Hjem

Ansattsider

Publiseringsstatistikk
A graph showing trends in publication points, total publications and publicaiton fractions for the University of Bergen and its faculties

Sterke publiseringstall for UiB

Publiseringsstatistikken 2018 for Universitetet i Bergen er nå publisert. Vi ser en tydelig vekst i både publiseringsomfang, nivå 2 andeler og internasjonalt samforfatterskap.

Klimanøytralt UiB
Sjøstjerne og hav

Slik kan UiB bli klimanøytrale

UiB har ambisøse klimamål og satser på bærekraft. Nå presenteres ulike veier til hvordan universitetet kan nå sine mål om å redusere CO2-avtrykket sitt og bli klimanøytrale innen 2030.

Nyhet

Endring i gangmønsteret mellom Sentralblokka på Haukeland og BUS 2

Det pågår no eit arbeid med å gjøre endringar i gang- og kjøremønsteret for anleggskøyretøy i området mellom Sentralblokka på Haukeland og byggetomta til BUS 2 (Barne-og ungdomsjukehuset). Entrepenøren skal lage ein ny, førebels transportvei for lastebilar og ein ny vei for gåande.

Nyhet
TMS-karriereprogram Kick-off

Nytt karriereprogram ved UiB

Trond Mohn stiftelse (TMS) og UiB har rekruttert 39 unge fremragende forskere gjennom stipendordningen TMS Starting Grant. Nå sikres mottakerne av stipendet ekstra oppfølging gjennom et nytt karriereprogram ved universitetet.

Karriere
Momentum banner

Momentum – karriereutviklingsprogram for yngre forskere

Planlegger du en karriere i akademia? Nå kan du søke opptak til karriereutviklingsprogrammet Momentum for yngre forskere ved Universitetet i Bergen. Søknadsfrist er 10. mai.

telefonikon

UiBs vekter- og beredskapstelefon: 55 58 80 81

Ved fare for liv, helse og sikkerhet skal alltid brannvesen (110),
politi (112) og ambulanse (113) varsles først.

Sikkerhet ved Universitetet i Bergen