Hjem
Utdanning
bilateral

University of Newcastle og Det medisinske fakultet (BILATERAL)

  • LandAustralia
  • ByCallaghan
  • Studieplassar4
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1 semester

Om avtalen

Kven kan søke

NB! Avtalen med Newcastle blir avslutta frå våren 2020, dette på grunn av at dei har innført ein ny studieplan. Siste moglegheit for utreise er hausten 2019.

Avtalen gjeld berre for medisinstudentar.

Tal på studieplassar i avtalen gjeld for eit heilt år. Vær obs på at tal på plassar kan variere frå år til år avhengig av kapasiteten ved vertsinstitusjonen.

Når i studiet kan eg reise

Medisinstudentar kan reise på utveksling til University of Newcastle i 9. semester av cand. med. Det er mogeleg å reise ut i haust- eller vårsemesteret.

Språk

Undervisningsspråket er engelsk

Norske studentar slepp som regel unna engelske språktestar, dersom dei har karakteren 4 eller betre i engelsk frå vidaregåande. Ta kontakt med universitetet om kva dokumentasjon for språkkompetanse dei krev.

Kva emne kan eg ta

Du må velje emne som kan godkjennast som tilsvarande spesifikke emne ved UiB.

Følgande emne ved University of Newcastle, samsvarar med emnekombinasjonar for heile semester ved UiB:

  • MEDI4015: Women's, Adolescents' & Children's Health

Gjennomført undervisning og bestått eksamen i desse emna i Newcastle, er vurdert som tilsvarande 9. semester (MED9) ved UiB. Genetikk og barnepsykologi inngår i pediatri-delen av emnet i Newcastle. Du har en elektiv periode som en del av opplegget i Newcastle, og her må du velge faget "Children's and Adolescent Mental Health" ved NEXUS, for å få godkjent BUP-utplasseringen som inngår i MED9.

Studieavgift

Medisinstudentar som reiser på utveksling til University of Newcastle treng ikkje betale studieavgift, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

OSHC: Forsikringa kalla Overseas Student Health Cover er ikkje krevd av norske studentar. Norske statsborgarar som er kundar i Lånekassen det semesteret dei er ute, er i utgangspunktet dekka av Folketrygda. Les meir om betingelsar og kva du har rett til å få dekka her: https://helsenorge.no/bo-i-utlandet/studenter-utenfor-eu-eos.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

University of Newcastle (UON) vart grunnlagt i 1965. Universitetet er blant dei ti fremste forskingsuniversiteta i Australia og satsar stort på innovative undervisningsmetodar og problembasert læring. University of Newcastle har omlag 20.000 studentar. Universitetet har fleire campusar, med hovudcampus i Callaghan, som ligg 12 km frå Newcastle.

Medisinstudiet ved University of Newcastle er eit ¿Joint Medical Programme¿ der dei samarbeider med ein rekke «teaching hospitals» og «clinical schools». Dei samarbeider òg med University of New England. Medisinsstudentar frå UiB har undervising og praksis ved Hunter Clinical School i Newcastle, som er det største av i alt fem «clinical schools» ved medisinstudiet i Newcastle. Hunter Clinical School består av desse sjukehusa: John Hunter Hospital/Royal Newcastle Centre, John Hunter Children's Hospital, Calvary Mater Newcastle Hospital, Belmont District Hospital og the Maitland Hospital.

Byen Newcastle har omlag 350.000 innbyggarar og er ein hamneby ca. to timar nord for Sydney. Newcastle er den nest eldste byen i Australia, med rik arkitektur og flotte strender. Det kjente vindistriktet Hunter Valley ligg omlag ein time køyretur unna.

Bustad

Utvekslingsstudentar kan få tilbod om bustad på eller utanfor campus. Sjå universitetet sine nettsider for informasjon om studentbustader

Semesterinndeling

Januar - juni og juni - november

Studentrapportar

2019

Vår 2019 - Medisinstudiet

Vår 2019 - Medisinstudiet

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Å reise på utveksling til Australia er en fantastisk mulighet og har vært et halvår med mange spennende og fantastiske opplevelser!

Man kommer til å bli ganske lei av papirarbeid som må ordnes før man kan reise til Australia. Det er snakk om dokumenter og søknader for opptak til universitetet, visumsøknad og verifisering for å være student i klinikken på sykehuset.
Selv om det er en del jobb så er det definitivt verdt det! Bare begynn tidlig og bruk studentene som har vært på utveksling i Newcastle tidligere som hjelp.

Et forsøk på en liten oversikt:
Svar først på papiraene som John sender til dere.
John sender endelige dokumenter og bevis på opptak til Universitetet i New England som dere bruker til å søke australsk visum på en nettside som dere får av John.
Når dere har søkt visum, bestiller dere time til legesjekk hos Marit Berge Endresen som dere vil få kontaktinformasjon til på slutten av søknaden til visum (hvis ikke kan dere spørre oss) Og bestille time til røntgen hos Aleris.
For å få være på sykehuset, må dere ha verifisering. Det er en del papirer som må fylles ut. Print dokumentene fra denne siden: https://www.newcastle.edu.au/about-uon/governance-and-leadership/faculties-and-schools/faculty-of-health-and-medicine/resources/for-students/nsw-health-verification-requirements

Og her er link til en kanskje litt forklarende brosjyre
https://www.newcastle.edu.au/__data/assets/pdf_file/0011/417593/MD-JMP-Clinical-Placement-Brochure-2018_Final.pdf


TING SOM KAN FIKSES UTEN FORARBEID
- Norsk politisjekk på engelsk
- Australsk politisjekk
- Varicella serologi
- Internasjonalt førerkort (om dere har tenkt å kjøre bil)
- Få alle vaksinene deres signert og stemplet.
- Ha passbilder av dere selv tilgjengelig (de spør av og til om det)

Undervisningsformer

Common week:
den første uken på studiet har man en uke med forelesninger. Da er alle studentene samlet i auditoriene. Dette skjer bare under common week og review week )på slutten av semesteret) ellers er man delt i mindre grupper. Uken består av ganske lange dager og det er obligatorisk oppmøte. Mye av undervisningen er ganske bra og relevant.

Rotasjoner:
Etter den første uken blir man delt inn i rotasjoner. Det finnes tre stk; rotation 1, 2 og 3. Det er ca. 30 studenter i hver rotasjon og man blir godt kjent ettersom dette er de studentene du kommer til å følge hele semesteret. Dette synes jeg var veldig bra ettersom det er enkelt å bli kjent med de australske studentene.

De tre rotasjonene er:
Elektive emner (4 uker) + ferie 2 uker .
Du får tilsendt en liste der du kan ønske deg elektiv plassering og når du ønsker ferie innenfor din rotasjon. For å få godkjent BUP-utplassering må man ta et fag som kalles “Children´s and Adolescent´s Mental Health” ved NEXUS.


Pediatri (6 uker)
Hver uke er du på en placement dvs. F.eks. En uke på nyfødtintensiv, en annen uke på kirurgi osv,
O&G (6 uker)
Også her er du utplassert en uke på hver avdeling.


Review week:
Etter man har vært gjennom alle rotasjonene har man igjen en fellesuke med forelesninger og forberedelse til eksamen. Denne er obligatorisk.

Study vacation:
Siste uke før eksamen har man stud.vac som er en friuke til eksamenslesing.


Mens man er i klinikken på ulike avdelinger under både pediatri- og O&G-rotasjonen har man obligatorisk undervisning på ulike tidspunkt på noen av dagene i uken. Undervisningen i rotasjonene er mye basert på selvstudium og den obligatoriske undervisningen som gis. Dette skiller seg ganske mye fra undervisningsmetoden ved UiB som baseres mye på forelesninger.

PBL problem-based-learning: Du har en PBL hver uke og den varer ca. 3 timer. Du er sammen med sin gruppe ca. 12 studenter og en veileder. Du får utdelt emne, relevant litteratur og spørmål på forhånd og er forventet å forbedrede deg til denne hver uke. Det er vært lærerik og intensiv undervisning, så det anbefales å være forberedt for å få noe utav dem.

SDS student- directed-seminars: Du har en SDS hver uke og den varer ca.1,5 timer. Du er da sammen emd hele din rotasjon (altså to grupper på 12 studenter). SDS går ut på at ca. 4 studenter hver uke presenterer et emne som de har fått utdelt og har en powerpoint presentasjon for de andre studenten om dette. Hver student foreleser i ca. 20 min om sitt delemne. Hver student skal holde en forelesning i gyn/obs og en i pediatri.

Prof skills (norsk: visitt). Man blir delt opp i grupper på ca. 4 studenter som skal møte sammen med en veileder 1-2 ganger i uken for undervisningsvisitt. I pediatri skal man to veiledere (en overlege og en lege i spesialisering)og man skal møte hver veileder en gang hver uke i løpet av den 6 uker lange rotasjonen. I gyn/obs har man bare en veileder som man møter en gang i uken. Under disse vissittene øver man på å ta anamneser og å undersøke pasienter samt planlegge videre behandling osv. namnesetaking og undersøkelsesteknikk. I pediatri var opplegget mykje det same.

Dette er hovedopplegget hver uke, men i tillegg er det "simulation sessions", "interactional skills sessions", radiologimøter, praktiske kurs, morgenmøter.

