Hjem
Studentsider
erasmus+

Harokopio University og Det medisinske fakultet (ERASMUS+)

  • LandHellas
  • ByAthinai
  • Studieplassar5
  • StudienivåBachelor, Master og PhD
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld berre for ernæringsstudentar.

Når i studiet kan eg reise

Studentar på som går på bachelorprogrammet i human ernæring kan reise på utveksling i sitt 4. semester (vår).

Det er elles avhengig av kva for eit semester du ønsker å utveksle i, og av at emnekombinasjonen ved vertsuniversitetet kan godkjennast som tilsvarande emnekombinasjonen du har ved UiB i utvekslingssemesteret. Ein må i alle tilfelle vere ajour med studia før avreise.

Språk

Undervisningsspråka ved universitetet er gresk og/eller engelsk.

Sjå uib.no for informasjon om språkkurs og språktandem.

Kva emne kan eg ta

Du må velje emne som samsvarar med dei emna du elles skulle ha tatt ved UiB i same semesteret.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Universitetet opna i 2002, og har fem avdelingar som ligg i prefekturhovudstadene Tripoli, Korint, Kalamáta, Nafplio og Sparta i Peloponnes. Sterke band til det greske samfunnet er viktig for universitetet, som har ambisjonar om vere eit samlingspunkt for samarbeid og intellektuell kreativitet for grekarar over heile verda.

Peloponnes er eit periferi som ligg på den store halvøya med same namn, sør i Hellas. Totalt bur det i dag om lag ein million menneske i Peloponnes. Den største byen er Trípolí som har rundt 600 000 innbyggarar. I gresk bronsealder var området dominert av Europas første sivilisasjon, egearane, og i år 776 f.v.t. blei dei første olympiske leikane arrangert i Olympia, nordvest på øya.

Bustad

Universitetet tilbyr utvekslingsstudentar hotellrom i studiebyen, og har hatt tradisjon for å dekke delar av husleiga. Som utvekslingsstudent får ein òg gratis lunsj og middag heile veka. Det er òg mogleg å finne rimeleg prisa bustad på den private marknaden om ein er ute i litt god tid.

Semesterinndeling

September - januar og februar - juni.

Studentrapportar

2018

Høst 2018 - Bachelor i human ernæring

Høst 2018 - Bachelor i human ernæring

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Noen praktiske tips før utvekslingsoppholdet ned til Athen som jeg kan gi, kan være å lære seg litt basic gresk, det kan være veldig nyttig. Du trenger et par kopier av passbildet ditt eller et annet bilde til flere ting som studentkort, erasmuskort og noen andre formaliteter. Jeg skrevet mer om ting som er greit å huske på før du drar til Hellas som dere kan lese her: https://utvekslingmofa.w.uib.no/2018/12/02/noen-ting-a-huske-for-utveksling/

Undervisningsformer

Jeg hadde 6 emner nede i Hellas, i tillegg til å ha hatt metodefaget her i Bergen rett før jeg dro. Det første emne var Health Economics hvor det var ingen undervisning, du fikk utdelt oppgaven som skulle telle som slutteksamen den første dagen, denne skulle leveres på slutten av semesteret. Det andre emne var Public Health hvor det heller ikke var noe undervisning, men du hadde en samtale med foreleseren hver eneste uke hvor dere gikk gjennom pensum for den uken, i tillegg fikk du utdelt oppgaver og essays du måtte skrive underveis. Dette emnet ble avsluttet med en obligatorisk innlevering, og en skriftlig eksamen etter det. Det tredje faget var Lifespan hvor vi ble tilsendt powerpointer med lyd hvor hun underviser det aktuelle emne annen hver uke, også fikk du utdelt case oppgaver som du måtte levere inn til de forskjellige temaene annen hver uke. Eksamen her var en flervalgseksamen. Food legislation var det fjerde emnet hvor du fikk utdelt et tema du skulle skrive en oppgave om som skulle leveres på slutten av semesteret, i tillegg måtte du senere ha en presentasjon om temaet du skrev om, hvor foreleser kunne stille spørsmål og lignende. Det femte emnet var Nutritional assessment hvor du hadde obligatorisk lab hver eneste uke, de var på gresk, men du hadde noen som alltid satt der og oversatte det foreleser sa. Avsluttende eksamen her var muntlig. Det siste emnet var epidemiology her fikk du utdelt pensum som du måtte lese på egenhånd, også skrev du en critical review som avsluttende eksamen.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var jo veldig variert, og veldig forskjellig fra hvordan det var hjemme. Dette var veldig greit, og det at du hadde så mange og forskjellige emner gjorde at du lærte noe nytt hele tiden. Det emnene jeg personlig likte best var public health, food legislation og lifespan. Alt i alt så var emnetilbudet der nede veldig bra for min del.

