Hjem
Studentsider
erasmus+uk

University of Plymouth og Fakultet for kunst, musikk og design (ERASMUS+UK)

  • LandStorbritannia og Nord-Irland
  • ByPlymouth, Devon
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor
  • AvtaletypeErasmus+uk
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for studentar på bachelorprogramma i kunst og design. Det er eit krav at du må tatt minst 60 studiepoeng før avreise.

Når i studiet kan eg reise

For bachelorstudentar i design er det mogleg å reise på utveksling i 4. semester. For bachelorstudentar i kunst er det mogleg å reise på utveksling i 3. og/eller 4. semester. Ta kontakt med hovudrettleiar om du er usikker på når det passar best.

Språk

Undervisningsspråket er engelsk. Sjå lærestaden sine heimesider for meir informasjon.

Kva emne kan eg ta

Frie studiepoeng - du kan velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar i nivå eller innhald med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Studentar som reiser på Erasmus-avtalar til Storbritannia får ikkje Erasmus-stipend på grunn av Brexit (Storbritannia er ikkje lenger med som programland i Erasmus-programmet), men treng ikkje betale studieavgift ved vertsuniversitetet. Alle utvekslingsstudentar skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Plymouth University er eit offentleg universitet i Sørvest-England med over 28 000 studentar. Det fekk universitetsstatus i 1992, men har røter tilbake til ein polyteknisk skule frå 1862. Hovudcampusen ligg i Plymouth, og universitetet har fleire campusar og samarbeidsskular over heile sørvest-England, blant anna i Bristol og Cornwall.

Plymouth er ein by i Devon som har om lag 250 000 innbyggarar. Han ligg ved elvene Plym og Tamar sine munningar, og er ein historisk viktig hamneby med mange marine og maritime bedrifter. Byen er òg kjend for Plymouth Gin Destillery, som har produsert gin sidan 1793.

Bustad

Universitetet har fleire studentbustader i kort avstand frå universitetet.

Semesterinndeling

Det akademiske året er delt inn i trimester, med forelesingsperiodar og eksamensavvikling i tidsromma september - desember, januar - mars og april - mai.

Studentrapportar

2023

Høst 2023/vår 2024 - BA kunst

Høst 2023/vår 2024 - BA kunst

11.09.2023 - 20.12.2023

Førebuingar/praktiske tips

Finn ett sted å bo før avreise.
Det engelske skolesystem er mye mer avansert og krevende enn i Norge.

Undervisningsformer

10-16/17 mandag-onsdag med obligatorisk oppmøte, med selvstendige arbeidstimer i studio torsdag og fredag. Vi er forventet på skolen 37 timer i uken. Workshops. Andre semester har vi utplassering for 35-70 timer ved siden av studiet + kunstnerisk respons og presentasjon av respons til utplasserings mentor. Vi får karakterer.

Vurdering av emnetilbodet

Fantastisk emnetilbud med fire tilstedeværende, tilgjengelige professorere, med tett oppfølging.

Fagleg utbyte og språk

Jeg tilbrakte mine første måneder på biblioteket for å videreutvikle mitt engelske vokabular. Det faglige utbyttet jeg returnerer med, er fra 20% til 80%.

Universitetsområdet og byen

Plymouth er en kjedelig by, men med toget kan du oppleve de mest sjarmerende nabobyer. Dartmoor, Cornwall og de større byene i retning London er perfekte for dagsturer.

Bustad

Universitetet tilbyr studenthybler på 54 uker, men jeg ankom for ett semester, og fikk dermed ingen hjelp til å finne ett hjem. Det resulterte i at det tok meg 8 måneder å finne en permanent bosituasjon. Jeg startet oppholdet med to uker på ett backpackers hostell i Union St. Et område jeg ikke vil anbefale noen å ferdes alene i på kveldstid. Jeg fant så et mugg-infisert midlertidig hjem med store fuktskader i to måneder, (eneste stedet som ikke krevde en guarantor), før jeg flyttet mellom AirBnb's hver uke. Det finnes svært begrensede tilbud for studenter for kun ett semester.

Sosialt miljø

Begrenset. Som 29 åring boende off campus, i en klasse med 21 åringer, søkte jeg mitt sosiale miljø utenfor universitetet.

2018

Vår 2018 - BA design - visuell kommunikasjon

Vår 2018 - BA design - visuell kommunikasjon

11.09.2017 - 01.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Les gjennom all informasjon og email du mottar i forkant og sett deg inn i det så godt du kan. I tillegg til info om lokalmiljøet og undervisningen, vil du også motta mye informasjon om studentboliger. Disse vil være plassert veldig sentralt i forhold til campus, men være en del dyrere enn hvis du finner en privatbolig. Fordelen med studentboliger er at på portalen du får tilgang til kan du krysse av ting som er viktig for deg og motsatt, slik at du vil bli plassert med romkamerater som også deler dine preferanser.

