Hjem
Studentsider
erasmus+

Libera Università Internazionale degli Studi Sociali 'Guido Carli' og Det juridiske fakultet (ERASMUS+)

  • LandItalia
  • ByRoma
  • Studieplassar6
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar på masterstudiet i rettsvitskap som på tidspunkt for utreise har fullført alle emna i studieprogrammet til og med 3. studieår.

Det er kun mogeleg å søke utveksling gjennom avtalen med dette universitetet innan fristen i vårsemesteret (1. februar). Dette gjeld og om du vil utveksle berre i vårsemesteret i det påfølgande studieåret.

Når i studiet kan eg reise

I Master i rettsvitskap-studiet kan du reise på utveksling på femte studieår. Under utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva. Du vel sjølv kva rekkefølge du vil ta fjerde og femte studieår. Du kan dermed reise ut i verda allereie etter at du har fullført tredje studieår. I nokre utvekslingsavtaler er det likevel krav om at du må ha fullført fjerde studieår for å kunne få opptak. Under overskrifta "kven kan søke" finn du informasjon om korvidt du må vere ferdig med fjerde studieår før utreise.

Språk

Undervisningsspråket er italiensk, men universitetet tilbyr òg nokre emne på engelsk. Detaljar om kor mange emne som er tilgjengelege på dei ulike språka finn du i emneoversikta.

Universitetet krev engelskkunnskapar og/eller italienskkunnskapar tilsvarande B2-nivå etter EU sine retningslinjer for språkkompetanse.

Universitetet tilbyr språkkurs i italiensk for Erasmusstudentar.

Dersom du ikkje har gode nok språkkunnskapar i italiensk, finst det fleire måtar å førebu seg på før utvekslingsopphaldet. Sjå UiB.no for informasjon om språkkurs og språktandem. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffe seg språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet.

Kva emne kan eg ta

Ved dette universitetet kan du ta juridiske emne som vert godskrivne som spesialemne i mastergraden i rettsvitskap. På nettsida til LUISS finn du oversikt over kva emne ein kan ta.

LUISS nyttar ECTS credit-systemet, og ein ECTS-credit er det same som eitt studiepoeng.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar innhaldsmessig med emne du har teke tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) vart oppført under namnet Pro Deo University i 1966. Universitetet består av institutt for økonomi og finans, business og leiarskap, juss og politisk vitskap og har om lag 7 700 studentar. Universitetet ligg i Roma.

Hovudstaden i Italia, Roma, har om lag 2,6 millionar innbyggarar og ligg litt inne i landet frå Middelhavet. Gjennom byen renn elva Tiber.

Bustad

Universitetet kan hjelpe til med å finne bustad.

Semesterinndeling

September-desember (/februar) og februar-juli

Studentrapportar

2022

Vår 2022 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2022 – Integrert master i rettsvitskap

03.02.2022 - 28.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Viktigste forberedelse: Se etter sted å bo tidlig! Vi reiste ned til Roma 31. januar, og fant ikke bolig før en ukes tid ut i januar. Det var altfor sent, se siste kapittel om bosted. Begynn tidlig, i alle fall med å kikke og orientere seg litt i hvilke områder man kan tenke seg å bo.

Undervisningsformer

All undervisning jeg hadde var via forelesninger. Foreleserne legger opp timene på ulike måter, noen står bare å snakker uten å involvere studentene, andre ønsker svar fra studentene før de går videre i forelesningen. I enkelte fag måtte vi ha en presentasjon i løpet av timene for å kunne ta eksamen, mens i andre måtte man ikke gjøre noe før eksamenstiden. Det pleier å stå på hjemmesiden til Luiss hva som forventes av deg i de ulike fagene.

Det finnes litteratur man kan (og blir oppfordret av professoren) kjøpe. Vi kjøpte ingenting, man kommer en lang vei av å følge forelesningene og lese i powerpointene og annet materiale de eventuelt legger ut.

Vurdering av emnetilbodet

Det er ikke så mange engelske fag man kan velge mellom på masternivå. I tillegg hadde Luiss satt opp timeplanen for de engelske valgfagene slik at flere av dem kolliderte mtp. både forelesning og eksamensdatoer, og man dermed ikke kunne ta enkelte fagene parallelt. Dette syns jeg var litt dumt, siden det i tillegg var ganske få fag å velge imellom.

Fagleg utbyte og språk

Fagene man kan velge er som regel ganske overordnede, noe som er naturlig siden de kun er 6 studiepoeng hver (som regel). Siden de fleste fagene også handler om EU-rett, kan det bli litt overlappende innhold. Dette innebærer at man finner hovedlinjene igjen i fag vi allerede har hatt på UiB, særlig i NIRI og menneskerettigheter. Eksempler er et fag jeg tok (EU substantive law – internal marked and beyond), som handler om de fire friheter (NIRI). I et annet fag (EU criminal law) var det en del fokus rundt artikkel 5 og 6 i EMK, som vi har hatt tidligere om i menneskerettigheter.

Foreleserne snakker gjennomgående nokså gebrokkent engelsk. Halvparten av våre forelesninger gikk over Teams, og da kunne det innimellom være vrient å følge med på hva foreleseren snakket om. Det er likevel ganske varierende i hvor gode foreleserne er i å snakke engelsk, og hvilken formidlingsevne de har.

På Luiss tar man fag sammen med italienere som går hele graden sin på den skolen. I enkelte fag byttet foreleseren plutselig om til italiensk for å se til at italienerne hang med. I criminal law brukte foreleseren alltid første del av forelesningen til å oppsummere forrige forelesning – først på italiensk, så på engelsk. Litt merkelig, men man vender seg fort til slike gjøremåter i Italia.

Universitetsområdet og byen

Luiss har flere lokaler, som alle ligger i gåavstand fra hverandre, litt utenfor byen. Jeg hadde forelesninger på to av lokalene, og det tok ca. 5 minutter å gå mellom dem. Man kommer til skoleområdet med Metro, som går fra Termini. Området rundt skolen er fint og rolig, men jeg vil anbefale å bo i sentrum.

