Hjem
Click

Bergensnettverket for kvinner i filosofi

Bergensnettverket for kvinner i filosofi (bnkf) har som formål å styrke kvinneandelen innen filosofifaget. Bakgrunnen for opprettelsen av nettverket er at filosofi er et av de mest mannsdominerte fagene ved Universitetet i Bergen. Kvinneandelen blant vitenskapelige ansatte i fast stilling, utgjør kun 13 %, og også blant studentene (både på bachelor- og master-nivå) og blant stipendiatene er kvinnene i klart mindretall. Erfaring viser at menn har flere uformelle faglig-sosiale fora som kvinner av ulike årsaker kan oppleve seg utestengt fra. En av nettverkets sentrale oppgaver er å arbeide for å øke kvinneandelen på alle nivå, både blant studenter og faglig ansatte. Nettverket arrangerer semestervise seminarrekker, som er åpne for alle interesserte. Det arrangeres også en årlig konferanse for nettverkets medlemmer. Øvrige aktiviteter utarbeides fortløpende.

Våren 2017 har vår søsterorganisasjon NKIF - nætværk for Kvinder i Filosofi i Danmark invitert til konferanse 24.-25. februar. BNKF har også planer om en konferanse i løpet av våren, mest sannsynlig i mars måned. Mer informasjon om dette kommer. I tillegg har Bergensnettverket for kvinner fått kr 65 000,- som skal gå til prosjekt-utviklingsstipend for utarbeidelse av ph.d.-søknad.  Det tas sikte på at disse midlene enten går til en av de som har avlagt mastereksamen de siste årene eller til en av de som blir ferdig med masterstudiet seinest våren 2017.

 


 

SKOKS MASTERSTAFETT 2017

Skriver du masteroppgave med kjønnsperspektiv?

SKOK inviterer deg som skriver masteroppgave med en tematikk som på en eller annen måte, empirisk eller teoretisk, omhandler kjønn. Masterstudenter fra alle fagområder og fakulteter er velkommen til å delta.

Holbergprisen

Holbergprisen til britisk filosof

Den britiske filosofen Onora O'Neill tildeles Holbergprisen i 2017 for sitt innflytelsesrike arbeid innen moralsk og politisk filosofi. Hun er særlig kjent for sitt arbeid med Kant's tenkning, bioetikk, menneskerettigheter, tillit og kommunikasjonsetikk.
Musikk og språk

Musikalitet i teorien: om relasjoner mellom musikk og språk

NB! Utsatt fra 9. til 30. mars. Vibeke Andrea Tellmann holder innlegg med tema fra sin nylig avleverte doktorgradsavhandling med tittelen 'Musikalitet i teorien: om relasjoner mellom musikk og språk'

Konferanse 2017

Om konferansen "Kvinder i spil" ved Københavns Universitet februar 2017

Årets samarbeidskonferanse mellom Nætverk for Kvinder i Filosofi og Bergensnettverket for kvinner i filosofi ble arrangert ved København universitet, 24.-25. februar.

Mange kvinnelige filosofistudenter - men hva skjer etter endt studium?

Ideen om at akademiske institusjonar er bygd på merittar, der den beste kandidaten alltid får jobben, kan paradoksalt nok vere med på å hindre kjønnslikestilling i akademia.