Hjem
Vestlandslegen

Hvorfor velge Vestlandslegen?

Medisinstudiet gir grunnlag for autorisasjon som lege og kvalifiserer til LIS1 (turnuslege) i hele Norge. Målet er at det skal være mulig å få spesialistutdannelse ved de samarbeidende sykehusene og kommunene etter fullført studium. Velger du Vestlandslegen får du en unik erfaring fra helsetjenesten på Vestlandet!

Person står på Preikestolen
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Hva er spesielt med Vestlandslegen?

Studiemodellen kjennetegnes av studentaktiv læring, moderne pedagogiske prinsipper og godt læringsmiljø. Med et lite kull blir det mer klinikknær undervisning. Du får også mer pasientkontakt og tettere faglig oppfølging enn det man kan forvente som del av et stort kull.

Vestlandslegen og medisinstudiet i Bergen   

De tre første studieårene følger du som Vestlandslege-student undervisningen sammen med studenter på ordinært medisinstudium ved UiB. Den største forskjellen vil være at du tar de tre siste årene av studiet i Stavanger.

Læringsutbyttet for begge studieløpene er det samme. Studiet tilfredsstiller alle nasjonale krav til en moderne legeutdanning, og har samme læringsmål som de andre studiestedene i Norge. Altså kan alle som studerer medisin ved Universitet i Bergen, enten med de siste tre årene i Bergen eller Stavanger, bli kompetente og dyktige leger.