Hjem
Studentsider
erasmus+

Vilnius Academy of Arts og Fakultet for kunst, musikk og design (ERASMUS+)

  • LandLitauen
  • ByVilnius
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for studentar på bachelor- og masterprogramma i kunst og design. Det er eit krav at du må tatt minst 60 studiepoeng før avreise.

Når i studiet kan eg reise

For bachelorstudentar i kunst er det mogleg å reise på utveksling i 3. og/eller 4. semester. For bachelorstudentar i design er det mogleg å reise på utveksling i 4. semester. For masterstudentar er 2. semester best eigna for utveksling. Ta kontakt med hovudrettleiar om du er usikker på når det passar best.

Språk

Sjå lærestaden sine heimesider for informasjon om undervisningsspråk.

Kva emne kan eg ta

Frie studiepoeng - du kan velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar i nivå eller innhald med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Vilnius Academy of Arts er eit offentleg universitet i Litauen som tilbyr studieprogram innan områda kunst, design, arkitektur og kunstteori og historie. Akademiet består av fire studiestader, som ligger i byane Vilnius, Kaunas, Klaipėda og Telšiai. Totalt har akademiet i overkant av 1 500 studentar fordelt på 45 ulike studieprogram. Vilnius Academy of Arts driv eit museum, fleire galleri og utstillingsrom. Akademiet organiserer også over 70 studentutstillingar i løpet av eit år.

Vilnius er Litauen sin hovudstad, og ligg søraust i landet. Han har over ein halv million innbyggarar, og har sidan Sovjetunionens fall utvikla seg til å bli ein moderne, vestleg by. Det historiske sentrum i Vilnius står oppført på UNESCO si verdsarvliste. I byen står det òg ein statue av Frank Zappa, trass i at den provokative rockemusikaren verken stammar frå byen, eller har spela der.

Bustad

Lærestaden tilbyr ikkje innkvartering, men du kan finne tips og informasjon på nettsidene deira.

Semesterinndeling

september - desember

februar - mai

Studentrapportar

2020

Høst 2020 - BA design - visuell kommunikasjon

Høst 2020 - BA design - visuell kommunikasjon

07.09.2020 - 23.12.2020

Førebuingar/praktiske tips

Bruk de første ukene godt, ikke vær redd å snakke med folk!
Finn bolig før reise. Anbefaler å bruke facebook grupper til å finne sted å bo.

Undervisningsformer

Jeg hadde ni fag dette semesteret. De aller fleste av dem var aktive samtidig. Dette er litt annerledes fra hva jeg er vant til i Bergen.

Vurdering av emnetilbodet

Passe høyt tempo og intensitet (sammenlignet med Norge). Stor fleksibilitet til å velge fag. De aller fleste fagene virket spennende, men det vil alltid være noen fag som ikke frister. Selv mener jeg at emnetilbudet var meget bra.

Fagleg utbyte og språk

Siden engelsk var hovedspråket jeg brukte til å kommunisere da jeg var i Vilnius, føler jeg meg at jeg forstår mer engelsk nå enn jeg gjorde før. Jeg lærte noen ord på litauisk, men det jeg fikk mest er utbytte av å møte folk.

Universitetsområdet og byen

Koselig by med fine områder rundt, fine bygninger, særlig i Old town

Bustad

Selv bodde jeg midt i sentrum med to fra Frankrike og en fra Spania som alle var veldig hyggelige. Anbefaler å bruke facebook grupper til å finne sted å bo.

Sosialt miljø

Kjempe bra! lett å bli kjent med folk. Masse hyggelige personer og flott miljø for studenter.

Informasjon