Vurdering av emnetilbodet

På universitetet i Newcastle er det en tredelt vurdering som består av:
en fysisk portefolio som er en samling av arbeid du har gjort gjennom hele semesteret. Noe er obligatorisk (som dere vil få en liste over) og andre ting er bonusmateriale som du kan legge inn om du ønsker. Det kan være lurt å ikke utsette arbeidet med portfolio til slutten av semesteret da du kanskje heller vil lese til eksamen ;)
OSCE. Denne delen av eksamen går ut på at du skal gjennom åtte stasjoner der hver stasjon er 10 min; 2 min lesing utenfor rommet og 8 min der du skal testes i ulike deler av pensum fra praktiske ferdigheter til teoretisk kunnskap. Dette er en ganske krevende del av vurderingen og de australske studentene er også veldig stresset for denne, men det går veldig fint :) D
MCQ. 100 spørsmål (50 O&G og 50 Paeds) som tester detaljkunnskap. Det kan være lurt å se på gamle oppgaver da mange går igjen fra år til år.

Fagleg utbyte og språk

Veldig godt faglig utbytte. Var noe problematisk med vanskelige dialekter og mye nye forkortelser, ellers var språk greit.

Universitetsområdet og byen

Newcastle er en fin og ganske rolig by, men ikke så langt fra Sydney med tog. Mange muligheter for ting å gjøre i byen og rett utenfor :)

Bustad

Vi bruke lang tid på å finne bolig. Til tross for at vi søkte mange steder før vi kom, fikk vi ikke bolig før 3 uker ut i oppholdet vårt i Newcastle. Vi lå sentrumsnært og ikke så langt ifra stranden. Det var en flott beliggenhet. Anbefaler strandnært og bynært siden John Hunter Hospital er i et ganske suburban område med lite som skjer. Vi fant bolig gjennom universitetets off-campus side.

Vi kjøpte bil fra de andre studentene som gjorde at vi kom oss rundt i byen og landet veldig greit.

Sosialt miljø

Vi ble veldig fort godt kjent med de andre danske og svenske studentene som også utvekslet. Etter hvert ble vi også bedre kjent med de Australske studentene fra vår egen rotation og fikk en god kjemi i klassen. De var sosiale og inkluderende og vi sitter igjen med mange gode minner og venner.

Var flere studenttilbud og aktiviteter man kunne være med på. Var en nettside på facebook som holdt aktiviteter for utvekslingsstudenter.

2018

Høst 2018 - Medisinstudiet

Høst 2018 - Medisinstudiet

25.06.2018 - 23.11.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det var en del jobb med søknad til Australsk visum, så det anbefales å starte så tidlig som mulig med denne prosessen.
Veldig lurt å ta direkte kontakt med tidligere studenter som har reist til Newcastle om hjelp i denne prosessen.

Undervisningsformer

Mest praksis gjennom hele semesteret. Vi hadde student-ledet forelesning en gang i uka, en TBL per uke, samt gruppebaserte undervisninger 3-4 ganger spredt utover semester. Utenom dette var det praksis på sykehuset i from av klinikkarbeid, tid på operasjonssaler, fødestue, akuttmottaket, kommunale tilbud, etc.
Obs: OSCE eksamen i tillegg til MCQ. Litt skummelt men fikk veldig mye læringsutbytte fra det!

Vurdering av emnetilbodet

Supert tilbud!

Fagleg utbyte og språk

Veldig godt faglig utbytte, og ingen problemer med språk.

Universitetsområdet og byen

Veldig fint sykehus. Profesjonelle folk, stort og bredt pasientutvalg.
Byen er helt fantastisk! Veldig mye gøy å finne på, deilige strender, lett å reise rundt.
Fenomenalt universitetsbygg midt i sentrum hvor det er masse grupperom og lese-steder.

Bustad

Veldig greit å finn! Litt lavere standard enn hva som oftest forventes av norske husstander, men også litt billigere. Veldig kalde hus i vintermånedene så varmere inneklær anbefales! Anbefaler sterkt å bo i byen, i nærheten av stranda! Sykehuset ligger litt i bebyggelse og uten så mye spennende rundt. Det er godt nok busstilbud til og fra sykehuset, eller så er det også veldig greit å ha bil.

Sosialt miljø

Ikke mye erfaring fra sosialt miljø utenom skoletiden, siden jeg reiste med mann og barn, men på skolen var det veldig bra! Og fra hva jeg har hørt er det veldig mye bra tilbud for studenter til sosiale arrangementer.

Vår 2018 - Medisinstudiet

Vår 2018 - Medisinstudiet

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det er ein god del papirarbeid som må ordnes før avreise. Det kan kjennast litt overveldende i starten, men er definitivt verdt det. Dette involverer å søke og få studieplass ved Universitetet i Newcastle. Vidare krev Australia ein del ulik dokumentasjon for å få visum.
Ein må mellom anna ordne følgande: karakterutskrift frå vidaregåande og UiB der begge må vere på engelsk. Vi fekk også ordna med en attest på at vi var kompetente nok i engelsk. Politiattest frå Norge og Australia. For å få nok identifikasjonpapirer til å søke om visum, var eg nødd om å bruke både pass, fødselsattest og bankkort med bilde. Etter ein har søkt visum, må ein ordne med helsesjekk. Dette kan kun gjøres at en board-certified lege. Det er ein i Bergen og ein i Oslo. Timen hos denne legen var ganske dyr, men mogeleg å få på kort varsel. Etter legetimen får ein tildelt eit nummer som ein oppgir når ein tekt rtg.thorax, som også er nødvendig. Vidare må ein ha bevist for tatte vaksiner, samt HepB titer.

Undervisningsformer

I begynnelsen har ein det som kalles ”common week”. Dette er ei relativt intens forelesingsveke med forelesingar av svært varierande kvalitet. Så vert kullet delt inn i tre grupper eller ”rotasjonar”. En begynner med pediatri, en med gynekologi/obstetrikk og en med elektive fag. Kvar rotasjon varere 6 veker. Når ein har vore innom alle rotasjonane har ein ei veke med litt repetisjon og prøve-OSCE. Så følger ei veke med fri til å lese før eksamen kjem siste veka. I kvar rotasjon får ein ein timeplan som vore kor og når ein skal møte. Det er mykje obligatorisk og det forventes at ein skal vere godt forberedet.

I den elektive perioden har ein fire veker med fag og to veker fri, her er det mulig å legge inn ønsker om når ein vil ha fri. Ein får tildelt skjema frå universitetet der ein skal velge elektive fag. For å få godkjent BUP-utplassering, må du ta faget Children´s and Adolescent´s Mental Health ved NEXUS.

I gynekologi/obstetrikk hadde vi ein PBL (problembasert læring) kvar veke. Her fikk ein utdelt oppgåver på forkant og førebudde seg til desse. Dei varer om lag 3 timar og tek for seg store delar av pensum. Det vert også lagt ut anbefalt litteratur i forkant. Ellers var det også ein SDS (student-directed-seminar) kvar veke. Dette er presentasjonar som holdes av studentane. Gruppene er forhåndsbestemt og det samme er tema. Ein skal sjølv holde èin presentasjon i gyn/obs og èin i pediatri. Også her får ein tilsendt anbefalte kjelder/litteratur. Prof skills er som dei norske visittane. Ei gruppe på om lag 4 studentar som gjekk visitt saman med ein lege. Her trener ein på anamnesetaking og underøskelsesteknikk. I pediatri var opplegget mykje det same. Både med SDS og PBL. Forskjellen var at ein hadde to prof skills kvar veke. Ellers var det "simulation sessions", "interactional skills sessions", radiologimøter, praktiske kurs, deltok på morgonmøter, osb.

Dei tre hovudvurderingane i løpet av semesteret er: portefølje, ein eksamen med fleirvalgsoppgåve og ein OSCE-eksamen.
Porteføljen er ei samling av skriftlig arbeid ein gjer i løpet av semesteret. Etter mykje misforståingar, skulle ledelsen etter vårsemesteret 2018 lage ei betre oversikt over kva porteføljen må inneholde. Men det er mellom anna:
• 1 casereport i pediatri og 1 casereport i gyn/obs
• Ei litt lenger oppgåve som heiter ”A new baby in the family”
• Den australske versjonen av ei epikrise ”Letter to the general practitioner”
• 4 APSAP (eit vurderingskjema, fylt ut av din veileder). Ein for gyn/obs, ein for pediatri og ein i kvar av dine elektive fag.
• 2 ”tjenestekort”. Dei er veldig detaljerte. Det er eit for gyn/obs og eit for pediatri
• En logg, der du kvar dag noterer i stikkordsform kva du har sett/gjort/lært.
Ein del legg inn andre ting også som informasjonsbrosjyrer, ekstraarbeid og lignande. Men dette er ikkje naudsynt for å bestå.

Ellers er det fleirvalgseksamen (MCQ) og OSCE. MCQ-eksamen er på 100 spørsmål og skal teste detaljkunnskap. Anbefaler å sjå på gamle oppgåver. OSCE-eksamen er 8 stasjoner, der kvar stasjon er 10 minutt. Dette deles igjen inn i 2 minutt der ein får lese ein tekst/case og 8 minutt med undersøkelse, utspørring eller anna. Dei australske studentane virka sjølv veldig stressa før eksamen.

Vurdering av emnetilbodet

Eg synes prof skills var utrulig flott. Sidan det var same legen som fulgte oss alle vekene på same rotasjon, sørga han for at alle fekk prøve seg på ulike ting. Eg synes også PBL var ein godt måte å lære på. Samt at ein fekk gode notater ein kunne bruke til repetisjon før eksamen. Portifolioen derimot, synes eg var vekkasta tid. Det blei mykje styr om kva den faktisk måtte inneholde, noko som tok mykje tid. Læringsutbytte var også minimalt. I kvar rotasjon var det en detaljert timeplan som sørga for at ein fekk vore innom både sengepost, poliklinikk, kirurgi og vidare. Det kunne likevel bli litt mykje obligatorisk oppmøte og mykje venting.

