Hjem
Vestlandslegen

Hvorfor velge Vestlandslegen?

Vestlandslegen er et studieprogram der studentaktiv læring, moderne pedagogiske prinsipper og godt læringsmiljø står i sentrum. Studiet skal tilfredsstille alle nasjonale krav til en moderne legeutdanning, og ha same læringsmål som de andre studiestedene i Norge.

Et omriss av Norgeskartet, med et hjerte der hvor Stavanger er. I bakgrunnen et stetoskop som ligget på en stenete strand.
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Studenter som velger studiemodell Vestlandslegen vil få en unik erfaring fra helsetjenesten på Vestlandet. Som i Bergen gir studiet grunnlag for autorisasjon som lege og som stilling som LIS1 (turnuslege) i hele Norge, og målet er at det skal være mulig å få spesialistutdannelse ved de samarbeidende sykehusene og kommunene etter fullført studium.

Utdannelsesløpet bygger på allerede godt etablerte samarbeidsrelasjoner med helseforetakene i Stavanger, Fonna (Haugesund) og Førde. Med Vestlandslegen vil den medisinske fagkompetansen på Vestlandet kunne utnyttes og styrkes i enda større grad enn i dag.    

Vestlandslegen og medisinstudiet i Bergen  

De tre første studieårene følger studenter på Vestlandslegen undervisningen sammen med studenter på ordinært medisinstudium ved UiB. Den største forskjellen for studentene i det nye studieprogrammet vil være at de tre siste årene av studiet finner sted i Stavanger. 

Læringsutbyttet for begge studieløpene vil være det samme. Alle som studerer medisin ved Universitet i Bergen skal ved endt utdanning være kompetente og dyktige leger.