Hjem
Studentsider
bilateral

University of Illinois at Urbana-Champaign og Det juridiske fakultet (BILATERAL - 5. studieår)

  • LandUSA
  • ByUrbana-Champaign
  • Studieplassar5
  • StudienivåMaster
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Denne avtalen kan nyttast av studentar på siste studieår av masterprogrammet i rettsvitskap.

For å kvalifisera til studier ved University of Illinois må du ha eit karaktersnitt på sterk C eller betre, og du må ha fullført alle emna til og med 3. studieår.

Når i studiet kan eg reise

Studentar som starta på det femårige masterprogrammet hausten 2021 eller seinare kan reise på utveksling i vårsemesteret på tredje studieår. Under utanlandsopphaldet tek du valfrie juridiske emne i staden for emna du ville studert om du var i Bergen.

I tillegg kan alle jusstudentar, både dei på femårig og dei på toårig masterprogram, reise på utveksling i sitt siste studieår. Under dette utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva.

Under overskrifta "kven kan søke" finn du ut om utvekslingsavtalen gjeld for studentar på tredje eller på femte studieår, eller begge.

Språk

Undervisningsspråket er engelsk. Studentar som har oppnådd karakteren 4 eller betre i engelsk frå videregående skule treng ikkje å avlegge TOEFL/IELTS-test.

Kva emne kan eg ta

Ved dette universitetet kan ein ta juridiske emne som vert godskrivne som spesialemne i mastergraden i rettsvitskap. Ein kan og skrive ei oppgåve som kan godskrivast som masteroppgåva i mastergraden i rettsvitskap.

Ein kan utveksle til Illinois i eitt eller to semester, og ein kan kan velge blant dei fleste faga som blir tilbydd som del av JD-programmet. Som utvekslingsstudent ved University of Illinois må du ta fag på til saman 16 amerikanske credits for at det tilsvare 30 norske studiepoeng.

Ein kan få godskriving av masteroppgåva ved å skrive ei oppgåve under opphaldet. Oppgåva må tilsvare ei norsk masteroppgåve i omfang (12 000 ord) og djupne. Det er mogleg å skrive ei oppgåve som kan tilsvare den norske masteroppgåva i omfang gjennom å ta emnet "Independent Study", der du sjølv vel tema og avtalar med ein rettleiar. (Skriving av Independent study og rettleiar til dette må avklarast med Illinois College of Law i kvart einskild tilfelle). For å kunne få godskriving for masteroppgåve må semesteret, sett under eitt, tilsvare 30 studiepoeng. Ein må difor også ta andre emne i tillegg slik at arbeidsbelastninga totalt er på 16 credits per semester.

denne nettsida finn du oversikt over emne du kan velge blant ved Illinois College of Law.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar innhaldsmessig med emne du har teke tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Studieåret 2024/2025 kan vi tilby to (2) graitsplassar (ingen skolepengar) for eitt semester ved University of Illinois.

Om ein ikkje blir tildelt gratisplass, betalar studentar som reiser gjennom denne avtalen 7500 USD per semester i skolepengar. Dette er langt lågare enn ordinære skolepengar ved law school.

Lånekassen gjev støtte til skolepengar, storparten som lån og noko som stipend.

I tillegg til skulepengane må ein óg betale ein del avgifter der nøyaktig beløp kan variere noko frå år til år. Studieåret 2021/2022 var avgiftene på til saman 1262 USD og inkluderer følgjande: Health Insurance Fee 916 USD, Health Service Fee 243 USD, Transportation Fee 68 USD, International Student Fee 35 USD. Studentar som får friplass må likevel betale dei nemnde avgiftene, men slepp å betale skulepengane.

Ein skal òg registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida ein er ute.

Om forsikring

Ved amerikanske universitet er det oftast eit krav at studentane kjøper helseforsikring gjennom universitetet. Prisen på helseforsikringa ved vertsuniversitetet ditt finn du på nettsidene til vertsuniversitet ditt. Dersom du har kjøpt eiga forsikring for studentar i utlandet, slik UiB på det sterkaste anbefaler alle å gjere, kan du prøve å søke om fritak (insurance waiver) frå universitetet si forsikring. Det er den enkelte student sitt ansvar å skaffe eiga forsikring og søke fritak (insurance waiver) ihht instruksane som blir gitt ved vertsuniversitetet.