Fagleg utbyte og språk

Det er ganske mye språklig utbytte å få i og med at du må snakke engelsk hele tiden, så engelsken min ble mye bedre. Du måtte i tillegg skrive alle innleveringene og eksamenene på engelsk som gjorde at jeg fikk øvd meg en god del på skrive mer akademisk engelsk. Når det kom til det faglige utbytte så kom det veldig an på hvor mye arbeid du selv la inn. Du fikk utdelt pensum i nesten alle emnene, så det var mye du kunne lese på, men det var ikke nødvendigvis så mye du måtte lese på for å klare eksamen.

Universitetsområdet og byen

Athen er en helt fantastisk by. Den har så utrolig mye å by på både historisk og turistmessig. Alt er mye billigere enn hjemme, og av og til er det nesten billigere å spise ute, enn å lage mat hjemme. Det er gode muligheter for å reise rundt i Hellas og Europa i tillegg. Universitetsområde er kjempe fint og fordelt utover to fakulteter. Du fikk også 3 gratis måltider i skolens kantine hver eneste dag som veldig ofte var en lifesaver for en stressende student.

Bustad

Jeg bodde i den samme leiligheten som hun i kullet over meg hadde bodd i når hu var her, så det var veldig greit. Det er ellers veldig lett å skaffe seg bosted i Athen, det finnes sånn Erasmus in Athens fb-gruppe og en annen gruppe bare for accommodations i Athen hvor det blir lagt ut mye forskjellig av både folk som leier ut og folk som vil leie eller ser etter potensielle roomies.

Sosialt miljø

Det er et utrolig sosialt student miljø i Athen. Erasmus organisasjonen i Athen arrangerer utrolig mange arrangementer og ikke minst turer til forskjellige steder i Hellas.

Vår 2018 - Bachelor i human ernæring

Vår 2018 - Bachelor i human ernæring

20.02.2018 - 30.07.2018

Førebuingar/praktiske tips

Ha mest mulig klart før du reiser i form av learning agreement osv. Hald nær kontakt med vertsuniversitetet ettersom dei til tider brukar lang tid for å gi tilbakemelding/svare på mail. Tek tid før diverse skjema/søknadar blir sendt. Kan vere greit å finne bustad før du kjem ned.

Undervisningsformer

Hovudsakeleg forelesningar i små klassar og vanlege klasserom. Minner meir om ein skuleklasse med mykje tavleundervisning og spørsmål undervegs frå studentar. Nokre fag har mykje labøvelsar, ofte fleire gonger i veka. Mykje av undervisninga føregår på gresk og er difor vanskeleg å følgje. Fekk beskjed i fleire fag at det ikkje var noko poeng for meg å møte opp i forelesningar, ettersom den berre ville føregå på gresk. I nokre emner tek professoren litt meir omsyn, og oversetter delar av undervisninga til engelsk. Labøvelsane er betre tilrettelagt, men personleg gjennomgang av tema på engelsk, samt forklaringar undervegs. Alle labøvelsane er obligatoriske, og det same gjeld nokre praktiske grupper i andre fag.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbodet var relativt godt, men nokre av faga kunne ikkje undervisast på engelsk. Dette gjorde difor valet avgrensa. Ein del emner ha meir fokus på matkunnskap/-vitskap (mikrobiologi, haldbarheit, osv.) enn ernæring. Mange emner per semester (rundt 8), gjer at pensum blir omfattande.

