Hjem

Institutt for pedagogikk

Hovedinnhold

Bilde av Christies gate 12

Kontakt

Telefon: +47 55584800, E-post: post@psyip.uib.no  
For studiespørsmål: Informasjonssenteret ved Det psykologiske fakultet
Tlf: + 47 55582710

Instituttleder: Førsteamanuensis Kjersti Lea 
Stedfortredende inst.leder: Førsteamanuensis Anne Homme 
Administrasjonssjef: Øystein Steine Larsen 

Postadresse: Postboks 7807, 5020 BERGEN
Besøksadresse: Christies gate 12, 3. etasje, 5015 BERGEN

NB: Alle studiespørsmål skal rettes til studieseksjonen ved Det psykologiske fakultet: 55582710 / Informasjonssenteret ved Det psykologiske fakultet

Om instituttet
Instituttet forsker på pedagogiske og utdanningsvitenskapelige tema, og studieprogrammene inkluderer lærerutdanning, pedagogikk, spesialpedagogikk og universitetspedagogikk.

Publikasjoner
Oversikt over vitenskapelige publikasjoner med forfatterbidrag fra instituttets ansatte: 2023-2024