Det siste året, etter at Norge og HELFO avslutta samarbeidet med den amerikanske forsikringsagenten Optum, har fleire studentar frå fakultetet erfart at det ikkje lenger er mogleg å få fritak. Studentar som ikkje får fritak, må sjølve betale for forsikringa ved vertsuniversitetet eller ei anna amerikansk helseforsikring med dekning på same nivå. Lånekassen gir ikkje ekstra støtte til å dekke denne forsikringa.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

The University of Illinois at Urbana-Champaign, óg kjend som U of I, University of Illinois, UIUC, eller berre Illinois, er eit offentleg forskingsuniversitet i delstaten Illinois. Universitetet vart grunnlagt i 1867 og har i dag kring 45 000 studentar fordelte på 17 fakultet (Colleges and Schools). College of Law vart grunnlagt i 1897, og er dermed eit av dei eldste og mest kjende juridiske fakulteta i USA. Ved College of Law er det om lag 650 studentar som utgjer eit svært aktivt studentmiljø med nærare 40 studentorganisasjonar ein kan engasjere seg i.

Byen Champagne har i overkant av 80 000 innbyggarar og ligg ca 20 mil sør for Chicago. Byen er ein typisk universitetsby der University of Illinois at Urbana-Champagne er den største arbeidsplassen, og dei mange studentane som bur der i tillegg til dei faste innbyggarane gjer byen svært livleg.

Bustad

University of Illinois har ein del studentbustader på campus. Meir info finn du her.

Semesterinndeling

Frå midt i august til midt i desember, og frå midt i januar til midt i mai.

Studentrapportar

2017

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

23.08.2017 - 21.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Etter at man har fått opptaksbrev fra UIUC, er det mye som må gjøres på relativt lite tid, særlig med tanke på at det meste skal gjøres i eksamensperioden. Vær derfor tidlig ute med blant annet å søke om visum og bestille intervju på ambassaden. Følg alle instruksjoner du får fra UIUC, UiB og den amerikanske ambassaden nøye, slik at det ikke oppstår noen problemer på forhånd. Det kommer endel uforutsette utgifter, blant annet i forbindelse med søknadsprosessen. Pensum er også svært dyrt der borte, og man må forvente å bruke nærmere 1000 dollar på pensum hvis man ønsker nye bøker. Det er også mulig å leie bøker for en rimeligere sum.

Undervisningsformer

Professorene styrer helt selv hvordan de vil legge opp undervisningen. Derfor varierer type undervisning også fra fag til fag. Felles for alle fag er nok at alle professorene forventer at alle stiller forberedt. Alle må regne med å bli utsatt for den sokratiske metoden, der professoren utfordrer en helt tilfeldig student til å svare på spørsmål. Deltakelse i timen teller i mange fag på karakteren.

Vurdering av emnetilbodet

Det er mange interessante fag man kan velge mellom, men tilbudet varierer fra semester til semester. Fagene er mer praktisk rettet enn i Norge, noe som kan være forfriskende. I mange fag kan man bli bedt om å skrive klientbrev i stedet for å innta den klassiske dommerrollen som vi er vant med i Norge. Det fins også rene prosedyrefag.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet er potensielt sett stort. Man får et godt innsyn i amerikansk juss og politikk i løpet av semesteret, og avhengig av hvilke fag man velger, kan det være forholdsvis enkelt å sette seg inn i jussen. Man tvinges selvsagt til å snakke engelsk hele tiden, så det er uunngåelig å utvide vokabularet og forbedre aksenten.

Universitetsområdet og byen

Det er ikke noen storby man reiser til, men det er et veldig koselig og trygt område. Som student vil man oppholde seg mest i Campustown, som ligger midt mellom Urbana og Champaign, men jeg vil virkelig anbefale å ta den korte turen til Champaign i ny og ne. Det er mange kule barer og restauranter der, som er litt roligere og mer sofistikerte enn de klassiske studentbarene på Green Street (hovedgaten i campustown).

Bustad

Jeg valgte å bo i studentbolig fordi det fremsto som det tryggeste alternativet. De fleste av de jeg ble kjent med, bodde imidlertid privat, og disse boligene hadde nok høyere standard enn studentboligene. Jeg bodde på Sherman Hall, som ligger veldig sentralt til, kun fem minutter fra Green Street og åtte minutter fra jussen. Det er bare ett kjøkken på deling på hele bygget, og dette må bookes på forhånd. Man må også sørge for alle redskaper selv. Universitetet forventer i stor grad at man benytter seg av andre alternativer, som studentkantiner eller restauranter.

