Hjem

Institutt for pedagogikk

Hovedinnhold

Bilde av Christiesgate 13

Kontakt

Telefon: 93442570, E-post: post@psyip.uib.no  
For studiespørsmål: Informasjonssenteret ved Det psykologiske fakultet
Tlf: 55582710

Instituttleder: Førsteamanuensis Astrid Tolo 
Stedfortredende inst.leder: Professor Kariane Westrheim 
Administrasjonssjef: Øystein Steine Larsen 

Postadresse: Postboks 7807, 5020 BERGEN
Besøksadresse: Christies gt. 13, Vektergården, 4. etg, 5015 BERGEN

NB: Alle studiespørsmål skal rettes til studieseksjonen ved Det psykologiske fakultet: 55582710 / Informasjonssenteret ved Det psykologiske fakultet

Om instituttet
Instituttet forsker på pedagogiske og utdanningsvitenskapelige tema, og studieprogrammene inkluderer lærerutdanning, pedagogikk, spesialpedagogikk og universitetspedagogikk.

Publikasjoner
Oversikt over vitenskapelige publikasjoner med forfatterbidrag fra instituttets ansatte: 2020-2021 

Forskerutdanning
Bente Wold og doktorander ved Det psykologiske fakultet 2017

Hva med veilederne?

Norge har hatt en formidabel vekst av doktorgradskandidater. Men hva med veilederne? En tredjedel av doktorgradskandidatene fullfører ikke.

Forsker Grand Prix
Norske rombarn

Ute er det kaldt

– Norsk rom har levd i Norge siden 1800-tallet, men er fortsatt ikke godt inkludert i norsk skole. Så lenge denne gruppen står utenfor, har vi ikke et inkluderende utdanningssystem.

Forskerintervju
Kariane Westrheim tar imot Kurd-Akad pris for Noam Chomsky, 2017.

Noam Chomsky – en lærer for verden

Gjennom det Chomsky sier og skriver bidrar han som forsker til å øke bevisstheten om politiske mekanismer i samfunnet, og til å øke det vi kaller «political literacy» i verden.