Hjem
Studentsider
nordplus

Det fynske Kunstakademi og Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst (NORDPLUS - KUNO)

  • LandDanmark
  • ByOdense
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeNordplus
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for studentar på bachelor- og masterprogrammet i kunst. Det er eit krav at du må tatt minst 60 studiepoeng før avreise.

Når i studiet kan eg reise

For bachelorstudentar i kunst er det mogleg å reise på utveksling i 3. og/eller 4. semester. For masterstudentar er 2. semester best eigna for utveksling. Ta kontakt med hovudrettleiar om du er usikker på når det passar best.

Språk

Sjå lærestaden sine heimesider for informasjon om undervisningsspråk.

Kva emne kan eg ta

Frie studiepoeng - du kan velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar i nivå eller innhald med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Det er ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men studentane skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute. Det er mogleg å søke stipend gjennom nettverket.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Det Fynske Kunstakademi vart grunnlagt i 1944 og er ein uavhengig institusjon som ligg i hjartet av byen Odense i Danmark. Her tilbyr ein ein 5-årig høgare utdanning innan kunst. Grunnopplæringa fokuserer på at studenten blir kjend med, og tileigner seg kunnskap og ferdigheiter som ein treng for å etablere og utvikle ein kunstnarisk praksis. Utdanninga har eit spesielt fokus på praksis og teori i samtidskunsten.

Odense er den tredje største byen i Danmark med om lag 179 000 innbyggarar. Byen er assosiert med den kjende diktaren H.C. Andersen som er fødd og oppvaksen her. Odense er ein kulturell og historisk by med lang historie. Samstundes er det også ein urban og livleg by, med koselig atmosfære.

Studentrapportar

2022

Høst 2021 - BA kunst

Høst 2021 - BA kunst

01.10.2021 - 31.01.2022

Førebuingar/praktiske tips

Ved ikke helt.

Undervisningsformer

Der er fast undervisning hver anden uge i form af praksisgrupper, kunsthistorie og udstillingspraksis. I de andre uger har man forskellig skema hvor man har sine valgfag. Man skal vælge minimum et valgfag, men kan godt vælge i hvert fald to, eventuelt flere hvis der er plads og det passer med skemaet. Undervisningen starter først i oktober og slutter i januar.

Vurdering av emnetilbodet

Fint

Fagleg utbyte og språk

Det fleste forgår på dansk. Alle de undervisere jeg har haft dette semester har været dansk talende. Jeg har dog haft et kursus hvor det hele forgik på engelsk. De tilbyder også en studiegruppe som er på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Jeg er ikke helt sikker.

Bustad

Jeg tror det er okay nemt at finde bolig men det er nok bedst at få hjælp fra skolen og de studerende som allerede bor der i forvejen.

Sosialt miljø

Virkelig godt og sympatisk

2021

Høst 2020/vår 2021 - BA kunst

Høst 2020/vår 2021 - BA kunst

01.10.2020 - 30.06.2021

Førebuingar/praktiske tips

Jeg gjorde mig ikke de store forberedelser andet end at finde ud af, hvor jeg gerne ville bosætte mig.

Undervisningsformer

Seminar, holdundervisning, én til én samtaler/studiovisits med vejledere og kunstnere udefra, kuratering af fællesudstilling, foredrag om kunsthistorie, udflugt, workshops.

Vurdering av emnetilbodet

På grund af corona har der været færre fag, end der sædvanligvis er. Men jeg synes alligevel, at der har været en god diversitet. Der kunne godt have været flere kurser med fokus på håndværk.

Fagleg utbyte og språk

Det meste har foregået på dansk.

Universitetsområdet og byen

Jeg har været rigtig glad for at bo i Odense. Jeg valgte at bosætte mig 10 minutter fra akademiet i Odense centrum. Byen er dejlig og rolig og let at finde rundt i.

Bustad

Jeg har boet på et kollegie, hvor jeg har delt køkken med 11 andre.

Sosialt miljø

Det sociale miljø har været mærket af corona, og jeg har til tider følt mig meget ensom. Men jeg synes, at de andre på skolen har taget godt imod mig.

Informasjon