Hjem
Studentsider
bilateral

Peking University og Universitetet i Bergen (BILATERAL)

  • LandKina
  • ByBeijing
  • Studieplassar2
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

OBS: På grunn av strenge innreisereglar har ikkje UiB har sendt studentar til Kina etter pandemien. Så lenge det enkelte kinesiske universitet opnar for det, vil det vere mogleg å søke på UiBs avtalar i Kina i opptaket med søknadsfrist 1. februar. Merk likevel at situasjonen for hausten 2023 er uavklart, og det er usikkert om innreise vert mogleg.

Lågaregradsstudentar frå HF-, SV- og MN-fakultetet kan søkje på denne avtalen med Peking University (Beijing Da Xue), gitt at ein kan finne emne som passar med studieplanen. Ein bør ha eit snitt på C eller betre for å søke seg til dette universitetet.

Kinesiske statsborgarar og studentar eldre enn 45 år kan ikkje søke.

Når i studiet kan eg reise

Ta kontakt med studierettleiaren ved instituttet/fakultetet du høyrer til for råd om utveksling og når det passar å reise ut.

Studentar i siste året av sitt studieprogram anbefalast ikkje å søkje på denne avtalen.

Språk

Det vanlege undervisningsspråket er kinesisk, men dei har ei rekke kurs som blir undervist på engelsk, slik at du treng ikkje å kunne kinesisk for å utveksle til Peking University.

Kva emne kan eg ta

Peking University (Beijing Da Xue) tilbyr ei rekke emne på engelsk. Universitetet tilbyr også undervisning i kinesisk språk for nybyrjarar og viderekomne.

Det er også mogeleg å ta emner undervist på kinesisk. For å gjere det må man kunna kinesisk på nivå som tilsvarar HSK 6.

Det er ein føresetnad at emna du vel medan du er på utveksling ikkje overlappar i nivå eller innhald med emne du har tatt før, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

UiB har ein utvekslingsavtale med Peking University som inneber at vi kan få eit avgrensa tal friplassar (plassar utan skulepengar) kvart år.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Peking University (Beijing Da Xue) er mellom dei mest anerkjende og eldste forskingsuniversiteta i Kina. Universitetet vart grunnlagt i 1898, og har campusen sin i Haidiandistriktet i Beijing. Universitetet mottek om lag 2000 internasjonale studentar kvart år, og kring 30 av desse studerar ved Peking Law School.

Beijing har om lag 20 millionar innbyggarar og er Kinas politiske og kulturelle sentrum. I Beijing kan du besøke ei rekke viktige kulturminne. Mest kjende er Den himmelske freds plass, Den forbudte by og Sommarpalasset. Like utanfor Beijing kan du besøke Den kinesiske mur.

Bustad

Universitetet tilbyr ikkje bustad på campus. Studentar finn vanlegvis bustad på den private marknaden i nærleiken av campus, og universitetet gjev noko rettleiing om korleis ein kan finna bustad.

Semesterinndeling

Frå midten av september til seint i desember, og frå byrjinga av mars til midten av juni (for engelskspråklege emne). Tek ein emne undervist på kinesisk er semesterdatoane litt annleis).

Studentrapportar

2020

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

02.09.2019 - 17.01.2020

Førebuingar/praktiske tips

I Kina er det svært få mennesker som snakker engelsk, og oppholdet blir dermed mye bedre om man har lært seg noen par gloser på forhånd. I denne sammenheng er det også lurt å ha tilgang til en ordbok til enhver tid, f. eks. google translate eller Pleco.

Man bør også skaffe seg en WeChat-konto og en VPN man kan ha både på telefon og på datamaskinen. WeChat er en slags kinesisk Facebook/Twitter hvor man i hovedsak chatter eller betaler gjennom. VPN er som kjent et program som gir deg tilgang til apper og nettsteder som i utgangspunktet er blokkert i Kina, sånn som Facebook og Instagram. ExpressVPN er et helt ok tilbud, og koster rundt 100-150 kroner i måneden. VPN bruker imidlertid mye strøm, og det er derfor greit å ha en nødlader med til enhver tid.

Det er også greit å opprette et kinesisk mobilabonnement slik at man har mobildata, med mindre man har det inkludert i sitt norske mobilabonnement. Det største selskapet i Kina i denne forbindelse er China Unicom, og det har fungert helt fint for min del. Det er ofte enklere å opprette kinesiske abonnementer hvis man har med noen som snakker kinesisk. Det samme gjelder dersom man ønsker å åpne en bankkonto og dermed få et kinesisk bankkkort. Dersom man gjør dette får man tilgang til å bruke WeChat pay til å betale med mobilen, og livet i Kina blir mye enklere.

Man bør også melde seg inn i ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) for rimelig reiseforsikring og tilgang til et norsk nettverk i Beijing og resten av Kina. ANSA arrangerer eksempelvis foredrag og andre sammenkomster for norske studenter.

Undervisningsformer

I likhet med på juridisk fakultet i Bergen, bruker Beijing Da Xue stort sett forelesninger og seminarer som undervisning. Det er imidlertid som regel kun de som er på utveksling som tar fagene som går på engelsk, og det er dermed ganske få personer på forelesninger til tider. Dette gjør imidlertid at man har anledning til å stille spørsmål i plenum og bli kjent med foreleseren på en litt annen måte enn man kanskje gjør hjemme. I noen fag må man også skrive en obligatorisk oppgave for å kunne ta eksamen.

