikke mer enn 10-20 %).

Vurdering av emnetilbodet

Fagtilbudet var greit, men jeg skulle ønske det var fag som hadde mer fokus på konflikten der, selv om man da sannsynligvis ikke hadde fått en rent objektiv vinkling. De fagene som berørte konflikten var mer i digresjons sammenheng i fagene Criminal Justice in Israel og ICJ in between law and realpolitics, men selv der var det hovedsakelig studentene som sørget for at konflikten ble et tema (ref. aktiv deltagelse).

Ellers var det et litt samfunnsfaglig preg over de fleste fag, men det blir vel gjerne sånn når utvekslingsstudenter fra hele verden skal komme sammen og ha ett felles opplegg. Anbefaler særlig ICJ-faget, og Criminal Justice (hvor du får dra til byens domstol for å være tilstede under en strafferettssak/bail hearing). Det var også spennende med Law and human nature (som omhandler forholdet mellom rettssystemene og rettsanvendere, det psykologiske under rettsanvendelsesprosessen (tenk litt i retning av Tande og individuelle valg/vurderinger), ulike former for forutinntatthet, fordommer, samt juridisk forhandling).

Fagleg utbyte og språk

Jeg plukket opp noe av språket i det hverdagslige/gjennom medstudenter, men alle forstår engelsk. Faglig sett vil jeg si at utbytte var begrenset, men det var interessant med litt annerledes perspektiver på hvordan jussen blir sett på i ulike samfunnsperspektiv, samt hvordan jussen kan (mis)brukes overfor dommere, og noe om forhandlingsteknikker mm.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet ligger som sagt et stykke vekk fra sentrum. Anbefaler innkjøp av brukt sykkel for å pendle, ettersom kollektivtransporten er litt varierende mtp punktlighet.

Byen er dyr. Det preget mitt opphold der. Men sett bort ifra det kan man trives godt; Tel Aviv har det aller meste, historie og kultur, byliv og strand. Det blir imidlertid relativt kaldt og vått i desember/januar/februar! Ned til 5-10 grader, og rundt 0 i Jerusalem. Anbefaler å reise mye rundt!

Bustad

Leieprisene er stive, og standarden er ganske dårlig for hvor mye man betaler. De fleste medstudentene betalte rundt 3000 ++ shekel, som er litt i underkant av 9000 kroner/måneden. Jeg var heldig gjennom min kontakt og betalte bare 1000 shekel, men det var av særdeles lav standard.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var ganske bra, oss utvekslingsstudentene imellom! Jeg var der imidlertid litt lengre enn de fleste (gjennom to "quarters", mens de fleste bare var der i ett), så det var litt kjipt når de hadde dratt hjem.

Fadderopplegget var ikke så mye å skryte av. Jeg var heldig med min fadder, men de fleste fortalte at de bare én gang eller aldri hadde sett sin. Det var snakk om at det skulle være noen større fjellturer og sånn, på initiativ fra fadderbe, men det ble aldri noe av.

2019

Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Start med å velge Tel Aviv som utvekslingssted! Det er en helt særegen, fantastisk by som har utrolig mye å by på. Israel er et utrolig fint og spennende land med så mye historie, religion, spennende og fin kultur og veldig hyggelig, velkommende og åpne mennesker. Det er også enkelt og uproblematisk å reise over til Palestina som er veldig fint og spennende å oppleve. Folket er veldig åpne og hyggelige, og det er flere muligheter for å lære om Israel-Palestina-konflikten fra Palestinas side.

Husk å søke visum i god tid. Jeg fant leilighet en måned før jeg dro ned ved å bruke linkene vi fikk tilsendt på mail av kontaktpersonen ved Tel Aviv University. Det var veldig greit. Da jeg kom ned kjøpte jeg abonnement til de grønne bysyklene, kostet kun 600 kr for ett år. Veldig fornøyd med det, de er tilgjengelige mange steder i byen. Ellers var det flere som kjøpte sykkel for en billig penge, det er enkelt å selge den igjen senere, så det er også en grei mulighet. Jeg likte godt å ha sykkel - da er du ikke avhengig av kollektiv som ofte bruker lang tid grunnet trafikk. Utover trafikken (som medfører at busstidene ikke er helt accurate), er kollektivtilbudet med buss veldig bra og billig for studenter. Kjøp RavKav-kort (busskort) med studentbeviset du får første skoledag - ikke så lurt å kjøpe før du har studentbeviset, da student RavKav gir god rabatt.

Anbefaler å dra ned litt før skolestart for å traske rundt og bli kjent med byen. Det opprettes en whatsappgruppe med utvekslingsstudent en ukes tid før skolestart, så det er mulig å møte noen av medstudentene før skolestart.

