Hjem
Studentsider
bilateral

University of Hyderabad og Universitetet i Bergen (BILATERAL)

  • LandIndia
  • ByHyderabad
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Denne avtalen er open for alle UiB-studentar. University of Hyderabad har eit krav om karakteren C eller betre i snitt for å gi opptak. I tillegg må studentar ha studert i fire semester (120 studiepoeng) i Noreg før dei kan reise på utveksling til dette universitetet.

Når i studiet kan eg reise

Ta kontakt med studierettleiaren ved instituttet/ fakultetet du høyrer til for informasjon om dette.

Språk

All undervisning foregår på engelsk. Norske studentar slepp som regel å ta engelske språktestar dersom dei har karakteren 4 eller betre i engelsk frå vidaregåande skole. Ved dårlegare karakter enn dette frå videregåande må studenten finne informasjon på nettsidene til University of Hyderabad om kva dokumentasjonfor språkkunnskapar universitetet krev.

Kva emne kan eg ta

Utvekslingsstudentar får opptak til «Study in India-programme» ved University of Hyderabad. I dette programmet inngår eit samfunnsvitskapeleg fagtilbod, men det er mogeleg å ta nesten kva emne som helst ved universitetet, berre ein har dei nødvendige faglege forkunnskapane.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar i innhald med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

UiB kan nominere inntil 5 studentar til utvekslingsopphald ved University of Hyderabad kvart semester og alle studentar må betale skulepengar. Studieavgifta låg i 2020 på USD$ 3200 per semester.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Gjennom Nordic Centre in India kan UiB tilby utveksling til University of Hyderabad i India. University of Hyderabad blei etablert i 1974 og blir i dag rekna for å vere eit av dei beste breiddeuniversiteta i India. Hovudcampusen til universitetet ligg i rolege Gachi Bowli, om lag 20 kilometer frå sentrum av Hyderabad.

Hyderabad er ein spennande by som ligg sør-aust i India, i delstaten Andhra Pradesh. Her vil du som student bli kjend med både det muslimske og det hinduistiske India. Byen har vakse til å bli ein metropol med 8 millionar innbyggarar. I Hyderabad finn ein fleire store universitet, forskingsinstitusjonar og bibliotek. Byen sitt næringsgrunnlag er i dag sterkt knytt til IT-industrien og legemiddelindustrien.

Bustad

Utvekslingsstudentar får tilbod om studentbustad gjennom universitetet.

Semesterinndeling

Juli - desember og januar - mai.

Studentrapportar

2016

Høst 2016 - BA i sosialantropologi

Høst 2016 - BA i sosialantropologi

09.07.2016 - 09.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Vaksiner. Ta med vide og komfortable klær.

Undervisningsformer

Klasserom. Mye diskusjon, ikke typisk forelesning i Norge hvor det er professoren som underviser mens studentene hører på. Ingen powerpoint. Studentene må delta aktivt i undervisningen og møte forberedt. Læreren sjekker at alle har lest ved at man blir spurt ut om tema. 3 obligatoriske innleveringer/oppgaver i løpet av semesteret, der 2 av de med best karakter vil gjelde i vurderingen av endelig karakter på slutten av semesteret. Disse innleveringene kan enten være prøver, oppgaver man leverer inn eller muntlig presentasjon. Obligatorisk undervisning. De er veldig strenge med oppmøte.

Vurdering av emnetilbodet

Bra emnetilbud, men mange av fagene gikk samtidig på morgenen så mange fikk ikke tatt de fagene de ville. Mye omrokkering på timeplanen til mye frustrasjon for oss utvekslingselevene som da måtte sette opp timeplanen på nytt og velge nye fag.

Fagleg utbyte og språk

University of Hyderabad tilbyr kun master nivå, men nvået er allikevel lavere enn bachelor nivå her hjemme i Norge. Flinke professorer, men innholdet er ikke like omfattende som hjemme, mye mindre å lese. I tillegg ikke særlig strengt i forhold til overholdelse av frister for innlevering, kildehenvisning eller copyright.

Språket er på engelsk. Mange indiske stuenter som ikke snakker enelsk så veldig bra, så ikke fortvil hvis din egen engelsk ikke er så bra den heller. Lurt å lære litt hindi, da mange ut i byen fatisk ikke kan snakke særlig bra enegelsk, mange uber.sjåfører som ikke kan ett kvekk enegelsk.

Universitetsområdet og byen

Vedig stor campus. Ville dyr på campus, særlig mye løsbikkjer, de kommer også inn i klasserommet og legger seg ned der midt under undervisningen.

Stor by, med kjøpesenteret, kino og alt mulig typisk vestlig. Man kommer seg rundt kun med transport, "Uber" og "Ola" ble hyppig brukt, det er trygt og billig.

Bustad

Tagore International House på campus. Veldig bra! Rent, hygienisk og trygt. Hyggelige ansatte. Internett, TV, data, fellesrom, vaskemaskiner. Felles dusj og do..men alltid rent og ordentlig.
Rengjøringspersonale som rydder rommet ditt og reier opp sengen hver dag. 3 måltider om dagen, god mat! Veldig hygienisk!

Sosialt miljø

De indiske studentene er veldig hyggelige og du blir inkludert og invitert med på ting. Du får deg garantert en indisk venn i løpet av oppholdet. Det har ikke noe å si hvor sjenert du er, du får deg en indisk venn uansett.

Når det gjelder Tagore, kan det variere litt. Masse amerikanere som helst bare ville være sammen med hverandre, men ellers andre nasjonaliteter som var mer sosiale.

Informasjon