Fagleg utbyte og språk

Ettersom undervisning for det meste føregjekk på gresk var det vanskeleg å følgje med i timane. Fekk berre anbefalt litteratur i nokre fag, so desse gjekk det greit å følgje. Var vanskeleg å få oversikt over pensum. Labøvelsane hadde godt fagleg utbyte ettersom det meste vart oversett og det var mogleg å følgje undervisninga. I nokre fag vart det berre fokus på innleveringar/framføringar og resten av pensum vart ikkje nøye gjennomgått.

Universitetsområdet og byen

Universitetet ligg i Kallithea, eit roleg bustadområde relativt sentralt i Athen. Fint uteområde, og greit universitet men litt utdatert. Athen er ein interessant by med mange bydelar med ulik karakter. Mykje å sjå og gjera. Godt kollektivtransporttilbod.

Bustad

Fekk beskjed om at eg kunne be om hjelp til å finne bustad, men det var ikkje so veldig effektivt. Endte difor opp med å finne ein leilegheit sjølv. Relativt mange tilbod, men mange av studenthyblane finst i områda der mange av dei andre universiteta i Athen ligg. Det blir difor litt avstand til universitetet. Mange av leilegheitane/hyblane er nokså gamle, vanskeleg å finne noko som er nyoppussa.

Sosialt miljø

Det kan vere vanskeleg å komme inn i klassemiljøet på grunn av språkutfordringar og at du mest sannsynleg tek emne på tvers av kulla. Labøvelsane er ein god måte å bli kjend med andre på grunn av samarbeidet som vert kravd. Alle er veldig hjelpsame og velkommande. Små klassar so det er eit nært samhald i klassane.

Bachelor i human ernæring - Haust 2017

Bachelor i human ernæring - Haust 2017

30.09.2017 - 31.01.2018

Førebuingar/praktiske tips

Siden jeg var den første norske utvekslingsstudenten som dro til Harokopio University, krevde det en del innsats å få bekreftet at det faktisk var mulig å utveksle dit. Deretter tok tid å finne fag som kunne tilbys på engelsk, samt fagkombinasjoner som kunne erstatte fagene jeg skulle tatt ved UiB. Dette blir nok enklere for fremtidige studenter, da mulige fagsammensetninger allerede eksisterer for begge semestrene. Selve søknadsprosessen starter ved at man søker utveksling via UiB, før det deretter følger en søknad direkte til Harokopio. Sørg for god kontakt med studieveileder ved UiB og Departmental Coordinator of Erasmus+ ved Harokopio, så går søknadsprosessen som en lek. Gresk byråkrati er ikke alltid av det raskeste slaget, men den som venter på noe godt...

Jeg vil også anbefale å søke Erasmusstipend samt støtte fra Lånekassen så tidlig som mulig. Jeg mottok ikke penger fra Lånekassen før i midten av desember grunnet saksbehandlingsfeil med påfølgende treg saksbehandling, så det gjelder å hive seg rundt om man er higen på klingende mynter. Ellers vil jeg anbefale å drille et par greske gloser ved hjelp av appen Duolingo, samt å laste ned Uber. Som Erasmusstudent får du tre gratis måltider om dagen i universitetets kantine, hvilket er et helt latterlig godt tilbud og noe jeg anbefaler å benytte seg av. Det kan også være greit å vite at athenerne er svært trivelige når du møter dem, men de er tilsynelatende illsinte i trafikken. Se deg godt for før du krysser veien, for bilistene overholder ikke vikeplikten for verken fotgjengere eller syklister.

