Hjem

Prosjektet Wheels Within Wheels

Hovedinnhold

Sammendrag

Prosjektet «Wheels within wheels» skal utforske potensialet for nye uttrykksformer gjennom interaksjon mellom utøvere innen tidligmusikk-feltet og komponister. Prosjektet har tre hovedkilder for interaksjon: 1. Det flerstemte repertoaret fra senmiddelalder og tidlig renessanse, 2. utøvernes interpretasjon av dette repertoaret, inkludert strategier for improvisasjon av ornamenter og strukturer, 3. komponistenes abstraksjon og manipulasjon av særtrekk ved den samme musikken, og ved musikernes interpretasjoner og improvisasjoner.

Utøvernes spilleteknikker, interpretasjoner av og improvisasjoner i og rundt repertoaret vil fungere som inspirasjonskilde for komponistene. Basert på disse uttrykksformene, samt deres egne lesninger av det historiske repertoaret, vil komponistene utvikle nye strategier for komposisjon, improvisasjon og elektroakustiske intervensjoner. Disse vil igjen inspirere utøvernes improvisasjonsformer, spilleteknikker og interpretasjoner, som igjen vil kunne gi komponistene inspirasjon til videreutvikling av strategier. Denne kontinuerlige interaksjonen mellom utøvere, komponister og et delt repertoar skal lede til nye musikkverk, nye strategier for improvisasjon av flerstemte strukturer og ornamentikk, (med historiske stiler som utgangspunkt men ikke nødvendigvis som mål), og nye uttrykksformer.

Prosjektet vil bidra til refleksjon og debatt omkring forholdet mellom mål og metoder innen HIP-feltet, omkring tidligmusikks kapasitet til å stimulere til nye uttrykksformer og organisering av musikk i tid og rom, og omkring dikotomien «historisk musikk» og «ny musikk».

Prosjektet inkluderer Griegakademiets forskningsgrupper for hhv. tidligmusikk og komposisjon, og knytter til seg førende komponister og utøvere ved Griegakademiet og fra andre institusjoner nasjonalt og internasjonalt. Prosjektleder er Jostein Gundersen. For mer informasjon, kontakt jostein.gundersen@uib.no.