Når det gjelder eksamensformer benytter Beijing Da Xue både skoleeksamen, hjemmeeksamen, presentasjoner og "essays" om et nærmere angitt tema. I tillegg kan deltakelse i forbindelse med undervisning gi uttelling.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er forskjellig på høsten og våren, og kan enkelt oppdrives på universitetets nettsider. På høsten tok jeg emner om kinesisk rett, herunder grunnlovsrett og forvaltningsrett, strafferett og straffeprosess, selskapsrett og sivilrett. I tillegg tok jeg emnene det kinesiske rettssystemet og legal chinese. Fagene er interessante og man kan i stor grad bruke kunnskapen man har med seg hjemmefra i undervisning; idet forelesninger i stor grad åpner for diskusjon. Universitet kunne imidlertid med fordel tilbudt flere emner med et internasjonalt perspektiv.

På universitet er det en god blanding av akademikere som har tilbragt tid i utlandet, stort sett USA, og de som har tilbragt store deler av tiden i Kina. Man har dermed professorer som er veldig flink i engelsk, og noen som er ikke er så flinke. Dette preger i stor grad undervisningen, og kan til tider være utfordrende når det gjelder å forstå det man studerer.

Fagleg utbyte og språk

Som nevnt er det lurt å lære noen kinesiske gloser før man drar, f. eks. gjennom kurs/fag på universitet eller duolingo-appen. Jeg la ned en del arbeid i dette og det har jeg hatt stor praktisk nytte av i Kina, i tillegg til at det gjorde det enklere å lære mer av språket. Som følge av utveksling tar jeg også emner i kinesisk språk ved siden av jussen for å holde vedlike det jeg har lært.

Når det gjelder faglig utbytte er kinesisk privatrett i stor grad basert på europeisk rett, og man har dermed gode muligheter for å forstå pensum både raskt og inngående. Som følge av at det i stor grad er like privatrettslige rettssystemer, er det reelle faglige utbyttet i denne sammenheng noe begrenset.

Det faglige utbyttet var imidlertid større innen fagene kinesisk grunnlovsrett, strafferett og straffeprosess. Jeg vil særlig trekke frem hva jeg har lært om det politiske systemet i Kina i kinesisk grunnlovsrett, som jo er et utrolig annerledes system enn det man har i Vesten. Det er for eksempel interessant å lære at det viktigste "hensynet" i kinesisk lovgivning er hensynet til det kinesiske Kommunistpartiet, og arbeiderne i realiteten ikke har så store rettigheter i landet, til tross for at myndighetene bygger sin legitimitet på å representere hele befolkningen.

Kinesisk strafferett og straffeprosess er også svært interessant, til tross for at det har vært, og til en viss grad fremdeles er, et nokså mørkt kapittel. Som følge av dette får man imidlertid et nytt perspektiv på det norske systemet, og hvor bra det egentlig er i forhold til mange andre land. Oppsummeringsvis vil jeg peke på at det er spennende å lære om et nytt rettsystem og dets historie, uavhengig av hvor likt eller ulikt det er ens eget system. Utveksling er i denne sammenehng en unik mulighet til å lære om en annen kultur på nært hold, og jeg oppfordrer alle til å dra så langt bort fra Norge som overhodet mulig!

Universitetsområdet og byen

Beijing er en utrolig gammel by, og kan i denne sammenheng for eksempel by på mat, arkitektur og historie man ikke finner hjemme. Beijing er også en utrolig stor by og det tar dermed fort en time å reise uavhengig av hvor man skal. Taxi (såkalt DiDi, etter en uber-lignende app med samme navn) er utrolig billig, og det er samme er busser og metroen. Jeg oppfordrer alle som skal til Beijing å utforske så mye man klarer av byen. Jeg kan for eksempel nevne Sommerpalasset, Den forbudte by, hutongene, Himmeltempelet, den olympiske parken og Lamatempelet. Man bør imidlertid også vurdere mulighetene til å reise ellers i Kina også.

På universitetsområdet finner man kafeer, dagligvareforretninger og små parker man kan slappe av eller lese i. Kantinemat er også billig og godt!

Bustad

Bolig kan man enten skaffe på egenhånd (gjennom for eksempel en agent eller en Wechat-gruppe for de som ser etter bolig), eller gjennom universitet. Man vil få informasjon om mulighetene til å leie en hybel (alene eller sammen med andre) i forbindelse med søknadsprosessen. Man bør imidlertid forberede seg på at boligstandarden i Kina er noe lavere enn standarden hjemme i Norge. Det er ikke uvanlig at boliger på det private marked er preget av mugg eller store mengder støv.

Sosialt miljø

Som nevnt er det hovedsakelig utvekslingsstudenter, eller studenter fra utlandet som tar LLM i kinesisk rett, som tar de samme fagene som en. Det er både unge og eldre studenter, og dermed gode muligheter for å finne noen man kommer overens med. På mitt kull var det folk fra hele verden; USA, England, Sør-Afrika, Frankrike, India, Venezuela osv. Man bør forberede seg på å snakke engelsk store deler av oppholdet, men kan også ta kontakt med det lokale ANSA-laget hvis man vil treffe andre nordmenn!

2019

Vår 2019 - Praksis og studier i kinesisk rett

Vår 2019 - Praksis og studier i kinesisk rett

11.02.2019 - 08.07.2019

Førebuingar/praktiske tips

NB! Denne rapporten handler om utveksling gjennom studier og praksis i Kina (https://www.uib.no/utvekslingsavtale/1240), kombinert med emnet JUS334 Chinese Law Clinical Programme (http://www.uib.no/en/course/JUS334).