Fagleg utbyte og språk

Alt i alt eit godt fagleg utbyte. Legane krevde at du kom forberedt og ein vart tvinga til å lese jamnt gjennom semesteret. Det var ellers mykje praksis og som regel god undervisning. Det å ha ein OSCE-eksamen fekk oss også til å bli flinke på dei praktiske ferdighetane og ikkje berre dei teoretiske. Engelsk-kunnskapane vart utan tvil også betre. Vi fekk også lære ein del om australsk historie og Aboriginane sin kultur – dette var også spennande.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet: Eg var vel kun på Callaghan campus ved to høve. Ein gong i forbindelse med utlevering av ID-kort og ein gong for å ta MCQ. All undervisning foregår på John Hunter Hospital. Både sjukehuset og univeristetsområdet ligg eit stykke utanfor sentrum i byen og det er dårleg bussforbindelse mellom dei. Eg ville difor anbefalt å finne noko sentralt i byen. Sjukehuset har god standard og ser veldig nytt ut. Studentande har eit eige fellesrom og det er eit bibliotek med leseplassar. Ellers står ”NewSpace” nett ferdig. Dette er eit univeristetsbygg midt i sentrum med mykje leseplass og gode fasilitetar.


Byen: Newcastle er en herlig ”liten” by. Det bur nokre hundre tusen i byen, alt etter kor langt ute i forstadane ein set grensa. Byen grenser mot havet, noko som betyr lange, flotte strender emd mulighet for surfing, bading, volleyball og vidare. Det er også fleire sjøbad som er gratis å bruke. Ellers er det lett å finne barar, restaurantar og caféar. Det er også mykje ulike naturreservat og campingområder i nærheten. Newcastle ligg også kun ein 3t togtur unna Sydney. Og sidan billettane var veldig billige, vart det fleire turar dit. Newcastkle har også eigen flyplass, der det går direktefly til bland anna Gold Coast, Brisbane, Melbourne og vidare.

Bustad

Etter å ha snakka med studentane som var i Newcastle før oss, fekk vi kontakinformasjon til det same kollektivet der dei budde. Det var midt i sentrum med bussholdeplass 30 meter unna og stranda 150 meter unna. Prisen var ca 5000NOK inkludert strøm og internett. Det tok om lag 30 min til sjukehuset med buss, noko som var heilt overkommelig. Kan virkelig anbefale å finne seg noko i sentrum

Sosialt miljø

Vi var to studentar frå UiB, to frå Stockholm, to frå Aarhus og fem frå Oslo. Det vart dermed raskt til at vi vart ein gjeng. I soltfylte Australia vart det lett til at vi fann på mykje kjekt – alt i frå filmkveld, kino, middagar, surfing, dykkerkurs, tur til Sydney, Melbourne, Byron Bay til vintur i Hunter Valley. Det var utruleg kjemt og vi fekk mange gode vener. Dei lokale var ellers veldig imøtekommande og hyggelige. Det vart fort til at ein vart best kjend med dei som var på same rotasjon som ein sjølv.

Sjølv om det var styrete å få på plass alt før utreise og ein måtte jobbe ein del med skule, synes eg det var eit heit utruleg bra semester. Tenkt det – komme heim frå skulen, hive på seg våtdrakta og tusle barbeint til stranda med surfebrettet under armen. Høres ikkje det bra ut?

Vår 2018 - Medisinstudiet

Vår 2018 - Medisinstudiet

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Før man reiser til Australia er det mye papirarbeid som må gjøres. Dette innebærer å bli godkjent av universitet i Newcastle, studentvisum, helsesjekk, bevis for immunisering og en del andre dokumenter/attester som bl.a karakterutskrift, politiattest osv. Dette her er en svært lang og omfattende prosess og anbefales å startes med i god tid før avreise. Rekkefølgen i hvordan man bør gjøre dette er følgende:
1. Fylle ut papirarbeid/skaffe attester og dokumenter for å søke skoleplass på University of New England
2. Søke studentvisum
3. Helsesjekk og fullføring av studentvisum
4. Anskaffe resten av dokumenter som immuniseringsbevis, hepatitt B-titer osv.
Detaljer om hvordan denne prosessen kan gjøres står på tidligere studentrapporter.

Undervisningsformer

Den første uka, "Common week", var en intensiv uke med obligatoriske forelesninger. Etter denne uka, ble kullet delt inn i tre grupper eller rotasjoner. Første rotasjon startet med pediatri, andre rotasjon med obstetrikk/gynekologi og siste rotasjon hadde elektiv periode (som inneholder de eneste 2 uker ferie). Pediatri og Obs/Gyn var bygget opp på samme måte. I hver pediatriske og obs/gyn-rotasjon ble vi delt inn i grupper på 3-5 og hver gruppe blir tildelt en klinikk/avdeling hver uke. I tillegg er det PBL'er, studentpresentasjoner og gruppeundervisning på sengepost som er obligatoriske hver uke.

I den elektive perioden valgte vi våre egne fag i pediatri og/eller obs/gyn som vi kunne fordypes i. I den elektive perioden er det som nevnt tidligere her man får to uker fri. Derfor er det viktig å ønske seg til den elektive rotasjonen i den perioden man ønsker seg fri.

Totalt er man 6 uker i pediatri, 6 uker i obstetrikk og gynekologi samt 4 uker (+2 uker ferie) i den elektive perioden. I den elektive perioden har man i mye mindre obligatoriske gjøremål og oppgaver. For å få godkjent BUP-utplassering må man velge 2 uker faget Children´s and Adolescent´s Mental Health.

Vurderingsform:
Gjennom semesteret skrev vi en portefølje som skal inneholde en del vurderinger, skriftlig arbeid, bevis for kurs osv. Dette tar en del tid, men er ingen problem hvis det blir gjort iløpet av rotasjonene.
Helt på slutten av semesteret er det en OSCE vurdering med 4 stasjoner i pediatro og 4 stasjoner i obstetrikk/gynekologi samt en MCQ. OSCE-vurderingen var helt klart det mest stressende og krevde en del forberedelse.

Vurdering av emnetilbodet

PBL'ene, gruppeundervisning og de praktiske kursene er en annerledes måte å lære på enn hjemme i Bergen. Hele oppholdet var en lang utplassering med nesten ingen forelesninger. Rotasjonsordningen gjorde at alle studentene fikk delta på de fleste avdelingene og sett mye. Vi lærte mye praktisk og det var svært mye fokus på klinisk tenking og forberedelse på legelivet.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytte var veldig bra. Det var mye klinikk og kvaliteten på undervisningen var høy. OSCE eksamen gjorde at vi måtte ha fokus på praktiske ferdigheter som konsultasjoner, rådføring osv. MCQ'en krevde detaljekunnskap slik at det og måtte læres. Nivået på mine engelskkunnskaper har hevet seg betraktelig etter oppholdet.

Universitetsområdet og byen

Vi var ikke på universitetsområdet i det hele tatt i og med undervisningen for oss medisinstudenter var på John Hunter Hospital. Byen Newcastle er en by som består av mange suburbs. Den har et par hundre tusen innbyggere og ligger ved en del strender. Byen føles som en liten småby ved kysten som har mange cafeer, strender og parker. Det beste med byen Newcastle er definitivt alle flotte strendene som er lett tilgjengelige.

Bustad

Vi bodde rett ved Newcastle beach. Dette var et svært sentralt område med mange cafeer, utesteder og restauranter. Det var 2minutt å gå stranden og cafeer/parker var like nærme. Fra bostedet brukte vi ca 30min med buss til sykehuset og 15min gange til nærmeste leseplass (New-space, jurdiske fakultetet). Vi valgte å skaffe oss bil dette semesteret, noe som er sterkt anbefalt. Det er svært langt mellom forskjellige steder i Newcastle og ved å ha bil ble alt mye mer tilgjengelig og friheten mye større, i og med at det kollektive tilbudet ikke var helt optimalt. Bil og bensin er relativt billig i Australia og det var svært lite problemer med å ha bil. Husk internasjonalt førerkort!

Sosialt miljø

Vi brukte for det meste vår tid med de andre utvekslingsstudentene fra Skandinavia og noen australske studenter. Dette var et svært travelt semester for de australske studentene, derfor ble de fleste sosiale arrangementene med de andre utvekslingsstudentene. Vi brukte mye tid på å reise til forskjellige steder av Australia og tok en del langhelger til enten bilturer for å campe til områder som Seal rocks, Fingal bay, Port stephens osv. og lengre turer til andre byer i Australia som Cairns, Sydney (2.5t togtur unna Newcastle), Melbourne, osv.

Om du velger å dra på utveksling til Newcastle så tror jeg du har et kjempeflott semester i vente. Australia er et nydelig land med all type natur og svært hyggelige mennesker. Det er et travelt semester, men det er mer enn nok tid til å få reist og utforsket Australia!