Sosialt miljø

Man må jobbe litt for å bli kjent med amerikanske studenter, men det er ikke umulig. Jeg ble best kjent med andre utvekslingsstudenter fra Europa og Sør-Amerika, og det er ganske mange utvekslingsstudenter som kommer hvert år. Jeg vil anbefale å ta Law 500, som starter tre uker før semesterstart. Dette er obligatorisk for LLM-studentene, som utgjør den største massen av internasjonale studenter på fakultetet. Vennegjengene blir derfor til allerede før semesterstart, og det kan være vanskeligere å få innpass i etablerte vennegrupper. Sommeren varer lenge, og det blir ikke kjølig før november nærmer seg. Dette gjør det mulig å finne på mye ute i frisk luft.

2016

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

18.01.2016 - 12.05.2016

Førebuingar/praktiske tips

Den klart enkleste måten for å komme seg til Illinois er å ta fly til Chicago O'Hare, også ta bussen(Peoria Charter) til Champaign. Hvis du ønsker et billig sted å bo er det enkelt å dele en campus apartment med en annen. Det ligger på ca. 3000 kroner i morgen hver. Du ender dog opp å bo litt utenfor campus, selv om dette ikke er noe stort problem med tanke på at det går buss svært ofte. Jeg hadde en sykkel, som jeg leide fra Neutral Bike(anbefales), som var svært praktisk ettersom hele byen er padde flat.
Hvis jeg skulle leid igjen ville jeg nok leid fra en av de private utleieselskapene i sentrum. Her får du en ganske ok leilighet sentralt i byen. Vet også om folk som hadde dorms, men de er veldig dyre og du er avhenig av å spise på kafeterianene hele tiden. Det er praktisk med eget kjøkken.

Undervisningsformer

Undervisningene varierer veldig fra time til time, og foreleser til foreleser. Noen krever mye lesing i forkant av timene, andre ikke. Noen har eksamen andre har kun hjemmeeksamen. Det som kan være litt uvant er at du oftest må være forberedt til timen, og derfor blir "called on", altså at du må være klar til å svare på spørsmål fra dagens pensum. Dette teller på karakteren din. Dog får man det ofte litt lettere som utvekslingsstudent.
Generelt er enklere å få en grei karakter i fagene enn i Norge. Gjennomsnittskarakteren ligger på ca. B/B+. Så lenge man holder følge i pensum, og gjør sitt beste på eksamen pleier ting å gå veldig greit.
Jeg ville anbefalt å ta stikkordsnotater, og lage de litt skikkelige, underveis i semesteret, sånn at du ikke bruker masse tid på det på tampen av skoleåret.

Vurdering av emnetilbodet

De hadde en rekke svært interessante fag og velge mellom, og flinke forelesere. Skolen er faktisk ranket høyere enn Penn State, selv om kravet til å komme inn fra UiB der er høyere. Det eneste er at mange fag kan være fulle, ettersom de amerikanske studentene har første prioritetet. Det kan være greit å velge fag som går de første tre dagene i uken, sånn at du kan ha lang helg.
Jeg skrev masteroppgave ved siden av, noe som krever litt arbeid. Derfor var det greit at alle fagene mine gikk man-ons. Slik at jeg kunne jobbe tor-fre med masteroppgaven. Hvis du ønsker å skrive masteroppgave ville jeg hatt en god ide om hva du ønsket å skrive om før du drar ned.

Fagleg utbyte og språk

Under oppholdet lærte jeg svært mye om amerikansk juss og system, og fikk et helt nytt perspektiv på europeisk og norsk rett sett i sammenheng. Ved å være fra Norge, og Europa for den saks skyld, så har man et inntrykk av at det amerikanske systemet er veldig annerledes. Selv om rettskildene baserer seg på et annet utgangspunkt, så er det mindre ulikheter enn man skulle tro. Det er derfor lettere å henge med i fagene enn det jeg forventet at det skulle være.
De er ikke veldig strenge på språket hverken i oppgavene eller i timen, og de har stor forsåtelse for at man er utveksling og at engelsk er annenspråk. Generelt snakker nordmenn ganske bra engelsk, og skriver til og med tidvis gramatisk bedre enn mange av de amerikanske studentene.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområde er et ordentlig campusområde. Byen i seg selv er ikke så mye å skryte av, men det er den del av å gjøre byen til en skikkelig collegeby, ettersom det faktisk er univeristet som gjør byen. Det er også gratis treningssenter, buss og en rekke resturanter i sentrum.