*Studieopphold ved Peking University

NB! Du finner flere rapporter fra tidligere studenter på avtalenettsiden for hvert av universitetene som inngår i avtalen om utveksling gjennom praksis og studier i kinesisk rett (https://www.uib.no/utvekslingsavtale/1240).

Etter å ha blitt nominert av UiB, fikk jeg i oktober en e-post fra PKU med informasjon om søknadsprosessen. For min del var det én nettsøknad som måtte fylles ut og en utskrevet kopi av nettsøknaden, samt en rekke andre dokumenter som måtte sendes til universitetet. Det er en relativt omfattende prosess, men går ganske greit når man først kommer i gang. Jeg anbefaler så tidlig som mulig, ettersom det kan bli noen stressende dager dersom man utsetter det til siste minutt (snakker av erfaring). De som jobber med internasjonale studenter ved PKU er veldig hjelpsomme og svarer raskt, så dersom du har noen spørsmål eller trenger hjelp med søknadsprosessen anbefaler jeg å sende dem en e-post. I desember fikk jeg den offisielle bekreftelsen på at søknaden min var godkjent og at jeg var blitt tatt opp ved universitetet. Jeg anbefaler å begynne å søke om visum raskt etter du har fått denne bekreftelsesmailen.

For å søke om visum til Kina er det fire steg man må igjennom. Først må man fylle ut et relativt omfattende nettskjema. Deretter må man bestille en time hos den kinesiske ambassaden sitt visum kontor. Til slutt må man levere inn alle papirer og informasjon til visumkontoret, og hente visumet når søknaden er ferdigbehandlet (ca. 2-4 dager). For de to første stegene av denne prosessen trenger man ikke å ha mottatt opptakspapirene fra PKU, man trenger bare å vite at man har kommet inn. Det er derfor greit å være så tidlig som mulig ute, fordi det kan potensielt være lange køer for å få time hos visumkontoret. Jeg var ikke klar over at man kunne søke før man hadde fått papirene, noe som medførte at jeg hentet visumet mitt dagen før jeg skulle fly til Kina.

Jeg fikk tildelt en buddy av universitetet. Hun var veldig hyggelig og hjelpsom, og hjalp meg både med å skaffe mobilabonnement og bankkonto i oppstartsperioden. I tillegg holdt vi jevn kontakt gjennomsemesteret, og hun viste meg mange gode kinesiske restauranter i Beijing. Beida forsøker å matche studentene med en buddy som enten skal til samme universitetet som du kommer fra eller i nabolandene. Det medførte at jeg fikk en buddy som skal på utveksling til UiB, noe som også gjorde det lettere å skape en relasjon med henne.

Det kan være greit å være forberedt på at det er en rekke ting det ikke er så lett å få tak i Kina. De kan ha veldig mange produkter, men du fungerer enten ikke like bra som de hjemme eller så har de blekningsmiddel i seg. Det kan derfor være greit å ha med seg ting som tamponger, deodorant, fuktighetskrem osv. Dersom du er en klumsete person er det også greit å vite at de ikke har all den sårpleien man er vant til å finne hjemme, vil derfor anbefale å for eksempel ta med sårsalve. Jeg anbefaler også å kjøpe helseforsikringen fra ANSA, den er veldig god, og forsikringsselskapet kan hjelpe med å bestille legetimer eller lignende hvis du skulle trenge det. På den måten kan du også å dekke potensielt veldig høye legeutgifter selv.

Det er veldig stor forskjell på temperaturene på starten av semesteret og slutten. I februar var det minusgrader, vind og veldig kaldt. Det lønner seg derfor å ta med ullkåpe, ullgenser, lue, hansker osv. Samtidig ville jeg ikke brukt for mye plass på dette, fordi temperaturene begynner å stige allerede i mars/april. I mai/juni pleier det å være mellom 20-35 grader. Man kan også oppleve noen dager med regn i Juni, men det holder som regel med en regnjakke eller en paraply.

Dersom du ønsker å bruke google, facebook, instagram osv. mens du er i Kina må du laste ned og logge deg inn på en VPN før du kommer til landet. Jeg brukte ExspressVPN, som fungerte veldig godt i store deler av utvekslingsperioden. For periodene hvor ExpressVPN ikke fungerte optimalt lastet jeg også ned VPN Master (VPN Proxy Master). Dette er imidlertid en VPN som man kun finner for IPhone. Et lite pro-tip er også at kaféen Lush i Wudaokou (studentområdet) har en VPN installert i WiFien sin.

I tillegg til VPN-appen er det en rekke apper det er smart å ha i Kina:
- WeChat
- Pleco
- Baidu Translate
- Didi
- Mobike/Ofo/Bluegogo
- AirVisual
- Alipay
- Ele.me
- Taobao/JD

WeChat har mange funksjoner. For det første er det chatting. I tillegg kan du få WeChat Pay, som blir lommeboken din (du må ha kinesisk bankkonto før du kan begynne å bruke denne funksjonen) for store deler av utvekslingsoppholdet. Du kan også bestille togbilletter, betale strømregningen, bestille en Didi mm. Du kan også få mange av de andre appene som jeg har nevnt over, som Didi og Mobike på WeChat, men dersom du ønsker å ha appene på engelsk og ikke kinesisk anbefaler jeg å laste ned individuelle apper. Didi er som Uber, bare billigere og er en lett måte å komme seg rundt i byen dersom du ikke ønsker å ta metroen. Mobike/Ofo/Bluegogo er alle ulike apper for bysykler. Du trenger bare én av dem, jeg hadde Mobike. Pleco og Baidu translate er oversettingsapper som fungerer uten VPN. Kinesere flest kan ikke så mye engelsk, og det kan derfor være veldig greit å ha noe som kan hjelpe deg med å oversette. AirVisiual er en app som forteller deg om forurensningsnivået, som kan være veldig høyt i perioder. Alipay er som WeChat Pay, en betalingsportal som erstatter bankkortet ditt. Ele.me og Taobao er ikke apper du må ha, men det er apper som er greit å ha. Ele.me er en billigere og bedre versjon av foodora. Taobao og JD er shopping apper hvor du finner alt du trenger, om det er en overmadrass til din harde seng, klær, sko, hudpleie, elektronikk, vannpumpe osv. Taobao har større utvalg, mens JD har raskere levering.

