Hjem
Det psykologiske fakultet
Studentinfo

Informasjonssenteret ved Det psykologiske fakultet

Informasjonstjeneste for studenter tilknyttet studier ved Det psykologiske fakultet.

Trenger du noen å prate med? Sjekk ut Sammens pratelinje

Hva kan informasjonssenteret hjelpe deg med?

 

«Si fra!» - Gi oss tilbakemelding om læringsmiljøet! 
På siden «Si fra» kan du melde fra om mer eller mindre alvorlige hendelser, eller bekymringer knyttet til din studiehverdag og ditt læringsmiljø. Du kan og komme med forslag til hvordan ting kan gjøres bedre, og ros hvis du ønsker det.

IT-problemer?
Her får du vite hvordan du går frem for å løse dine IT-problemer:                                          Brukerstøtte for studenter