Roma er en nydelig by, som har så mye å by på. Fra trange brosteinsgater som i sesong er overfylt av turister (Trevi, Phanteon, Piazza Navona), til de samme trange gatene med mer autentisk italiensk stemning (Trastevere), til større åpne gater uten brostein (Prati, ved Vatikanstaten). I tillegg finner du mange fine parker i byen, som er gode å ty til når temperaturen stiger, der Villa Borghese er den største som ligger mest sentralt (rett ovenfor Spansketrappene).

Det er mye fint å se i Roma, og de fleste kjenner nok til de store severdighetene (Spansketrappene, Trevifontenen, Phanteon, Colosseum, Vatikanstaten mm.). Mitt beste minne med Roma er likevel den atmosfæren man finner i de mindre travle områdene, slik som Monti (rett nord for Colosseum, likevel mer autentisk), Campo (området rundt Piazza Navona) og Trastevere. I tillegg er Prati et utrolig fint område, som det var helt topp å bo i under den ”verste” turistflommen i mai og juni. Her er det litt roligere, litt mer luft i gatene siden de er bredere, samtidig som det bare er en kort tur over elven for å komme inn til liv og røre.

I tillegg er det en 30-50 minutters togtur fra Roma og ut til stranden (du kan ta tog fra Termini (50 minutter) og San Pietro (30-40 minutter)). Roma ligger ikke langt fra kysten, og det er flere steder å dra til. Vi dro oftest til Santa Marinella. Dette var helt nydelig når temperaturen bikket 30 og vel så det grader i byen.

Bustad

Jeg bodde litt forskjellige steder i løpet av oppholdet, fordi vi var litt treige med å lete etter sted å bo. Første del (februar og mars) bodde vi ved Barberini, et steinkast unna Trevifontenen. Det var kult å bo så sentralt i starten, før turistkjøret begynte. Det var kort vei til Spansketrappen og Villa Borghese, Via del Corso (shoppinggate), Monti-området mm. Jeg ville imidlertid ikke bodd der utover våren, i og med at gatene rundt fontenen og nedover mot Phanteon og Campo-området er helt overfylt når turistene kommer.

En periode bodde vi i området rundt Termini (rett ved Piazza Vittorio Emanuele II), og en uke i Trastevere. Området rundt Termini er greit nok, men ikke like mye liv. Du har metroen rett ved, som tar deg mange steder, men i gåavstand kan det bli litt seigt. Det var veldig fint å bo i Trastevere, men her har du ikke metroen, og området ligger også noe usentralt for å gå overalt. Det var likevel morsomt å ha bodd også disse stendene for en periode!

De siste månedene bodde vi i Prati, rett ved Vatikanstaten. Dette var et veldig fint område, som vi trolig ikke ville sett så mye av om det ikke var for at vi bodde der.

Når jeg ser tilbake på oppholdet, tenker jeg på hvor mye vi har sett av byen ved å flytte mye rundt på oss og bo i ulike området. Det var likevel et mas å flytte så mye, og å se etter ny leilighet etter vi hadde kommet på plass i den ved Barberini. Jeg anbefaler absolutt å ha ett sted å bo hele oppholdet.

Haust 2021 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2021 - Integrert master i rettsvitskap

09.09.2021 - 05.02.2022

Førebuingar/praktiske tips

Det er en del frister å forholde seg til i forberedelsene til utveksling i Roma. Sjekk derfor mailen ofte (også i sommerferien hvis du skal dra på høsten). Ellers er det viktig å prøve å skaffe bolig tidlig. Jeg søkte også om å få en fiscal code fra den italienske ambassaden i Oslo. Dette ordnet seg veldig raskt. Noen trenger dette for å kunne signere leiekontrakt eller få metrokort. Jeg opplevde at jeg egentlig ikke måtte ha dette ettersom jeg leide på airbnb og man kunne få metrokort på en app. Men det kan være greit å ha, særlig når det var lett å fikse.

Vi måtte velge fag til online learning agreement (OLA) før vi dro, selv om fagene for semesteret ikke var lagt ut. Jeg så derfor på den gamle fagkatalogen for semesteret før og valgte fra denne. Da vi fikk den nye katalogen over fagene viste det seg at noen fag hadde byttet navn eller ikke gikk. Måtte derfor få noen fag forhåndsgodkjent på nytt, men dette gikk veldig fint og greit. De fleste må gjøre dette uansett når de kommer ned fordi man ser at fagene kolliderer på timeplanen eller har kolliderende eksamensdatoer.

Undervisningsformer

Undervisningen på LUISS er ganske annerledes enn i Bergen. Undervisningen minner mer om storgruppene/seminargruppene som vi kjenner fra før. Jeg følte det var litt som å komme tilbake til VGS med undervisning i mindre klasser og mer aktiv deltagelse. Dette var selvsagt ganske ulikt fra fag til fag. I noen fag var det foreleseren som stort sett pratet selv, mens i andre fag ble det lagt opp til mer diskusjon.

Eksamensformene er også veldig forskjellige fra fag til fag. Jeg hadde alt fra en 24 timers hjemmeeksamen til multiple choice. Vet at noen også hadde muntlig eksamen, eller en innlevering + en presentasjon. Det virker som de brukte alle mulige eksamensformer.

Vurdering av emnetilbodet

Det var i utgangspunktet ganske mange engelske fag å velge mellom. Problemet var at det var noe vanskelig å få fagene til å ikke kollidere på timeplanen eller at eksamensdatoen krasjet. På denne måten ble tilbudet redusert.

