Hjem

Ansattsider

Datasikkerhet

Er du sikker?

Direktøren i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet har fastslått at Norge står overfor en økende risiko for å bli rammet av datakriminalitet. Brukeren er ofte det svakeste leddet når vi utsettes for hacking. Sikrer du dine data godt nok?

Arbeidsmiljø

Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet?

Frokostseminar for ansatte og ledere.

Charter & Code

Resultater fra undersøkelse om forskeres arbeidsforhold

I februar 2018 deltok 734 vitenskapelig ansatte i spørreundersøkelsen «Bedre HR for forskere». Nå er resultatene publisert.

UiBs vekter- og beredskapstelefon: 55 58 80 81

Ved fare for liv, helse og sikkerhet skal alltid brannvesen (110),
politi (112) og ambulanse (113) varsles først.

Sikkerhet ved Universitetet i Bergen