I forkant av utvekslingsoppholdet fikk vi flere e-poster fra PKU, som gjorde at vi kunne se hva e-posten til de andre utvekslingsstudentene var. En smart ting som en av de andre utvekslingsstudentene i gruppen min gjorde var å sende ut en felles mail til alle sammen, hvor han sa at hvis noen ville finne en leilighet sammen med han, og være med å lage en felles WeChat-gruppe så kunne de legge han til. I e-posten la han ved brukernavnet sitt til WeChat og WhatsApp, samt tlf. Jeg la han til på WeChat dagen før jeg til Kina, noe resulterte i at jeg fra første dag hadde noen å spise og dra ut med. I tillegg endte jeg opp med å flytte inn med han og én annen i utvekslingsgruppen. Dette var en veldig fin måte å få venner før studiene har begynt.

Alt i alt hadde jeg et helt fantastisk semester i Beijing. Det var veldig mye gøy å finne på, spennende folk og en interessant kultur å bli kjent med.

Undervisningsformer

Alle fagene hadde ukentlige forelesninger. I format og størrelse minnet forelesningene om storgrupper/seminar på UiB. Forelesningene var kun obligatoriske i to av fagene jeg tok, men det kan lønne seg å møte opp fordi deltakelse i timen kan få uttelling på endelig karakter.

Vurdering av emnetilbodet

Siden jeg var på utveksling gjennom Semesterpakken i kinesisk rett måtte jeg bare ta 12 credits. Det var totalt seks engelske emner jeg hadde mulighet til å velge mellom, men i realiteten var det bare fire av disse emnene jeg kunne velge for å få nok credits. Fagene jeg valgte var Chinese Foreign Investment Law, Chinese Civil Procedure and Arbitration, Chinese Intellectual Property Law og Chinese Economic Law. Generelt syns jeg dette var veldig spennende fag, så det gjorde meg ikke så mye at jeg ikke hadde mulighet til å velge de to andre fagene.

Alle fagene er en del av LLM-programmet til PKU. Det minimalt nesten ikke kinesiske studenter som tok de fagene, så utenom utvekslingsstudentene, var det stort sett bare LLM-studenter i timene. De fleste LLM-studentene var fra Asia, men det var også noen som kom fra Europa. Det var ca. 10 utvekslingsstudenter, de fleste var fra Europa bortsett fra et par stykker som var fra Australia.

Fagleg utbyte og språk

Det er litt opp til deg selv hvor stort faglig utbytte du får fra de ulike fagene, men dersom du legger inn en innsats i å forberede deg til timene kan du lære mye. Professorene setter pris at man er aktiv i timen, og man kan få stort utbytte av å stille spørsmål og svare på spørsmålene som professorene stiller. I tillegg er professorene ofte interessert i å dra inn komparative perspektiver, og tar derfor gjerne i mot kommentarer om hvordan det fungerer i studentenes hjemland.

Alle forelesningene er på engelsk, noe som for det meste gikk greit. Dette syns jeg ikke var spesielt problematisk å bli vant til. Problemet var heller relatert til at ikke alle professorene var like lett å forstå, på grunn av deres kinesiske aksent. På tross av dette syns jeg alle foreleserne veldig kompetente. Alle sammen har både jobbet og studert på flere av de beste universitetene i verden.

I flere av fagene hadde vi én eller flere gjesteforelesere. Dette var stort sett praktiserende jurister som kom for å snakke om deres spesialfelt. Gjesteforeleserne var både kinesiske og av andre nasjonaliteter, og bidro med mange spennende perspektiver. Noen av gjesteforelesningene kan minne om en manuduksjon eller faglunsj, fordi det ikke kun snakkes om teoretiske konsepter, men også mer praktiske situasjoner.

I de fleste fagene var hele eller deler av vurderingsformen en avsluttende semesteroppgave, og man hadde fullfrihet til å bestemme tema selv, noe som åpner for at man kan lære mye spennende. Det er ikke alltid like lett å bestemme seg for tema, så jeg anbefaler at man begynner å tenke på det tidlig. I Chinese Foreign Investment Law og Chinese Civil Procedure and Arbitration, var det bare en avsluttende semesteroppgave på 3000 ord som eneste vurdering. Professoren i Chinese Intellectual Law ga oss en mid-term som utgjorde 30% av karakteren, og en avsluttende eksamen som utgjorde 70% av karakteren. Begge eksamenene var hjemmeeksamen, hvor man fikk én eller flere casestudies, med tilhørende spørsmål som måtte besvares. Det var ikke noen ordgrense. I Chinese Economic Law måtte vi lese en bok som var relatert til kinesisk økonomisk rett (dette kunne tolkes vidt), og skrive en bokanmeldelse på 1000 ord, samt holde en 8 minutters presentasjon om boken. I tillegg måtte vi skrive en semesteroppgave på 2000 ord.