2017

Medisinstudiet - høst 2017

Medisinstudiet - høst 2017

26.06.2017 - 24.11.2017

Førebuingar/praktiske tips

Det var en del forberedelser til dette utvekslingsoppholdet. Mye måtte dokumenteres og søkes om før vi fikk lov å dra ned, så vær innstilt på at dette vil ta litt tid. Blant tingene som måtte gjøres var å søke om norsk og australsk politiattest, en del vaksiner måtte tas og dokumenteres, røntgen thorax og en grundig helsesjekk måtte utføres på spesifiserte steder og kostet en del penger. I tillegg må man søke om skolegangen, søke om forhåndsgodkjenning, søke om visum, søke om hvilke valgfag man vil ha der og til hvilken tid, og ordne praktiske ting som f.eks. reiseforsikring og bolig. Vi syntes på forhånd at informasjonen om hvordan mye av dette skulle gjøres var uryddig presentert og brukte en del tid på det. I ettertid kan vi likevel si at vi er glade for at vi gikk gjennom det, for å utveksle et halvt år til Australia er en unik mulighet som man etter min mening ikke bør la gå fra seg.

Undervisningsformer

Det var lagt opp til en del mer obligatorisk undervisning i Newcastle enn hva vi er vant med fra Norge. Semesteret er delt opp i tre bolker av seks uker hver: én til pediatri, én til gynekologi/obstetrikk, og én til to valgfag på to uker hver og to uker med ferie. I valgfagene må man som UiB-student velge barne-ungdomspsykiatri i ett av dem, for å få dekket denne biten av pensumet som forventes av UiB.

Man har normalt én PBL per uke som anses å være faglig svært relevant og som det forventes at man forbereder seg til. I tillegg har man et såkalt Student Directed Seminar per uke, hvor hver student holder én presentasjon hver om et gitt emne i hver av fagene pediatri og gyn/obs. Dette gjøres i grupper på ca 15 personer. Ellers blir man plassert på en ny avdeling hver uke, og det forventes at man deltar en del i klinikken på disse. I tillegg er det oppsatt obligatoriske undervisningsvesitter 1-2 ganger i uken, som var veldig lærerike og hvor man fikk drillet mye på History & Examination. Videre har man av og til såkalte "simulation sessions", som også var en veldig utbytterik undervisningsform hvor man driller på caser med dukker som pasienter, hvor noen studenter løser en case mens resten av gruppen sitter i et rom ved siden av og ser hva som foregår på film. Alt av undervisning må dokumenteres i en såkalt Record of Experience. Dette er en slags dagbok over hva man har gjort og lært hver dag, og føltes for meg som litt unødvendig ekstraarbeid, men går relativt fort.

I tillegg må man innlevere en del skriftlige oppgaver. Det er med andre ord en del mer å tenke på underveis enn å bare lese målrettet til eksamen. Alle vi norske kom oss likevel greit gjennom det, og mitt tips er å passe på å nyte utvekslingen også, og ikke stresse unødvendig med det.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes PBL-ene, undervisningsvisittene og case-simuleringene var veldig gode undervisningsformer. Det kunne bli litt vel mye obligatorisk oppmøte, innleveringer og fremføringer synes jeg. Heldigvis er det mye positivt ved å studere i Newcastle som veier opp for dette.

Fagleg utbyte og språk

Jeg synes jeg fikk stort faglig utbytte av å studere i Newcastle. Det at man har OSCE-eksamen gjør at man må passe på å bli god på praktiske ferdigheter som man gjerne kan bli testet i på eksamen, og dette tenker jeg man har stort faglig utbytte av på sikt. Språklig sett opplevde jeg det sjelden som noe stort problem. Man blir bedre i språket av å være der, og det er noe av det positive med å dra på utveksling.

Universitetsområdet og byen

Som medisinstudent har man all undervisning på sykehuset, som da er atskilt fra campus-området hvor alle andre studentene i byen studerer. Sykehuset holder omtrent samme standard som Haukeland sykehus, og man kommer lett i kontakt med medstudenter i det daglige.

Byen Newcastle er en by på omtrent samme størrelse som Bergen. Det er rikelig med barer, caféer og restauranter man kan teste ut, og ikke minst har man flere strender liggende i sentrumsområdet som egner seg godt for volleyball, surfing og avkobling. I tillegg er det noen fine naturreservater i nærliggende områder hvor man kan dra på noen kule utflukter i helgene. Byen ligger også en 2-3 timers togtur fra Sydney, og for en togbillett til noen få dollar kan man dra inn til Sydney og ha en bra helg der.

Bustad

Vi valgte å leie privat i en bolig som lå i sentrumsområdet, rett ved stranden. Det gjorde at det ble en halvtimes busstur til skolen, men vi syntes dette var verdt det i og med at vi da fikk umiddelbar tilgang til byen og stranden i det daglige. Boligprisene er omtrent på samme nivå som de norske. For øvrig kan det anbefales å kjøpe en billig bil. Medisinstudentene fra UiO gjorde dette, og det hadde vi utrolig stor glede av. Både ved å kunne kjøre til skolen i det daglige, og å enkelt kunne dra på eventyrlige road-tripper i helgene. Prismessig blir det ikke mye dyrere med en billig bil enn om man skal ta buss til skolen hver dag, om man går sammen et par personer om bilen.

Sosialt miljø

Vi var veldig heldige med at det kom fem medisinstudenter fra UiO som vi kom kjempegodt overens med. Disse hadde vi utrolig mye moro med gjennom hele oppholdet, og det kan være deilig å ha noen andre norske rundt seg som er i samme situasjon som en selv. Vi hang også litt med de Australske studentene, og hvor mye man har å gjøre med dem blir hva man gjør det til selv.

Et utvekslingsopphold er en utrolig god mulighet til å oppleve Australia om man ønsker dette. Vi brukte ferien til å reise ned langs hele østkysten av landet, dro på kule helgeturer Rundtom i landet, og ferierte i New Zealand og Sør-øst-Asia etter semesterslutt. Totalt sett har vi hatt en kjempeopplevelse! Et viktig budskap blir å nyte utvekslingen mens man er der og ikke stresse for mye med studiene som av og til kan virke litt mer krevende enn hva man er vant med hjemmefra.

Medisinstudiet - høst 2017

Medisinstudiet - høst 2017

26.06.2017 - 24.11.2017

Førebuingar/praktiske tips

Å reise på utveksling til Australia krev ein god del førebuingar og det tar ein del tid å bli reiseklar, men det er absolutt verdt det. For å få studieplass og skaffe studentvisum må ein mellom anna sende karakterutskrifter frå vidaregåande og medisinstudiet på engelsk, norsk og australsk politiattest, ta ein dyr helsesjekk for å utelukke infeksjonssjukdommar, få bevis for/ta vaksiner, ha høg nok HepB-titer og få tak i dei rette dokumenta frå UoN og UiB. Det står meir om dette i andre studentrapportar. Det er lurt å være i forkant når det kjem til papirarbeidet, sidan det kan ta ein del tid og det er bade lurt og lov å purre på mail. Ikkje bry deg med å ta med legefrakken og kvitt tøy, på sjukehuset går du i finkler.

Undervisningsformer

Undervisningsformer:
Me starta semesteret med ei intensiv forelesningsveke. Etter dette venter ei rotasjonsordning der klassen blir delt i tre, ei gruppe har pediatri, ei gruppe har obstetrikk og gynekologi, og ei gruppe har elektive fag. Kvar rotasjon er på seks veker, kvar veke ventar ei ny avdeling og det meste er obligatorisk. I den elektive perioden har ein fire veker med fag og to veker fri. Det er mulig å ta eit fag i fire veker eller to fag på to veker kvar i denne perioden. For å få godkjent BUP-utplassering, må du ta faget Children´s and Adolescent´s Mental Health ved NEXUS. I slutten av semesteret hadde me også ei intensiv forelesningsveke før eksamenar venta. I O&G og pediatri hadde me PBL og student derived seminars, SDS, kvar veke. PBL-ane varte i fleire timar og tok for seg store delar av pensum. SDS-ane var presentasjonar som me studentar lagde og framførte for kvarandre. Eg hadde for eksempel presentasjon om CP i pediatri og mødredødelighet i O&G. Både i O&G og pediatri hadde me Prof Skills som liknar på våre undervisningsvisittar. Ei gruppe på ca fem studentar går rundt på avdelingen saman med ein lege og lærer å ta opp skikkelig anamneser, å gjennomføre skikkelig undersøkelser og dekker pensum som studentane er usikre på. I tillegg til dette hadde me også "simulation sessions", "interactional skills sessions", radiologimøter, praktiske kurs, deltok på morgonmøter, osv.

Vurderingsformer:
Gjennom semesteret skreiv me ein portfolio som me leverte inn i forkant av eksamenane. Portfolioen er ein sammenfatning av alt av skriftleg arbeid, faglege tilbakemeldingar me fekk gjennom rotasjonane og bevis for gjennomførde kurs, osv. Dette tar ein del tid, så ikkje vent med dette til slutten av semesteret! Eksamenane er ein OSCE-eksamen og ein MCQ-eksamen. OSCE-eksamen var veldig stressande, men dei fleste kjem seg greit gjennom det. MCQ-eksamen skal dekke detaljkunnskap og er på 100 spørsmål. Det er sterkt anbefalt å gå gjennom gamle eksamenssett for å komme seg gjennom.

Vurdering av emnetilbodet

Eg synest PBL-ane, Prof Skills og dei praktiske kursa var gode undervisningsformer som eg lærde mykje av. Portfolioen var eg ikkje så glad i, sidan den tok altfor mykje tid å skrive og læringsutbyttet var minimalt. Rotasjonsordningen gjer at alle studentane har vært innom mange avdelingar på sjukehuset og dei same avdelingane. Det fungerte som oftast fint, men det kan til tider bli litt mykje obligatorisk oppmøte, som går med til venting, venting og meir venting på legane.

