Hjem
Ansattsider
Valg 2023

Valg av medlemmer for gruppe B til universitetsstyret 2023

Hovedinnhold

Kunngjøring - Valg til universitetsstyret våren 2023

I henhold til universitets- og høyskoleloven skal det hvert år velges representanter for gruppe B (midlertidig ansatte i undervisnings og forskerstilling) til universitetsstyret. Kandidatene blir valgt for perioden 1.8.2023-31.7.2024. Det skal velges ett medlem og minst to varamedlemmer av og blant de ansatte i gruppe B.

Ny forslagsfrist: 23. mars 2023 kl 16.00

Valgperiode: mandag 24. til torsdag 27. april 2023. Det elektroniske valglokalet åpner
kl 09:00 mandag og avsluttes kl 12:00 torsdag.

Hvordan fremme forslag til medlemmer til universitetsstyret:

  • Forslaget må være skriftlig. 
  • Det må være underskrevet av minst samme antall forslagsstillere som det antall kandidater forslaget inneholder.
  • Forslagsstiller må oppfylle kriteriene til stemmerett.
  • Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.
  • De foreslåtte må være valgbare og spurt om de ønsker å stille til valg
  • Forslaget må ha kommet inn senest 23. mars 2023 kl 16.00.

Forslagene skal sendes til Det sentrale valgstyret, Sekretariat for universitetsledelsen, Muséplassen 2, eller skannes og sendes per e-post til valgstyret@uib.no

Valgbarhet og forslagsrett

Den som er valgbar har forslagsrett.

Du kan stille til valg dersom du, når valget starter:

  • er midlertidig vitenskapelig ansatt i undervisnings- eller forskerstilling
  • dersom du er engasjert for minst ett år i minst halv stilling eller
  • har vært sammenhengende ansatt eller engasjert i minst ett år i minst halv stilling

Her kan du sjekke om du står i manntallet

Dersom du har spørsmål til manntallet send e-post til: valgstyret@uib.no

 

Det sentrale valgstyret

MedlemmerVaramedlemmer
Professor Eirik HolmøyvikProfessor Jan Heiret
Professor Gunnar GrendstadFørsteamanuensis Raimondas Ibenskas
Stipendiat Anita Stene LøtvedtStipendiat Sergej Chirkov
Rådgiver Grete Line SimonsenSeniorrådgiver Henning Simonsen
Adm.sjef. Andrea Grimnes 
Student Martin Lage Hådem 
  

 

Studentenes valgstyre

Leiar: Katrine Vybornova,
Nestleiar: Oscar dos Santos Kvalsvik
Arrangementsansvarleg: Kirsti Thelin
Stands- og stunts-ansvarleg: Andrea Vatne
Promoteringsansvarleg: Hendirk Madsen

Kontakt: valgstyret@spuib.no

Valg til universitetsstyret og Studentparlamentet:

https://www.studvalg.no/