Hjem

Ansattsider

Opprykk
Professor

Ny søknadsfrist for opprykk til professor

Fristen for å søke opprykk til professor blir i år endra til 31.8. Endringa gjeld berre for 2019.

Den store formidlingsprisen 2019
Inga Strumke

Inga når toppen med formidling i sekken

Det er ingen motsetning mellom å hoppe på trampoline på "Newton" og beskrive relativitetsteorien i det konservative tidsskriftet Minerva, mener fysiker Inga Strümke. Nå verdsettes innsatsen med Den store formidlingsprisen for 2019.

Nyhet
bilde av jordklode

Fremtidens UiB er klimanøytralt

Innen 2030 skal UiB bli klimanøytralt. Skal målet nås, må UiBs CO2-utslipp knyttet til reiser, oppvarming, innkjøp og arealbruk reduseres kraftig.

BOTT-samarbeidet
illustrert,art over Norge med markert byene Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø

Status for BOTT saksbehandling og arkiv

BOTT saksbehandling og arkiv (BOTT SA) jobber for fullt med å planlegge systemet som skal avløse Ephorte og gi saksbehandlere en enklere arbeidshverdag. Etter sommeren blir anbudskonkurransen lyst ut.

telefonikon

UiBs vekter- og beredskapstelefon: 55 58 80 81

Ved fare for liv, helse og sikkerhet skal alltid brannvesen (110),
politi (112) og ambulanse (113) varsles først.

Sikkerhet ved Universitetet i Bergen