Hjem
Studentsider
erasmus+

Kunsthochschule Berlin-Weissensee - Hochschule für Gestaltung og Fakultet for kunst, musikk og design (ERASMUS+)

  • LandTyskland
  • ByBerlin
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for studentar på bachelor- og masterprogramma i kunst og design. Det er eit krav at du må tatt minst 60 studiepoeng før avreise.

Når i studiet kan eg reise

For bachelorstudentar er det mogleg å reise på utveksling i 3., 4. eller 5. semester. For masterstudentar er 2. semester best eigna for utveksling. Ta kontakt med hovudrettleiar om du er usikker på når det passar best.

Språk

Sjå lærestaden sine heimesider for informasjon om undervisningsspråk.

Kva emne kan eg ta

Frie studiepoeng - du kan velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar i nivå eller innhald med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Kunsthochschule Berlin-Weissensee eller The Weißensee academy of art Berlin vart grunnlagt i 1946. Skulen tilbyr eit breitt spekter av teorikurs og mogligheiter til å gjere praktisk så vel som prosjektorientert arbeid. Skulen har omkring 850 studentar fordelt på ti fakultet. Å studere ved Weißensee Academy of Art Berlin gir ei unik moglegheit og ideelle forhold for alle dei som tenker at kunst og samfunn er gjensidig avhengige.

Berlin har rundt 3,5 millionar innbyggarar og ligg nordaust i Tyskland, inneslutta av delstaten Brandenburg. Tysklands hovudstad er kjend som ein by for fritenkarar og kunstnarar, med rundt 420 kunstgalleri i tillegg til tallause teater, festivalar og andre kulturscener.

Studentrapportar

2020

Haust 2019 BA kunst

Haust 2019 BA kunst

11.10.2019 - 14.02.2020

Førebuingar/praktiske tips

Gjerne ta kontakt om man kjenner noen som bor i byen, for å få tak i leilighet. Jeg har inntrykk av at det er den beste måten om man vil ha et ok sted å bo, ettersom det er veldig stort press på boligmarkedet.

Undervisningsformer

Det var en veldig fri undervisningsform på mitt studie, som i hovedsak gikk ut på at jeg fikk tildelt et kunstnerstudio hvor jeg kunne arbeide fritt hele døgnet med mine egne prosjekter. Det var også tilgang til verksteder, og jeg hadde et gruppemøte med professoren min og en gruppe studenter hver mandag. Det eneste mer organiserte kurset jeg deltok på var et kurs som omhandlet bronseskulptur, hvor jeg var med i gruppesamtaler om bronse, så på bronserelaterte utstillinger og fikk laget 2 egne bronseskulpturer.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg satte pris på friheten man fikk på skolen, men hadde satt pris på flere håndverksbaserte kurs, for at jeg kunne enklere lært meg å arbeide på verkstedene og fått mer kunnskap om materialer og teknikker. Fokuset på skolen var etter mitt inntrykk i hovedsak på det konseptuelle og teoretiske.

Fagleg utbyte og språk

Alle samtalene jeg hadde med professorer var på engelsk, og bortimot alle elever snakket engelsk. Det var noen av de eldre verksmestrene som kun snakket tysk, dermed fikk jeg øvd tysken min også. Men i langt mindre grad enn det engelske.

Universitetsområdet og byen

Jeg kjenner byen relativt godt fra før, noe jeg var glad for under oppholdet mitt. Berlin er en veldig stor by, og det er mye å sette seg inn i når man er på utveksling i ett semester. Byen er spennende, spesielt når man er interessert i kunst, musikk og kultur, og det er veldig enkelt å kjøpe seg billig og god mat ute. Weissensee-skolen ligger et stykke utenfor byen, og for de fleste tar det omtrent 30-45 minutter å reise dit med bytte av ubahn/sbahn/trikk. Skolens område er utrolig flott, det er en fin hage inne på området hvor det er deilig å sitte når det er varmt.

