Hjem
Utdanning
bilateral

Doshisha University og Universitetet i Bergen (BILATERAL)

  • LandJapan
  • ByKyoto-shi
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1-2 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Denne avtalen er meint for studentar som studerer japansk.

Når i studiet kan eg reise

Ta kontakt med studierettleiaren ved instituttet/fakultetet du høyrer til for informasjon om dette.

Språk

Undervisinga ved universitetet foregår hovudsakleg på japansk, men universitetet tilbyr òg nokre emne på engelsk.

Kva emne kan eg ta

Utvekslingsstudentar frå UiB får opptak ved Center for Japanese Language and Culture, også kalla Nichibun-programmet. Tilbodet består av eit vidt spekter av emne innanfor japansk språk og kultur. Programmet har fininndelte nivå i japansk språk og tilbyr òg ei rekke engelskspråklege emne.

Ver merksam på at fyrsteårskurs normalt ikkje kan godkjennast. Eit fulltidsstudium ved dette universitetet utgjer15 lokale credits per semester.

Studieavgift

UiB har ein utvekslingsavtale med Doshisha University som inneber at vi kan få inntil fire friplassar kvart år forutsett at dei også sender studentar til oss.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Doshisha University er eit privat prestisjeuniversitet i Kyoto. Det blei grunnlagt i 1875 og har rundt 27 000 studentar fordelte på to campusområde, Imadegawa og Kyotanabe. Imadegawa ligg midt i hjartet av Kyoto, nord for Kyoto Imperial Palace, og er ein nydeleg campus med gamle, raude mursteinshus og grøntområde. Det var her universitetet i si tid blei grunnlagt, og det er her dei internasjonale studentane held til.

Kyoto er kjent som ein historisk hovudstad, med mange kulturattraksjonar og verdsarvskattar. Det er den sjette største byen i Japan, med ca 1,5 millionar innbyggarar. Gatebiletet kan få ein til å kjenne at ein er reist tilbake i tid, men likevel er byen eit viktig sentrum for ny teknologi og forsking.

Bustad

Utvekslingsstudentar får tilbod om studentbustad gjennom universitetet.

Semesterinndeling

Semestera følger det japanske studieåret. Studieåret startar i april, og vårsemesteret går frå april til august, medan haustsemesteret går frå september til februar.

Studentrapportar

2018

2017/2018: BA i japansk

2017/2018: BA i japansk

01.04.2017 - 31.03.2018

Førebuingar/praktiske tips

Forberede til å ta mange fag ettersom et japansk fag bare gir 1 credit. Blir lange dager

Undervisningsformer

Flere undervisningstimer der enn her i Norge. Det kommer an på fagene man velger, men jeg endre opp med en timeplan som er veldig lik timeplanen en har på vanlig skole. Med tillegg til ekstra fag senere på dagene.

Vurdering av emnetilbodet

Lærte mye ettersom jeg kom i riktig Japansknivå

Fagleg utbyte og språk

Føler jeg har blitt flinkere. Skaff dere mange venner som dere kan ha samtaler med.

Universitetsområdet og byen

Doshisha ligger i et veldig bra område i kontrast med Ritsumeikan. Man kan gå eller ta tog direkte ned til Sanjo eller Shijo, som er Kyotos sentrum.

Bustad

Jeg valgte å bo på Share House ved Hyakumanben. Jeg syklet til skolen hver dag, og da fikk jeg sett Kamogawa river hver dag.

Sosialt miljø

Jeg skaffet meg en del venner som jeg fortsatt har kontakt med idag. Jeg hadde også venner der fra før som jeg ble kjent med i Norge.

Studentar på campus
Photo:
Doshisha University

Informasjon