Hjem

Ansattsider

Kommunikasjonsfrokost
Slik når du søkeren kommunikasjonsfrokost
okt 25

Slik når vi søkerne

Hva kjennetegner UiBs nye studenter? Hvordan tilpasser vi innholdet til denne målgruppen? På årets andre kommunikasjonsfrokost ser vi nærmere på brukerorientering. 

Driftsmelding fra IT-avdelingen
Kriseberedskap

Avbrudd i IT-tjenester grunnet kontinuitetstest lørdag 20. oktober

Hvordan kan vi holde viktige IT-systemer i drift hvis en større hendelse skulle inntreffe? Dette må IT-avdelingen ha planer og rutiner for. Av og til må vi prøve ut og trene på disse. Lørdag 20.10. har vi en test av våre kontinuitetsløsninger.

Verneombudsvalg
Illustrasjonsbilde

Valg av verneombud

Valg av verneombud ved UiB for perioden 2019-2020 er i gang. Har du en kollega som brenner for arbeidsmiljøet? Du kan nå foreslå kandidater til vervet.

Sikkerhetsmåned
Bildet viser en person med adgangskort synlig.

Adgangskort

Vi har et felles ansvar for at UiB er et trygt studie- og arbeidssted. Med gode rutiner for bruk av adgangskortet kan du bidra til å gjøre UiB tryggere.
BÆREKRAFTSMÅLENE
Rektor Dag Rune Olsen holder innlegg på den første Bærekraftskonferansen for universitets- og høyskolesektoren i Bergen i februar 2018.

UiB inntar lederrolle i ny langtidsplan

Revidert Langtidsplan for forskning og høyere utdanning fremhever koblingen mellom kunnskap for bærekraftig utvikling med vitenskapelig rådgivning. SDG Bergen og UiBs lederrolle for bærekraftsmålene blir nevnt eksplisitt i planen.

telefonikon

UiBs vekter- og beredskapstelefon: 55 58 80 81

Ved fare for liv, helse og sikkerhet skal alltid brannvesen (110),
politi (112) og ambulanse (113) varsles først.

Sikkerhet ved Universitetet i Bergen