Undervisningsformer

Det er klasseromsbasert undervisning med engasjerte professorer som stort sett ønsker aktiv deltakelse fra studentene. Mange av klassene er relativt små - i to av fagene mine var vi kun syv-ti studenter. Det var egentlig veldig greit, for da har man mulighet til å stille flere spørsmål, og det er enklere å være aktiv - som kan gi ekstra poeng og øke karakteren din i faget.

Vurdering av emnetilbodet

TAU tilbyr et bredt spekter av ulike og spennende fag - både menneskerettighetsfag og mer businessfag. Fagene er international law og det er flere amerikanske professorer, så jeg lærte en del om det amerikanske systemet. Jeg savnet å lære litt mer om det israelske rettssystemet, men c´est la vie. Tips: de fleste professorene er engasjerte og prøver gjerne å finne ut av spørsmål en stiller, så hvis man er interessert kan man alltids spørre om professorene kan trekke paralleller til israelsk rettssystem - en del av mine professorer snakket litt om det på forespørsel fra oss.

Man må totalt ta syv fag - dette tilsvarer 30 stp - jeg fordelte det slik at jeg tok fire fag før påske og tre fag til sommeren. Synes det var en god fordeling, hvert fall å ha færre fag mot sommeren. Noen studenter tok flere eller alle fagene til påske sånn at de hadde mer fri fra påske til sommer, men personlig synes jeg det virker stress å ha flere enn fire fag samtidig. Jeg likte hvert fall bedre å ha litt hele tiden, litt mer jevnt og trutt, enn alternativet å tilbringe veeldig mye tid på universitetet før påske. Alle fagene har obligatorisk oppmøte i timene - de fleste professorene registerer oppmøte.

Fagleg utbyte og språk

Alle fagene er på engelsk. Professorene er fra hele verden, så engelsken varierer, men alt i alt enkelt å følge. En gjenganger var at professorene i de enkelte fagene ga en haug med lesestoff til hver time (virket ikke som alle tenkte over at man har flere fag parallelt). Hvis man skulle ha lest alt på leselisten hadde man tilbragt mye tid på skolen - vet ikke om det hadde vært mulig å lese alt hvis man prøvde egentlig, særlig når litteraturen er på engelsk som tar lengre tid å lese. I fagene før påske leste jeg en del av det vi fikk beskjed om, men det er lurt å være litt "lur" student og prøve å plukke ut det relevante. I de tre fagene etter påske ble jeg mer slack (det ble sommer), men det gikk likevel fint med karakterene. I og med at det er obligatorisk oppmøte får man mye ut av kun å være i timene. Anbefaler å være i alle timene da dette gir godt faglig utbytte og kan minske lesingen din. Hvis faget ikke er for vanskelig klarer man helt fint å stå og få en god karakter ved kun å møte opp i timene.
Alt i alt avhenger det faglig utbyttet av hvor mye tid du nedlegger i lesingen, men personlig fikk jeg mye ut av å kun delta aktivt i undervisningstimene.

Universitetsområdet og byen

Campus er veldig fin, med noen kafeer og en sushirestaurant (hver søndag har de all you can eat and drink for 100shekel = 250kroner - det anbefaler jeg, særlig hvis du har time søndag ettermiddag/kveld - og ja, forresten, uken starter søndager i Israel, så vi hadde skole søndag-fredag - men det går greit, har ikke for mye stress med skole). Campus ligger litt utenfor sentrum. Jeg bodde rett ved Dizengoff square og brukte i underkant av 30 min på å sykle til skolen.
Byen er helt fantastisk og helt særegen. Det er umulig å ikke forelske seg i den. Viben er chill, menneskene er åpne og hyggelige, byen er grønn og fin med mange kule og hyggelige områder, stort sett gangavstand overalt, og uendelig med kule og hyggelige spisesteder overalt (deler gjerne tips, så det er bare å kontakte meg på 47327659). Utelivet er også moro, og stranden er veldig nærme hvis du bor i sentrum.

Bustad

Tel Aviv er en dyr by, særlig når det gjelder bolig. Jeg anbefaler å få jobbet en del og spart opp litt penger før avreise sånn at du har mulighet til å bo på en bra plassering. Jeg betalte i underkant av 10 000 kroner for et rom i kollektiv, men det skal være mulig å finne billigere enn dette. Pass på å sjekke om "bills" er inkludert når du sjekker prisene. Jeg anbefaler på det sterkeste å bo i sentrum og ikke på campus - enklere å være sosial og oppleve byen hvis man bor i sentrum (universitetet tilbyr for så vidt noen studentboliger, men det er tilfeldig om disse er ledig eller ikke, og som sagt anbefaler jeg å bo i sentrum)
Jeg bodde rett ved Dizengoff square, synes det var perfekt beliggenhet, for da kunne jeg sykle til universitetet (du vil helst ikke ha mer enn 30 min sykkeltur. Særlig ikke etter hvert når gradestokken stiger), og samtidig bodde jeg to min unna dizengoff street som har mye liv, og 30-40 min gange fra Florentinområdet som har mye barer og utesteder. Pluss kun ti min å gå til stranda som også var nice.
Ellers kan jeg anbefale å bo ved Carmel Market eller i Florentin eller Kerem Hateimanim (favorittområde) - dette er kule, hyggelige og sentrale områder - men da blir det bittelitt lenger til universitetet.

