Hjem

Ansattsider

nyheter, meldinger og ytring
Nye På Høyden

På Høyden

På Høyden - intern kanal for nyheter, meldinger og ytringer for ansatte og studenter ved Universitetet i Bergen.
Etikk til frokost
Etikk til frokost
okt 30

Medforfatterskap - et stridens eple

Det hevdes i dag at en av fire artikler innen medisin og naturvitenskapelige fag inneholder uberettigete forfatterskap. Stipendiater presses av seniorforskere, og impaktfaktorer inflateres.

telefonikon

UiBs vekter- og beredskapstelefon: 55 58 80 81

Ved fare for liv, helse og sikkerhet skal alltid brannvesen (110),
politi (112) og ambulanse (113) varsles først.

Sikkerhet ved Universitetet i Bergen