Hjem

Ansattsider

Treningstilbud for ansatte

Trening

Informasjon om treningstilbud for UiB ansatte i arbeidstiden.

Nyhet

Ny søknadsperiode for hyttene på Ustaoset seinhøsten 2018

Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-heimen, Ottesheimen og Butten på Ustaoset for seinhøst 2018, i perioden 14. oktober 2018 - 5. januar 2019.

Nyhet

UiB fikk tilbake Universitetsmuseet

7. august var en milepæl for det omfattende renoveringsprosjektet på Universitetsmuseet. UiB har nå igjen tatt over bygget, og kan begynne arbeidet med å få på plass nye og innovative utstillinger.

Nyhet

Bygningsmessige utbedringer på Studentsenteret

Arbeidet starter i uke 32, bassenget holdes stengt til september.

Universitetsstyresak

Høring - valgreglement og regler for styringsorganene

Forslag til nytt valgreglement og regler for styringsorganene har vært på høring med frist 1. juli. Universitetsstyret skal i møte den 30. august behandle saken

UiBs vekter- og beredskapstelefon: 55 58 80 81

Ved fare for liv, helse og sikkerhet skal alltid brannvesen (110),
politi (112) og ambulanse (113) varsles først.

Sikkerhet ved Universitetet i Bergen