Hjem

Bergensnettverket for kvinner i filosofi

Bergensnettverket for kvinner i filosofi (bnkf) har som formål å styrke kvinneandelen innen filosofifaget. Bakgrunnen for opprettelsen av nettverket er at filosofi er et av de mest mannsdominerte fagene ved Universitetet i Bergen. Kvinneandelen blant vitenskapelige ansatte i fast stilling, utgjør kun 13 %, og også blant studentene (både på bachelor- og master-nivå) og blant stipendiatene er kvinnene i klart mindretall. Erfaring viser at menn har flere uformelle faglig-sosiale fora som kvinner av ulike årsaker kan oppleve seg utestengt fra. En av nettverkets sentrale oppgaver er å arbeide for å øke kvinneandelen på alle nivå, både blant studenter og faglig ansatte. Nettverket arrangerer semestervise seminarrekker, som er åpne for alle interesserte. Det arrangeres også en årlig konferanse for nettverkets medlemmer. Øvrige aktiviteter utarbeides fortløpende.

Høsten 2017 har BNKF følgende på programmet:

Onsdag 18. oktober, BNKF lunsj, 12.30-13.30

Torsdag 2. november, BNKF seminar (Caroline Stampone Oliveira), 18.15-20.00

Torsdag 16. november, BNKF lunsj, 12.30-13.30 

Torsdag 30. november-fredag 1. desember, BNKF konferanse

Alle arrangementene vil foregår på seminarrommet i 1. etasje, Sydnesplassen 12/13.

 

Filosofi

Female voices in philosophy

This conference will showcase the work of female philosophers in an effort to contribute to counterbalancing the dominance of male voices in academic philosophy.

Konferanse 2017

Om konferansen "Kvinder i spil" ved Københavns Universitet februar 2017

Årets samarbeidskonferanse mellom Nætverk for Kvinder i Filosofi og Bergensnettverket for kvinner i filosofi ble arrangert ved København universitet, 24.-25. februar.

Holbergprisen

Professor Onora O'Neill tildeles Holbergprisen 2017

Den britiske filosofen Onora O'Neill tildeles Holbergprisen i 2017 for sitt innflytelsesrike arbeid innen moralsk og politisk filosofi. Hun er særlig kjent for sitt arbeid med Kant's tenkning, bioetikk, menneskerettigheter, tillit og kommunikasjonsetikk.

«Mange bekkar små» pressar kvinnene ut

Ideen om at akademiske institusjonar er bygd på merittar, der den beste kandidaten alltid får jobben, kan paradoksalt nok vere med på å hindre kjønnslikestilling i akademia.