Hjem

Bergensnettverket for kvinner i filosofi

Bergensnettverket for kvinner i filosofi (bnkf) har som formål å styrke kvinneandelen innen filosofifaget. Bakgrunnen for opprettelsen av nettverket er at filosofi er et av de mest mannsdominerte fagene ved Universitetet i Bergen. Kvinneandelen blant vitenskapelige ansatte i fast stilling, utgjør kun 13 %, og også blant studentene (både på bachelor- og master-nivå) og blant stipendiatene er kvinnene i klart mindretall. Erfaring viser at menn har flere uformelle faglig-sosiale fora som kvinner av ulike årsaker kan oppleve seg utestengt fra. En av nettverkets sentrale oppgaver er å arbeide for å øke kvinneandelen på alle nivå, både blant studenter og faglig ansatte. Nettverket arrangerer semestervise seminarrekker, som er åpne for alle interesserte. Det arrangeres også en årlig konferanse for nettverkets medlemmer. Øvrige aktiviteter utarbeides fortløpende.

Kommende BNKF-arrangementer våren 2018:

Seminar: Tirsdag 24. april, 18:15-20:00, møterommet i 1. etasje. Oda Tvedt vil presentere paperet 'The Politics of Law: Autonomy and Citizen Participation in Plato's Laws'

Workshop om filosofi og musikk, tirsdag 29. mai, 10:00-16:00. Foredragsholdere: Rebecka Ahveniemmi (Helsinki), Vibeke Tellmann (UiB), og Lydia Goehr (Columbia). Komplett program kommer seinere.

Leseseminar med Prof. Lydia Goehr, onsddag 30. mai, 14:15-16:00. Prof. Goehr vil diskutere paperet "How to Do More with Words. Two Views of (Musical) Ekphrasis" og svare på spørsmål.

Konsert og prat med artister. Disse arrangementene er deler av Bergen Internasjonale Festival, men er nok også av interesse for mange av medlemmene i BNKF og filosofimiljøet i Bergen:

  • - Konsert: Wheels within Wheels: Mouvance III (http://www.fib.no/en/Programme/?TLp=1289651), tirsdag 29. mai, 19:30
  • - Prat med artister: Prof. Lydia Goehr i dialog med artistene fra Wheels within Wheels, onsdag 30. mai, 17:00-19:00 (detaljer kommer senere).

 

Med mindre annet er oppgitt, vil alle arrangementer bli avholdt på seminarrommet i 1. etasje på Sydnesplassen 12/13.

Platon

The Politics of Law: Autonomy and Citizen Participation in Plato's "Laws"

Oda Elisabeth Wiese Tvedt vil presentere paperet The Politics of Law: Autonomy and Citizen Participation in Plato's "Laws" i vårsemesterets tredje innlegg i BNKFs seminarrekke.

Filosofi og musikk

Workshop on philosophy and music

Speakers: Rebecka Ahvenniemi (Helsinki), Vibeke Tellmann (UiB), and Lydia Goehr (Columbia). Complete programme to follow.

Filosofi og musikk
mai 30

How to Do More with Words. Two Views of (Musical) Ekphrasis

Prof. Goehr will discuss her paper "How to Do More with Words. Two Views of (Musical) Ekphrasis" and respond to questions.

«Mange bekkar små» pressar kvinnene ut

Ideen om at akademiske institusjonar er bygd på merittar, der den beste kandidaten alltid får jobben, kan paradoksalt nok vere med på å hindre kjønnslikestilling i akademia.