Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
forskergrupper

Forskergrupper ved AHKR

Forskningen ved instituttet spenner vidt og er konsentrert i tematiske grupper.

Kollasje av tre ulike historiske bilder
Foto/ill.:
Wikimedia Commons / Colourbox

Hovedinnhold

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap har som mål å ivareta og styrke identiteten til de fire tradisjonsrike og nærstående fagene ved instituttet, og samtidig drive tverrfaglig og nyskapende samarbeid innen forskning og undervisning.

Det er 11 tverrfaglige forskergrupper ved instituttet, og alle ansatte er del av én eller flere forskergrupper. Gruppene organiserer forskningsseminarer, studentseminarer, gjesteforelesninger og andre aktiviteter innenfor sine tematiske felt.

forskergruppene