Sosialt miljø

TAU har et veldig godt faddersystem hvor alle får hver sin fadder rett før skoleoppstart. De fleste fadderne var gira på å bli kjent og ville henge med oss og noen arrangerte flere turer. Dette bidro til at du fort ble kjent med utvekslingsstudentene. Det er også veldig mange ulike nasjonaliteter i utvekslingsgruppen - det likte jeg veldig godt. Det var gøy at de fleste reiste alene og kom fra ulike land, for da er det enklere å bli en samlet gruppe.

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

14.10.2018 - 26.02.2019

Førebuingar/praktiske tips

Først og fremst er Tel Aviv en fantastisk by og jeg anbefaler på det sterkeste å utveksle hit! Landet og kulturen er noe helt spesielt og bør virkelig oppleves.
Vær forberedt på at Tel Aviv og Israel er dyrt, så ikke bruk stipendet før du kommer ned.
Tel Aviv er en sykkelby, og det er mulig å leie både sykler og el-sparkesykkel på alle gatehjørner, men skal du være der over noen måneder kan det anbefales å kjøpe sykkel. Ikke vanskelig å få solgt igjen. Kollektivtransport er billig og går ofte, Google Maps og Moovit er mine beste tips for å komme seg rundt. Ellers må du skaffe Rav-Kav (busskort) for å kunne reise kollektivt. Du får de dokumenter som trengs på introduksjonsdagen på skolen og kan ordne kortet på campus.
Jeg utveklset i høstsemesteret, og kom ned i september, da er det fremdeles ganske varmt men utover november/desember blir det en del kjøligere så ta med noe varme klær.
Skaff deg et israelsk simkort. Golan Telecom er billig, enkelt og bra.
Sett av tid og penger på å reise! Israel og landene rundt har mye å by på, fra Israel kan du komme deg til Jordan og Egypt ganske enkelt. Studentvisumet gir adgang til å krysse grensene flere ganger.
Jeg valgte Israel på grunn av engasjement i Israel/Palestinakonflikten og reiste mye på Vestbredden. Politisk engasjement eller ei, situasjonen på Vestbredden er interessant og bør oppleves når man er i Israel. Det er lett å komme seg dit med buss fra Jerusalem.
Uka begynner på søndag, litt uvant i begynnelsen men man kommer fort inn i det, det er undervisning fra søndag - fredag, med varierende timeplan.
Fredag ettermiddag begynner Shabbat, da stenger mesteparten av byen ned - kollektivtransport går ikke og de fleste butikker og restauranter stenger. Sherut (shared taxi) går vanligvis så det er fortsatt mulig å komme seg ut, og noen kiosker, matbutikker og kafeer holder åpent.
Når det gjelder forberedelser anbefales det å søke studentvisum så fort som mulig, tror du kan søke fra og med 10 uker før avreise. Det er andre krav enn hva ambassaden skriver på nettsiden, så send en e-post og spør før du søker. Meld fra til den norske ambassaden i Israel om at du skal være der en stund, de har noen arrangementer som kan være interessant å være med på, og de kan bidra med informasjon om det skulle oppstå spesielle situasjoner.
Skal du leie bil og kjøre, skaff internasjonalt førerkort hos NAF før du reiser.
Hvis du er interessert i å reise rundt, sjekk ut Abraham Tours, de har mye spennende turer!
Ta gjerne kontakt med meg om du lurer på noe på tlf. 97977094.

Undervisningsformer

Det er klasseromsbasert undervisning hvor deltakelse og oppmøte teller direkte på karakteren. Mye dialog mellom studenter og foreleser, og mye undervisning i hvert fag.
Semesteret er delt i to, på ca. 6 uker hver, hvor noen av kursene er "condensed courses" det vil si at de går intenst i 3 uker. Dette er gjerne kurs med gjesteforelesere fra andre land. Her er det ofte undervisning 5-6 dager i uka. Timeplanen varierer veldig og dagene kan være alt fra 2 til 10 timer undervisning. Dette er vanskelig å planlegge ut fra faglisten så det må man bare ta litt som det kommer.