Bustad

Bolig var noe av det som var mest problematisk for meg med oppholdet. Jeg prøvde å være ute i god tid å lete etter bolig, og begynte ca 2 mnd før og lete på internett og sende meldinger til folk som leide ut. Det var omtrent umulig å finne noe på forhånd, ettersom det er så stort press på å få bolig i Berlin. Man er nødt til å gå på visning og gjøre et godt inntrykk og bli likt for å få en bolig. Ettersom jeg ikke kunne finne bolig før jeg dro ned, leide jeg en airbnb i en uke, mens jeg fortsatte letingen etter bolig. Jeg klarte etter et par dager å finne en plass, men det var egentlig ikke helt ideelt i forhold til hva jeg kunne tenkt meg, og en del dyrere enn hva jeg hadde håpet (600euro i mnd, for rom i kollektiv). De fleste jeg snakket med som flyttet til Berlin, også andre utvekslingsstudenter, hadde mye problem med å finne seg sted å bo. Har også inntrykk av at det er vanlig å bli lurt, for eksempel ved at man betaler mye mer enn det leiligheten egentlig er verdt. Vi fikk noen tips om bolig fra skolen, men det var ikke til hjelp for min del, og jeg hadde satt pris på om dette kunne vært organisert på en bedre måte fra skolens side. Når jeg kom tilbake etter juleferien, fikk jeg et rom i kollektiv sammen med noen elever jeg ble kjent med på skolen. Dette rommet kostet 400euro (200 mindre enn mitt forrige rom), og var mer sentralt og like stort som rommet jeg bodde på tidligere. Man er stort sett avhengig av å kjenne noen for å få en rimelig og ok plass og bo.

Sosialt miljø

Jeg er fornøyd med det sosiale miljøet på skolen, og fikk flere gode venner. Det var generelt enklere å bli kjent med andre folk som ikke var fra Berlin/Tyskland, og jeg ble også godt kjent med andre skandinaviske utenfor skolen. Jeg fikk av og til inntrykk av at de lokale ikke var så interessert i å være med folk som kommer utenfra, men dette gjelder selvfølgelig ikke alle. Men jeg opplevde miljøet på skolen som åpent og inkluderende.

2019

Vår 2019 - BA kunst

Vår 2019 - BA kunst

29.03.2019 - 05.07.2019

Førebuingar/praktiske tips

Begynn tidlig med å finne bolig i Berlin. Det er vanskelig å få tak i noko som helst, og det meste er dyrt. Bruk gjerne sida https://www.wg-gesucht.de, det fungerer best dersom du lager profil og lager ein "Request". Altså at du ikkje berre aktivt leiter etter eit rom/leilighet, men skriv litt om deg sjølv og kva du ønskjer.

Undervisningsformer

På Textile and Surface design valde man eitt hovudkurs som man fulgte gjennom heile semesteret - som skal tilsvare 18-20 studiepoeng.
Dei resterande 8-10 studiepoenga skal man ta i mindre kurs, som kan foregå i løpet av heile semesteret, eller i løpet av få veker.

Vurdering av emnetilbodet

Her blei alle utvekslingselevar på mi linje (Textile and Surface Design) meir eller mindre lurt til å ta ferre ECTS-poeng enn vi trong, under falske forutsetnadar. Alle kurs (emner) blei fastsatt den fyrste dagen i semesteret. Vi blei fortald at informasjonen ikkje kunne gis på engelsk, og at vi skulle få informasjonen på eit seinare tidspunkt i veka. Når denne dagen kom, blei vi fortalt at alle kurs var fulle, og at det ikkje var noko problem sidan vi var utvekslingselevar og kom til å "få" alle poenga våre uansett. Dette resulterte i at eg kun fekk tatt 20-22 studiepoeng. Studentrepresentantar ved Kunsthøgskulen i Weissensee sa at dette var ein praksis som dei kjende igjen frå linja over fleire år. Eg informerte min utvekslingskoordinator ved UiB og KHB om kva eg synes om dette. Ver likevel obs på kva du har krav på av undervisning, og krev det.

Fagleg utbyte og språk

Dei fleste kursa på skulen var med tysk undervisning. Fåtall var på engelsk, sjølv om dei fleste professorane kunne oversetje til engelsk ein gong i blant. Ein forutsetnad at du kan godt tysk. Mulighetane minskar om du berre snakkar engelsk, sjølv om det gjekk greit.

Her er det god mulighet til å få øvd på tysken, om du kan den. Mykje av kommunikasjonen foregår på tysk.

Universitetsområdet og byen

Universitetet held til i eit gammalt industribygg, og ligg nord-øst i Berlin - eit godt stykke utanfor bykjernen.

Det er ikkje mykje som skjer eller finns i denne delen av byen, men det er trikk og bussforbindelsar nesten heile vegen fram mot skulen.

OBS! Det er ikkje materialutsalg på skulen, og man må derfor reise langt, gjerne 1,5 time for å komme seg til sentrum/andre delen av byen for å få kjøpt det man trong til skulen.

Bustad

Det vert stadig dyrare å bu i Berlin, men standaren stig ikkje deretter. Belag deg på å bu i gamle hus, med gassdriven komfyr og tynne veggar.
Det er vanlig å røyke inne i ein del bopelar.

Sosialt miljø

Godt sosialt miljø, både blant Erasmus-studentar og heiltidstuderande ved skulen.

Informasjon