Jeg tok fagene EU competition law, European private law og legal issues in marketing. Var fornøyd med disse fagene alt i alt, men kvaliteten på undervisningen var varierende. Syntes for eksempel at competition law ble godt gjennomført strukturmessig og faglig. Her fikk vi beskjed om ting i godt tid og jeg visste hele tiden hvordan faget skulle gjennomføres og når/hvordan eksamen ble.

Fagleg utbyte og språk

Etter min mening har jeg fått et godt språklig utbytte av oppholdet i Roma. Det var rart og uvant å ha fag på engelsk i starten, men dette er noe man kommer fort inn i. Lærte ikke noe særlig italiensk, men jeg gjorde heller ikke en særlig stor innsats her.. Man kan melde seg på et italiensk kurs og få 3 ECTS/STP hvis man fullfører. For min del valgte jeg å ikke bruke tid på dette da det var 3 timer undervisning i uken + lekser og syntes ikke kurset var veldig lærerikt. Det er imidlertid en mulighet hvis man vil lære litt mer italiensk og samtidig få noen studiepoeng ekstra.
[Presisering fra Det juridiske fakultet ved UiB: rene språkkurs kan ikke inngå i graden, og dermed ikke forhåndsgodkjennes. Følgelig må disse tas utenom de 30 studiepoengene juridiske emner én må ta per semester.]

Universitetsområdet og byen

Luiss har et veldig fint universitetsområde. Jussfakultetet heter via parenzo og ligger i Trieste, litt nord i Roma. Man kommer enkelt dit fra Termini hvis man tar metro til S.Angese/Anniballiano. Derfor er det bare 5 minutter å gå fra metrostoppet. Viale Romania er et av de andre universitetsområdene og ligger i Parioli. Selv om de fleste jusstudenter ikke har fag her, er dette en veldig flott del av campus. Viale Pola ligger også i Trieste. Dette er også et veldig fint universitetsområde og ligger nær via Parenzo. Luiss har også et flott og moderne bibliotek i Trieste.

Roma er en fantastisk by på alle måter! Etter min mening har byen alt. Det er alltid noe å gjøre, masse å se samt utrolig mye god mat og drikke. Byen er ikke så stor som man tror, og jeg syntes ikke det tok lang tid før man fikk noe kontroll på hvor ting var eller hvordan man skulle komme seg rundt i byen. Roma er også et godt utgangspunkt hvis man vil reise litt rundt i Italia. Det tar kun 1 time med hurtigtog til Napoli og 1,5 time til Firenze. Jeg følte meg også veldig trygg i byen, og opplevde aldri noe ubehagelig. Kan derfor anbefale Roma på det sterkeste!!

Bustad

Det er vanskelig å finne bolig i Roma, og samtidig dyrt. Vi startet å lete ganske tidlig, men brukte lang tid på å finne bolig. Endte med å leie på Airbnb hele semesteret. De første 6 ukene bodde vi veldig sentralt rett ved piazza del popolo. Da måtte vi bytte metro på Termini når vi skulle til Luiss. Etter 6 uker flyttet vi til Trieste, rett ved universitet. Da brukte vi kun 5 min på å gå til fakultet, men vi måtte ta bus/metro for å komme ned til byen. Selv om standaren ikke var veldig høy, betalte vi mellom 7000 og 8000 hver i måneden på boligene. Begynn å let etter bolig tidlig! Utenom Airbnb kan man for eksempel sjekke ut spotahome. Jeg likte veldig godt å bo i byen, selv om det var deilig å bare kunne gå bort til universitetet etter at vi flyttet. Vi hadde også 50 % online skole, så er kanskje derfor jeg syntes reiseveien da vi bodde i byen gikk veldig greit. Da måtte vi bare dra til universitetet 2-3 dager i uken.

Sosialt miljø

Jeg hadde det veldig bra sosialt under hele oppholdet mitt. Vi var bare to som dro fra UiB, men vi ble raskt kjent med andre utvekslingsstudenter. Jeg følte jeg fikk en god balanse mellom å bli kjent med nordmenn, men også utvekslingsstudenter fra andre land.

Første uken arrangerte ESN Roma Luiss en "welcome week" med mange arrangementer. Det var ofte en sosial ting som skjedde på dagen, og en fest eller noe annet på kvelden. Vi ble ikke delt inn i faddergrupper som i Bergen. Luiss er et stort universitet med mange studenter. Det er derfor mange utvekslingsstudenter. Før oppholdet ble alle lagt til i en gruppe på en app som heter telegram som ble brukt gjennom hele semesteret for å informerer å ulike fester, utflukter eller andre aktiviteter. Denne gruppen kunne også bli brukt hvis man hadde andre praktiske spørsmål osv. Ulempen med et universitet med mange utvekslingsstudenter er jo at det er vanskelig å få oversikt over alle. Samtidig syntes jeg det sosiale opplegget var bra. Festene og andre arrangementer ble arrangert gjennom hele semesteret, så det var alltid noe å bli med på hvis man ville.

Da gjenstår det bare en ting å si: Dra til Roma!! Jeg koste meg helt sykt mye i nesten 4 måneder, og følte virkelig at jeg levde i en drøm!

2021

Haust 2021 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2021 - Integrert master i rettsvitskap

09.09.2021 - 20.12.2021

Førebuingar/praktiske tips

Det anbefales å se etter bolig tidlig. Det var litt vanskelig å finne bolig, da mange kun ønsket å leie ut for et år. Vi fant leilighet på Airbnb og det var veldig greit for da slapp vi å betale depositum. Det var også flere som fant leilighet på Spotahome.

Det anbefales også å søke om fiscal code/skattekode før en reiser ned, da noen utleiere krever dette for å inngå leieavtale lenger enn 3 måneder. Det kan også være nyttig for månedskort på metroen.

Noen nyttige apper å laste ned er MyCicero hvor man kan kjøpe buss og metrobillett. Man kan også ha månedskort i appen, men jeg foretakk å ha det fysisk siden appen ikke er den beste. Moovit var også veldig grei for å kunne planlegge reise med kollektivtransport. I tillegg vil jeg anbefale Free Now. Den fungerer som Uber, men gjelder for offisielle taxier.

