Hjem

Si fra!

Hovedinnhold

Velkommen til Si fra-siden til UiB. Du kan si fra om det er noe som ikke fungerer, om du opplever uønskede hendelser eller ser noe som bekymrer deg, eller om det er noe du vil at UiB skal fortsette med. Klikk på bildene over for å varsle, eller finne ut mer.

Sammen gjør vi UiB trygt: UiB skal være et trygt sted for studenter, ansatte og besøkende. Vi arbeider aktivt med å forbedre både kvaliteten på alt fra byggene våre til læringsmiljøet.

HMS-avvik: Studenter skal melde fra om HMS-avvik i UiBhjelp.

Vektertjeneste: Observerer du uvedkommende personer på campus, eller trenger av andre grunner kontakt med UiBs vektertjeneste? Ring 55 58 80 81.

Politiet: Utsettes du for, eller er du vitne til lovbrudd? Kontakt politiet.

Forebygging:sikresiden.no finner du nyttige råd som forebygger vanskelige situasjoner, og råd om hva du skal gjøre i en krisesituasjon.

Positive tilbakemeldinger: Hva vil du ha mer av i ditt læringsmiljø? Gi oss dine positive tilbakemeldinger. Slik kan et bra tiltak fortsette og komme flere studenter til gode.

UiB tar både varslere og varsler på alvor: Alle sensitive dokumenter blir unntatt offentlighet og saken blir behandlet fortrolig. Det innebærer at ditt navn ikke blir kjent for flere enn det som er nødvendig for videre behandling i saken.

Usikker på hva du skal gjøre?  Studentombudet er en uavhengig bistandsperson som har som oppgave å gi studenter ved Universitetet i Bergen juridisk hjelp i saker knyttet til studiesituasjonen. Du kan også få hjelp av en studenttillitsvalgt eller i en fagforening, dersom du er medlem i en av disse.