Universitetsområdet og byen

PKU sitt campus er veldig stort, og man kan finne det meste man trenger der. Dvs. bøker, mat, restauranter, bank, mobil, treningssenter, kino osv. I tillegg er en utrolig fin park på campus som kan være fin å ha en piknik i, eller et fint sted å gå eller løpe seg en tur. Jeg hadde for eksempel 17. mai frokost rundt innsjøen i parken med et par venninner. Jeg anbefaler å dra tidlig til campus på fine dager bare for å utforske, fordi det kan være veldig mye fint å finne der. I tillegg er kantinene kjempe billig og du kan enkelt spise en god middag for 15 kr. Siden jeg ikke bodde på campus, ble jeg ikke så godt kjent med hele campus som jeg skulle ønske.

Jeg benyttet meg ikke av treningssenteret på campus, fordi jeg fikk høre at standarden var middelmådig. Istedenfor dro jeg med en gruppe venner til et treningssenter i Wudaokou, siden vi møtte opp som en stor gruppe klarte vi å forhandle ned prisen for de månedene vi var der.

Beijing har veldig mye spennende å by på. Det er mange flotte templer, parker, museer og annet å utforske. Det er veldig lett å komme seg rundt med metroen, men dersom du ønsker å se mer kan det lønne seg å dra på sykkelturer eller bruke en Didi. I ulike områder av Beijing vil du finne ulike ting. For eksempel er Wudaokou studentområdet, der finner du mindre barer og klubber, samt en god variasjon av barer. I hutongene (små gater) rundt Tempel of Heaven finner du mange veldig gode restauranter, både kinesiske og andre. Sanlitun er ambassadestrøket i Beijing, her er finner du et stort kjøpesenter med mange restauranter og takbarer det er verdt å utforske. I dette området er også de fleste store klubbene. Det er også veldig mange gode kinesiske restauranter i området rundt den forbudte by.

Shopping får du gjort stort sett over hele byen, og du kan tilpasse det litt etter hva du ønsker. Hvis du har lyst til å oppleve en shopping gate som har mer tradisjonelle kinesiske klær anbefaler jeg å dra til Qianmen. Du finner også veldig mye fint og autentisk på Panjiayuan antikkmarked.

Internettsidene til the Beijinger og TimeOutBeijing er veldig gode for å finne tips til ulike steder å dra.

Totalt syns jeg Beijing er en utrolig gøy og spennende by å være i. Det er virkelig et sted å dra hvis du har lyst på helt nye opplevelser, og for å utfordre seg selv. Samtidig er byen så stor at hvis du ønsker å dra på vestlige steder, så kan du enkelt finne det og fortsatt finne veldig god mat. Utvekslingsoppholdet gikk over all forventning og jeg er veldig fornøyd med at jeg valgte å dra til Beijing.

Bustad

PKU har et begrenset antall studentboliger tilgjengelig for normale utvekslingsstudenter, og det er nesten umulig å få tak et rom som du ikke må dele med noen andre. De fleste utvekslingsstudentene bodde derfor i et område av distriktet Haidian som heter Wudaokou. I dette området er det veldig mange studenter som bor, og det er derfor flere utsteder og annet gøy i dette området. Leieprisene er høye, og ligner mer på det man må betale for å bo i Oslo, enn Bergen. I tillegg så kan det være vanskelig å finne et sted å bo hvis man ikke har en agent, agenten vil ta deg på visninger til ulike leiligheter, og hjelper deg igjennom leieperioden med å ordne eventuelle problemer i leiligheten. Agenten vil også kreve en avgift. Jeg betale 70% av én månedsleie til agenten min.

Jeg vurderte å skaffe meg leilighet før jeg flyttet ned, men bestemte meg til slutt for å vente. Det er mange grunner til at det kan lønne seg å vente. For det første er det lettere å få en geografisk forståelse av hvor ting ligger når man først har kommet til Beijing, på den måten kan man sikre at man bor i samme område som de fleste andre. For det andre kan leilighetene i Beijing være av veldig varierende standard, og det kan være mange leiligheter som rett og slett ser helt grusomme ut. Ved å gå på visninger selv kan du sikre at leiligheten du flytter inn i er av god standard. Til slutt kan du muligheten til å møte de menneskene du skal flytte inn med. For min del syns jeg det var veldig viktig, og bidro også til at jeg fikk muligheten til å flytte inn med to av de jeg studerte med.

Jeg bodde i en leilighet med to andre juss studenter fra PKU, samt to andre utvekslingsstudenter. Vi hadde en vaskehjelp, som gjorde en ok jobb for en billig penge. I tillegg fikk vi kjøpt inn en vannpumpe på JD, slik at vi kunne få vann levert på døren. Man kan ikke drikkevannet fra springen i Beijing, og det kan bli ganske slitsomt og dyrt å kjøpe vann på butikken hver uke. Hvis leiligheten du flytter inn i ikke har vannpumpe allerede, anbefaler jeg at du og de andre i leiligheten går til innkjøp av det ganske fort.

Sosialt miljø

Jeg syns det sosiale miljøet på PKU og i Wudaokou var veldig bra. Man har en god mulighet til å bli kjent med folk med ulike nasjonaliteter og kulturer. Siden de fleste utvekslingsstudentene bodde i ulike leiligheter i Wudaokou, endte vi opp med å bli en vennegruppe blandet av folk fra PKU og de vi bodde med. Barene og kaféene i Wudaokou pleier å ha flere ukentlige arrangementer og aktiviteter, som er en god måte å bli kjent med andre utvekslingsstudenter som studerer andre fag og/eller går på andre universiteter.

