Hjem

Utdanning

bilateral

Peking University og Det juridiske fakultet (BILATERAL)

  • LandKina
  • ByBeijing
  • Studieplassar2
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar på masterstudiet i rettsvitskap som på tidspunkt for utreise har fullført alle emna i studieprogrammet til og med 3. studieår. For å kvalifisere til studier ved Peking University må ein ha eit karaktersnitt på C eller betre.

Når i studiet kan eg reise

I Master i rettsvitskap-studiet kan du reise på utveksling på femte studieår. Under utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva. Du vel sjølv kva rekkefølge du vil ta fjerde og femte studieår. Du kan dermed reise ut i verda allereie etter at du har fullført tredje studieår. I nokre utvekslingsavtaler er det likevel krav om at du må ha fullført fjerde studieår for å kunne få opptak. Under overskrifta "Kven kan søke" finn du informasjon om korvidt du må vere ferdig med fjerde studieår før utreise.

Språk

Det vanlege undervisningsspråket er kinesisk, men dei har ei rekke kurs som blir undervist på engelsk, slik at du treng ikkje å kunne kinesisk for å utveksle til Peking University. External Affairs Office of Peking University Law School tilbyr språkkurs til dei som ønsker å lære kinesisk.

Kva emne kan eg ta

Ved dette universitetet kan du ta juridiske emne som vert godskrivne som spesialemne i mastergraden i rettsvitskap. Det er fire rettsområde PKU Law School er kjend for å vere særleg god på; Legal Theory Studies, Constitution and Administrative Law Studies, Economic Law Studies, og Criminal Law Studies. Innan desse fagområda toppar dei rangeringa blant kinesiske Law Schools. Du tar alle LLM-emne for ett semester.

Studieavgift

Studentar som reiser gjennom denne avtalen betaler ikkje skolepengar eller studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Peking University er mellom dei mest anerkjende og eldste forskingsuniversiteta i Kina. Universitetet vart grunnlagt i 1898, og har campusen sin i Haidiandistriktet i Beijing. Universitetet mottek om lag 2000 internasjonale studentar kvart år, og kring 30 av desse studerar ved Peking Law School.

Beijing har om lag 20 millionar innbyggarar og er Kinas politiske og kulturelle sentrum. I Beijing kan du besøke ei rekke viktige kulturminne. Mest kjende er Den himmelske freds plass, Den forbudte by og Sommarpalasset. Like utanfor Beijing kan du besøke Den kinesiske mur.

Bustad

Universitetet tilbyr ikkje bustad på campus. Studentar finn vanlegvis bustad på den private marknaden i nærleiken av campus, og universitetet gjev noko rettleiing om korleis ein kan finna bustad.

Semesterinndeling

Frå midten av september til seint i desember, og frå byrjinga av mars til midten av juni (for engelskspråklege emne). Tek ein emne undervist på kinesisk er semesterdatoane litt annleis).

Studentrapportar

2016

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

05.09.2015 - 15.01.2016

Førebuingar/praktiske tips

Kina er kjent for sitt byråkrati, og jeg var derfor redd at søknadsprosessen skulle bli en selsom affære. Denne gikk imidlertid relativt smertefritt og var mindre krevende enn jeg så for meg. Jeg fikk svar om at jeg kom inn på Peking University helt i starten av juni. Selv om det er litt kjedelig å ikke vite noe før da, så hadde jeg fremdeles god tid til å ordne visum, flybilletter og liknende. Så det var ikke noe problem.

Det er greit å være forberedt på at kinesere generelt er ekstremt dårlige i engelsk. Jeg trodde enkeltord som "toilet" og liknende skulle fungere, men det gjorde det som oftest ikke! Unntaket kan være den yngre generasjonen, og på campus er engelsken som oftest på stell. Du kommer imidlertid langt med kroppsspråk, og appen "Pleco", som fungerer offline, er helt uvurderlig. Dette skaper også rom for mange komiske opplevelser som man bare må ta med ett smil.

Jeg fikk også tildelt en buddy av Peking University som var en veldig hjelpsom og hyggelig fyr som var villig til å bistå meg når jeg trengte det. Når man skal bestille togbilletter eller sende post hjem til Norge så kan det være greit å få litt hjelp.

Det er også verdt å nevne at det er nødvendig å skaffe seg kinesisk sim-kort for å unngå en stygg telefonregning. Her er det viktig å være obs på å gå til en seriøs forhandler, slik som China Unicom eller China Telecom. Det finns mange små sjapper som tilbyr China Unicom/Telecom abbonnement "ulovlig", hvor en lett kan bli svindlet og/eller få et dårlig tilbud. Da det kan være vanskelig å se forskjellen på disse, ville jeg prøvd å ordne sim-kort under registreringsdagen på Peking University. Der har de seriøse forhandlerne stand og man slipper risikoen for å bli lurt.