Vurdering av emnetilbodet

Mye spennende fag og flinke, engasjerte forelesere! Men vær forberedt på en del endringer i faglisten både før og underveis i semesteret. Jeg valgte Israel mye på grunn av muligheten til å ta en del menneskerettighetsfag og fag om midtøstenkonflikten, men det var et bredt fagtilbud og på mitt semester kunne man finne fag over hele spekteret.
Man må ha 7 fag, dette tilsvarer 30stp. Jeg valgte å ta 4 fag i første del av semesteret og 3 fag i siste del, syntes det var en grei fordeling og hadde nok å gjøre med 4 fag på en gang. En del av de amerikanske studentene måtte være tilbake i USA i desember og tok derfor 7 fag i første del av semesteret (6 uker), det virket stressende, men er nok mulig om man ønsker det.

Fagleg utbyte og språk

Det er et godt og variert tilbud med engelskspråkelige fag. Det var en god blanding av forelesere fra hele verden - Australia, USA, Tyskland og Israel var blant dem jeg hadde. På faglisten som sendes ut før semesterstart står navn på forelesere så dette er lett å finne ut av. Jeg fikk godt utbytte av fagene mine, men endte med å måtte bytte noen ganger grunnet avlyste kurs og nye tilbud, både TAU og UiB var behjelpelige med dette.
Det er en del krav til lesing, og jeg brukte mye tid på dette i begynnelsen, men uten å bruke all min ledige tid klarte jeg meg greit både i undervisning og på eksamen. I forelesninger forventes det at man deltar aktivt, og både deltakelse, oppmøte og i flere tilfeller muntlige presentasjoner er en del av karakteren.
Fagene vil jeg si at var mer samfunnsfaglige i måten de undervises på, lite juridiske analyser og mer rom for egne refleksjoner og ideer.
Når det gjelder eksamen anbefales det å velge fag med hjemmeeksamen, mye mindre stress. Disse kan man også ta hjemmefra, noe flere av studentene benyttet seg av og reiste fra Israel etter undervisningen var slutt.
All undervisning og skriving går på engelsk, men det er varierende språknivå blant de ulike utvekslingsstudentene. Som nordmann har du nok ingenting å være bekymret for.

Universitetsområdet og byen

Universitetet ligger et lite stykke utenfor sentrum, men med god tilgang med tog og buss. Du finner kafeer og butikker på campus og store fine biblioteker. Det er sikkerhetssjekk ved inngangen til universitetet (som ved de fleste offentlige steder i Israel), men dette går kjapt så lenge du har studentbeviset.
Tel Aviv er en fin storby, veldig ulik resten av landet og størstedelen av befolkningen er unge voksne/studenter. Byen er veldig liberal og byr på spennende uteliv, masse god mat og muligheter for et spennende sosialt liv. Jeg opplevde det som lett å komme i kontakt med folk over alt og folk er veldig direkte, noe som kan være på både godt og vondt.

Bustad

Tel Aviv er en dyr by, og det kan være vanskelig å finne bolig. Jeg valgte å kontakte en 'agent' som hjalp meg å finne leilighet sentralt, med lett tilgang til universitetet. Det kostet en månedsleie. Det er mulig å få studentbolig på universitetsområdet, men dette ligger et stykke utenfor sentrum, noe som gjør det vanskelig å komme seg rundt på fredag og lørdag når kollektivtrafikken ikke går. De fleste utvekslingsstudentene bodde sentralt, i nærheten av Shuk Ha'Carmel, så det kan være et tips. Det finnes flere facebookgrupper hvor man kan finne bolig, og jeg anbefaler sterkt å melde seg inn i gruppen 'Secret Tel Aviv'.

Sosialt miljø

Det er et fadderopplegg i begynnelsen av semesteret, som er litt varierende. Anbefaler å være med i alle fall en dag for å bli kjent med resten av utvekslingsstudentene og de israelske studentene. Klassene er blandet med både utvekslingsstudenter og israelske studenter og det anbefales veldig å komme i kontakt med de israelske studentene for å få mest mulig ut av oppholdet. TAU tar inn studenter fra stort sett hele verden så det er en variert utvekslingsgruppe, lett å finne noen å alliere seg med.

2017

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

30.10.2016 - 10.03.2017

Førebuingar/praktiske tips

Tel Aviv var helt fantastisk. 10/10, og anbefales på det varmeste. Det var ingen religiøse eller politiske overbevisninger som lå til grunn for valg av utvekslingssted. Noe særlig peiling på Midtøsten hadde jeg heller ikke før jeg dro nedover.

Utveksling kan være utrolig spennende uansett hvor i verden man reiser, men det jeg tror er ekstra spesielt med Tel Aviv er den store kontrasten man opplever ved å ta bussen i litt over en time, så er man i Ramallah - Palestina. Tel Aviv er en moderne, rik, liberal og sekulær boble, straks man kommer ut av byen er ting annerledes. Det er veldig enkelt å komme seg rundt i landet, og til Palestina og Jordan, veldig små avstander og utrolig givende opplevelser.