Undervisningsformer

Undervisningen består av forelesninger, selvstendig jobbing, og såkalte tutorials. Tutorials finner sted som regel to ganger i uka, enten i grupper eller alene med lærer. Her presenterer du arbeidet du har gjort siden sist, og mottar deretter kritikk og tilbakemeldinger. Dette hjelper deg med å bli inspirert av andre og også komme med kritikk og tilbakemeldinger av andres arbeid.

Vurdering av emnetilbodet

Tilbudet består av noen obligatoriske moduler og noen frivillige. Disse var det muligheter for å bytte om på. For å få mest ut av oppholdet anbefales det å ta alle moduler man kan, da lærdommen fra en modul ofte kan utnyttes og brukes under oppbyggingen av neste.

Fagleg utbyte og språk

Under tutorials er det viktig å være muntlig, ved å være flink til å presentere og å motta kritikk. All undervisning og tutorials foregår på Engelsk, så man vil bli veldig god til å uttrykke seg etterhvert.

Universitetsområdet og byen

De aller fleste byggene ligger på samme område, rett ved siden av studentboligene. Her ligger det også butikker, kafeer, utesteder og treningssenter. Universitetet har også sitt eget utested/bar/sosial klubb midt på campus. Her er det folk hele døgnet, og man kan her se på konserter, fotballkamper, eller bare ta seg en øl.

Bustad

Studentboligene er i god stand, og du får mye hjelp til å finne den som er rett for deg. Disse boligene kan bli litt bråkete, så hvis man ikke liker bråk eller festing, vil det være anbefalt å finne en privatbolig. Den største fordelen er med studentboligene er beliggenheten rett ved campus, så du raskt kan komme deg på skolen.

Sosialt miljø

Som Erasmus-student vil du få tilbud om en haug av arrangementer og klubber du kan være med i. Du vil ankomme skolen sammen med disse studentene én uke før alle andre studenter, så du vil raskt få venner blant de internasjonale studentene. I løpet av denne uken vil dere dra på ekskursjoner rundt om i området, og også motta en plan for resten av året med oversikt over flere turer og arrangementer.

2017

VÅR 2017 - BASV-MEVI

VÅR 2017 - BASV-MEVI

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Registrer tidlig hos accommodation for å øke sjansen for å få den buplassen du vil ha, sjølv valte eg rom med eige bad der berre kjøkkenet blir delt med andre studenter i leiligheten. Det fungerte kjempe bra.

Lurt å vere obs på at faga eller modulane ein ønskjer å ta kan bli endra på etter ein kjem ned dit, men det var god hjelp å få ordne opp i slik at faga ikkje kolliderte med kvarandre, og ein fekk ta fag som kunne bli integrert i graden ved UiB.

Ein får mykje hjelp i det praktiske i startveka når ein kjem dit.

Undervisningsformer

Stortsett vanlige forelesninger, med nokre seminar med meir praktiske øvingar og rom for diskusjon med andre. Mykje fungerte likt som på UiB.

Vurdering av emnetilbodet

Kunne velje i ein god del fag frå tre ulike institutt, men fekk ikkje vite kva fag som kolliderte før ein kom dit og starta, men ein fekk mykje hjelp til å finne fag å setje saman slik at det blei ingen problem.

Fagleg utbyte og språk

Masse tilbod for diverse kurs og workshops i engelsk i akademisk former, blant anna fag for internasjonale studentar i engelsk som gav studiepoeng. Tok sjølv eit par fag innan kriminologi som var veldig spennande, med både teoretiske og praktiske modular å velje i.

Universitetsområdet og byen

Sentrumet i Plymouth er ganske lite, og universitetet ligg midt i sentrum. Dette var ganske supert, at ein kunne gå overalt der ein skulle til, enten det var studentboligar, fakultet, butikker, togstasjon mm. Sjarmerande liten by ved kysten heilt sør, med lite regn men med mykje vind. Universitetet er stort, så det er mykje studentar i byen. Toget til London tar berre litt meir enn tre timar, men kan vere dyrt om ein ikkje bestiller billett ei stund på førhand eller kjøper gruppereiser.

Bustad

Budde like ved universitetet i sentrum, i eit område med fleire blokker med diverse studentboliger. Siden det er mykje studenter der så kan det vere ein del støy, men sjølve leilighetene var i god standar med også eigen resepsjon. Ein har diverse standar på leilighetene, som vil variere i pris, men dei aller fleste var ganske bra. Valte sjølv rom en suite i komplekset som blir kalla for Pilgrim, for å unngå å måtte dele bad med mange andre. Kjøkkenet delte eg med fem andre, og det var eit stort kjøkken med god skapplass og eit par kjøleskap, og fellesareal blei vaska ein gong i veka av vaskepersonell.

Sosialt miljø

Er ikkje nødvendigvis kjempe lett å bli godt kjend med studentane der frå England, sett bort frå dei ein bur med, men det er mykje opplegg for internasjonale studentar og ei startveke der ein blir kjend med andre som er der på utveksling. Det fungerte bra for å bygge sosialt nettverk med andre under oppholdet.

Informasjon