ANSA Beijing og Klubb Norge er også relativt aktive. De har ulike arrangementer igjennom semesteret, hvor man har mulighet til å bli kjent med andre nordmenn i byen. Klubb Norge arrangerer blant annet 17. mai feiring i Beijing, en veldig morsom feiring jeg anbefaler å være med på.

Vi hadde flere muligheter til å dra på ulike utflukter. I løpet av semesteret fikk jeg muligheten til å overnatte på den kinesiske mur, dra til Indre Mongolia, Shanghai og Zhangjiajie (Avatar Mountains). Det var veldig minne verdige turer, og ingen av de var nevneverdig dyre. Jeg anbefaler på det sterkeste å forsøke og reise litt rundt i Kina, det gir en god innsikt i hvilke variasjoner man kan finne i Kina og blant annet togturene til de ulike stedene er en veldig god måte å komme tettere på den kinesiske kulturen.

2016

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

05.09.2015 - 15.01.2016

Førebuingar/praktiske tips

Kina er kjent for sitt byråkrati, og jeg var derfor redd at søknadsprosessen skulle bli en selsom affære. Denne gikk imidlertid relativt smertefritt og var mindre krevende enn jeg så for meg. Jeg fikk svar om at jeg kom inn på Peking University helt i starten av juni. Selv om det er litt kjedelig å ikke vite noe før da, så hadde jeg fremdeles god tid til å ordne visum, flybilletter og liknende. Så det var ikke noe problem.

Det er greit å være forberedt på at kinesere generelt er ekstremt dårlige i engelsk. Jeg trodde enkeltord som "toilet" og liknende skulle fungere, men det gjorde det som oftest ikke! Unntaket kan være den yngre generasjonen, og på campus er engelsken som oftest på stell. Du kommer imidlertid langt med kroppsspråk, og appen "Pleco", som fungerer offline, er helt uvurderlig. Dette skaper også rom for mange komiske opplevelser som man bare må ta med ett smil.

Jeg fikk også tildelt en buddy av Peking University som var en veldig hjelpsom og hyggelig fyr som var villig til å bistå meg når jeg trengte det. Når man skal bestille togbilletter eller sende post hjem til Norge så kan det være greit å få litt hjelp.

Det er også verdt å nevne at det er nødvendig å skaffe seg kinesisk sim-kort for å unngå en stygg telefonregning. Her er det viktig å være obs på å gå til en seriøs forhandler, slik som China Unicom eller China Telecom. Det finns mange små sjapper som tilbyr China Unicom/Telecom abbonnement "ulovlig", hvor en lett kan bli svindlet og/eller få et dårlig tilbud. Da det kan være vanskelig å se forskjellen på disse, ville jeg prøvd å ordne sim-kort under registreringsdagen på Peking University. Der har de seriøse forhandlerne stand og man slipper risikoen for å bli lurt.

Ellers bør en være forberedt på forurensningen i Beijing. Den kan tidvis være ganske plagsom. Jeg brukte maske så fort luftkvaliteten var på 200+, noe som skjedde hyppigere og hyppigere mot slutten av oppholdet. Uansett var det heldigvis langt mellom de skikkelig ille periodene som nådde helt til tv-skjermene hjemme i Norge.

Beijing ligger ganske langt nord i Kina og med vinder fra Sibir kan vinteren være nokså sur og kald. Det kan derfor være en idé å ta med ett par ullsokker og kanskje noe superundertøy, da ull ikke er så lett å komme over i Kina. Ellers får man det man måtte trenge i Beijing, som er en gigantisk by med et likeledes stort utvalg av klesbutikker. Sommeren var på sin side god og varm og varte til godt ut i oktober. Så det kan være lurt å pakke litt variert.

Alt i alt hadde jeg et helt fantastisk opphold i Beijing og jeg kan virkelig anbefale andre studenter ved UiB å reise hit. Men det er veldig viktig å være forberedt på at alt er annerledes enn hjemme og at hverdagslige gjøremål hjemme i Norge fort kan utarte seg til et lite prosjekt her i Kina. Som jusstudent synes jeg det var en helt spesiell opplevelse å få oppleve denne kulturen og erfare hvordan samfunnet fungerer i et så annerledes land som Kina.

Undervisningsformer

Du tar fag fra en LLM-grad i Chinese Law, og derfor er faktisk så og si alle i klassen fra land utenfor Kina. De som var LLM-studenter (og tok hele LLM-programmet på 2 år) var mye fra Asia og Russland. Ellers så var vi vel rundt 10 stk som var utvekslingsstudenter for ett semester, og der var de fleste fra Europa. Så samlet sett var vi mellom 20-30 stk i forelesning, og den var klasseroms-basert, hvor noen forelesere fokuserte mer på diskusjon i timen enn andre. Her var stort sett den viktigste delen av pensum det som ble sagt i forelesning og det som stod på power points'ene. Ellers hadde mange av fagene en pensumbok du kunne kjøpe (de kopierer opp for deg), men jeg endte ikke opp med å bruke disse bøkene noe særlig, siden ppt's og egne notater, samt internett, stort sett var tilstrekkelig.

