Hjem
Studentsider
erasmus+

École des Beaux-Artes Nantes og Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst (ERASMUS+)

  • LandFrankrike
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for studentar på bachelor- og masterprogrammet i kunst. Det er eit krav at du må tatt minst 60 studiepoeng før avreise.

Når i studiet kan eg reise

For bachelorstudentar i kunst er det mogleg å reise på utveksling i 3. og/eller 4. semester. For masterstudentar er 2. semester best eigna for utveksling. Ta kontakt med hovudrettleiar om du er usikker på når det passar best.

Språk

Sjå lærestaden sine heimesider for informasjon om undervisningsspråk.

Kva emne kan eg ta

Frie studiepoeng - du kan velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar i nivå eller innhald med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

École des Beaux-Artes Nantes Saint-Nazaire vart grunnlagt i 1904 og er ein av dei eldste kunstskulane i Frankrike. I 2017 flytta skulen til eit nytt bygg som ligg i hjartet av Qartier de la Création, ein kreativ stad, dedikert til kunst og kulturindustri. Nantes Saint-Nazaire School of Art er kjend som den femte beste kunstskulen i Frankrike, og har også fått internasjonal merksemd. Kvart år er det om lag 300 studentar som studerer moderne kunst og visuell skaping her.

Nantes og Saint-Nazaire ligg i det vestelege Frankrike. Nantes er ein by som strekker seg langs breidda av Loire og er ein av Frankrikes fem beste studentbyar. Det er om lag 60 000 studerer her i byen, og om lag 10 % er internasjonale.

Studentrapportar

2018

Vår 2018 - BA kunst

Vår 2018 - BA kunst

22.01.2018 - 25.05.2018

Førebuingar/praktiske tips

Lär dig franska.
Studentorganisationen Crous kan hjälpa dig med bostad.
Finns intressanta kurser men då måste du fråga och vara lite framåt.

Undervisningsformer

Alla typer av undervisningsformer är tillgängliga, på franska.

Vurdering av emnetilbodet

Du är indelad i olika avdelningar, tex måleri, installation osv
Men man kan få tillgång till alla ämnen och verkstäder.

Fagleg utbyte og språk

Eftersom jag inte kan franska så lärde jag mig inte så mycket, förutom franska då.

Universitetsområdet og byen

Trevligt område och stad men det bor många anarkister och Vänstersympatisörer där.

Bustad

Okej standard men dyrt. Fråga studenter på skolan om tips.

Sosialt miljø

Trevligt umgänge, gillar man uteliv är det bara att hänga på
Men det är svårt att kommunicera på engelska.

Informasjon