Hjem

Institutt for pedagogikk

Institutt for pedagogikk

Kontakt

Telefon: + 47 93442570, E-post: post@psyip.uib.no  
For studiespørsmål: studieveileder.psyfa@uib.no.
Tlf: + 47 55582710

Instituttleder: Førsteamanuensis Astrid Tolo 
Stedfortredende inst.leder: Førsteamanuensis Line Hilt 
Administrasjonssjef: Øystein Steine Larsen 

Postadresse: Postboks 7807, 5020 BERGEN
Besøksadresse: Christies gt. 13, Vektergården, 4. etg, 5015 BERGEN

NB: Alle studiespørsmål skal rettes til studieseksjonen ved Det psykologiske fakultet: 55582710 / studieveileder.psyfa@uib.no

Forskning i front
Norske rombarn

Ute er det kaldt

– Norsk rom har levd i Norge siden 1800-tallet, men er fortsatt ikke godt inkludert i norsk skole. Så lenge denne gruppen står utenfor, har vi ikke et inkluderende utdanningssystem.

Ny bok
Læreres Kollegasamtaler

Lærerers kollegasamtaler

Om profesjonalitet, lærersamarbeid og utvikling av bedre undervisning. Boken er skrevet av Førsteamanuensis Edel Karin Kvam ved Institutt for Pedagogikk

Forskerintervju
Kariane Westrheim tar imot Kurd-Akad pris for Noam Chomsky, 2017.

Noam Chomsky – en lærer for verden

Gjennom det Chomsky sier og skriver bidrar han som forsker til å øke bevisstheten om politiske mekanismer i samfunnet, og til å øke det vi kaller «political literacy» i verden.

Om instituttet

Institutt for pedagogikk har følgende fagmiljø: universitetspedagogikk, utdanningsvitenskap, spesialpedagogikk og lærerutdanning. Ved IPED er det fire forskningsgrupper: Digitale læringsfellesskap, Kunnskap, utdanning og demokrati, Spesped og Undervisningsprofesjonalitet og pedagogikk. Øverste organet ved instituttet er instituttrådet. Her er alle fagmiljøene, administrasjonen og studenter representert.