Hjem
Ansattsider
Valg 2022

Valg av medlemmer for gruppe B til universitetsstyret 2022

Valget pågår fra 4. april kl. 09:00 til torsdag 7.april kl. 12:00. Valget gjennomføres som preferansevalg. Du kan gi din stemme til én, to eller alle kandidatene som stiller vil valg og prioritere mellom kandidatene. 

Hovedinnhold

Valgresultat

Det sentrale valgstyret har i møte den 7.4.2022 godkjent følgende valgresultat:

Representant
Ingrid Ovidia Moe Telle

Vararepresentanter:
1. Pernille Reitan Jensen
2. Christina Engebrethsen

På grunn av påsken er klagefristen satt til 20.4.2022.

Stem ved  valget

Gå til www.valg.uib.no for å gi din stemme. 

Hvem har stemmerett?
Du kan stemme hvis du:

 • er midlertidig vitenskapelig ansatt i undervisnings- eller forskerstilling
 • er engasjert for minst ett år i minst halv stilling eller
 • har vært sammenhengende ansatt eller engasjert i minst ett år i minst halv stilling

Har du spørsmål om valget, ta kontakt på med sekretariatet for Det sentrale valgstyrete på valgstyret@uib.no.

Kandidatene til universitetsstyret

Det sentrale valgstyre har i møte 1. mars 2022 godkjent følgende forslag til kandidater for midlertidig vitenskapelig tilsatte, gruppe B, til Universitetsstyret for perioden 1.8.2022 - 31.7.2023:

Stipendiat Christina Engebrethsen, Klinisk institutt 2
Foreslått av: Synnøve Yndestad

Stipendiat Pernille Reitan Jensen, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Foreslått av: Peder Lippert Fuglevik

Stipendiat Ingrid Ovidia Moe Telle, Institutt for økonomi
Foreslått av: Runa Falck, Henrik Jorem, Elisabeth Schøyen Jensen, Peter Sebastian Hatlebakk

Kunngjøring - Valg til universitetsstyret våren 2022

I henhold til universitets- og høyskoleloven skal det hvert år velges representanter for gruppe B ( midlertidig vitenskapelig ansatte i undervisnings- eller forskerstilling) til universitetsstyret. Kandidatene blir valgt for perioden 1.8.2022-31.7.2023. Det skal velges ett medlem og minst to varamedlemmer av og blant de ansatte i gruppe B.

Forslagsfrist: 1. mars 2022 kl 12.00

Valgperiode: mandag 4. til torsdag 7. april 2022. Det elektroniske valglokalet åpner
kl 09:00 mandag og avsluttes kl 12:00 torsdag.

Hvordan fremme forslag til medlemmer til universitetsstyret:

 • Forslaget må være skriftlig. 
 • Det må være underskrevet av minst samme antall forslagsstillere som det antall kandidater forslaget inneholder.
 • Forslagsstiller må oppfylle kriteriene til stemmerett.
 • Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.
 • De foreslåtte må være valgbare.
 • Forslaget må ha kommet inn senest 1. mars 2022 kl 12.00.

Forslagene skal sendes til Det sentrale valgstyret, Sekretariat for universitetsledelsen, Muséplassen 2, eller skannes og sendes per e-post til valgstyret@uib.no

Valgbarhet og forslagsrett

Den som er valgbar har forslagsrett.

Du kan stille til valg dersom du, når valget starter:

 • er midlertidig vitenskapelig ansatt i undervisnings- eller forskerstilling
 • dersom du er engasjert for minst ett år i minst halv stilling eller
 • har vært sammenhengende ansatt eller engasjert i minst ett år i minst halv stilling

Her kan du sjekke om du står i manntallet:  https://manntall.app.uib.no/ansatt/

Dersom du har spørsmål til manntallet send e-post til: valgstyret@uib.no

 

Det sentrale valgstyret

MedlemmerVaramedlemmer
Professor Eirik HolmøyvikProfessor Jan Heiret
Professor Gunnar GrendstadFørsteamanuensis Raimondas Ibenskas
Stipendiat Melissa Geelmuyden Andersen  
Adm.sjef. Grete Line SimonsenSeniorrådgiver Henning Simonsen
Adm.sjef. Andrea Grimnes 
Student Tobias Brynildsen Øvstedal 
Student Martine Jordana Baarholm 

 

Studendenens valgstyre

Leiar: Oscar dos Santos Kvalsvik
Nestleiar: Thomas Helland-Hansen
Hendingsansvarleg: Kirsti Thelin
Stands- og stunts-ansvarleg: Ekaterina Vybornova
Promoteringsansvarleg: Nikolai Golten Fiskeseth

Kontakt: valgstyret@spuib.no

Valg til universitetsstyret og Studentparlamentet:

https://www.studvalg.no/