Hjem
Click

Eiendomsavdelingen

Kortsenteret

Kortsenteret er lokalisert ved vrimlearealet i 2.et. på Studentsenteret, Parkveien 1 og er ansvarlig for produksjon, programmering og utlevering av adgangskort til studenter og ansatte ved UiB. Kortsenteret programmerer også åpne- og lukketider på dørene i universitetets bygg.

Korttilgang til universitetets bygg

Student- og ansattkort er programmert med tilgang kort tid etter utstedelse.

Tilgang er basert på studieprogram for studenter og stedskode for ansatte.

Det er institutt/fakultet/seksjon i samarbeid med Eiendomsavdelingen som avgjør hvor deres studenter og ansatte skal ha tilgang.

Ved manglende korttilgang for studenter, eksempelvis ved tilleggsemner, skal Kortsenteret kontaktes ved fremmøte eller e-post til kortsenteret@eia.uib.no

 

Hvert institutt/seksjon skal ha utnevnt en kortansvarlig som er bindeledd mellom kortsenter og ansatte. All henvendelse til kortsenteret vedr. manglende ansattilgang skal gå via kortansvarlig ved det enkelte institutt/avdeling.

Alle UiB-ansatte har tilgang til undervisningsrom som ligger i fellesarealer i tidsvinduet man-fre 07:00-21:45. Tilgang til UV-rom utover dette må bestilles i hvert enkelt tilfelle.

 

OBS!

Ikke lag hull i kortet ! Kortet ødelegges dersom du lager hull i det.