Hjem
Studentsider
erasmus+

Nottingham Trent University og Fakultet for kunst, musikk og design (ERASMUS+)

  • LandStorbritannia og Nord-Irland
  • ByNottingham
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for studentar på bachelor- og masterprogramma i kunst og design. Det er eit krav at du må tatt minst 60 studiepoeng før avreise.

Når i studiet kan eg reise

For bachelorstudentar i kunst er det mogleg å reise på utveksling i 3. og/eller 4. semester. For bachelorstudentar i design er det mogleg å reise på utveksling i 4. semester. For masterstudentar er 2. semester best eigna for utveksling. Ta kontakt med hovudrettleiar om du er usikker på når det passar best.

Språk

Undervisningsspråket er engelsk. Sjå lærestaden sine heimesider for meir informasjon.

Kva emne kan eg ta

Frie studiepoeng - du kan velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar i nivå eller innhald med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Nottingham Trent University, også kalla NTU, er eit offentleg universitet i Nottingham, England. Det vart grunnlagt som eit nytt universitet i 1992, men har røter tilbake til etableringa av Nottingham Government School of Design i 1843. NTU har omlag 34 000 studentar fordelt på fire ulike campus. City campus er det største med omlag 17 000 studentar. Her finn ein mellom anna skulen for juss, business, arkitektur, design og kunst.

Nottingham er ein by i Nottinghamshire i England. Byen har omlag 330 000 innbyggarar, medan det større urbane området, som omfattar mange av byens forstadar, har ei befolkning på omkring 730 000. Byen er omgitt av Sherwood Forest i nord, berømt for den historiske tilknytinga si til legenda om Robin Hood.

Informasjon