Hjem
Studentsider
bilateral

USA og Universitetet i Bergen (BILATERAL - Mid-America Universities International)

  • LandUSA
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Lærestader i nettverket

Mid-America Universities International (MAUI) er eit nettverk av amerikanske universitet. UiB er medlem i det europeiske Utrechtnettverket, som driv eit utvekslingsprogram med MAUI-nettverket. Det betyr at UiB-studentar kan konkurrere om friplassar ved ei rekke av MAUIs medlemsuniversitet. Søknadsfristen for utveksling til MAUI-nettverket vil alltid vere tidleg i vårsemesteret for heile det kommande akademiske året, uansett om ein vil reise på utveksling i eit semester eller i eit heilt år.

Ei oversikt over universiteta, og meir informasjon om utvekslinga, finn du her: https://www.midamericauniversities.org/

I søknadsweb lyt ein skrive opp tre av universiteta (i merknadsfeltet) ein kan tenke seg å studere ved, i prioritert rekkjefølge. For 2023/24 tar følgjande universitet imot søknader.

Baylor University
Columbia College Chicago (to be confirmed)
Doane University
Kansas State University
Missouri University of Science & Technology (to be confirmed)
Oklahoma State University
Southern Illinois University Carbondale
Texas State University ¿ San Marcos
Texas Tech University
University of Kansas
University of Missouri ¿ Kansas City
University of Missouri ¿ St Louis
University of Nebraska at Kearney
University of Nebraska at Lincoln
University of Nebraska at Omaha
University of Oklahoma
University of North Texas
University of Tulsa
West Virginia University
Wichita State University

Kven kan søke

Dei fleste UiB-studentar kan søke på denne avtalen. Sjekk krav og begrensingar ved kvart enkelt universitet på heimesida til nettverket.

Når i studiet kan eg reise

Ta kontakt med studerettleiar ved ditt institutt/fakultetfor informasjon om dette.

Språk

Undervisninga ved alle MAUI-universitet føregår på engelsk. Kvart enkelt universitet har eige språkkrav.

Kva emne kan eg ta

Ein må se på fagområda ved kvart enkelt universitet for å finne emnetilbud.

Studieavgift

Ein betaler ikkje skulepenger ved universiteta i MAUI-nettverket. Merk at det allikevel kan påløpe andre mindre avgifter.

Informasjon