Hjem

Etter- og videreutdanning

Ny videreutdanning ved UiB

Starter opp ny videreutdanning om velferdstjenester

Hvordan opplever flyktninger og asylsøkere møtet med det norske velferdssystemet? Hvordan skape tillit og utvikle gode velferdstjenester? Dette er sentrale tema for et nytt videreutdanningskurs på deltid som starter opp ved UiB høsten 2018. Søknadsfristen er utvidet til 13. august.

Nyheter

Ta videreutdanning ved UiB til høsten?

Trenger du faglig påfyll og ny kompetanse? Det er fortsatt mulige å søke på enkelte videreutdanninger ved Universitetet i Bergen. Se oversikt over kurs og søknadsfrister her.

Ny videreutdanning for lærere

Hvordan ta opp kontroversielle tema i undervisningen?

– Hva lærere ser som kontroversielle tema er ikke nødvendigvis det samme som elevene opplever som kontroversielt, sier førsteamanuensis i religionsvitenskap Marie von der Lippe. Nå starter hun og tre kolleger opp videreutdanningskurs for lærere om undervisning i kontroversielle tema.

Videreutdanning for lærere

Kompetanse for kvalitet 2018-2019

Universitetet i Bergen tilbyr videreutdanning for lærere i matematikk, naturfag, norsk og spansk gjennom Kompetanse for kvalitet-ordningen. Opptaket for 2018-2019 er no avsluttet og vi tar ikke inn nye studenter. Nytt opptak blir fra mars 2019, for studieåret 2019-2020.

UiB Alumni 

Gjennom UiB Alumni kan du som har studert ved Universitetet i Bergen holde kontakten med venner og tidligere medstudenter. I tillegg vil vi holde deg oppdatert på hva som skjer ved UiB både faglig og sosialt.

Meld deg inn i UiB Alumni nå!