Hjem
Studentsider
bilateral

USA og Universitetet i Bergen (BILATERAL - Mid-America Universities International)

  • LandUSA
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Lærestader i nettverket

Mid-America Universities International (MAUI) er eit nettverk av amerikanske universitet. UiB er medlem i det europeiske Utrechtnettverket, som driv eit utvekslingsprogram med MAUI-nettverket. Det betyr at UiB-studentar kan konkurrere om friplassar ved ei rekke av MAUIs medlemsuniversitet. Ei oversikt over universiteta, og meir informasjon om utvekslinga, finn du her: https://www.midamericauniversities.org/

I søknaden lyt ein skrive opp tre av universiteta ein kan tenke seg å studere ved, i prioritert rekkjefølge.

Søknadsfristen for utveksling til MAUI-nettverket vil alltid vere tidleg i vårsemesteret for heile det kommande akademiske året, uansett om ein vil reise på utveksling i eit semester eller i eit heilt år.

Kven kan søke

Dei fleste UiB-studentar kan søke på denne avtalen. Sjekk krava ved kvart enkelt universitet: https://www.midamericauniversities.org/

Når i studiet kan eg reise

Ta kontakt med studerettleiar ved ditt institutt/fakultetfor informasjon om dette.

Språk

Undervisninga ved alle MAUI-universitet føregår på engelsk. Kvart enkelt universitet har eige språkkrav.

Kva emne kan eg ta

Ein må se på fagområda ved kvart enkelt universitet for å finne emnetilbud: https://www.midamericauniversities.org/

Studieavgift

Ein betaler ikkje skulepenger ved universiteta i MAUI-nettverket. Merk at det allikevel kan påløpe andre mindre avgifter.

I uttaket med frist 1. februar 2021 har vi minst 2 friplassar til disposisjon.

Informasjon