Undervisningsformer

Vi hadde halvparten av undervisningen på skolen og halvparten online. Det varierer litt hvilket opplegg de ulike professorene har. De fleste foreleste med fullstendige Powerpointer, som gjerne er pensum til eksamen. Noen kjører et opplegg hvor en kun skal høre på forelesningen, mens andre har et mer interaktivt opplegg med studentene. Dette virker som noe LUISS har begynt med i år. I European Private Law hadde vi noen forelesninger som var "tutorials". Da måtte vi forberede ulike spørsmål om EU-dommer og diskutere i forelesning.

Noen professorer har innleveringer og oppgaver underveis i semesteret, mens det i andre fag kun er eksamen. I det ene faget jeg valgte (European Administrative Law) var "eksamen" en presentasjon og innlevering sammen med medstudenter. Noen av fagene har også obligatorisk oppmøte, men dette er opp til professoren. Tidspunktene for undervisning varierte, og to dager hadde jeg undervisning til kl. 19 på kvelden.

Vurdering av emnetilbodet

Det var flere fag på engelsk å velge mellom. De fleste fagene er 6 studiepoeng. Innholdet i flere av fagene var uforholdsmessig mye og tilsier et større antall studiepoeng for faget. For eksempel i European Private law hadde vi om competition law, data protection law, consumer law, UNIDROT, PECL og European Contract Code. Eksamen var en multiple choice på 30 spørsmål så det viste seg å gå greit til slutt.

Det eneste problemet med å velge fag er at de fort kolliderer i timeplanen. Dette gjaldt flere av fagene jeg hadde valgt, slik at jeg måtte endre dem når jeg kom ned. Det er kun 12 uker med undervisning, så det var litt frustrerende å måtte endre fag når undervisningen har startet. Jeg kunne følge forelesningen i fagene jeg ikke var meldt opp til, slik at det løste seg. Noe annet som var frustrerende var at LUISS sendte ut eksamensdatoene rundt 20. september. Noen av mine eksamensdatoer krasjet, så da måtte jeg bytte et av fagene. Det var litt utfordringer med å få timeplanen til å gå opp, men det løste seg.

Fagleg utbyte og språk

I starten synes jeg var utfordrende å studere på engelsk. Etter noen få uker kom jeg inn i det og det gikk veldig greit. Jeg vet ikke hvor mye bedre jeg er blitt i engelsk, men jeg føler meg mer trygg på å snakke og skrive engelsk.

Jeg deltok også på italiensk kurs i regi av skolen. Opplegget var ikke godt organisert og det var mye hopping frem og tilbake på temaer. Jeg fikk likevel lært meg litt italiensk. Det var veldig gøy å kunne lese noen ord og skjønne noe av hva folk sa, samt å kunne bestille på restaurant.

Universitetsområdet og byen

Roma er en utrolig by. Det er alltid noe å finne på og var magisk å vandre rundt i gatene og plutselig gå forbi Pantheon eller Spansketrappen. Roma er en stor by, men sentrum er faktisk ikke så stort. Du kan komme deg langt til fots og oppdager fort hvor nære severdighetene er. Det er også rimelig å spise ute og veldig mange forskjellige restauranter å teste ut. Det ble mange gode matopplevelser!

LUISS har tre forskjellige fakultet og et bibliotek. Jeg hadde mine fag på Via Parenzo (jussfakultetet) og Viale Pola (fakultet for masterstudenter). Det fineste og største fakultetet er Viale Romania (for økonomi, markedsføring, osv.). Fakultetene manglet plasser hvor man kunne samarbeide eller snakke under digital forelesning, da det i stor grad kun er lesesalplasser. Det er en del forskjeller på de ulike fakultetene. Via Parenzo og Viale Pola har kun kaffebar på skolen, mens Viale Romania har en stor kantine. Viale Romania har bedre fasiliteter, men samtidig har de andre fakultetene det man trenger. Jeg likte meg godt på Viale Pola som har fin uteplass og noen få grupperom for samarbeid.

Bustad

Vi bodde de første 6 ukene i gamlebyen nær Piazza del Popolo. Det var veldig fint å bo her i starte slik at vi kunne være litt turister og gå til både Trevifontenen, Spansketrappen, Pantheon, Vatikanet og Colosseum. Vi bodde nærme metroen, men det tok likevel litt tid å komme seg til skolen. Via Parenzo (jussfakultetet) ligger i Trieste. Vi måtte bytte metrolinje og jeg beregnet derfor gjerne en time for å komme meg til skolen. Vi hadde jo halvparten av undervisningen digitalt og derfor var det ikke noe problem de gangene vi hadde fysisk undervisning.

Resten av semesteret bodde vi i Trieste med kun 5 minutter å gå til skolen. Dette var et mer lokalt område og det var gøy å oppleve denne delen av Roma også. Det var også greit å kunne sitte litt på skolen eller biblioteket å lese, spesielt i eksamensperioden. Vi bodde også rett ved metrostoppet (St.Agnese/Annibaliano) slik at vi enkelt kunne komme oss til Colosseum eller de andre severdighetene.

Jeg vil anbefale å bo ved skolen eller i nærheten av Colosseum/Monti, slik at man lett kan komme seg til skolen. Bussene er ikke til å stole på i Roma og ofte er det svært forsinket eller dukker ikke opp i det hele tatt. Det var også noen dager med streik, hvor offentlig transport ikke gikk i visse tidsrom. Dersom man bor i Trieste eller Bologna kan man gå til skolen, mens ved Colosseum og Monti kan man enkelt ta metroen uten å måtte bytte.