Fagleg utbyte og språk

Det faglege utbyte i Newcastle var alt i alt bra. Me brukte mykje tid i klinikken, kvaliteten på undervisninga var som regel bra, OSCE-eksamen gjorde at me måtte ha praktiske ferdigheiter og MCQ-eksamen gjorde at me måtte ha detaljnivået inne. Nivået på engelsken min er heva og eg set pris på erfaringa av å ha studert i eit anna helsevesen og i ein annan kultur.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet:
Me var minimalt på universitetsområdet Callaghan, sidan nesten all undervisning var på John Hunter Hospital. Det går an å leige studentbustad på Callaghan Campus, men me valde å bu i sentrum av byen, dermed sat me ca 1/2 time på buss kvar dag for å komme ut til sjukehuset. Sjukehuset har god standard, studentane har sitt eige fellesrom og det er alltid plass til å studere på biblioteket. Før eksamen leste me mykje på NewSpace, det nye campus-området i sentrum.

Byen:
Eg elskar Newcastle! Eg saknar Newcastle og eg kjem til å reise tilbake ein vakker dag!
Byen har eit par hundre tusen innbyggjarar, det kjem litt an på kor lang ut i suburbia ein definerer Newcastle, men byen føles som ein liten småby ved kysten. Det er fleire parkar i byen, lett å finne barar, restaurantar og caféar. Strendene er aldri langt unna og dei er heilt fantastiske! Aktivitetar som surfing, kiting, skating og paragliding er daglegdags. Byen har også fleire sjøbad som er gratis og opne heile tida. Det finnes fleire naturreservat i området og stader som Hunter Valley, Glenrock, Worimi og Port Stephens er verdt ei utflukt eller to. Byen har eigen flyplass, så det er lett å kome seg til andre byar i Australia for ei langhelg. For å komme seg til Sydney, er det bare å sette seg på toget i 2-3 timar. Newcastle <3 Eg berre må tilbake!

Bustad

Me søkte først om å få studentbustad på Callaghan Campus, men fekk heldigvis ikkje plass. Det førte til at me endte opp i eit kollektiv i Watt Street i sentrum, ca 2 min frå stranda. Prisen var ca 5000NOK inkludert strøm og internett. Å bu i sentrum kan absolutt anbefalast, sjølv om det då tek litt tid å komme seg ut til sjukehuset. Området rundt sjukehuset har ikkje så mykje å tilby, så eg vil ikkje anbefale å finne leilighet der. Callaghan Campus har ein del å tilby og det er studentar over alt, men campus ligg verken ved sjukehuset, nær ei strand eller i sentrum.

Sosialt miljø

Det sosiale ved utvekslinga er det som verkeleg har gått over all forventning. Me var to UiB-studentar som reiste ned og me møtte raskt fem andre utvekslingsstudentar frå UiO. Dei lokale studentane var imøtekommande, veldig vennlege og inviterte oss med på ting, men mange av dei var stressa medisinstudentar som ikkje gjorde så mykje anna enn å studere. Mykje av det sosiale me var med på var dermed saman med dei andre utvekslingsstudentane. Me hadde fellesmiddagar, festar, filmkveldar, utflukter, helgeturar, ost-/vin- og MCQ-kveldar, gjekk på kino saman, spiste ute, bada, surfa, bada litt meir, osv. Me hjalp kvarandre med pensum, hadde kollokvier og leste til eksamen saman, som regel med god stemning. Det var alltid eit eller anna som skjedde og eg trur me var saman nesten kvar einaste dag. Heldigvis tar det ikkje så lang tid å reise mellom Oslo og Bergen for å besøke kvarandre her heime.

I dei to vekene eg og Helge hadde ferie fekk me reist ein del langs austkysten av Australia. Me var i Cairns, der eg tok dykkerlappen på Great Barrier Reef, var på seilbåt i Withsundays og langs Whitehaven Beach, var innom Brisbane ein tur og møtte vener i Gold Coast/Surfers Paradise. Ellers fekk eg tid til å utforske området rundt Newcastle, vært i Sydney eit par gongar, reist på road trip til Byron Bay, Dubbo og Blue Mountains, reist til Canberra, Melbourne og Great Ocean Road, +++. Etter eksamen var me fem stykker som reiste saman til New Zealand, der me leigde bil og kjørte rundt på Nord- og Sør-Øya. Så var det tilbake til Newcastle for å hente flyttelasset, før eg reiste til Bali for å surfe. Ferden gjekk vidare til Singapore, med buss gjennom Malaysia til Kuala Lumpur og returbilletten heim til jul hadde eg frå Bangkok.

Om du reiser på utveksling rår eg deg til å ikkje være naiv, ikkje forvent at det skal bli lett og at alt automatisk skal ordne seg sjølv. Utveksling til Newcastle er krevjande, men eg angrar ikkje eit sekund på at eg reiste. Det var rett og slett heilt fantastisk!

Vår 2017 - Medisinstudiet - University of Newcastle

Vår 2017 - Medisinstudiet - University of Newcastle

16.01.2017 - 16.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Tips:
Vi ble tatt opp ved feil universitet, så dobbelsjekk dette med utvekslingsansvarlig før dere reiser ned! Det var også en del dokumenter som måtte fikses før vi reiste, og vi hadde ikke helt oversikt over dette før vi dro. Dette ble også en del dyrere enn vi hadde trodd. Her er en liste over en del av tingene som er greit å fikse før man kommer ned:
- Helsesjekk + rtg thorax (kostet ca 5000 kr, og var bare en lege i Bergen som kunne gjøre dette og rtg måtte være ved Curato)
- Fødselsattest
- Karakterutskrift på engelsk fra videregående
- Karakterutskrift på engelsk fra medisinstudiet
- Søke Australsk studentvisum (koster ca 5000 NOK)
- Norsk politiattest
- Australsk politiattest
- Sjekk at man har tatt alle vaksiner som behøves, og man trenger bevis på at man har tatt disse med underskrift av lege
- Bevis på at man har høy nok titer etter tatt hepatitt B

Ellers er det lurt å så tidlig som mulig velge hvilken rotasjon man vil være i, slik at man får de to ukene ferie når man ønsker. Vi tok ferie sammen med påskeferien, slik at vi fikk noen dager ekstra å reise på. Når det gjelder valgfag var jeg på NICU og nevrologi. Kan anbefale nevrologi, men NICU var stort sett kun observasjon og jeg lærte ikke så mye.
På sykehuset går man ikke med hvitt, og de fleste har pyntet seg med kjole/skjørt og finsko. Selv hadde jeg to dressbukser og svarte joggesko (som sikkert var litt på kanten – men verdt det), og t-skjorter/skjorter. Selv om det er varm ute er det i perioder veldig kaldt på sykehuset og lurt å ha med seg en ekstra genser.
Dro en del ganger til Sydney og var både på konsert og så australsk fotball. Ellers dro jeg til Great Barrier Reef, som var helt fantastisk. I ferien fikk jeg besøk og dro til New Zealand, det kan jeg virkelig anbefale!!

Undervisningsformer

Undervisningsformatet:
PBL: Man får på forhånd læringsmål som man må forberede seg på. Lurt å forberede seg noe, da det er små grupper og alle må svare. Her gjør legene litt forskjellig, noen jobber ut i fra en case, mens andre går gjennom læringsmålene direkte. Alt i alt veldig bra. Obligatorisk.

SDS: Studentledet presentasjoner om ulike emner som en får utlevert på forhånd. Man må lage en power point som man presenterer for den delen av klassen som er i samme rotasjon. Presentasjonenes læringsmål er relevante med tanke på eksamen, men kan være lurt å dobbeltsjekke at informasjonen er rett da det er studentene selv som lager presentasjonene. Dette er obligatorisk.

Prof. skills: Man møter på en avdeling i små grupper på 2-5 studenter og går sammen med en lege og ser på ulike pasienter eller diskuterer et tema. Ofte tar en student opp anamnese og gjør en undersøkelse og referer dette til legen, og så diskuterer man dette i gruppen etterpå. Veldig bra undervisning når legene møter opp, noe de ikke alltid gjør. I utgangspunktet ikke obligatorisk, men blir lagt merke til om man ikke er der.

Sensitive issues: Man er grupper på ca 10-15, og man øver på å utføre god kommunikasjon om vanskelige temaer med en skuespiller, eks fosterdiagnostikk, samtale med ungdom om sex/alkohol osv. Det legges utinformasjon på forhånd som man kan forberede seg til kurset på dersom man ønsker. Dette kan være noe utfordrende, men de som holder kurset er veldig forståelige og gir masse tilbakemeldinger. Obligatorisk.

Simuleringskurs: Simulering av akutte caser i pediatri og gynekologi. Veldig bra, mange caser og man får masse tilbakemelding fra studenter/lærere. Obligatorisk.

Portfolio: Inneholder ulike oppgaver fra pediatri, O&G og valgfagene. Viktig at man fra dag 1 begynner med å skrive et lite resyme hver dag for hva man har gjort og hva pasienter man har sett, da man må levere ”record of experience” som er en oversikt over hva man har gjort hver dag. Denne skal også inneholde ”baby in the family”, der man skal finne en gravid kvinne og følge hennes graviditet og fødsel. Synes det var litt vanskelig å få gjennomført dette i praksis, og jeg så i journalen til en kvinne som jeg var med på fødselen til. Man må også skrive en del ”case reporter” der man går si litt mer detalj på sykehistorien til en pasient og hans sykdom. Denne utgjør ca 1/3 av vurderingen for semesteret.