Forberedelser og praktiske tips:
- Lag en facebookgruppe med de andre studentene, utrolig praktisk for mange ting som å finne bosted og avklaring om fag osv. Mange av studentene har med stor sannsynlighet vært mye i Tel Aviv tidligere og sitter på masse verdifull informasjon.
- Meld deg inn i "Secret Tel Aviv" på facebook. Dette kommer man ikke unna, du skjønner fort greia med en gang du blir medlem.
- Les om konflikten og Israel, det er ikke så mange hensyn som må tas men lurt å være klar over helligdager og hvordan helgene er organisert. I Israel er søndag som mandag osv. Dette kommer man fort inn i og er ikke problematisk.
- Kjøp sykkel, det er lett å selge den igjen når man skal dra hjem igjen. Tel Aviv er flatt og fint, og bussene kan være noe upåregnelige.
- Det kan bli veldig kaldt. Jeg dro til Tel Aviv 10. okt og fikk med meg varme dager og strandliv, men det blir fort kaldt og behov for ull på overkroppen.
- Mobilabonnement fikser man lett som en plett på Dizengoff senteret. Gå for Golan Telecom, best og billigst.
- Ikke bruk opp utvekslingsstipendet før du drar, Tel Aviv er kjempedyrt.
- Ta kontakt med ambassaden i god tid ang studentvisum.
- Reis ned så tidig som mulig for å få god tid til å farte rundt.
- Ring meg! 415 12 431

Undervisningsformer

De fleste fagene holdes av gjesteforelesere og går over en periode på 3 uker. Hver fag er som oftest 2 credits, som tilsvarer 4 studiepoeng. Det varierer hvorvidt det er oppmøtekrav. Mitt tips er å velge fag som har "take home"-eksamen, det er svært mye mindre stressende enn skoleeksamen.

Semestrene er delt opp på andre måter enn hva vi er vant med. Første quarter går fra slutten av okt til midten av des, deretter fra midten av des til starten av feb. Det er mulig å ta alle fagene i det første semesteret dersom man ønsker å komme hjem til jul, mange i utvekslingsprogrammet mitt valgte den løsningen. Selv tok jeg 4 fag det første quarteret og 3 i det andre, men om jeg skulle valgt på nytt hadde jeg gjort unna flere fag i første omgang slik at jeg fikk mer tid til reising mot slutten.

Ingen skolebøker, lærere legger ut tekster man skal lese til timene. Nesten ingen i utvekslingsprogrammet mitt leste disse på forhånd, men så var de engelskspråklige og hadde en naturlig fordel med å henge med i undervisningen. Jeg leste en del, og fikk godt utbytte av det.

Jeg har nok så gode resultater fra UiB, og uten å legge ned veldig mye innsats så gikk det veldig fint med karakterene på utveksling. Jeg prioriterte å reise, noe skolen også oppfordrer til, og læringsutbytte av å reise rundt er enormt.

Vurdering av emnetilbodet

Spennende fag, særlig International Legal Perspectives on the Israel Palestinian Conflict. Høy temperatur blant israelske studenter, og en imponerende professor som tidligere har jobbet fra FN. Det er fantastisk spesielt å være i en forsamling hvor hovedoppgaven til professoren er å formidle til israelske studenter at det finnes et annet narrativ for konflikten enn hva mange israelere forholder seg til.

Flere av foreleserne hadde imponerende bakgrunn fra "eliteuniversiteter" i Frankrike og USA. Høy kvalitet, tidvis vanskelig, men jeg kom aldri over en skikkelig utfordrende eksamen. De fleste eksamenene par bar preg av at man skulle komme med egne vurderinger av tekster som var pensum.

Generelt er mange av fagene litt samfunnsfaglige.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet var godt i de fagene jeg interesserte meg for. Jeg var en smule bekymret for hvordan det kom til å bli med språk, men det er studenter fra andre land som er vesentlig dårlige i norsk enn nordmenn og alle klarer seg helt fint. Engelsken vurderes ikke på eksamen, kun fag.

Universitetsområdet og byen

Tel Aviv er fantastisk. Liberalt, sekulært og moderne. Utrolig god mat og spennende uteliv. Vesentlig mindre enn Oslo, vesentlig større enn Bergen.

For å forstå hvor unikt Tel Aviv er, så er min absolutte anbefaling å tilbringe mye tid i Palestina for å oppleve kontrastene. Jeg reiste som oftest alene til den andre siden av muren (Israel og Palestina er delt ved en mur, Palestina er okkupert av Israel), fordi de fleste i utvekslingsprogrammet var jødiske og ønsket ikke oppsøke de okkuperte områdene av mange ulike årsaker. Jeg har utrolig mange tips, triks og venner til slike reiser, ring meg!

Universitetet ligger nord i byen. Det tok med 20 min med bussen til og fra skolen. Campus er lekkert!