Ellers bør en være forberedt på forurensningen i Beijing. Den kan tidvis være ganske plagsom. Jeg brukte maske så fort luftkvaliteten var på 200+, noe som skjedde hyppigere og hyppigere mot slutten av oppholdet. Uansett var det heldigvis langt mellom de skikkelig ille periodene som nådde helt til tv-skjermene hjemme i Norge.

Beijing ligger ganske langt nord i Kina og med vinder fra Sibir kan vinteren være nokså sur og kald. Det kan derfor være en idé å ta med ett par ullsokker og kanskje noe superundertøy, da ull ikke er så lett å komme over i Kina. Ellers får man det man måtte trenge i Beijing, som er en gigantisk by med et likeledes stort utvalg av klesbutikker. Sommeren var på sin side god og varm og varte til godt ut i oktober. Så det kan være lurt å pakke litt variert.

Alt i alt hadde jeg et helt fantastisk opphold i Beijing og jeg kan virkelig anbefale andre studenter ved UiB å reise hit. Men det er veldig viktig å være forberedt på at alt er annerledes enn hjemme og at hverdagslige gjøremål hjemme i Norge fort kan utarte seg til et lite prosjekt her i Kina. Som jusstudent synes jeg det var en helt spesiell opplevelse å få oppleve denne kulturen og erfare hvordan samfunnet fungerer i et så annerledes land som Kina.

Undervisningsformer

Du tar fag fra en LLM-grad i Chinese Law, og derfor er faktisk så og si alle i klassen fra land utenfor Kina. De som var LLM-studenter (og tok hele LLM-programmet på 2 år) var mye fra Asia og Russland. Ellers så var vi vel rundt 10 stk som var utvekslingsstudenter for ett semester, og der var de fleste fra Europa. Så samlet sett var vi mellom 20-30 stk i forelesning, og den var klasseroms-basert, hvor noen forelesere fokuserte mer på diskusjon i timen enn andre. Her var stort sett den viktigste delen av pensum det som ble sagt i forelesning og det som stod på power points'ene. Ellers hadde mange av fagene en pensumbok du kunne kjøpe (de kopierer opp for deg), men jeg endte ikke opp med å bruke disse bøkene noe særlig, siden ppt's og egne notater, samt internett, stort sett var tilstrekkelig.

Igrunn så var det kun obligatorisk forelesning i ett emne; Chinese Company Law. Der tok de fravær. Ellers så fikk jeg ett inntrykk av at noen forelesere kanskje merket om du ikke var tilstede likevel, og dermed kanskje fikk ett litt "dårligere" inntrykk av deg dersom du ikke møtte opp. I tillegg var "aktivitet i timen" en del av karakteren i mange av emnene. Så jeg gikk stort sett på alle forelesninger.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg måtte ta 17 credits så jeg måtte dermed ta alle emnene som ble tilbudt. Dette førte jo selvsagt til lite valgfrihet, men samtidig så fikk jeg stor variasjon i de emnene jeg tok siden de var ganske forskjellige. Igrunn så var det kun obligatorisk forelesning i ett emne; Chinese Company Law. Der tok de fravær. Ellers så fikk jeg ett inntrykk av at noen forelesere kanskje merket om du ikke var tilstede likevel, og dermed kanskje fikk ett litt "dårligere" inntrykk av deg om du ikke møtte opp. I tillegg var "aktivitet i timen" en liten del av karakteren i mange av emnene. Så jeg gikk stort sett på alle forelesninger.

Fagene jeg hadde var:
1. Chinese Company Law
2. Legal Chinese
3. Chinese Civil Law
4. Chinese Criminal Law and Criminal Procedure
5. Chinese Judicial System
6. Chinese Constitutional and Administrative Law
7. Fieldwork

Fagleg utbyte og språk

Noen fag var mer krevende enn andre. Arbeidsmengden i Chinese Judicial System var relativt stor, med til tider ukentlige mindre innleveringer basert på artikler som måtte leses. Ellers var det tre større innleveringer underveis i Chinese Civil Law. Company Law var nok det faget som var mest interessant for meg og med den dyktigste foreleseren. Eneste "ulempen" med det emnet var at han foreleste som om du hadde kjennskap til selskapsrett fra tidligere. Dette var imidlertid ikke noe stort problem, siden vi som ikke hadde hatt selskapsrett tidligere ikke trengte å skrive en like omfattende og "dyp" oppgave som de andre studentene.