Bustad

Se Praktiske tips

Sosialt miljø

Bra sosialt miljø, selv om det ikke så lett å bli godt kjent med de amerikanske studentene. Det er en stor utvekslingsgjeng som kommer hvert år, så det er lett å sosialisere seg hvis man gjør en innsats.
Skolen er kåret til USAs største partyskole av TIME magazine, og det er et par store eventer hver år.

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

19.08.2015 - 12.05.2016

Førebuingar/praktiske tips

Vær ute i så god tid som mulig med visum. Personlig søkte jeg om visum kort tid etter at jeg fikk den nødvendige dokumentasjonen fra vertsuniversitetet, og fikk da greit nok med tid til å få time på ambassaden. Vær nøye med å ta med informasjonen du blir bedt om til ambassaden, hvis ikke kan du risikere å måtte få en ny time og det kan skape unødvendig stress. Forhør deg gjerne med noen du eventuelt kjenner som har vært der slik at du kan få en briefing om hva som er nødvendig slik at du ikke glemmer noe.

Undervisningsformer

Undervisningen ved University of Illinois er obligatorisk i mye større grad enn ved UiB. Det varierer fra professor til professor hvor strengt kravet om oppmøte i timene blir praktisert, men de fleste godtar ikke fravær fra mer enn tre timer i løpet av semesteret uten at det er en spesiell grunn til det, men dette varierer som sagt veldig.

Undervisningen foregår i klasserom og kan generelt minne mer om en storgruppe enn om forelesning slik vi kjenner fra UiB. Men også dette varierer. Jeg har hatt en klasse hvor vi kun var 6 studenter, og jeg har hatt en klasse hvor vi var nærmere 60. Jeg kjenner imidlertid ikke til klasser som har vært større enn det, og det setter preg på hvordan undervisningen foregår.

Også undervisningen varierer veldig fra professor til professor. Enkelte professorer har kun foredrag, men de fleste integrerer studentene i undervisningen i stor grad, i form av forventet muntlig aktivitet og diskusjoner. I mange fag er muntlig aktivitet en del av karaktergrunnlaget, mens det i andre fag ikke er det. Noen professorer lemper kravene til utvekslingsstudenter når det kommer til aktivitet, mens andre ikke gjør det.

Også vurderingsformene varierer veldig fra fag til fag. Jeg har omtrent hatt ulik vurderingsform i samtlige fag jeg har tatt. Det er professoren selv som bestemmer hvordan studentene skal vurderes, og da er det rom for mange ulike varianter. Mest vanlig er skriftlig skoleeksamen slik vi kjenner det fra UiB, men det er heller ikke uvanlig med hjemmeeksamen eller innleveringer ("paper"). Ofte er det også kombinasjoner, jeg hadde for eksempel et fag hvor muntlig aktivitet telte 20%, innleveringer ila semesteret 30% og skriftlig skoleeksamen 50%.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er variert og bra. Personlig er jeg veldig fornøyd med de emnene jeg kunne velge mellom, og jeg fikk plass på alle emnene jeg ønsket begge semesterne. Dersom fag er veldig populære og har begrenset plass blir ikke vi som utvekslingsstudenter uten at vi tar LLM ("non-degree-seeking students") prioritert, men meg bekjent var det kun et par utvekslingsstudenter som kom i denne situasjonen.

Fagleg utbyte og språk

Som alltid henger falig utbytte tett sammen med egeninnsats, og det gjør det også i Illinois. Jeg bommet litt med fagvalgene mine første semester og valgte noen fag det viste seg at jeg ikke syntes var kjempe spennende, mens jeg annet semester er super fornøyd med alle fagene jeg tok og følte jeg fikk et stort faglig utbytte som et resultat av det.

Når det gjelder språket så er det såklart en utfordring de første månedene. Alle sier at norske studenter er så flinke i engelsk at vi ikke har noe å frykte, men jeg slo meg ikke til ro med at folk sa det før jeg dro. Jeg mislikte engelsk på videregående og har bevisst unngått engelsk pensum i så stor grad som mulig etter det, og jeg har ikke følt meg komfortabel med å snakke engelsk. Dette var noe av hovedgrunnen til at jeg valgte USA som utvekslingssted, og jeg kan med hånden på hjertet si at språket ikke er et hinder. Man får en ekstremt bratt læringskurve, og å bo i et amerikansk/internasjonalt miljø gjorde for min del at språket ikke ble noen ekstra utfordring utover i semesteret.