Sosialt miljø

Jeg fikk gode venner både fra Norge og fra andre land i Europa. ESN (Erasmus Student Network) arrangerer fadderuke andre uken i september hvor det er fester og arrangementer hver dag i 9-10 dager. Her ble jeg kjent med flere som jeg var med videre i semesteret. ESN arrangerte også flere fester i uken utover i semesteret og noen turer. Det var derfor alltid mye som skjedde. Jeg deltok på en dagstur med ESN, og da fikk vi sett noen fantastiske byer som jeg ikke hadde kommet meg til på egenhand. Det var også veldig gøy å dra sammen med andre Erasmus studenter. Jeg dro også på tur på tur til Sorrento, Venezia og Milano sammen med gode venner jeg ble kjent med i Roma.

2019

Haust 2018 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 - Integrert master i rettsvitskap

10.09.2018 - 09.02.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være lurt å starte jakten på bolig ganske tidlig (april/mai), slik at man ikke risikerer at det blir helt utplukket på utleiemarkedet. Likevel legges det ut nye leiligheter på Airbnb, Spotahome og Uniplaces hele tiden, så det bør ikke være et stort problem å finne noe i juli/august heller, dersom man er litt sent ute. Ellers kan jeg anbefale å laste ned appen Moovit for å planlegge reiser med kollektivtransport, og å bruke Tripadvisor eller Foursquare hyppig (det finnes faktisk dårlige restauranter også i Roma).

Undervisningsformer

Undervisningen foregår som regel i klasserom med 20-50 elever og er forelesningsbasert. Mesteparten av pensum til eksamen er derfor det som blir formidlet i timen og materialer (Powerpoint-slides og diverse artikler) man får utdelt i forbindelse med dette, og det er derfor som regel ikke nødvendig å gå til innkjøp av pensum (unntaket er European Taxation). Det er imidlertid noe varierende kvalitet på opplegget til professorene, både når det gjelder språk og undervisningsmetoder, og det er derfor ikke alltid man får så mye utbytte av å ta del i timene. Det er likevel verdt å merke seg at oppmøte blir registrert i enkelte fag, der en viss prosent oppmøte er nødvendig for å kunne ta eksamen i desember (særlig EU Internal Market). Når det gjelder eksamen avholdes den i tre runder for hvert fag, nemlig desember, januar og februar. Det vil si at dersom man stryker i desember eller av andre grunner ikke vil ta eksamen da, så får man en ny sjanse i januar og februar. Alle eksamenene i fagene jeg tok hadde skriftlig eksamen i desember, hvorav tre av disse var en multiple-choice test (noen med relativt detaljorienterte spørsmål), mens én bestod av åpne spørsmål, og den siste gikk ut på å ta stilling til en problemstilling/sak. For å stå behøves 18/30 poeng.

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet tilbyr mange spennende emner innenfor jussen, men kun et fåtall av disse har undervisning på engelsk. Samtidig har UIB nokså strenge retningslinjer når det gjelder valg av fag, og man sitter derfor kun igjen med noen få alternativer å velge fra. Jeg utvekslet på høstsemesteret og valgte fagene European Labour Law, European Private Law, European Taxation, EU Internal Market og Legal Issues in Marketing (sistnevnte er et fag fra 1. året på masternivå på markedsføringslinjen). Alt i alt er jeg ganske fornøyd med mine valg av fag, men jeg ville nok frarådet å velge European Taxation dersom man ikke har spesiell interesse for skatterett, ettersom både professorene og undervisningen her er nokså gammeldags og man derfor får lite utbytte av det som blir formidlet i timen - man bør derfor belage seg på å lese hele pensum fra perm til perm, noe som fort kan bli veldig tørt.

Fagleg utbyte og språk

Man får god trening i å forstå og formidle juss på engelsk. Man kan også velge å ta et gratis italiensk-kurs i regi av skolen, noe jeg valgte å ikke delta på selv, ettersom jeg hørte fra andre at det var noe dårlig organisert og jeg heller ønsket å prioritere andre ting.

Universitetsområdet og byen

Byen er helt fantastisk, og faktisk mye mindre enn man først skulle trodd, slik at det er lett å komme seg rundt til fots. Det er ekstremt mye å se og gjøre, og mange bra spisesteder som ikke er altfor dyre. Dessuten er det ikke så langt til stranden, og man kan komme seg til Santa Marinella med tog fra Termini på ca. en time. Når det gjelder universitetsområdet hadde jeg fag på tre ulike fakulteter; Via Parenzo, Viale Pola og Viale Romania. Sistnevnte er det desidert største og fineste, men også der jeg var minst (kun faget fra markedsføringslinjen ble avholdt der) og det som lå lengst unna de to andre fakultetene. Det vekslet derfor mest mellom Via Parenzo og Viale Pola, som ligger ca. 600 meter fra hverandre, der førstnevnte er et rent juss-fakultet og ganske lite imponerende sett i forhold til de to andre.

Bustad

Det kan være lurt å forsøke å finne en bolig enten i nærheten av fakultetet (Via Parenzo/Viale Pola) eller i sentrum. Fordelen med å bo i nærheten av fakultetet er at man slipper å være avhengig av kollektivtransport for å komme seg til skolen, noe som er et stort pluss med tanke på at det ikke sjelden er forsinkelser og/eller streik i transportsektoren (særlig når det gjelder buss). Videre ligger fakultetet i et relativt trygt og rolig område med mange studenter (rett ved Piazza Istra i bydelen Trieste) og bare 3-4 km fra bykjernen. Det er dessuten svært kort vei til nærmeste metro-stopp (S. Agnese/Annibaliano) og det er mange busslinjer som går i dette området. Det er derfor ikke vanskelig å komme seg inn til sentrum. Om man først skulle ønske å bo i sentrum, ville jeg anbefalt å prøve å finne noe i Monti-området ettersom dette er et veldig hyggelig sted med mange barer og kaféer, samtidig som man da befinner seg i nærheten av metro-stoppet Cavour slik at man kan ta metroen direkte til skolen. Jeg fant bolig sammen med en annen norsk utvekslingsstudent fra UIB gjennom Airbnb, noe som gikk veldig greit. Ellers er andre gode alternativer nettsidene Spotahome og Uniplaces.

