Hjem

Program for universitetspedagogikk

Ivar Nordmo teaching the Basismodule kurs

Velkommen til program for universitetspedagogikk 

MANGFOLD - TVERRFAGLIGHET - UTVIKLING

Vi er Universitetet i Bergen sin enhet for opplæring, forskning og utvikling innen LÆRING og UNDERVISNING på universitetsnivå. 

Tjenester fra program for universitetspedagogikk:

Kvalitet i undervisning, veiledning og læringsmiljø er sentrale fokusområder.

  • Vi arbeider på oppdrag fra universitetsledelsen og betjener alle fag og fakulteter.
  • Vi driver universitetspedagogisk utdanning for tilsatte og studenter som har undervisningsoppgaver ved UiB.
  • Vi tilbyr konsultasjon og veiledning i universitetspedagogiske spørsmål for fagmiljøer og fakulteter.
  • Vi driver forskning og utviklingsarbeid omkring utdanningskvalitet, læring og læringsmiljø ved universitetet, i samarbeid med fagmiljøer både internt og eksternt, nasjonalt og internasjonalt.
  • Vi er organisert under Institutt for pedagogikk, ved Det psykologiske fakultet.