Bøker: I pediatri går man utfra retningslinjer som gjelder for sykehuset. I O&G brukte jeg Essensial Obstetrics and Gynaecology, som ligger gratis på nett. Ellers kan man låne ulike bøker fra biblioteket på sykehuset.

Eksamen: OSCE og MCQ, begge teller like mye. I tillegg leverer man en portofolie som teller 1/3.

OSCE:
Rotasjonseksamen som bestod av 10 stasjoner, 5 stasjoner i pediatri og 5 stasjoner i obstetrikk/gynekologi. Før hver stasjon fikk man 2 minutter til å lese og 8 minutter til å utføre stasjonene. Stasjonene kunne enten være anamneseopptak/konsultasjon med en skuespiller, diskusjon rundt et emne med en eksaminator, eller demonstrasjon av ferdigheter. De fleste elevene (både utvekslingselever og de australske) opplevde OSCE som veldig utfordrende. Det var veldig nyttig å øve på gamle OSCE-oppgaver, da kanskje 50 % av oppgavene var tidligere eksamensoppgaver.

MCQ:
100 multiple-choice oppgaver. Vi diskuterte gamle eksamensoppgaver sammen, da det ikke fantes noen fasiter som man vet er riktige. 50 % var gamle eksamensoppgaver. Man har god tid på eksamen.


Vurdering av emnetilbodet

Studieopplegg:
Første uke er ”Common week”, der det er en del obligatoriske forelesninger, og man må signere for oppmøte. Ganske tilfeldig hva som foreleses i, og det var både mange nye forkortelser og språket som gjorde at det var vanskelig å få med seg veldig mye. Semesteret er videre delt inn i 6 uker pediatri, 6 uker O&G, 4 uker valgfag og 2 uker ferie. Deretter er det en uke med forelesninger igjen, og så er det en uke med lesing før eksamen.

Kull-/gruppestørrelse:
Ca 100 studenter på kullet, men man er mest med dem som er i samme rotasjon (ca 30 stk i hver rotasjon). Var 2 på prof. skills i O&G og 5 i prof. skills i pediatri.

Oppfølging fra lokale studieveiledere:
Studieveileder Melissa var til stor hjelp. Kunne spørre henne om hva som helst. Vi var blant annet satt opp til feil universitet og manglet en del av det administrative som hun hjalp oss med.

Fagleg utbyte og språk

Språk:
Engelsk. Bruker mange forkortelser, vanskelig i begynnelsen. Bare å spørre mye så blir det bedre

Refleksjoner/utbytte:
Alt i alt er jeg veldig fornøyd med oppholdet i Australia. Var veldig lærerikt, både med tanke på bli bedre i engelsk og man ble utfordret med andre læringsmetoder. Trodde i utgangspunktet det skulle være mindre obligatorisk, og skolen var litt mer utfordrende enn jeg hadde trodde. Syntes det var litt dumt at det var så mye undervisning, og det var vanskelig å planlegge reiser. Likevel var det utrolig deilig med et halvår med mye sol og litt andre omgivelser enn det vanlige livet i Bergen.

Universitetsområdet og byen

Newcastle var en liten, koselig by ca 3 timer med tog nord for Sydney. Mange gode caféer med masse forskjellig mat, og det er virkelig en café-kultur i denne byen. Gode caféer var blant annet Momo, Blue Door, Three Monkeys, East End Hub, og mange fler. Når det gjelder shopping var ikke utvalget veldig bra, og det var generelt ganske dyrt. Best shopping var det imidlertid i Darby St., ellers var det ikke langt til Sydney. Ca 1 times kjøretur til et helt ok kjøpesenter som lå Charlestown. Ellers var det kino i King St som var 10 min å gå fra der vi bodde. Rett ved kinoen ligger også en veldig god italiensk restaurant, Napoli, og en italiensk iskrembutikk like ved.
Mange flotte strender, både Newcastle Beach, Nobby´s Beach, Bar Beach og Mereweather Beach, som alle ligger i gangavstand fra hverandre. Man kan gå/jogge langs strendene og det er mange finer turer blant annet til Nobby´s lighthous og Memorial Walk. Vi betalte medlemskap på et treningssenter der man fikk studentrabatt, ”The Forum”, som vi var veldig fornøyde med. Både gruppetimer og styrkeområdet. Man kan leie sykler for hele oppholdet ved campus, og det er greit å ha dersom man bor i sentrum. Byen er ikke tilrettelagt for sykling, og man kan ikke ta med sykkel på bussen, men det er veldig greit å ha sykkel for å komme seg rundt i sentrum.

Bustad

Bolig:
I utgangspunktet hadde vi takket ja til å bo i et kollektiv nær Bar Beach. Dette var et veldig fint området, men leiligheten var skitten og ganske ødelagt så her sov vi bare 1 natt. Så da startet jakten på å finne et nytt sted å bo. Vi ønsket å bo i nærheten av stranden, og det var vanskelig å finne noe her. Vi bodde 1,5 uke på hostel ved Newcastle Beach mens vi leitet etter bolig. Tilslutt fant vi ledige rom i 35 Watt St, helt ved stranden. Her bodde vi i kollektiv med 4 andre studenter og betalte ca 5000 norske kr i måneden. Utleierselskapet het Goodproperty, og vi var veldig fornøyde med å bo her. Leiligheten lå ett par minutter fra stranden, sjøbadene og lå rett ved Hunter St som er hovedgaten. To minutt å gå til busstoppet, og det tok ca 35 min med buss til sykehuset. Vil anbefale å bo nær stranden. Campus ligger i skogen og er verken rett ved sykehuset eller stranden.

Sosialt miljø

Vi ble veldig godt tatt mot av australierne. De andre i klassen inkluderte oss, men mange var veldig opptatt av skolen og brukte ikke så mye tid på det sosiale som utvekslingsstudentene.

Vår 2017 - Medisinstudiet - University of Newcastle

Vår 2017 - Medisinstudiet - University of Newcastle

16.01.2017 - 16.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Vi hadde mye problemer med det administrative før avreise og de første ukene av semesteret. Vi ble tatt opp til University of New England (i Armindale), og dette universitetet blir slått sammen med University of Newcastle på fjerde året medisin. Derfor hadde vi fått kontakt med studieveilederen i Armindale på forhånd, og ikke de i Newcastle, noe som gav oss problemer med å velge ferieperiode, valgfag, få riktig studentkort osv.
Start tidlig med å søke visum. En del av dette er en helsesjekk som kun kan gjøres av en lege i Bergen og en lege ved Osloakutten – koster omtrent 2000 kr. En rekke ting må anskaffes før avreise: norsk og australsk politiattest, fødselsattest, karakterutskrift på engelsk fra videregående som viser god nok karakter i engelsk-faget, vaksinasjonskort og utskrift av vaksiner tatt i barnevaksinasjonsprogrammet for å nevne noe. Det er med andre ord utrolig mye administrativt arbeid som må til for å få lov til å studere i Australia, noe som til tider føltes frustrerende og uoverkommelig.
Vil også anbefale og legge inn ønske om ferie-periode tidlig, slik at det passer med eventuelt besøk og planer man legger. Det samme gjelder valg av electives/valgfag. Jeg valgte paediatric respiratory og var på en privat infertility-klinikk i O&G. Begge var veldig bra!
De bruker ikke hvitt tøy eller frakk på sykehuset, men går i sine egne klær. De forventer at man kler seg litt ordentlig, og flere av de kvinnelige legene går i kjole og høye hæler. Jeg gikk i dressbukse og skjorter/t-skjorter, med ballerinasko (innimellom svarte joggesko) og fikk ikke noen kommentarer på dette.

Undervisningsformer

Eksamen: OSCE og MCQ, begge teller like mye.

OSCE: Post-eksamen som bestod av 10 stasjoner, 5 i pediatri og 5 i O&G. Man fikk 2 minutter til å lese oppgaven og 8 minutter til oppgaveløsing. Stasjonene kunne bestå av anamneseopptak med en skuespiller, diskusjon rundt et tema med en eksaminator eller demonstrasjon av ferdigheter. For oss i Bergen som ikke er kjent med OSCE-eksamen opplevdes det ganske stressende og utfordrende. Det er lurt å se på gamle oppgaver og øve på å snakke spontant engelsk på forhånd. Vi øvde også på ferdigheter som gyn-us, resusitasjon av barn, håndtering av skulderdystoci osv på ”ferdighetssenteret” på John Hunter (dette må bookes på forhånd og er kun tilgjengelig en viss periode før eksamen). De australske studentene synes også vår OSCE var vanskelig, så det er bare å øve og gjøre så godt man kan.

MSQ: 100 multiple choice-oppgaver. Lurt å gå gjennom gamle oppgaver (disse skrives ned av tidligere studenter og det finnes ingen ”fasit”, så det er lurt å diskutere oppgavene sammen med andre studenter for å komme frem til rett svar). Halvparten av spørsmålene var gamle MSQs så eksamen var veldig grei.

Studieopplegg: Første uke er det common week med obligatoriske forelesninger fra 8.30-17. Man signerer for oppmøte. Noen av forelesningene virket litt lite relevante men man må som sagt møte opp. Resten av semesteret er det ikke forelesninger men student-ledede presentasjoner som gjelder. Semesteret er delt inn i 6 uker pediatri, 6 uker O&G, 4 uker electives (valgfag) og 2 uker ferie i ulike rotasjoner.

