Hjem
Det psykologiske fakultet
EVU

Etter- og videreutdanningstilbud ved Det psykologiske fakultet

Vi planlegger opptak og gjennomføring av EVU-emner til høsten 2024. Det er med forbehold om et minimum antall søkere ved søknadsfristens utløp til hvert emne om de blir gjennomført eller ikke.

Hovedinnhold