Hjem
Eiendomsavdelingen
Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Eiendomsavdelingen er lokalisert på mange ulike steder på universitetsområdet og har følgelig mange kontaktpunkter mot brukerne. For effektiv håndtering av alle forespørslene til avdelingen henstiller vi til bruk av Behovsmeldingen (Lydia) for interne brukere og e-post for eksterne.

Hovedinnhold

Eiendomsavdelingen (ekspedisjon)

Vakttelefon døgnbemannet tlf.: 55 58 80 81

Driftsområdene

Interne brukere ved UiB har egen elektronisk innmeldingstjeneste for feil og mangler til driftsområdene -Behovsmelding (Lydia) - dette er den kanalen som primært skal benyttes til å melde inn slike oppdrag.

Driftsområdene har også kontakttelefon for brukerne som kan benyttes ved akutte saker. Driftsområdene har arbeidstid fra 07.00 til 14.30 hver dag hele året - utenom arbeidstid er kontakttelefonene koblet til vaktselskapet som UiB har avtale med.

  • Driftsområde 1 - telf. 55 58 94 50 (Nygårdshøyden nord)
  • Driftsområde 2 - telf. 55 58 93 10 (Nygårdshøyden midt)
  • Driftsområde 3 - telf. 55 58 93 93 (Nygårdshøyden sør inkl. HIB)
  • Driftsområde 4 - telf. 55 58 62 50 (Årstadvollen / Haukelandsområdet)

Transport- og parkseksjonen

Interne brukere ved UiB har egen elektronisk innmeldingstjeneste for bestilling av oppdrag hos transport- og parkseksjonen - Behovsmelding (Lydia) - dette er den kanalen som skal benyttes til å melde inn slike oppdrag.

Transport- og parkseksjonen har også kontakttelefon for brukerne som kan benyttes ved akutte saker. Telefonen er betjent i arbeidstiden 07.00-14.30.

  • Transport- og materielloppdrag - telf.55 58 20 71
  • Parkseksjonen - telf. 55 58 93 66
  • Campusbussen - telf. 916 35 509

Renhold

Interne brukere ved UiB har egen elektronisk innmeldingstjeneste for renholdstjenester - Behovsmelding (Lydia) - dette er den kanalen som skal benyttes til å melde inn slike oppdrag.

Telf.: 55 58 49 12 (renholdssjef)

Telf. 55 58 94 92 / 55 58 96 53 (renholdsleder / renholdere )

Ledergruppen

EtternavnFornavn     TittelAnsvarsområde        Telefon (555)         Mobiltelefon
NessetKjartanEiendomsdirektørEiendomsavd 959 12 831
RekveHelgeUnderdirektørStørre satsinger 400 37 372
LarsenAgnetheAss.eiendomsdir.Fagstøtte & Stab 970 61 306
LarsenAgnetheSeksjonssjefProsjekt 
NygaardJan-TerjeSeksjonssjefDrift 915 64 650
WoldToneEiendomsforvalterOmråde 189401950 46 018
WoldToneEiendomsforvalterOmråde 289312950 46 018
ArnesenArvidEiendomsforvalterOmråde 3 inkl. HIB89391915 62 209
ArnesenArvidEiendomsforvalterOmråde 481556915 62 209
PettersenSverreTransportlederTransport- og parkseksjon88212452 28 282