Bustad

Tel Aviv er grisedyrt, også bosted. Benytt deg av facebookgruppen "Secret Tel Aviv" og Craigs List, så ordner det seg. Det går helt fint å finne noe i løpet av en ukes tid, anbefaler å bo på hostel mens man finner bosted. Selv bodde jeg på sofaen til en i utvekslingsgruppa i 5 dager mens jeg var på leiting. Jeg la ut en post på facebook-gruppen og sa at jeg ankom 10. okt for å finne leilighet, og at planen var å bo på hostel men at det hadde vært fint å bo hos noen dersom de hadde en sofa. Tre stykker meldte seg, og det var en fin måte å bli kjent med de andre studentene på i forkant av studiestart.

De som leier ut leiligheter er som oftest veldig lure, se til at det ikke står noe shady i kontrakten.

Ikke bo i nærheten av universitetet, det er usosialt og tungvint på alle måter. Florentin er et fint og kult område, men uberegnelig trafikk på morgenen kan gjøre det vanskelig å planlegge reise til skolen. De fleste i gruppen min bodde i området fra Allenby/Rothchild og opp til Ben Yehuda/Jabortinsky, alt i mellom her er helt prima.

Sosialt miljø

Jeg møtte noen av mine beste venner på utveksling. Det er en ganske spesiell situasjon å møte mennesker man vet man skal tilbringe mye tid med de neste månedene, og man blir fort kjent og gode venner. Mange av de jeg var på utveksling med har familie og venner i Tel Aviv, og det var lett å komme i kontakt med de lokale på den måten.

Fadderopplegget på skolen er ikke noe tess. LLM-programmet på de andre fakultetene arrangerer turer det er mulig å melde seg på om man er litt ivrig, det anbefales.

Lykke til - og ta kontakt! :-)

2016

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

18.10.2015 - 24.01.2016

Førebuingar/praktiske tips

Før en kan reise på utveksling til Tel Aviv må en gjøre en del forberedelser. Søkeprosessen til Tel Aviv University (TAU) var relativt uproblematisk, men det var en del styr med å skaffe visum. Om man skal være der lengre enn tre måneder må man ha studentvisum og det krever at man skaffer til veie en god del dokumentasjon. Vær obs på at informasjonen om visum på hjemmesiden til den Israelske ambassaden ikke nødvendigvis stemmer overens med hva de krever av dokumentasjon. Jeg anbefaler den som skal søke om studentvisum å ta kontakt med ambassaden slik at man får opplyst de gjeldende kravene til dokumentasjon. På grunn av diverse forsinkelser og ferieavvikling på ambassaden endte jeg opp med å måtte hente studentvisumet mitt på ambassaden dagen før avreise. Dette ga mye unødvendig stress, og jeg kan i ettertid se at jeg startet prosessen med å skaffe visum for sent. Jeg anbefaler at man starter prosessen allerede når man har fått bekreftet opptak på TAU.

Undervisningsformer

Undervisningen på TAU var klasseromsundervisning. I noen fag var det obligatorisk oppmøte i forelesninger. Klassestørrelsene varierte fra 10 til 50 studenter.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg opplevde emnetilbudet som interessant og variert. Emnene de tilbyr varierer ganske mye fra år til år, da det er en meget stor andel fag undervist av gjesteprofessorer.

Fagleg utbyte og språk

Antallet fag undervist på engelsk er lang ifra så stort at man kan ta alle fagene innenfor samme rettsområde. Jeg ente opp med å ta meget forskjellige fag bla. et fag om immaterialrett, et fag i islamsk rett og et fag i internasjonale forhandlinger.

Semesteret er delt opp i to deler, den første delen var det for det meste lokale forelesere, mens det i den andre delen var flest amerikanske gjesteforelesere. Jeg opplevde de lokale professorene som flinke, men jeg fikk nok mer ut av fagene undervist av de amerikanske professorene.

Som UiB-student på TAU måtte jeg ta 14 credits. Det tilsvarte 7 fag. Det kan virke mye, og det var det også til tider. Det er mye å lese til hver forelesning, og jeg brukte generelt mye tid på å lese pensum. Arbeidsmengden varierte ganske mye fra fag til fag, og man kan nok komme billigere unna om man velger fag med litt omhu.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet ligger rett nord for sentrum av Tel Aviv. Et stort område med mye parkareal. Kommunikasjonsmessig er det enkel adkomst da universitetet har sin egen jernbanestasjon og en rekke busslinjer går forbi.

Tel Aviv er en veldig interessant by. Det er mye liv i gatene og det er et meget bra uteliv.

