Hjem
Studentsider
nordplus

Kungliga Konsthögskolan og Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst (NORDPLUS - KUNO)

  • LandSverige
  • ByStockholm
  • AvtaletypeNordplus
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for studentar på bachelor- og masterprogrammet i kunst. Det er eit krav at du må tatt minst 60 studiepoeng før avreise.

Når i studiet kan eg reise

For bachelorstudentar er det mogleg å reise på utveksling i 3., 4. eller 5. semester. For masterstudentar er 2. semester best eigna for utveksling. Ta kontakt med hovudrettleiar om du er usikker på når det passar best.

Språk

Sjå lærestaden sine heimesider for informasjon om undervisningsspråk.

Kva emne kan eg ta

Frie studiepoeng - du kan velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar i nivå eller innhald med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Det er ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men studentane skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute. Det er mogleg å søke stipend gjennom nettverket.

Studentrapportar

2020

Haust 2019 BA kunst

Haust 2019 BA kunst

03.09.2019 - 19.01.2020

Førebuingar/praktiske tips

se till att finna boende i god tid då det kan vara svårt att hitta

Undervisningsformer

undervisningen sker genom valbara kurser och professorsgrupper med gruppkritik och tutorials, likt hur det fungerar i Bergen

Vurdering av emnetilbodet

jag är väldigt nöjd med både kurser, professorer, verkstäder och undervisningsformen.

Fagleg utbyte og språk

undervisningen kan ges på engelska vid behov.

Universitetsområdet og byen

skolan ligger mitt i staden

Bustad

jag hade bostad i stockholm då jag är härifrån så har dessvärre svårt att ge tips om boende.

Sosialt miljø

väldigt bra, inget att anmärka på

2018

Haust 2017 - BA kunst

Haust 2017 - BA kunst

29.08.2017 - 14.01.2018

Undervisningsformer

Each student is in a professor group, that from time to time meet and discuss and give critique to the work of the students. Throughout the term students also have individual studio talks. You could also just send a mail to other professors if you want a talk with them. Apart from that you could participate in various courses and workshops.

Vurdering av emnetilbodet

It was really nice. The different courses and workshops were really different. There were of course very practical courses, for instance bronze casting, but there were also courses with a lot of theoretical content. The courses also offered a lot of school excursions, for instance dokumenta and Skulpturprojekte Münster. Moderna Museet, which is a big museum of contemporary art is situated just next to the school. Here there is often events, talks and vernisagges.

Fagleg utbyte og språk

I had a really good professor who was really encouraging and I had a lot of different courses and workshops. The most important thing though was working together with fellow students and arranging exhibitions. The language was mostly in english and swedish, and since I am Danish that was no problem.

Universitetsområdet og byen

The school is situated on an island but only 10 minutes from the centre of Stockholm. The city offers a large amount of art and museums but especially the public art is really worth checking out, because the city invests a lot of money in public art.

Bustad

I lived on the countryside in a big house next to a lake 25 km from the city centre. It was a bit far away but with the public transport it only took 30 minutes to get from a to b.

Sosialt miljø

I was mostly everyday at the school and there is a really good social atmosphere there.

Informasjon