Undervisningformat:
PBL: gruppeseminar der man går gjennom oppgaver sammen. Alle blir bedt om å bidra så det er lurt å forberede seg litt på forhånd. Veldig sentralt for eksamen.
SDS: Studentledede forelesninger/presentasjoner. Her får hver gruppe utlevert et tema og innholdsbeskrivelse fra en lege på forhånd, og må lage en power-point presentasjon som holdes for sin rotasjon. Ikke noe å grue seg til. Selve presentasjonene var veldig varierte. De går som regel ut ifra retningslinjer, men ettersom det er studenter som har laget disse kan det dukke opp feil som gjør presentasjonene lite nyttige å bruke i eksamensforberedelser. Jeg foretrekker nok mye heller at legene som er spesialister i fagfeltet holdt undervisningen.
Proffesional skills: Grupper på 2-5 studenter der man går sammen med en lege og snakker med og undersøker pasienter, lignende ”klinikk” i Bergen. Noe var veldig lærerikt, men vi opplevde også å bli testet en del og kritisert dersom det var noe vi ikke kunne. Det er litt hierarki på sykehuset så man må prøve å ikke ta seg nær av dette. Vær også forberedt på at timene kan bli avlyst/flyttet på kort varsel, og at man ofte må vente lenge før legene kommer.
Sensitive issues: kommunikasjonstrening om sensitive temaer som abort, fosterdiagnostikk, samtaler med aborginer og ungdommer. Noe skummelt i starten, men man må bare kaste seg ut i dette. Noe var lærerikt og noe mindre nyttig.
Simuleringskurs: Dette var noe av det beste med undervisningen. Her trener man på å håndtere akutte caser i pediatri og obstetrikk i grupper der man har ulike oppgaver, mens de andre studentene ser på og kommer med tilbakemeldinger. Veldig lærerikt!
Portofolio: Denne utgjør 1/3 av vurderingen for semesteret. Inneholder konsultasjonsbrev, pasient-caser fra elecitives, record of experience (dagbok over pasienter man møter), Baby in the family rapport osv. Lurt å begynne å skrive record of experience fra første uke i praksis, skriv kort ned pasientens problemstilling/diagnose med dato så glemmer man ikke hva man har gjort. ”Baby in the family” vil si at man skal finne en gravid kvinne som man skal følge gjennom hele svangerskapet, under fødsel og i tiden etterpå. Det opplevdes litt merkelig, så jeg valgte å skrive om en av de jeg deltok på fødselen til under min vakt på fødestuen. Da hadde jeg også tilgang til å lese litt i journalen for å fylle inn til rapporten.

Kull- /gruppestørrelse: omtrent 100 studenter på kullet, man er mest med de som er i samme rotasjon. Vi var ca 30 på samme rotasjon, 2 på O&G prof skills, 5 på Paed prof skills og 10-15 på PBL.

Oppfølging fra lokale studieveiledere etc.: Studieveileder Melissa hjalp oss mye i begynnelsen. Vi hadde mange problemer da vi blant annet hadde blitt tatt opp til feil universitet, manglet australsk politiattest osv. Var innom kontoret hennes daglig i de første ukene.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg er alt i alt veldig fornøyd med utvekslingsoppholdet. Newcastle er en utrolig fin by, og man får virkelig prøvd å leve det australske liv i denne byen. Skolen var nok mer utfordrende enn forventet, med lite fri og en del strenge forelesere som forventet mer oppmøte og deltagelse i undervisningen enn de gjør i Bergen. Men man lærer mye av å måtte kaste seg ut i å snakke engelsk foran andre.

Fagleg utbyte og språk

Det brukes mange forkortelser både medisinske og dageligdagse, som kan være frustrerende til å begynne med. Man må bare spørre medstudenter, så kommer man inn i det etter hvert.

Universitetsområdet og byen

Fritid: Newcastle er en koselig passe liten by. Jeg synes det fineste var de flotte strendene. Kjempefint å gå tur ut til Nobbys lighthouse, langs Memorial-walk, til Bogey-hole og til Mereweather beach. Ta surfetimer på Newcatsle beach eller lei surfebrett i nærheten av Watt street.
Det er mange koselige cafeer med fresh mat som smashed avocado-toast, digg kaffe og acai-bowls; Blue door, Three monkeys, East end and hub for å nevne noen. Darby street har mange fine butikker. Ellers var vi to ganger på kjøpesenter som er en times busstur unna. Det er en koselig kino i King street. Der finner man også en god italiensk pizzeria, og italiensk is rett ovenfor veien. Utelivet i Newcastle er ikke veldig stort, men vi var blandt annet på Finnegans, en klubb i sentrum med gøy liv og bra musikk. Hvis man liker å trene så kjøpte vi medlemskap på et studentreningssenter nede ved havnen, og var veldig fornøyde med det. Bra gruppetimer og ok styrkeområde. Vil anbefale å dra til Morriset som er en togtur unna Newcastle (litt spesielt for dette er et psykiatrisk sykehus) og tilbring en hel dag med å hilse på kenguruer. Vi ble også anbefalt å dra til Hunter-Valley på vinsmaking. Jeg var ca 5 helger i Sydney, som er en 3-timers togtur unna. I mine 2 ferieuker fikk jeg besøk og reiste til Bali som var helt fantastisk.

Bustad

Da vi kom til Newcastle hadde vi takket ja til å bo i et kollektiv nær Bar beach (kjempefint område), men denne leiligheten var skitten og falleferdig så vi flyttet raskt ut. Vi bodde deretter 2 uker på Newcastle YHA til vi fant ny leilighet. Dette var vanskeligere enn vi trodde, spesielt å finne en møblert sentral leilighet i byen. Vi var to studenter fra UiB som endte opp med å bo i Watt Street, i en stor leilighet med 4 andre studenter. Vi betalte omtrent 5000 nok i mnd. Denne leiligheten leies ut gjennom et utleieselskap (Goodproperty), så vi opplevde ikke noe tull i den forbindelse. Ta gjerne kontakt på mail dersom det ønskes kontakt med utleierne.
Leiligheten lå 1 min fra Newcastle beach, og det var deilig å kunne dra stranden etter skolen, surfe eller bade i havbassengene. Vil absolutt anbefale å bo i byen nær strendene, fremfor nær John Hunter hospital!

Sosialt miljø

Australiere er hyggelige og åpne. Medisinstudentene i klassen stresset en del med skole, og mange prioriterte nok dette fremfor sosialt liv, mer enn det man gjør som utvekslingsstudent. Men de er veldig inkluderende dersom man gjør litt innsats. Vi endte nok opp med å være mest med de andre utvekslingsstudentene.

2016

Haust 2016 - Medisinstudiet - University of Newcastle

Haust 2016 - Medisinstudiet - University of Newcastle

27.06.2016 - 18.11.2016

Førebuingar/praktiske tips

Forberedelsene til Utveklingsoppholdet i Newcastle, Australia er relativt omfattende. Etter en får tildelt utvekslingsplass fra UiB må en søke til University of New England (UNE) som er universitetet selve utvekslingsavtalen er med. Søknadsprosessen ber om en masse dokumkentasjon som "MÅ" være på engelsk eller ha formell oversettelse. Jeg endte med å få utskrift av et engelsk vitnemål fra videregående skole, engelsk karakterutskrift fra UiB og leverte resten på norsk. Det gikk helt fint.

Etter du har kommet inn får du Confirmation of Enrollment, som du trenger til å søke visum. Planlegg når du vil reise ned og søk visum i god tid! Etter du har fylt ut visum søknaden og krysset av at du er medisinstudent og skal oppholde deg på sykehus må du nemlig ha en del legeundersøkelser. Rtg. Thorax får du omtrent på dagen hos Curato, men det er derimot bare to leger i Norge som har innlogging til Australias visumsystem, en i Bergen og en i Oslo. Det tok litt tid å få time og det ta også noen dager etter legeundersøkelsen til du får visumet.

Etter du har komt inn på UNE får du også mail om andre forberedelser som må gjøres for å bli godkjent for å ha praksis i Australia.
Du må blant annet ha en politiattest fra alle land du har bodd i som selvfølgelig skal være på engelsk. Du må også bestille en politiattest fra Australia (ja, selv om du aldri har vært der før). Vaksinasjon må dokumenteres på New South Wales (NSW) sitt vaksinasjonskort. Hvis du ikke har dokumentasjon slik at legen din kan føre over på riktig skjema, kan du også ta blodprøver for å sjekke om du er immun mot de vanlige sykdommene vi vaksinerer mot. Til slutt må du fylle ut en del skjema og skrive under på at du følger retningslinjer. Instruksjonen er ikke gjort spesielt enkel, så les nøye og se infstuksjonsfilmene flere ganger. Alt dette skal sendes til en mailadresse som blir oppgitt. Når de spør etter studentkort, mener du et fra Australia, ikke det du har fra UiB.

Working with children check er et annet sjekk.system enn resten. Dette må du gjøre rett før du reiser fordi innsendingen av skjemaet har en tidsfrist i forhold til når du må møte opp på et offentlig kontor i NSW. Her må du legetimere deg med pass og australiensk studentkort. Du kan eventuelt også få med et brev fra der du leier bolig som bekrefter adressen din og et brev fra banken som bekrefter at du er kunde som kompensasjon for manglende australiensk studentkort. Australiensk førerkort går også bra, men ikke norsk førerkort. Altså: Få studentkort med en gang du kommer!