Sosialt miljø

I starten av september, like før semesterstart, arrangeres det en "fadderuke" som strekker seg over to uker. Man får derfor gode muligheter til å bli kjent med nye folk fra hele Europa og resten av verden. Det arrangeres også mange utflukter underveis som det er mulig å melde seg på, både dagsturer og helgeturer, samt mange fester og andre arrangementer som f.eks. matlagingskurs.

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

10.09.2018 - 09.02.2019

Førebuingar/praktiske tips

Roma er en av verdens vakreste byer, og jeg stortrivdes! Å dra på utveksling til Roma anbefales virkelig. Så fort du har fått bekreftet at du skal dra til Roma, begynn å se etter leilighet. De beste og rimeligste forsvinner naturligvis først. Jeg betalte 750 Euro i måneden for en leilighet som jeg delte med en annen student fra Bergen. Vi bodde i en meget flott leilighet, derfor var leien noe høy. Normal månedsleie ligger på 400-800 euro alt etter som. Det finnes gode avbestillingsmuligheter både med Airbnb, Uniplaces og Spotahome i tilfellet noe skulle skje og du ikke kan dra. Brukte selv Airbnb og det fungerte helt supert, slapp blant annet å betale inn et skyhøyt depositum.

Jeg kan selvfølgelig nevne noen ting som er å anse som litt minus med Roma, men i det store og hele bildet er dette bagateller. Du kan blant annet ikke stole på at bussen kommer når den skal. Plutselig kommer den ikke i det hele tatt. Derfor fraråder jeg å finne en leilighet hvor du er avhengig av bussen for å komme deg til skolen. Det beste fremkomstmiddelet er egne ben eller metroen dersom den stopper dit du skal. Kan også nevne at italienerne er fryktelig dårlig i engelsk, slik at hvis du trenger hjelp til noe kan det fort bli språkproblemer. I tillegg er det å komme for sent helt vanlig i Italia. Foreleserne kom for sent til både forelesninger og eksamener, det er noe du må bli vandt til med en gang. Det hendte også at foreleser ikke kom til forelesning, uten at man fikk beskjed på forhånd. Men som nevnt innledningsvis, det er bagateller fordi Roma har så mye annet å by på!

Undervisningsformer

Jeg hadde 5 fag hvor et fag hadde obligatorisk oppmøte. Det ble en del undervisningstimer i løpet av en uke ettersom jeg gikk i de fleste timene. Noen dager hadde vi undervisning fra kl. 14-20 og andre dager kl. 09-11. På mandager hadde jeg undervisningsfri. Det kan være lurt å dra i timene for å ta notater. Dette fordi pensum til eksamen er vanligvis ikke bøker, men power point slides og det som blir sagt i timen. Vanligvis består undervisningen av at foreleser prater fritt, eller følger en power point. Kvaliteten på power pointen (som vil være pensum til eksamen) varierer veldig. Noen kan være svært utfyllende, mens andre er ufullstendige. Er de ufullstendige er det særlig lurt å gå i timen for å skrive notater.

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet i Bergen har strengere krav til fag enn det jussen i Oslo har. Vi kunne velge mellom 6 fag, og vi måtte ha 5 fag. Jeg tok disse fagene 1) EU internal market 2) Legal issues in marketing 3) European taxation 4) European labour law 5) European private law.

Anbefaler ikke European taxation, med mindre du er veldig interessert i skattedirektiver fra EU. Dette faget var det eneste faget hvor vi måtte kjøpe bok. Eksamen i dette faget var en multiple choice med 30 spørsmål hvor du måtte ha 18 riktige for å bestå eksamen. Det høres kanskje enkelt ut men det var det ikke. Flere Erasmusstudenter strøk på den eksamenen fordi de hadde ikke lest godt nok, og da var man nødt å dra tilbake i jan/feb for å ta den på ny. Hadde jeg valgt på nytt hadde jeg nok valgt Private Comparative Law fremfor European taxation. Søk på "cattedre online" i søkemotoren til http://www.luiss.edu/ - her kan du finne mer informasjon om fagtilbudet fra LUISS. LUISS legger opp til at studentene kan prøve ut fagene den første uken og bestemme seg for endelig fagkombinasjon etterhvert.

Jeg skal innrømme at jeg gjorde svært lite skole, bortsett fra å gå i timene, i løpet av semesteret. Det ble derfor mye lesing når eksamensperioden startet, det var tungt men det gikk helt fint. Noen eksamener er vanskeligere enn andre men det er ikke i nærheten av det vi er vandt til hjemme. Vi hadde midterm i EU internal market og Legal issues in Marketing. Dette var egentlig veldig greit fordi da var man ferdig med 50% av faget allerede halvveis, og hadde følgelig mindre å lese på til eksamen. EU internal market var en 3 timers skriftlig eksamen mens midterm var en 2 timers skriftlig "eksamen". Legal issues in marketing eksamen var en 40 min skriftlig eksamen, mens midterm var en 80 min skriftlig "eksamen". European private law, European labour law og European taxation var multiple choice. European private law var rimelig lett ettersom man fikk 15 av 160 spørsmål, og disse 160 spørsmålene var delt ut på forhånd. Som nevnt over syns jeg European taxation var vanskelig. Det var særlig vanskelig å forberede seg til eksamen fordi man visste ikke hva man fikk og pensum var på 300+ sider. European labour law eksamen var litt vanskelig ettersom man fikk noen spørsmål som ikke stod i pensum, men på bakgrunn av informasjon man tilegner seg ila. timene så klarer man å ta kvalifiserte gjetninger. I tillegg hadde vi en presentasjon i dette faget, hvor karakteren utgjorde 50% av endelig karakter. For oss fra UIB spiller det ingen rolle hvilken karakter man får. Får man 18 av 30 (som er akkurat stå karakter) har man bestått. Man får tilbud om å tilegne seg ekstrapoeng ila semesteret. Vi trodde først at dersom man fikk 15 av 30 på eksamen kunne man likevel bestå på grunn av de 3 ekstrapoengene man tilegnet seg ila. kurset. Slik er det ikke, man må bestå eksamen før disse poengene gjør seg gjeldende. Kan forøvrig nevne at European privat law og Legal issues in marketing kolliderte (de gikk samtidig). Det var ikke et problem, fordi det var ikke obligatorisk oppmøte, men det kan være greit å alliere seg med noen som har et av fagene slik at du får med deg viktige beskjeder som gis i timen. Det er ikke alltid viktige beskjeder sendes til studentmailen eller legges ut på "LUISS Learn" (tilsvarende Mitt UIB). Jeg gikk i Legal issues in marketing fremfor European privat law fordi jeg syns Legal issues in marketing var mer spennende (det minner om varemerkerett/kjennetegnsrett i Norge)