Universitetsområdet og byen

Universitetet ligger ca midt i mellom to forholdsvis små byer (i amerikansk målestokk): Urbana og Champaign. Universitetet er stort, med over 40000 studenter. Universitetet er vel igrunn mye av byen, og utenom semesterne merker man at mange tilreisende er vekk. Universitetet ligger ifølge noen "in the middle of nowhere", men med en 2,5 times busstur til fantastiske Chicago er storbyen veldig nær.

Jeg hadde kun vært i USA en gang før jeg dro dit på utveksling, og en ting som overrasket meg var hvor mye mer komplisert det er å handle dagligvarer der, og man trenger jo alltid litt ekstra ting når man flytter til et nytt sted. Det er ikke en kiwi på hvert hjørne slik det er i mange norske studentbyer. Jeg valgte å ikke ha bil da busstilbudet på campus er veldig bra, men det gjorde at matvarehandling måtte planlegges i mye større grad enn hjemme. Supermarkedene ligger sjelden i gåavstand, og man må ta buss som kan ta litt tid. Jeg var heldig og bli kjent med noen som hadde bil kort tid etter ankomst, men de første ukene måtte planlegges litt ekstra hvis man skulle handle skikkelig.

Ellers er det en del restauranter på campus og mulighet for å spise en del ute dersom man ønsker det. Det er mest amerikansk mat (les: burger), men også en del asiatisk mat. Kan anbefale Sakanaya for god sushi. I tillegg er det en del restauranter utenfor campus, men da må man ta buss eller uber. Man kan finne mange av de kjente amerikanske kjederesturantene i området (Taco Bell, Fat Guy's, Panda Express, Texas Roadhouse etc).

Det er gode treningsmuligheter, og inngang til treningssenterne er inkludert i det man betaler i skolepenger. Det største treningssenteret heter ARC, og her er det også mulig å leie basketballer og badmintonkøller etc hvis man vil gjøre treningen til noe sosialt. Det er også et mindre senter på en annen kant av campus som heter CRCE.

Bustad

Jeg bodde i universitetsbolig i Urbana i et område som het "Orchard Downs". Området er hovedsakelig bebodd av familier, men også utvekslingsstudenter og voksne studenter. Leiligheten var ganske gammel og slitt, men alt fungerte som det skulle (og gjorde det ikke det var det bare å kontakte maintainance som kom på døra tidlig morgenen etter). Jeg delte en leilighet sammen med en annen norsk jusstudent, og vi hadde vært vårt soverom og delte bad, kjøkken og stue. Til forskjell fra de andre utvekslingsstudentene vi ble kjent med hadde vi godt med plass og eget kjøkken. Mange av de andre bodde på "Sherman Hall" hvor du kun har seng, kjøleskap og mikroovn og uten tilgang på kjøkken (da må man skrive seg på lenge i forkant og man deler det med hele bygget). Skal man ha meal plan og ønsker og bo alene så kan det funke greit. Vi ble også kjent med et par stykker som bodde på Daniels Hall, som slik jeg forstod er litt nyere enn Sherman hall og hvor du har eget bad (på sherman deler man stort sett med en eller to personer). Alle alternativene er etter min mening tålererbart for ett eller to semester. Vi kjente også noen som leide privat og hadde god erfaring med det. Da hadde de ofte kjent noen tidligere studenter som de overtok rom etter, eller de hadde funnet rom på facebook eller lignende.

Sosialt miljø

Champaign (hvor størsteparten av Campus ligger) er en skikkelig universitetsby, med all moroa som hører til. Det er alltid noe sosialt som foregår, og er man sportsinteressert er det mye interessant å se på. Jeg hadde sesongkort på Memorial Stadium og fikk med meg de fleste amerikanske fotballkampene der, og det var kjempegøy selv om laget ikke hevdet seg så veldig bra i Big Ten. I tillegg så jeg mange volleyballkamper, hockey, baseball og jeg hadde sesongkort i State Farm senter (basketball).

