Hjem
Studentsider
erasmus+

Helmut-Schmidt-Universität og Matematisk institutt (ERASMUS+)

  • LandTyskland
  • ByHamburg
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen er open for bachelor- og masterstudentar. Studentar ved Matematisk institutt og lektorstudentar med matematikk som fag blir prioritert dersom det er fleire søkarar enn plassar.

Studentar skal ha tatt 60 studiepoeng før avreise.

Det er normalt eit krav om minst C i gjennomsnittskarakter.

Når i studiet kan eg reise

Bachelorstudentar ved Matematisk institutt: Det er mogleg å reise ut 4.,5. eller 6. semester.

Masterstudentar ved Matematisk institutt: Det er i utgangspunktet inga avgrensing for når i studieløpet du kan gjennomføre utveksling. Ta kontakt med studierettleiaren din dersom du er i tvil om når du bør reise.

Lektorstudentar: Ta kontakt med studierettleiaren din.

Det er mogleg å reise ut både vår og haust.

Språk

Undervisningsspråket er tysk og engelsk. Det er krav om minst B1 i engelsk.

Kva emne kan eg ta

Oversikt over emne finn du her: http://www.hsu-hh.de/hsu/index_JNSPId8jUoAS6w4e.html

Matematisk institutt anbefaler at du diskuterer kva emne du skal ut saman med studierettleiar og/eller rettleiar eller annan vitskapleg tilsett før du søkjer om førehandsgodkjenning.

Bachelorstudentar: Dersom du skal ta frie studiepoeng, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for. Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB. Dersom du skal ta deler av spesialiseringa i utlandet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande emne ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Helmut-Schmidt-Universität ligg i utkanten av Hamburg og vart grunnlagt etter initiativ av den dåverande forsvarsministeren Helmut Schmidt, då under namnet Hochschule der Bundeswehr Hamburg. Opprinneleg var det ein militær utdanningsinstitusjon med utdanning og trening av framtige offiserar i fokus. Også i dag er fleirtalet av studentane soldatar. I 2007 blei studietilbodet gjennom Bologna-prosessen lagt om til bachelor- og masterstudier, og universitetet har i dag 2 500 studentar fordelt på ni bachelor- og 16 masterprogram, hovudsakleg innan ingeniør- og byggfag, økonomi og samfunnsvitskap. Undervisninga føregår i trimester, med ein noko tettare timeplan enn det ein kanskje er van med frå studier i Noreg.

Hamburg er Tyskland sin nest største by og viktigaste hamneby. Hamburg sentrum er bygd rundt dei to innsjøane Binnenalster og Aussenalster, noko som gir byen eit ope og triveleg preg. I kraft av å vere ein urban by med to millionar menneske, har Hamburg eit svært godt kulturtilbod, til alle døgnets tider. Kostnadsnivået i Hamburg er relativt høgt.

Bustad

Studentane ved dette universitetet bur på campus, og studentheimane er også opne for Erasmus-studentar.

Semesterinndeling

Trimester:

Haust: oktober til desember
Vinter: januar til mars
Vår: april til juni

Informasjon