Fagleg utbyte og språk

Har ikke følt at språket mitt har blitt særlig forbedret. Dette er nok fordi italienerne ikke er særlig flinke i engelsk, man må prate enkelt med dem. Jeg har derimot blitt mer "trygg" på å skrive juridiske og argumentere tekster på engelsk. Valgte å ikke ta italienskkurset fordi det var obligatorisk oppmøte og en avsluttende eksamen. Følte selv jeg hadde nok med de 5 eksamener jeg måtte ta. Ønsket også å ha muligheten til å ta langhelg slik at jeg kunne f.eks. dra til Firenze, Milano osv.

Universitetsområdet og byen

Jussfakultetet (Via Parenzo) er et lite og kjedelig bygg, kun en kaffebar og forelesningssaler. I eksamensperioden satt vi ofte på et grupperom på Via Pola (et annet fakultet som jusstudenter kommer til å ha undervisning på). Via Pola er større, har kantine, kaffebar og noen få grupperom. Hovedcampus (Viale Romania) er mye større og penere, her er det forelesninger i markedsføring og økonomi (Legal issues forelesninger avholdes på Viale Romania - man kan ta gratis shuttlebus fra Via Parenzo til Viale Romania). Det er ikke lesesaler på LUISS, men det er mulig å lese på LUISS biblioteket dersom man vil det.

Å kunne daglig spasere i Romas gater er en fantastisk opplevelse. Kjøpe en gelato og vandre forbi mektige Pantheon, Colosseum eller Peters Kirken og bare nyte livet er noe jeg skulle ønske jeg kunne gjort hver dag. Det er også lett å komme seg rundt i Italia fra Roma, både med tog og fly.

Bustad

Anbefaler å bo i nærheten av skolen (Via Parenzo heter gaten skolen ligger i). Dette fordi det er praktisk, men det er også et veldig hyggelig nabolag og det finnes ikke turister. Jeg skulle egentlig bo i et strøk som heter Monti, rett ved Colosseum, men vi måtte flytte derfra av ulike årsaker og ente opp i området rundt skolen. Det gjorde hverdagen mye enklere. Jeg bodde rett ved metrostoppet som heter St. Agnese/Annibaliano slik at det var enkelt for meg å komme meg ned til byen. Jeg kunne også gå ned til byen (det tok fort 1 time), og i skinnende sol var det ganske så herlig.

Sosialt miljø

Jeg dro alene og kjente ingen, men jeg ble raskt kjent med andre studenter. Vi ble en kjernegjeng fra Norge, men vi ble også kjent med folk fra de fleste verdenshjørner. Man skal ikke bekymre seg for å ende opp alene, eller havne utenfor fordi det er så mange utvekslingsstudenter som er i samme situasjon. Det vil være en fadderuke som varer i 10 dager, hvor det arrangeres ulike events. Før skolen starter (rundt 2. uken i september) har du mest sannsynlig fått deg flere nye venner. ESN (de som arrangerer fadderuken og andre events for Erasmusstudenter) arrangerer flere turer ila. semesteret, til feks. Toscana og Venezia slik at du stadig møter nye mennesker. Jeg møtte venner for livet og nøt hver eneste dag jeg var der nede. Oppfordrer alle som vurderer å dra på utveksling til Roma til å gjøre det. Det var mitt beste semester.

2017

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

08.09.2016 - 11.02.2017

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være litt vanskelig å få oversikt over hvilke fag LUISS tilbyr på engelsk. Fagene finner du ved å søke i "Cattedre online", men denne er ikke alltid like enkel å bruke. Dessuten endres gjerne fagtilbudet fra semester til semester. Det er uansett enkelt å endre fagsammensetning når du er på plass og introdagene har startet. I løpet av de første ukene kan du melde deg opp i flere fag enn du trenger, og teste dem ut før du bestemmer deg for hvilke du vil fortsette med. Dette er lurt å utnytte, bl.a. fordi noen av professorene snakker dårlig engelsk. LUISS sender deg ellers mye informasjon på engelsk i forkant av studiestart, og her vil du finne svar på det meste.

Undervisningsformer

Undervisningen er hovedsakelig forelesningsbasert, med lite interaksjon mellom studenter og professor. Noen professorer benytter Powerpoint, andre snakker helt fritt. I de fleste fag holder studentene i tillegg en presentasjon (i gruppe) i løpet av kurset, og på denne kan man få et par poeng som inngår i totalkarakteren i faget. I noen fag har man også skriftlige midterms. Eksamenene foregår muntlig, og består typisk av tre relativt åpne spørsmål. Karakterer gis på en skala fra 1-30, hvor 18 er laveste ståkarakter, og maksimum er 30.