Medisinstudiet i Newcastle er et samarbeid mellom UNE og University of Newcastle (UON). De to universitetene har undervisning hver for seg de tre første årene, og blir slått sammen på 4. studieår, akkurat når du kommer. Vi var de føste som reiste på denne utvfekslingsavtalen og fikk dermed litt problemer med dette at vi var tatt opp ved et universitet og i praksis skulle studere ved et annet. Som UNE student får en nemlig ikke UON studentkort uten videre. Ettersom disse to universitetene er plassert relativt langt fra hverandre var det ikke aktuelt å reiser til UNE for å få studentkort. Det ble derfor en masse administrativt styr for å overføre oss fra det ene universitetet til den andre og det gikk omtrent en måned før problemet var fikset og vi fikk utlevert studentkort. Jeg regner med akkurat dette går bedre etter hvert som det kommer flere studenter på denne utveklingsavtalen.

Undervisningsformer

Semesteret begynte med en heftig forelesningsuke. Forelesninger var obligatoriske og det ble tatt fravær i ca halvparten av timene. De neste 18 ukene var vi fordelt i 3 klasser som roterte mellom pediatri, obstetrikk og gynekologi og ferie/valgfag. Til slutt hadde vi en oppsummerings uke og deretter litt lesetid og eksamen.

Pediatri og O&G, var lagt opp ganske likt med en PBL (problembasert læring) og en SDS (student directed seminar) hver uke. Det var også "Prof Skills", som ligner det vi kaller undervisningsvisitter i indremedisin, bare at man hadde den samme læreren hver gang, hver uke. Det ble dermed sørget for at alle fikk tatt opp sykehistorie og gjort undersøkelser og at casene varierte. Vi fikk også formell tilbakemelding på et skåringsskjema (Mini CEx) som skulle legges ved i semester portfolioen vår. Utensom det "faste opplegget" hadde vi ulike rotasjoner hver uke innad i faget. I pediatri var det slikt som poliklinikk, nyfødt intensiv, akutt medisin osv. og i O&G var det slikt som føde, svangerskapskontroll poliklinikk, gyn-poliklinikk, ultralyd osv.

I ferie/valgfag terminen hadde man to uker ferie og fire uker valgfag. Hvert "valgfag" var to uker, så man fikk velge to valgfag hver. Når man hadde valgfag var man egentlig bare med et lege-team i to uker. Dette lignet mer på slik vi forbinder med å ha praksis her hjemme. Man møter opp hver morgen og er med på det som skjer. Man skal også skrive en oppgave fra hvert valgfag. Dette er en case-rapport, så oppgaven i seg selv er omtrent den samme uansett hvilket valgfag man velger. Jeg hadde nyfødt intensiv og pediatrisk onkologi, begge disse var veldig kjekke!

Vurdering:
På slutten av praksisperioden (de 18 ukene med rotasjoner). Skal man levere en portfolio. Les i "handbook" og "outline" hva den skal inneholde og begynn å jobb med den fra starten. Det skal blant annet skrives logg over hva du har sett og gjort i praksis, og en del skjema må fyllet ut underveis. Blant annet skal man fylle ut skjema for "oppførsel og profesjonalitet" etter hver rotasjon. Min portfolio endte på ca 90 sider, så ikke utsett alt til slutt.

Eksamen har to deler. En parktisk stasjonseksamen (OSCE) og en avkryssningseksamen (MCQ). Den praktiske eksamenen syns jeg var ganske grei. Man øver mye på slike situasjoner når man er i praksis, og det skal en del til å styke på en stasjon. Jeg følte de lokale snakke dette opp til å være noe mye verre enn det faktisk var. Avkryssningseksamenen derimot var ganske vanskelig. Det er ingen øvingsoppgaver slik vi er vant til, men etter hver eksamen husker alle ett spørmål og klipper sammen i et dokument. Det er ingen fasit men mange har lagt ut sine svar. Jeg opplevde på flere spørsmål at jeg hadde øvd inn et svar som riktig, men så var plutselig ikke det svaralternativet det på den vikrelige eksamen, så vær litt obs på det. Du trenger blyant og viskelær til eksamen, og det er ikke lov med mat, inkl nøtter, frukt og sjokolade, kun vannflaske.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg syns det faglige opplegget var veldig godt. PBL'ene gikk veldig i dybden teoretisk og dekket alle de store temaene innen pediatri og gynekologi og obstetrikk. Inntrykket mitt er nok at jeg har lært mer teori enn om jeg var hjemme, men at jeg måtte presse meg litt mer frem for å få gjøre praktiske ting i Australia. Det hjelp å si tydelig ifra om at "jeg ønsker å få øve på å utføre gynekologisk undersøkelse fordi det er forventet at jeg kan det når jeg kommer hjem fra dette utvekslingsoppholdet", for eksempel.

Jeg mener å ha lest et sted at faget i Australia også skulle dekke genetikk og barne- og ungdomspsykiatri. Det gjør det ikke per i dag. Det var noen spørsmål på eksamen som jeg følte jeg kunne svare på fordi jeg hadde hatt genetikk, men temaet ble ikke undervist så det var opp til degselv om du forstod om du burde lese på det eller ikke. I pediatri var det en PBL som gikk innenfor temaet ADHD, autisme, utviklingsforstyrrelse, men disse 2 timene dekket på ingen måte et hele faget barne- og ungdomspsykiatri.

Fagleg utbyte og språk

Godt faglig utbytte innen Pediatri og O&G. Fordi man er plassert på et 3. linje sykehus ser man nok mye mer av de sjeldre tingene, og mindre av de vanlige tingene. Dette ble kanskje spesielt tydelig i obstetrikk.

Medisinsk forkortet engelsk er vanskelig, men du kommer inn i det etter hvert. Det finnes en oversikt over "medical abrivitations" fra NSW Health. Denne er til stor hjelp! Du faller fort av på første forelesning om du skal henge deg opp i alle. Spør gjerne på forelesning, for det er mange av de lokale som heller ikke vet hva alle forkortelsene betyr.
For meg var det også vanskelig å snakke "barnevennlig" engelsk, og det var en ekstra utfordring at jeg ikke visste hva tegneseriefigurer heter på engelsk så jeg hadde mindre å småprate med barna om.
Det var veldig mange leger på sykehuset som snakket norsk eller svensk, så det gikk ofte an å spørre når man ikke klarte å sette ord på medisinske ting.

Sosialt engelsk gikk fint. Jeg har inntrykk av at vi fra Norge generelt har en god og lett forståelig engelsk. Jeg tror også jeg hadde stort språklig utbytte av at jeg valgte å bo sammen med andre Australienske stuedneter og ikke sammen med andre internasjonale studenter. Dermed hadde jeg gode språkmodeller i hverdagen som jeg kunne plukke opp vanlige auralienske uttrykk fra.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet var flott, men utover at jeg bodde der og hadde eksamen der hadde jeg lite å gjøre der som medisinstudent.

Byen består av koselige caféer og fine strender. Nattelivet er bra. Typiske studentsteder er Costoms House på onsdager, senere på kvelden på Argyle. Fredager er SJ's i Hamilton og på lørdager er Kings Street stappfull.

Transport: Buss er relativt dårlig og dyrt i Newcastle. Jeg var heldig at det gikk en buss direkte til sykehuset fra Uni campus hvor jeg bodde.

Jeg hadde først tenkt at jeg skulle sykle til sykehuset og leide en gammel sykkel fra universitetet. Sykehuset er på toppen av en skikkelig bakke. Skal man sykle til sykehuset må man ha en skikkelig sykkel om kan gire da man må holde litt tempo for å ikke forstyrre trafikken. Det er ikke mulig å sykle på fortauet de fleste steder.

Bustad

Jeg bodde på Edwards Hall på campus. Det var $ 297 i uken. Dette inkluderte frokost og middag (tre retters, hvor man kunne velge mellom to eller tre hovedretter hver dag) og lunch i helgene. Jeg hadde mitt eget rom og wc, dusj og "kjøkken" (kjøleskap, vannkoker, mikrobølgeovn osv) var felles for korridoren man bodde på. Det var også to tv/film-rom og et rom med bordtennis og lignende. Svømmebasseng var plasser hos "oss" men var åpent for alle studentboligene.
Studentboligen arrangerte også masse sosiale eventer, som gjorde at man fort ble kjent med folk der. Det var også egne lag for hver studentbolig innen alle de vanlige sportene der nede (slik som touch og netball).

Sosialt miljø

I Newcastle: Som ellers, både på medisinstudiet og av dem som bor på campus, finnes det folk som liker å være sosiale og som trives best for seg selv. Du finner garantert noen som er på "samme nivå" som deg. Jeg fikk nok mest av mitt sosiale miljø fra Campus fordi man ble en familie som spiste sammen to ganger for dagen og dermed legger man også mye planer sammen.
Kullet som tok immot oss hadde laget en flott oversikt med anbefalte steder å sjekke ut i Newcastle og med kontaktpersoner som kunne tenke seg å gå der sammen med oss. Det var også noen "klassefester" hvor det var lett å bli kjent med folk.

Ellers i Australia: Jeg reiste ned nesten en månede før studiestart. Jeg fikk også reist en del underveis i semesteret og ble i Australia helt til visumet mitt gikk ut før jul. Byer jeg oppholdt meg lenge i var Perth, Cairns, Sydney og Melbourne. Alle disse stedene var det lett å komme i kontakt med andre reisende. Anbefaler at dere benytter muligheten til å se mer av landet når man først er på andre siden av jorden.

Kystlinje
Foto/ill.:
© University of Newcastle

Informasjon