Sentrum av campus er for mange "Green Street" hvor det er en del restauranter og hvor også mange av barene befinner seg. Det er alltid noen fra et eller annet fakultet som er ute, så det er gode muligheter for å bli kjent med folk fra hele campus. Vi oppholdt spesielt mye på Legends hvor vi spilte biljard og drakk øl, men også Firehouse, Murphy's og Joe's er hyggelig. Skal du ha en skikkelig amerikansk college bar experience er det Kam's som gjelder. Campusbarene er i stor grad preget av undergradstudenter, som ofte er litt yngre enn oss som kommer fra fjerde eller femte år på UiB. Vil man omgås eldre studenter og også øke muligheten for å treffe på lokale folk anbefales det å reise ut i downtown Champaign hvor barer som Barrelhouse eller the blind pig kan anbefales.

2015

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

19.08.2015 - 17.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Når man skal søke visum til USA er det viktig å opprettholde frister og ha nødvendig dokumentasjon klart til møte på ambassaden. Jeg ville starten denne prosessen så fort som mulig, slik at det ikke er noe som blir hengende over deg. Merk også frister for å ankomme landet i forhold til visumet som blir utstedt. Man må komme til USA senest dagen visum blir gyldig, men kan ankomme inntil 30 dager før.

Undervisningsformer

Dette varierer veldig fra fag til fag og professor til professor. Det er "obligatorisk" oppmøte i alle timer, men det varierer hvor strenge professorer er på det, noen før lister. Ellers er klassende bestående av alt fra 3-50 elever og man snakker og diskuterer mye mer med professorene her under selve undervisningen. Alle professorene jeg var borti var veldig snille og har forståelse for at man har engelsk som andrespråk, emn de forventer at du er forberedt og gjør bidrar. Selv vurderingsformen varierer fra multiple choice eksamener med praktikum i tillegg. Mange hjemmeeksamener slik vi er kjent med fra oblig. Noe fag krever også muntlige presentasjoner og ofte kan deltagelse i undervisning påvirke karakteren.

Vurdering av emnetilbodet

Mange gode fag og velge mellom og professorene var gjennomgående veldig faglig dyktige. Merk at det kan varierer en del mellom alle fag som undervises på sidene deres og hva som faktisk tilbys hvert semester. Dette kan sendes mail om til universitetet (UoI) for avklaring.

Fagleg utbyte og språk

Veldig bra faglig utbytte, men mange av fagene knyttes naturlig nok kun amerikansk rett. Dette medfører at ikke alt blir direkte anvendelig for jurister som vil jobbe i Norge.

Universitetsområdet og byen

Hele byen er stort sett tilknyttet universitet og man bruker stort sett bena som fremkomstmiddel. Ellers er det også veldig gode bussforbindelser under hele campusområde og disse er gratis for studenter. Stort sett alle studenter på campusområde (som i UoI tilfelle regnes som nesten "hele" byen).

Bustad

Det er lett og få tak i bolig gjennom UoI Housing office, men dette er ofte den dyreste løsningen. Leilighetene hvor jeg bodde var Orchard downs. Her måtte man ta buss inn til hovedgata, men det gikk veldig greit. For øvrig er Über billig og lett å få tak i. Ellers har man Sherman og Daniels Hall som er dorms. Her bor man på et rom alene og typisk deler bad med en annen, det går også an å få eget bad. Å bo her er nesten dobbelt så dyrt som Orchard Downs og rommene er små, men begge hallene er veldig sentrale.

Jeg ville anbefalt å prøve å leie noe privat gjennom craigslist. Dette er ofte billig og man finner mye koseligere steder å bo.

Sosialt miljø

Byen er veldig hyggelig og en klassisk amerikansk colleggeby. Nesten alle bygningene er tilhørende universitet og byen er dekket av studenter (45000 av dem). En hovedgate hvor stort sett alt skjer, men man har også dowtown Urbana og dowtown Champaign som er små "sentrumer".

Dette er flere gode barer og mange klubber så det skjer noe hver eneste dag for de som ønsker det. Mange turer og arrangementer blir gjennomført av studenter på universitet og disse er stort sett åpne for alle. Byen ligger ca. 2,5 time fra Chicago som har flyforbindelse til hele USA. Det er også bilavstand til Indianapolis og Saint Louis (3 timer), Memphis og Nashville (5-6 timer).

Amerikanere er veldig hyggelige og inkluderende og jeg ville påstå at USA definitivt er et av de beste landene å være utvekslingsstudent.

Bare å ta kontakt hvis man ønsker mer informasjon på georgpedersen89@hotmail.com

Grønt og frodig campus
Foto/ill.:
© University of Illinois at Urbana-Champaign

Informasjon