Hjem

Religionsvitenskap

Religionshistorie(n) på 5 minutter

Program ein kan ta i religionsvitskap:

Fagkoordinator:
István Keul, professor (OBS! Michael Stausberg er vikar for Keul i oktober, november og desember)
Studierettleiar:
e-post: studierettleiar@ahkr.uib.no


Religionsvitskap 

Kommer det aldri til å bli fred i Midtøsten, og hater egentlig Jesus homofile? Hvor kommer ideen om karma fra? Hvorfor gir religiøs tro håp og støtte til flere milliarder mennesker? Og, hva er egentlig en gud?

Få ting er viktigere å stille spørsmål ved enn religion, for å forstå den moderne verden. IS halshugger fanger, og sprenger i stykker flere tusen år gamle ruiner. Hvorfor? Den amerikanske presidenten ber Gud om å velsigne USA. Hvorfor? De gamle egypterne mumifiserte sine døde. Hvorfor? Religionsvitenskap er faget som stiller spørsmål der andre serverer svar.

Religion er nemlig vevd inn i kunst og politikk, familieliv og krigføring, økonomi og lovgivning, etikk og underholdning, arbeid og vitenskap. Religionsvitenskap er et sammenlignende, krysskulturelt og historisk fag som utforsker lange linjer. Religionsvitere studerer institusjonelle religioner og religiøse forestillinger i alle deler av verden, til alle tider. Faget bygger på og bruker et mangfold av ulike vitenskapelige teorier og metoder innen både humanistiske, psykologiske og samfunnsvitenskapelige fag.

Nyhet

Jubilerer med utstilling

50 år med religionsvitenskap blir markert i utstilling.

Nyhet

Skal forebygge fordommer

Et nytt UiB-prosjekt har fått tilslag fra Forskningsrådet til å forske på hvordan skolen kan bekjempe gruppebaserte fordommer.

Utdanning

Nye studietilbud fra høsten 2017

2017 er full av muligheter. Fra høsten tilbyr UiB ny lektorutdanning i historie og religionsvitenskap.
Nyhet

UiB-professor redaktør på prestisjebok

Michael Stausberg står bak ny ambisiøs håndbok om religionsvitenskap.

religionsOraklene

ReligionsOraklene er ei gruppe religionsforskarar som svarar på spørsmål om religion og religiøsitet — spørsmål som du kanskje ikkje eingang visste at du lurte på, før no.
 

Alumni

Ferdig med ein grad i religionsvitskap? Registrer deg på UiB sin alumnusportal og hald kontakten med fagmiljøet.