Vurdering av emnetilbodet

Man kan fra LUISS' side velge blant alle fag på alle fagområder og alle studieår, men UiB har strengere krav. De fleste fagene som er aktuelle for norske jusstudenter er mer overgripende fag som f.eks. International private law (som kan anses som en videreføring av vårt kurs i rettshistorie og komparativ rett, med fokus på selskapsrett i et komparativt blikk). Det er få typisk materielle fag, og man forholder seg relativt lite til materiell juss slik vi er vant til det hjemme. Det er for eksempel lite pugging av direktivtekster, men mer fokus på utviklingslinjer i praksis fra EU-domstolen.

Fagleg utbyte og språk

Man får god trening i å snakke og forstå juss på engelsk. Faglig blir utbyttet litt avhengig av hvilke typer fag man velger, hvor noen er mer "dannelsesfag" enn andre. Men det er absolutt et faglig pluss i seg selv for oss EFTA-studenter å få et innblikk i hvordan juss håndteres i et EU-land.

Universitetsområdet og byen

Roma er virkelig en helt fantastisk by. Det er et stort privilegium å få sjansen til å tilbringe et semester her, og få komme mer inn under huden på byen enn man får til som turist. Byen er som et eneste stort utendørs museum, og etter fire måneder føler jeg meg fortsatt på langt nær "mett" på byen. Maten er selvsagt fantastisk, og beveger man seg bittelitt utenfor de aller største turistgatene er det også billig å spise og drikke ute. En annen ting som er veldig fint med byen er at selve bykjernen er så komprimert at man kommer seg dit man vil til fots. Det er fortsatt veldig mange italienere som ikke snakker engelsk, så man får god trening i å utvikle litt grunnleggende italienskkunnskaper. LUISS tilbyr for øvrig et ukentlig italienskkurs som man melder seg opp til etter ankomst. Men for å være ærlig lærte jeg mer av en kombinasjon av DuoLingo-appen, Google translate og det å ta seg rundt i byen og forsøke å forstå og å gjøre meg forstått på italiensk, enn av italienskkurset til LUISS. Månedskort på buss og metro koster 35€. Mat og drikke på supermarkedene er relativt billig og veldig bra så lenge man kjøper italienske råvarer. Mer eksotiske varer (for eksempel om man savner tacofredag...) blir fort dyrere enn de er i Norge.

LUISS er et privat universitet, og et av de dyreste i Italia. Dette preger både universitetsfasilitetene og studentene. Jussen er lagt til et annet campus (i Via Parenzo) enn hovedcampuset (Viale Romania). Hovedcampuset på Viale Romania er VELDIG fint, og har mange ulike fasiliteter (hage, bilutleie, en stor kantine osv). Jussbygget er litt mindre fancy enn hovedcampuset. Et stort problem er dessverre at det er tilnærmet null leseplasser på begge campuser. Man kan alternativt sette seg på et av byens offentlige biblioteker. I så fall må man ha med seg pass for å registrere seg, og det er dessverre veldig begrenset hva man får ta med seg inn (mat og drikke er ikke lov).

Det er ellers en gratis legetjeneste ved LUISS. Legen har kontortid i et rom ved siden av baren i jussbygget en gang i uken.

Bustad

Italienere har et uttrykk - "dolce far niente", gleden ved å gjøre ingenting - som gjennomsyrer samfunnet i stor grad. De er rett og slett veldig bedagelige av seg. Dette innebærer at ting går saaaakte (bortsett fra i kaffebaren), og dette kan oppleves ganske stressende for en normann som er vant til å kunne forholde seg til angitte tidspunkter, frister, systemer osv. Her kan man for eksempel måtte stå og vente en time på en buss som i følge rutetabellen skulle kommet hvert tiende minutt. Det er også streik i forskjellige sektorer titt og ofte, og dette er det vanskelig å få med seg på forhånd. Universitetets to campuser ligger begge utenfor bykjernen. Fordelen med å gå juss er at jussbygget ligger like ved et metrostopp (S.Agnese - Annibaliano). Metroen er den klart mest pålitelige transportformen her, bortsett fra egne føtter. Mitt beste tips er derfor å forsøke å bosette seg enten et sted hvor man ikke er avhengig av kollektivtransport i det hele tatt, eller langs metroens B-linje (som stopper på S.Agnese). Man bør i alle fall IKKE være avhengig av buss for å komme seg til skolen. Ikke stol på Google maps som sier at du bare vil bruke 30 minutter med ett busskifte for å komme deg til skolen - bussene er som sagt fullstendig upålitelige. Hvis man ikke bor nær Metro B-linjen bør man derfor bo innenfor gangavstand til skolen. For "the best of both worlds" anbefaler jeg å prøve å finne et sted nær metrostoppet Cavour, i Romas (emm) hyggeligste bydel, Monti. Det bor også mange studenter i området rundt Piazza Bologna, som er et annet stopp på Metro B, og i tillegg i gangavstand fra skolen. Dette er derfor også et godt alternativ, men her er man litt lenger unna selve bykjernen.

LUISS bistår i utgangspunktet med å formidle kontakt med eiere av potensielle leiligheter. Jeg og mange andre opplevde imidlertid at de fleste av disse allerede var utleid da vi tok kontakt. Jeg endte med å finne et sted på AirBnB sammen med to andre utvekslingsstudenter. Så snart man er akseptert av LUISS blir man lagt til i en hemmelig facebookgruppe, og her kan man finne potensielle roommates og deretter starte leilighetsjakten sammen med dem. Du kan forvente å betale 500-900 € i måneden i bokostnader.

Sosialt miljø

Semesteret starter med to introuker hvor det er en rekke ulike aktiviteter og fester som arrangeres for utvekslingsstudentene. Her er det lett å få seg nye venner, men det blir hovedsakelig andre utvekslingsstudenter man blir kjent med. Jusstudentene og studentene på det andre campuset er her blandet. Det arrangeres også en rekke dagsturer, helgeturer og aktiviteter for utvekslingsstudentene gjennom hele oppholdet, så man skal ikke måtte føle seg ensom!

Informasjon