Mange som vurderer å reise til Tel Aviv er nok bekymret på sikkerhetssituasjonen i Israel. Jeg kom ned til Israel omtrent samtidig som den såkalte "knivintifadaen" startet. Jeg var selvfølgelig litt bekymret, men jeg oppdaget fort den enorme forskjellen på Tel Aviv og Jerusalem. Omtrent alle angrepene skjedde i Jerusalem og på Vestbredden, og i perioden jeg var på utveksling var det kun to hendelser i Tel Aviv. Tel Aviv regnes som en trygg by og slik jeg ser det er det ingen grunn til å velge bort Tel Aviv som utvekslingssted på grunn av sikkerhetssituasjonen.

Bustad

Boligmarkedet i Tel Aviv er dyrt. Jeg kom ned til byen ei uke før studiestart, men klarte ikke å finne plass å bo på den tiden. Jeg endte opp med å bo i en forstad sør for byen, slik at jeg måtte pendle inn til universitetet med tog hver dag. Dette var tungvindt og gjorde at jeg gikk glipp av mye av det sosiale livet. Som utvekslingsstudent i et semester er man ikke prioritert til studentbolig, men jeg vil likevel anbefale å søke. Selv om studentboligene er av dårlig standard er de sentrale og mye bedre enn mye av alternativene.

Sosialt miljø

Jeg opplevde det sosiale miljøet som greit. Det var ingen fadderuke som i Bergen, kun en pubkveld den første dagen. Universitetet lovte på forhånd å arrangere turer ol. underveis i oppholdet, men det ble det aldri noe av.

Om man drar på utveksling til Tel Aviv vil jeg på det sterkeste anbefale å sette av tid og penger til å reise rundt. Man kan se og oppleve veldig mye på kort tid, da de historiske plassene ligger tett og avstandene generelt liten.

2015

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap

13.10.2014 - 17.01.2015

Førebuingar/praktiske tips

Det var vanskelig å få bekreftet når siste eksamen i det aktuelle semesteret skulle avholdes. Ettersom det er nye krav vedrørende masterskriving, ga dette litt unødvendig hodebry – en del ekstra korrespondanse ble nødvendig, men UiB var behjelpelige.

Man må søke om visum for opphold som varer utover tre måneder. Sørg for å skaffe til veie all nødvendig dokumentasjon i god tid før avreise! Dette gjelder også faktisk bekreftelse (ferdig behandlet søknad) fra Lånekassen.

Foruten hverdagsklær pakket jeg dress og slips. Mer om det siden.

Undervisningsformer

Klasserom eller mindre auditorium. Stort sett powerpoint, men ikke alltid godt nivå på slides. I enkelte fag bare tale og tavle. Det ble forventet at man møtte opp til forelesninger, og i enkelte fag spilte oppmøte direkte inn på karakterfastsettelsen.

Vurdering av emnetilbodet

Utvalget av fag var bredt, men enkelte av fagene ble avlyst (grunnet besøkende professorers skjema). Det er utvalg fra offentlig og privat sektor, og flere fag som er særlig interessante for regionen (religion, familie, menneskerettigheter o.l) - særlig kan faget "A legal perspective on the Israeli-Palestinian Conflict" anbefales. Foreleseren (forhenværende Chief Legal Officer UN) var meget kompetent, og objektiviteten var aldri et spørsmål.

Fagleg utbyte og språk

Samtlige forelesere holdt et godt faglig nivå – både interne og eksterne professorer. De akademiske fagpersonene fra Israel jeg var bort har bedre engelsk enn sine likemenn i Norge. Som ellers, vil det alltid være forskjell på hvor flinke folk er på formidlingsevne og pedagogikk, så dette henger jeg meg ikke opp i. Det som skal sies, er at fagene er vesentlig mindre juridiske i karakter enn hva man er vant med fra juridisk fakultet. Til tider føltes det mer som samfunnsfag. Dette var noe rart, men også interessant – det handlet i større grad om å se det helhetlige bildet. Samtidig gir dette mening, ettersom det er et internasjonalt aspekt som skal være matnyttig for de ulike utvekslingsstudentene og på tvers av rettssystemer.

Organiseringen av fag og skoledager kunne med fordel ha vært bedre. Noen dager var veldig lange, og noen uker besto av forelesninger på fredager (tilsvarende lørdag her hjemme). Arbeidsmengden for utvekslingsstudenter bør være fint håndterlig for norske studenter.
Administrasjonen ved TAU var behjelpelige, men ting tar tid der. Datasystemer er stort sett på hebraisk, noe som er upraktisk for utvekslingsstudenter, men man kommer seg gjennom det. For å være basert i et høyteknologisk land, er det påfallende hvor lite innovative TAUs nettsider, læringsplattformer og enkelte undervisningsmidler fremstår.

Universitetsområdet og byen

Jeg opplevde Tel Aviv som et mangfold. Tel Aviv-aniere består av, foruten israelere, folk med opphav fra hele verden, noe som blant annet medfører spennende matkultur og interessante typer.
Byen er den mest sekulære i Israel - likefremt stenges offentlig transport og kosher etablissementer under Shabbat.