Undervisningsformer

Jeg begynte som vanlig semesteret ved UiB i august og tok eksamen i 10 studiepoeng i metoder i ernæringsforskning (NUTR230) før jeg suste avgårde til Hellas. Ved Harokopio University tok jeg syv fag, i tillegg til at jeg leverte en oppgave på 3 studiepoeng i livsstil og livsløp (NUTR240) til UiB like etter at jeg returnerte til Norge. Undervisningen i de forskjellige fagene varierte, så for spesielt interesserte følger en kjapp oppsummering av hvert fag:

I to fag, Public Health Nutrition (2 stp) og Nutritional Epidemiology (3 stp), vekslet foreleseren mellom gresk og engelsk. Vi hadde gruppefremføringer i hvert av emnene, samt avsluttende muntlige eksamener. I Food Chemistry (5 stp) var forelesningene på gresk, mens de obligatoriske laboratorieøvelsene ble oversatt til engelsk. Foreleserne i dette faget var spesielt interesserte i å høre om det kom flere studenter fra Norge, så disse trivelige karene stiller trolig med engelske powerpointslides på forelesningene fra nå av. I dette faget var det tre eksamener; en praktisk laboratorieeksamen, en teorieksamen om laboratorieøvelsene og en ren teorieksamen.

I Food Legislation (2stp) skrev jeg og en spansk utvekslingsstudent en felles innleveringsoppgave om regelverket rundt merking av mat i EU. I Health Economics (2 stp) skrev jeg en oppgave som sammenlignet effekten av økonomisk krise på helse i to EU-land. Nutrition Across the Lifespan (3 stp) var etter min mening det best organiserte faget, til tross for at vi kun møtte professoren første skoledag og på eksamen. Annenhver uke sendte hun powerpoint-presentasjoner med tilhørende lydfil hvor hun foreleste, i tillegg til at vi leverte inn case studies annenhver uke. Faget ble avsluttet med flervalgseksamen. I Nutritional Assessment (5 stp) var alle forelesninger på gresk, så jeg var ikke i en eneste forelesning. De obligatoriske laboratorieøvelsene var også på gresk, men der var det til tider en assistentprofessor som oversatte for oss utvekslingsstudenter. Dette tror jeg egentlig er et ganske interessant fag, men det var dessverre dette som var dårligst tilrettelagt for utvekslingsstudenter. Også dette faget ble avsluttet med muntlig eksamen.

Jeg hadde syv eksamener pluss to fremføringer i løpet av åtte dager rett før jeg dro hjem til Norge, så det var en ganske heseblesende innspurt. Etter tidenes mest intense eksamensperiode, bar det rett hjem til Bergen for å hospitere i to uker og ellers komme best mulig inn igjen i semesteret. Det gikk definitivt i ett kjør fra semesterstart ved UiB via fire måneder ved Harokopio og rett inn igjen i siste semester på bachelor, men det var absolutt verdt det.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg fikk inntrykk av at Harokopio har et godt fagtilbud med et bredt spekter av fag. Fagene er delt opp i flere og mindre emner enn det som er vanlig ved UiB, slik at mange fag kun teller to eller tre studiepoeng. De har dermed et stort antall ulike fag, men uheldigvis begrenses valgmulighetene av at mange fag kun tilbys på gresk.

Akademisk sett var utvekslingsoppholdet preget av at det ikke var et opplegg klart på engelsk, samt av en del utydelig og mangelfull kommunikasjon. Eksempelvis var det i flere fag lenge uklart hva som egentlig var pensum og flere eksamener ble flyttet samme dag som de egentlig skulle ha blitt gjennomført. Dersom man trives med en oversiktlig og forutsigbar hverdag, kan en eksamensperiode som utvekslingsstudent ved Harokopio bli en prøvelse. For min del gikk det egentlig greit, men jeg er vant til store arbeidsmengder på kort tid. Det kan nevnes at jeg var den første utvekslingsstudenten i en del fag, så forhåpentligvis vil opplegget være bedre og mer forutsigbart i fremtiden.

Fagleg utbyte og språk

Jeg dro til Hellas uten å kunne mer enn et par ord gresk, og jeg lærte aldri nok til å få utbytte av undervisning på gresk. Ut ifra informasjonen jeg fikk fra Harokopio før jeg reiste, hadde jeg forventet at mer av undervisningen skulle foregå på engelsk. Dette var naturligvis noe som reduserte mitt faglige utbytte ganske betydelig, men til gjengjeld fikk jeg trening i å lære meg pensum gjennom svært selvstendig arbeid.

