Hjem

Ansattsider

UiB profil

Se UiB sin nye promofilm.

UiB presenterer nå en aldri så liten skrytefilm av arbeidsplassen vår. For vi tror at for å løse de store problemene må vi være på rett plass med de rette menneskene.

HMS
Bildet viser personer.

Nye verneombud for 2019-2020 er valgt

Det er valgt 170 nye verneombud og varaverneombud. June-Vibecke Knudtsen Indrevik er UiBs nye hovedverneombud. Sjekk hvem som er ditt verneombud.
Forlagsforhandlingene
Bilde av ulike nedlastningsalternativer

Last ned artikler nå

Forlagsforhandlingene med Elsevier, Springer, Wiley og Taylor & Francis, går nå på overtid, og vi kan komme til å miste tilgang til vitenskapelige artikler om kort tid

Forlagsforhandlingene
illustrasjon av en bunke tidsskrifter oppå hverandre

Forhandlingene med akademiske forlag på overtid

Norske universitet og høgskoler har avtale om tilgang til vitenskapelig litteratur med flere akademiske forlag. Nå forhandles flere avtaler med fokus på at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpen tilgjengelige innen 2024.

Nyhet
Ottesheimen

Ny søknadsperiode for hyttene på Ustaoset og Tingviken i Utne våren 2019 inkl. påsken.

Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-heimen, Ottesheimen og Butten på Ustaoset og Tingviken i Utne for våren 2019, i perioden 31. mars-23. juni 2019. Perioden er inkl. påsken.

telefonikon

UiBs vekter- og beredskapstelefon: 55 58 80 81

Ved fare for liv, helse og sikkerhet skal alltid brannvesen (110),
politi (112) og ambulanse (113) varsles først.

Sikkerhet ved Universitetet i Bergen