All undervisning foregikk på engelsk, så her var det ikke noe problem å ikke kunne kinesisk. Nivået var imidlertid litt varierende, og noen forelesere hadde dårligere uttale enn andre. Det kunne derfor til tider være vanskelig å få med seg alt som ble sagt, men dette vendte jeg meg til relativt raskt. Ellers var den juridiske engelsken litt utfordrende i starten, da jeg ikke har vært borti noe juridisk engelsk i løpet av studiet, men dette gikk seg heldigvis til. Slikt sett opplevde jeg et stort faglig utbytte i forbindelse med utvikling av det engelske juridiske vokabularet.

Avslutningsvis ble det ganske mye skriving, da de fleste fagene hadde eksamen som innlevering hvor man f.eks. i Judicial System måtte skrive 15-20 sider (dobbel linjeavstand), og omtrent det samme for Criminal Law, Adm. Law (5000 ord) og Company Law (3000 ord). Company Law hadde i tillegg en to-timers skoleeksamen. Civil Law hadde 48t eksamen som var mye jobb, men funket veldig greit. På den andre siden var Legal Chinese mindre krevende med én muntlig eksamen og i Fieldwork måtte vi levere en rapport tilslutt som ble vudert som godkjent/ikke godkjent.

Generelt syns jeg de fleste fagene var ganske interessante. Selv om hovedfokuset i fagene er på kinesisk rett, så er mange av foreleserne opptatt av å få til en sammenlikning med ditt rettssystem. Særlig professoren i Criminal Law var svært opptatt av dette, noe som gjorde timene ganske varierte og underholdende. De tre inleveringene i Civil Law bestod også mye av komparativ studie med ditt eget rettssystem. Ellers hadde Company Law, Adm. Law og Judicial System fullt fokus på kinesisk rett. Ved sistnevnte var det også et stort fokus på å lese tekster og være kritisk og analyserende, noe som jeg også likte veldig godt.

Totalt sett var det en del jobb, da spesielt mot slutten, men det gikk helt greit. Erfaringsmessig virker det som om kravet til innholdet ikke er like stort som i Norge, og når man først finner noe å skrive om så går det veldig greit.

Da jeg kom ned var jeg litt interessert i å lære noe kinesisk, og hadde fått inntrykk av at det ble tilbudt spåkundervisning via PKU. Det viste seg imidlertid at språkkurset via PKU var avhengig av at du meldte deg opp for et helt år. Dermed ble det uaktuelt, siden jeg kun var i Beijing i 4 måneder. Ellers er det et flust av kinesere som ønsker en språk-buddy, hvor de får lært engelsk og hvor de kan lære deg kinesisk tilbake. Dette er alltids en mulighet, men kinesere flest er ganske dårlige i engelsk, så slikt sett kan det være en utfordring å kommunisere. Det er likevel et stort tilbud på det private markedet om en er interessert i å lære kinesisk. En veninne av meg tok et slikt (ganske omfattende) kurs privat og var veldig fornøyd. Hun måtte samtidig kun ta rundt 12 credits på PKU og hadde følgelig mer tid til overs. Jeg endte opp med å droppe det, siden jeg følte tiden ikke ville strekke til, samt at det er litt begrenset både hva du får lært på 4 måneder og det å holde det ved like når man reiser tilbake til Norge igjen. Men muligheten er der om man ønsker det!

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet på Peking University er enormt stort, hvor det finns alt fra postkontor, sykehus og matbutikker, til treningssenter, kafeer og en egen innsjø. Siden jeg ikke bodde på campus ble jeg likevel aldri skikkelig kjent der. Jeg spiste imidlertid ofte middag på campus etter forelesning. Tror det i alt var rundt 6 forskjellige kantiner å velge mellom, og maten på campus er god, sunn og superbillig. Spiste meg ofte mett til rundt 10 NOK! Ellers er det et flust av spisesteder i Wudaokou hvor jeg bodde, hvor en middag kan ligge på rundt 25-35 NOK. Der kan du få alt fra klassisk kinesisk og koreansk til sushi og pizza. Generelt er "vestlig" mat dyrere i Kina, men det er uansett rimelig, og du lever ganske godt som norsk student i Kina. Erfaringsmessig er det generelt rimeligere å spise ute enn å handle inn og lage middag selv. Vi hadde et ganske bra kjøkken i leiligheten vår, så en gang i blandt lagde jeg noe middag der og frokost ble stort sett spist hjemme.

