Hjem

Center for Modeling of Coupled Subsurface Dynamics

Hovedinnhold

VISTA CSD - Center for Modeling of Coupled Subsurface Dynamics

Forskningssenteret CSD forsker på hvordan undergrunnen deformeres som følge av injeksjon og produksjon av væske og gass. Dette skjer ved produksjon av hydrokarboner og geotermisk energi, lagring av energi eller CO2 i undergrunnen eller ved deponering av spillvann.

Senteret har en internasjonal profil, og de engelske nettsidene er våre hovedsider.

Det tverrfaglige senteret involverer om lag 40 personer. Dette inkluderer fast vitenskapelig ansatte, forskere, postdoktorer og ph.d.-studenter med bakgrunn i anvendt og beregningsorientert matematikk og geovitenskap.

Prosjektet ledes av professor Inga Berre, Universitetet i Bergen og er lokalisert i Realfagbygget, UiB.

CSD er finansiert av programmet VISTA i perioden fra 1.januar 2021 til 31.desember 2025. VISTA er et grunnleggende forskingsprogram finansiert av Equinor og gjennomført i nært samarbeid med Det Norske Videnskaps-Akademi.

 

FORMIDLINGSPRISEN 2022
Martin Fernø,Atle Rotevatn og  Jan Martin Nordbotten forran FluidFlower

Formidling ble til fremragende forskning

Tverrfaglig samarbeid, prioritering av tid og ved å hoppe på mulighetene som har bydd seg, har professorene Martin Fernø, Jan Martin Nordbotten og Atle Rotevatn åpnet verdens øyne for porøse medier og mulighetene som ligger i karbonfangst og -lagring.

Forskning
Porøse medier

Vår porøse verden-utstillingen

I en ny utstilling viser forskere ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet hvordan vi kan nyttiggjøre oss porene for å løse klimakrisen og andre store utfordringene vi står overfor.

Grensesprengende forskning
Illustrasjonsfoto av Inga Berre

Inga Berre er ERC-mottaker nummer 10 000

Som forsker nummer 10 000 som har fått finansiering fra Det europeiske forskningsrådet (ERC) vil Inga Berre bruke anvendt matematikk for å forstå hva som skjer i undergrunnen når varme skal utvinnes fra jordas indre.

VISTA-senter
jordskjelv, illustrasjonsbilete

Skal forske på menneskeskapte jordskjelv

Jordskjelv kan oppstå på grunn av menneskelege aktivitetar, tusenvis av meter nede i jordskorpa. Eit nytt senter ved Universitetet i Bergen skal finna ut meir om korleis undergrunnen vert deformert.

Nyhet
Noen steder – som her på Kraftla på Island – er jordvarmen ganske lett tilgjengelig. Andre steder må man flere kilometer ned i grunnen for å hente opp det som kalles dyp geotermisk energi.

Matematiske modeller gir bedre forståelse av menneskeskapte jordskjelv

Når det pumpes vann ned i undergrunnen for å øke produksjonen av olje, gass eller jordvarme, kan det oppstå menneskeskapte jordskjelv, også etter at pumpingen har stoppet. Nå har forskere funnet ut hvorfor.