Igrunn så var det kun obligatorisk forelesning i ett emne; Chinese Company Law. Der tok de fravær. Ellers så fikk jeg ett inntrykk av at noen forelesere kanskje merket om du ikke var tilstede likevel, og dermed kanskje fikk ett litt "dårligere" inntrykk av deg dersom du ikke møtte opp. I tillegg var "aktivitet i timen" en del av karakteren i mange av emnene. Så jeg gikk stort sett på alle forelesninger.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg måtte ta 17 credits så jeg måtte dermed ta alle emnene som ble tilbudt. Dette førte jo selvsagt til lite valgfrihet, men samtidig så fikk jeg stor variasjon i de emnene jeg tok siden de var ganske forskjellige. Igrunn så var det kun obligatorisk forelesning i ett emne; Chinese Company Law. Der tok de fravær. Ellers så fikk jeg ett inntrykk av at noen forelesere kanskje merket om du ikke var tilstede likevel, og dermed kanskje fikk ett litt "dårligere" inntrykk av deg om du ikke møtte opp. I tillegg var "aktivitet i timen" en liten del av karakteren i mange av emnene. Så jeg gikk stort sett på alle forelesninger.

Fagene jeg hadde var:
1. Chinese Company Law
2. Legal Chinese
3. Chinese Civil Law
4. Chinese Criminal Law and Criminal Procedure
5. Chinese Judicial System
6. Chinese Constitutional and Administrative Law
7. Fieldwork

Fagleg utbyte og språk

Noen fag var mer krevende enn andre. Arbeidsmengden i Chinese Judicial System var relativt stor, med til tider ukentlige mindre innleveringer basert på artikler som måtte leses. Ellers var det tre større innleveringer underveis i Chinese Civil Law. Company Law var nok det faget som var mest interessant for meg og med den dyktigste foreleseren. Eneste "ulempen" med det emnet var at han foreleste som om du hadde kjennskap til selskapsrett fra tidligere. Dette var imidlertid ikke noe stort problem, siden vi som ikke hadde hatt selskapsrett tidligere ikke trengte å skrive en like omfattende og "dyp" oppgave som de andre studentene.

All undervisning foregikk på engelsk, så her var det ikke noe problem å ikke kunne kinesisk. Nivået var imidlertid litt varierende, og noen forelesere hadde dårligere uttale enn andre. Det kunne derfor til tider være vanskelig å få med seg alt som ble sagt, men dette vendte jeg meg til relativt raskt. Ellers var den juridiske engelsken litt utfordrende i starten, da jeg ikke har vært borti noe juridisk engelsk i løpet av studiet, men dette gikk seg heldigvis til. Slikt sett opplevde jeg et stort faglig utbytte i forbindelse med utvikling av det engelske juridiske vokabularet.

Avslutningsvis ble det ganske mye skriving, da de fleste fagene hadde eksamen som innlevering hvor man f.eks. i Judicial System måtte skrive 15-20 sider (dobbel linjeavstand), og omtrent det samme for Criminal Law, Adm. Law (5000 ord) og Company Law (3000 ord). Company Law hadde i tillegg en to-timers skoleeksamen. Civil Law hadde 48t eksamen som var mye jobb, men funket veldig greit. På den andre siden var Legal Chinese mindre krevende med én muntlig eksamen og i Fieldwork måtte vi levere en rapport tilslutt som ble vudert som godkjent/ikke godkjent.

Generelt syns jeg de fleste fagene var ganske interessante. Selv om hovedfokuset i fagene er på kinesisk rett, så er mange av foreleserne opptatt av å få til en sammenlikning med ditt rettssystem. Særlig professoren i Criminal Law var svært opptatt av dette, noe som gjorde timene ganske varierte og underholdende. De tre inleveringene i Civil Law bestod også mye av komparativ studie med ditt eget rettssystem. Ellers hadde Company Law, Adm. Law og Judicial System fullt fokus på kinesisk rett. Ved sistnevnte var det også et stort fokus på å lese tekster og være kritisk og analyserende, noe som jeg også likte veldig godt.

Totalt sett var det en del jobb, da spesielt mot slutten, men det gikk helt greit. Erfaringsmessig virker det som om kravet til innholdet ikke er like stort som i Norge, og når man først finner noe å skrive om så går det veldig greit.

Da jeg kom ned var jeg litt interessert i å lære noe kinesisk, og hadde fått inntrykk av at det ble tilbudt spåkundervisning via PKU. Det viste seg imidlertid at språkkurset via PKU var avhengig av at du meldte deg opp for et helt år. Dermed ble det uaktuelt, siden jeg kun var i Beijing i 4 måneder. Ellers er det et flust av kinesere som ønsker en språk-buddy, hvor de får lært engelsk og hvor de kan lære deg kinesisk tilbake. Dette er alltids en mulighet, men kinesere flest er ganske dårlige i engelsk, så slikt sett kan det være en utfordring å kommunisere. Det er likevel et stort tilbud på det private markedet om en er interessert i å lære kinesisk. En veninne av meg tok et slikt (ganske omfattende) kurs privat og var veldig fornøyd. Hun måtte samtidig kun ta rundt 12 credits på PKU og hadde følgelig mer tid til overs. Jeg endte opp med å droppe det, siden jeg følte tiden ikke ville strekke til, samt at det er litt begrenset både hva du får lært på 4 måneder og det å holde det ved like når man reiser tilbake til Norge igjen. Men muligheten er der om man ønsker det!

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet på Peking University er enormt stort, hvor det finns alt fra postkontor, sykehus og matbutikker, til treningssenter, kafeer og en egen innsjø. Siden jeg ikke bodde på campus ble jeg likevel aldri skikkelig kjent der. Jeg spiste imidlertid ofte middag på campus etter forelesning. Tror det i alt var rundt 6 forskjellige kantiner å velge mellom, og maten på campus er god, sunn og superbillig. Spiste meg ofte mett til rundt 10 NOK! Ellers er det et flust av spisesteder i Wudaokou hvor jeg bodde, hvor en middag kan ligge på rundt 25-35 NOK. Der kan du få alt fra klassisk kinesisk og koreansk til sushi og pizza. Generelt er "vestlig" mat dyrere i Kina, men det er uansett rimelig, og du lever ganske godt som norsk student i Kina. Erfaringsmessig er det generelt rimeligere å spise ute enn å handle inn og lage middag selv. Vi hadde et ganske bra kjøkken i leiligheten vår, så en gang i blandt lagde jeg noe middag der og frokost ble stort sett spist hjemme.