Ellers må jeg bare si at Beijing er en helt fantastisk by. Jeg valgte å reise til Kina fordi jeg ville oppleve noe helt annerledes - og det fikk jeg så absolutt. Det viktigste å trekke frem er nok maten, kulturen og det sosiale. Som nevnt, så spiste vi stort sett ute og fikk smakt på mye forskjellig. Jeg savner spesielt dumplings og hot-pot, for å nevne noe. Som by har Beijing et utrolig stort tilbud hva gjelder historie, kultur og steder en bør besøke, og med et godt utviklet metrosystem er det både enkelt og billig å utforske byen. Som utvekslingsstudent så møter en også mange likesinnede som er åpne for å bli kjent og finne på gøye ting.

Bustad

Atalen UiB har med Peking University innebærer at PKU ikke tilbyr noe bolig på campus. Derfor belaget jeg meg på å finne noe på det private markedet. En annen fra UiB som skulle til Renmin University (hvor de kan bo på campus) spurte meg om jeg ville finne noe på privatmarkedet med henne. Så det var veldig greit for meg, da det er litt lettere å være to. Vi reiste ned ca to uker før studiestart for å finne et bosted i Wudaokou, som ligger 5min med buss/15 min med sykkel unna PKU. Da var det ganske mye "trøkk" på boligmarkedet i dette området, slik at vi nok burde reist enda en uke tidligere, men det ordnet seg uansett. Ulempen med leiemarkedet i Beijing er at utleiere oftest leier ut via såkalte "Agencies", som presser prisene og krever at du leier for minimum 6 måneder. Dette er kjipt om en kun skal være der i 4 måneder. Et alternativ da, som jeg vet mange gjorde, var å fremleie for de to resterende månedene. Vi var imidlertid veldig heldige, og fikk en veldig fin og stor leilighet for 4 måneder (litt flaks). Siden vi kunne leie for 4 måneder likevel, ble budsjettet litt romsligere, og vi betalte da 8800 RMB (4400,- per pers) per måned. Men man kan absolutt finne noe rimeligere enn det! Ellers vet jeg det er mange internasjonale studenter som allerede har skaffet leilighet og som søker "roomies" via diverse facebook-grupper og liknende på denne tiden av året, så det er alltids en mulighet.

En annen mulighet er å skaffe en leilighet før man reiser ned. Ulempen med dette er at det kan være lett å bli lurt og bildene kan være falske. Vi valgte derfor å dra ned og gå på visninger.

Da jeg hadde første informasjonsmøte på PKU ble jeg imidlertid fortalt at de faktisk kunne hjelpe deg å finne bolig på PKU om du slet med å finne noe. Men dette ville jeg ikke nødvendigvis belaget meg på.

Zhongguanyuan Global Village er også verdt å sjekke ut. Jeg kikket litt på dette, men siden jeg skulle bo med en som ikke skulle gå på PKU så ble det litt utelukket, siden den kun er for PKU-studenter. Men skulle jeg reist ned alene ville jeg absolutt sjekket det ut! Dette er et boligkompleks som ligger rett ved universitetsområdet, hvor man får en mail fra PKU om en dato fra når man kan booke rom. Om man går for dette alternativet er mitt råd å sitte klar ved pcen fra det tidspunkt de åpner for booking, da det kan virke som om det er stor pågang. Ellers vet jeg ikke så mye mer om dette tilbudet.

Alt i alt er jeg veldig fornøyd med å ha leid privat og å ha bodd i Wudaokou. Her er det et yrende liv og masse spisesteder og utesteder å velge i. Samt en subway-stasjon, som gjør det ideelt for å komme seg rundt og utforske resten av Beijing.

Sosialt miljø

Utelivet i Beijing er også veldig bra. I Wudaokou finner man de typiske litt rølpete student-utestedene, i Sanlitun er det et stort utvalg av gigantiske nattklubber mens i Gulou finner man hippe og trendy cocktailbarer. Ellers bør man absolutt teste ut KTV, som best beskrives som et utrolig kult karaoke-hotellrom-konsept.

Beijing er også et supert utgangspunkt for utflukter. Vi var en gjeng som dro på overnatting til en ganske urestaurert del av Den Kinesiske Mur som heter Gubeiko. Det var en utrolig gøy og minneverdig opplevelse hvor vi lagde bål og sov på taket til et vakttårn til en fantastisk stjernehimmel. Vi reiste også til Xi'an og så terrakottakrigerne, for så å dra på fjelltur til et fjell som heter Hua Shan. Dette var noen veldig fine turer som absolutt er å anbefale. Jeg fikk også besøk i slutten av oktober, og da tok vi en langhelg i Shanghai. Shanghai bør man definitivt besøke når man er i Beijing, da det er veldig lett å komme seg dit. Generelt et tognettet i Kina bra utbygd, og man kan reise til uttallige steder med tog til en rimelig penge. Det kan også være verdt å nevne at en busstur i Beijing koster ca 2 NOK, subway 5 NOK og taxi i 20 min. rundt 30 NOK!

Informasjon