Jeg opplevde at det var tettere kontakt mellom student og professor på Harokopio enn det jeg er vant til på UiB, noe som nok delvis skyldes at vi fikk et opplegg tilpasset engelskspråklige studenter. Jeg vil også si at jeg lærte både på andre måter og annet pensum enn jeg ville gjort hjemme. Studiet i Hellas var mer praktisk rettet og inkluderte en rekke laboratorieøvelser av forskjellig art, mens fokuset gjerne er veldig teoretisk ved UiB.

Universitetsområdet og byen

Harokopio University er et relativt lite universitet med under tusen studenter fordelt på to campus. Ernæringsstudentene har all undervisning på hovedcampuset; en liten samlig bygninger omkranset av trivelige grøntområder. Universitetet har en sentral beliggenhet omtrent et kvarter unna sentrumskjernen via kollektivtransport. Månedskort på metro, buss og trikk koster 15 euro for student, så det er billig og enkelt å bli kjent i byen.

Athen er en veldig spennende by å bo i, og jeg ble storfan i løpet av oppholdet. Det er alltid noe som skjer, det er åpenbart masse spennde historie å få med seg, det er restauranter, barer og kafeer i fleng, soool og en generelt god atmosfære. Athen er en by med millionbefolkning, så som i de fleste store byer gjelder det å holde ekstra godt på verdisakene på metro, buss og i turiststrøk. Jeg opplevde dog byen som trygg, så man trenger ikke mer beskyttelse enn en passelig dose sunn fornuft. Jeg gleder meg allerede til å dra tilbake for å besøke vennene mine i Athen, så jeg vil absolutt anbefale byen for fremtidige utvekslingsstudenter!

Bustad

Universitetet har ingen studentboliger tilgjengelig, men det er lett å få tak i en bolig på det private markedet til en billig penge. Jeg bodde alene i en liten toppleilighet i det rolige og fine området Ano Petralona, hvilket gjorde at jeg kunne tusle til skolen på under ti minutter. For herligheten betalte jeg 360 euro i måneden med alt inkludert, hvilket tilsvarer omtrent 3500 kroner. Dersom man bor i kollektiv blir det naturligvis enda billigere, så man kommer svært langt med Erasmusstipend og støtte fra Lånekassen. Jeg fant leiligheten gjennom en utleieside på nett, a'la https://en.spitogatos.gr/ og https://en.tospitimou.gr/ .

Det er dessuten greit å være klar over at enkelte områder av Athen er mer belastet enn andre. Omonia er eksemplevis kjent som Athens farligste område, men det er ikke problematisk å ferdes der på dagtid. Exarcheia er området hvor anarkistene holder til, og må nok kunne kalles Athens mest actionsfylte nabolag. Hver fredag og lørdag er det oppgjør mellom anarkister og politi, hvilket resulterer i brennende søppelspann, kasting av molotovcocktails og tåregass. Jeg hadde flere venner som bodde i dette området og som syns det var greit, men det frarådes dersom man foretrekker en rolig tilværelse.

Sosialt miljø

Studentorganisasjonen Erasmus Student Network (ESN) står for en stor del av det organiserte, sosiale miljøet for utvekslingsstudenter i Athen. ESN arrangerer turer, fester og aktiviteter hver uke, så det er alltid noe å hive seg på. I løpet av oppholdet møtte jeg ikke en eneste person fra verken Norge, Sverige eller Danmark, men jeg fikk til gjengjeld gode venner fra Nederland, Belgia, Frankrike, Spania, Tyskland og ikke minst Hellas. Noe av det aller fineste med å dra på utveksling til Athen, var at jeg fikk ordentlig gode, greske venner. Greske studenter er mye mer åpne mot utvekslingsstudenter enn vi typisk er her hjemme, men man må likevel gi av seg selv for å sikre seg BFFs4lyfe.

Bilete av campus
Foto/ill.:
© Harokopio University

Informasjon