Ellers må jeg bare si at Beijing er en helt fantastisk by. Jeg valgte å reise til Kina fordi jeg ville oppleve noe helt annerledes - og det fikk jeg så absolutt. Det viktigste å trekke frem er nok maten, kulturen og det sosiale. Som nevnt, så spiste vi stort sett ute og fikk smakt på mye forskjellig. Jeg savner spesielt dumplings og hot-pot, for å nevne noe. Som by har Beijing et utrolig stort tilbud hva gjelder historie, kultur og steder en bør besøke, og med et godt utviklet metrosystem er det både enkelt og billig å utforske byen. Som utvekslingsstudent så møter en også mange likesinnede som er åpne for å bli kjent og finne på gøye ting.

Bustad

Atalen UiB har med Peking University innebærer at PKU ikke tilbyr noe bolig på campus. Derfor belaget jeg meg på å finne noe på det private markedet. En annen fra UiB som skulle til Renmin University (hvor de kan bo på campus) spurte meg om jeg ville finne noe på privatmarkedet med henne. Så det var veldig greit for meg, da det er litt lettere å være to. Vi reiste ned ca to uker før studiestart for å finne et bosted i Wudaokou, som ligger 5min med buss/15 min med sykkel unna PKU. Da var det ganske mye "trøkk" på boligmarkedet i dette området, slik at vi nok burde reist enda en uke tidligere, men det ordnet seg uansett. Ulempen med leiemarkedet i Beijing er at utleiere oftest leier ut via såkalte "Agencies", som presser prisene og krever at du leier for minimum 6 måneder. Dette er kjipt om en kun skal være der i 4 måneder. Et alternativ da, som jeg vet mange gjorde, var å fremleie for de to resterende månedene. Vi var imidlertid veldig heldige, og fikk en veldig fin og stor leilighet for 4 måneder (litt flaks). Siden vi kunne leie for 4 måneder likevel, ble budsjettet litt romsligere, og vi betalte da 8800 RMB (4400,- per pers) per måned. Men man kan absolutt finne noe rimeligere enn det! Ellers vet jeg det er mange internasjonale studenter som allerede har skaffet leilighet og som søker "roomies" via diverse facebook-grupper og liknende på denne tiden av året, så det er alltids en mulighet.

En annen mulighet er å skaffe en leilighet før man reiser ned. Ulempen med dette er at det kan være lett å bli lurt og bildene kan være falske. Vi valgte derfor å dra ned og gå på visninger.

Da jeg hadde første informasjonsmøte på PKU ble jeg imidlertid fortalt at de faktisk kunne hjelpe deg å finne bolig på PKU om du slet med å finne noe. Men dette ville jeg ikke nødvendigvis belaget meg på.

Zhongguanyuan Global Village er også verdt å sjekke ut. Jeg kikket litt på dette, men siden jeg skulle bo med en som ikke skulle gå på PKU så ble det litt utelukket, siden den kun er for PKU-studenter. Men skulle jeg reist ned alene ville jeg absolutt sjekket det ut! Dette er et boligkompleks som ligger rett ved universitetsområdet, hvor man får en mail fra PKU om en dato fra når man kan booke rom. Om man går for dette alternativet er mitt råd å sitte klar ved pcen fra det tidspunkt de åpner for booking, da det kan virke som om det er stor pågang. Ellers vet jeg ikke så mye mer om dette tilbudet.

Alt i alt er jeg veldig fornøyd med å ha leid privat og å ha bodd i Wudaokou. Her er det et yrende liv og masse spisesteder og utesteder å velge i. Samt en subway-stasjon, som gjør det ideelt for å komme seg rundt og utforske resten av Beijing.

Sosialt miljø

Utelivet i Beijing er også veldig bra. I Wudaokou finner man de typiske litt rølpete student-utestedene, i Sanlitun er det et stort utvalg av gigantiske nattklubber mens i Gulou finner man hippe og trendy cocktailbarer. Ellers bør man absolutt teste ut KTV, som best beskrives som et utrolig kult karaoke-hotellrom-konsept.

Beijing er også et supert utgangspunkt for utflukter. Vi var en gjeng som dro på overnatting til en ganske urestaurert del av Den Kinesiske Mur som heter Gubeiko. Det var en utrolig gøy og minneverdig opplevelse hvor vi lagde bål og sov på taket til et vakttårn til en fantastisk stjernehimmel. Vi reiste også til Xi'an og så terrakottakrigerne, for så å dra på fjelltur til et fjell som heter Hua Shan. Dette var noen veldig fine turer som absolutt er å anbefale. Jeg fikk også besøk i slutten av oktober, og da tok vi en langhelg i Shanghai. Shanghai bør man definitivt besøke når man er i Beijing, da det er veldig lett å komme seg dit. Generelt et tognettet i Kina bra utbygd, og man kan reise til uttallige steder med tog til en rimelig penge. Det kan også være verdt å nevne at en busstur i Beijing koster ca 2 NOK, subway 5 NOK og taxi i 20 min. rundt 30 NOK!

Informasjon