Det er kort reisetid til øvrige byer. Det kan anbefales å ta en rundtur i landet, da Tel Aviv er rik på restauranter, puber og strender, men desto mindre på "landlige omgivelser". Haifa, Jerusalem, Negev (ørken) og besøk til Palestina kan anbefales – sistnevnte er gjerne særlig interessant for (jus)studenter i lys av menneskerettigheter.

Bustad

Jeg spurte kontaktpersonen ved fakultetet i Tel Aviv om hun anbefalte meg å bo i "Dorms" eller leie på egenhånd. Jeg ble rådet til å finne et sted selv, da det skulle være like billig, mer sentralt og bedre standard. Etter å ha erfart sentrumsleiligheter og sett studenthyblene nære Campus, kan jeg si at det ikke er penger å spare på og leie egenhendig. Prisnivået er også høyere på det private markedet. Man møter unektelig flere studenter ved å være bosatt ved Campus / Dorms. Slik sett var rådet jeg fikk svært dårlig.

Grunnet sent innvilget visum, ankom jeg noe senere enn først planlagt. Dette gjorde at jeg måtte lete etter sted å bo ved ankomst. Jeg sjekket inn på Gordon Inn (hostell som for øvrig kan anbefales) og gjorde undersøkelser derfra. Det er mange grupper på Facebook som stadig oppdateres med utleieobjekter – disse ble jeg tipset om av behjelpelige lokale. Det kan være lurt å sjekke opp i områder man har lyst å bo i og / eller inngå leieavtale før man ankommer Tel Aviv, men det kan være greit å sjekke kvaliteten gjennom å gå på visninger – standarden er lavere enn i Norge, og leieprisene er (relativt) høyere (for hva man får for pengene). Heldigvis fant jeg et kollektiv med kjekke folk, og tilfeldigvis bodde samtlige medstudenter som befant seg i sentrum i umiddelbar nærhet.

Jeg bodde i Ha-Tavor street, et steinkast fra Carmel Market (Shuk HaCarmel). Dette er et populært marked som rommer alt fra frukt og grønt og øvrige ferskvarer til generiske plastprodukter, og dukker opp på alle lister over steder å besøke i Tel Aviv. Området er meget sentralt. Steder i nærheten av gatene Allenby, King George og Ibn Gabirol kan anbefales grunnet sentrumsnærhet. Det tar omtrent 40 minutter med buss fra Allenby (ved Gruzenberg) til skolen – grunnet trafikk. Effektivt burde det ta 15 minutter. Slik sett kan det være en fordel å bo på nordsiden av sentrum, slik at man også er nærere universitetet. Florentin er noe lengre syd – dette området regnes for å være "hipt" og er muligens rimeligere, men man er også lengre unna bysentrum.

Anskaffelse av (el)sykkel kan anbefales – hvis det skal busses, bør man få seg RavKav – et busskort som gir 1/3 avslag på pris. Dette kan fås på Campus i begynnelsen av semesteret, ellers må man ordne det selv ved å reise til busstasjonen.

Sosialt miljø

Når man ankommer skolen, blir man kjent med "Buddy"-programmet. Om man vil, blir man godt ivaretatt gjennom dette systemet. Vi hadde en kontaktperson som arrangerte flere ting for å samle utvekslingsstudentene og de israelske studentene.

Jeg hadde ingen politiske eller religiøse bevegelsesgrunner for mitt valg om å dra til TAU, jeg ønsket å oppleve en ny kultur. Dersom du ønsker å gjøre noe annerledes, kan jeg anbefale å utveksle til Tel Aviv og TAU. Gitt Israels eldre og nyere historie, samt nåværende trusselsituajson for enkelte minoriteter i Europa, er det klart at dette kan prege beslutningsgrunnlaget. Jeg følte meg aldri utrygg i Tel Aviv eller i Israel – sikkerhet er den fremste prioritet – til tross for enkelte terroranslag. Israelerne er såpass vant med slike hendelser at de kan fremstå upåvirket. Dette smitter nok over på utlendinger.

Kulturforskjellene er til dels små, til dels store. Summen er påfallende. Forvent at ting tar tid, det kan være en fordel å spisse alubene mer enn i Norge, og masing kan være nødvendig. Formaliteter for høflighets skyld er meningsløst i Israel. Dette trodde jeg ikke på selv, og det må gjerne oppleves før man tror på det, men jeg står for det. Dressen ble aldri brukt i Israel. Pakk heller en varm jakke eller ullgenser til den israelske vinteren – det blir overraskende kjølig, særlig om du vil besøke Jerusalem / Palestina på denne tiden av året.

Hvis du lurer på noe vedrørende mine erfaringer fra Tel Aviv / TAU, kan jeg kontaktes på e-post: nikolairiise@hotmail.com

Bygningar på campus
Foto/ill.:
© University of Tel Aviv

Informasjon