Hjem

Den Nordiske Forskerskolen for Utdanningsforskning

Hovedinnhold

Statsråd Iselin Nybø videohelsing til opningen av WNGER II 23. august 2018

Kontakt oss:

Forskerskoleleder: Professor Rune Johan Krumsvik

Administrasjon: Kåre Helleve, Fredrik Mørk Røkenes, Marius Ole Johansen

Forskerskoleansvar: Universitetet i Bergen, Det psykologiske fakultetet, Institutt for pedagogikk

Christies gate 13, 5020 BERGEN, Telefon: +47 55 58 81 49

Den nordiske forskerskolen for utdanningsforskning (tidligere WNGER II) er Nordens største forskerskole innen pedagogikk og utdanningsvitenskap, med over 20 kursholdere, 200 medlemmer og 15 medlemsinstitusjoner. Forskerskolen er en satsning på forskerutdanning på Vestlandet hvor man ønsker å skape en best mulig doktorgradsutdanning for våre doktorgradskandidater. Forskerskolen skal være et godt supplement til de eksisterende ph.d-programmene og derfor vil forskerskolen legge opp til at stipendiater tar de doktorgradskursene som passer deres progresjon og ønsker.

Målgruppen for forskerskolen er doktorgradskandidater innen pedagogikk, lærerutdanning, universitets -og høyskolepedagogikk, utdanningsvitenskap, helse -og idrettsvitenskap, spesialpedagogikk og profesjonsutøving. I tillegg til PhD-kurs tilbyr forskerskolen faste, årlige kurstilbud for doktorgradsveiledere.

Trykk her for en oversikt over kurstilbud 2024.

 

Medlemsskap WNGER II

Trykk her for å melde deg inn som personlig medlem i forskerskolen. 

 

Prioritering på kurs, seminarer og aktiviteter

Stipendiater blir prioritert som følger når det gjelder deltagelse på doktorgradskursene i WNGER II:

1. prioritet: Ph.d.-kandidater som er ansatt ved en av medlemsinstitusjonene og som er personlige medlemmer i WNGER II

2. prioritet: Andre ph.d.-kandidater som er ansatt ved en av medlemsinstitusjonene i WNGER II

3. prioritet: Fast ansatte ved medlemsinstitusjonene i WNGER II som har kvalifiseringsstipend innrettet mot en ph.d.-grad.

Fra 1. januar 2024 er det kun personlige/individuelle medlemmer av forskerskolen WNGER II, samt andre ph.d.-kandidater som er ansatt ved medlemsinstitusjonene, som har tilgang til å delta på doktorgradskursene i forskerskolen.

Fra 1. januar 2024 er det kun personlige/individuelle medlemmer av forskerskolen WNGER II som har anledning til å levere inn et akademisk paper etter kursene og få feedback på dette fra kurslederne (samt oppnå studiepoeng for dette).

Det er maksimalt 20 deltagere på hvert av WNGER II-kursene.

Trykk her for kurskalender.

 

                                                             Følg med på alle oppdateringer på WNGER II's Facebookside.

Godkjenning av kurs og emner i WNGER II

WNGER II er en forskerskole som er komplementær til ph.d.-programmene hos medlemsinstitusjonene. Både midtveisevaluering, godkjenning av opplæringsdelen, o.l. er det hver medlemsinstitusjon hvor man er tatt opp som ph.d.-kandidat som godkjenner. Ph.d.-kandidatene har selv ansvaret for å sørge for å søke sin egen medlemsinstitusjon om godkjenning for kurs og emner som man har gjennomført i WNGER II. Det er også viktig å huske på at uttellingen for kurs og emner kan variere noe fra medlemsinstitusjon til medlemsinstitusjon i WNGER II. Vi oppfordrer derfor ph.d.-kandidater om å ta kontakt med sine lokale ph.d.-ansvarlige/ph.d.-koordinatorer ved sine egne medlemsinstitusjoner angående spørsmål rundt dette. 

Stipendiater vil få tilsendt kursbevis rett etter kursene de tar i WNGER II (med unntak av UiB stipendiater som får studiepoeng ført rett inn i FS).

Stipendiater blir prioritert som følger når det gjelder deltagelse på doktorgradskursene i WNGER II: 

  • 1. prioritet: Ph.d.-kandidater som er ansatt ved en av medlemsinstitusjonene og som er personlige medlemmer i WNGER II 
  • 2. prioritet: Andre ph.d.-kandidater som er ansatt ved en av medlemsinstitusjonene i WNGER II 
  • 3. prioritet: Andre ansatte ved medlemsinstitusjonene i WNGER II

Fra 1. januar 2024 er det kun personlige/individuelle medlemmer av forskerskolen WNGER II, samt andre ph.d.-kandidater som er ansatt ved medlemsinstitusjonene, som har tilgang til å delta på doktorgradskursene i forskerskolen.

Fra 1. januar 2024 er det kun personlige/individuelle medlemmer av forskerskolen WNGER II som har anledning til å levere inn et akademisk paper etter kursene og få feedback på dette fra kurslederne (samt oppnå studiepoeng for dette).

Det er maksimalt 20 deltagere på hvert av disse WNGER II-kursene.

phd studenter