Hjem

Etter- og videreutdanning

Hovedinnhold

Ta videreutdanning ved UiB

UiB Videre

Videreutdanning og deltidsstudier
ved Universitetet i Bergen

55 58 20 40 | videre@uib.no facebook.com/uibvidere
 

 

Nytt opptak 2022-2023
Videreutdanning for lærere ved UiB

Videreutdanning for lærere

Er du lærer og vil ta videreutdanning? Se oversikt over videreutdanningstilbud ved UiB, både innenfor Kompetanse for kvalitet og andre studier utenom. Vi har ledige plasser på alle studietilbud. Løpende opptak.

Nyhet
Videreutdanning og deltidsstudier ved Universitetet i Bergen

Deltidsstudier ved UiB høsten 2022

Er du på jakt etter mer kompetanse? Noe du trenger mer kunnskap om for å løse viktige oppgaver i jobben din, eller kanskje du snuser på nye karrieremuligheter? Se oversikten over videreutdanninger og deltidsstudier ved UiB og søk studieplass nå, så kan du starte til høsten!

Nytt masterprogram på deltid
Nytt masterprogram ved UiB: Executive master i kommunal ledelse

Executive master i kommunal ledelse

Å være leder i kommunal sektor i en tid med store forandringer krever en sammensatt kompetanse. UiB har utviklet et nytt tverrfaglig masterprogram skreddersydd for deg som er- eller vil bli leder i kommunal sektor. Nye emner starter opp høsten 2022. Løpende opptak så lenge vi har ledige plasser.

Videreutdanning deltid
Ny videreutdanning i samfunnsplanlegging ved Universitetet i Bergen, i samarbeid med NTNU og Universitetet i Agder

Samfunnsplanlegging og rolleforståelse i komplekse plansituasjoner

Jobber du med offentlige planprosesser og ønsker bedre kompetanse på strategiske grep og metoder i samfunnsplanlegging? Ny nettbasert videreutdanning i samfunnsplanlegging tilbys fra høsten 2022, i regi av Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder og NTNU. Søknadsfrist 1. juni 2022.

Videreutdanning deltid
Nytt kurs ved UiB: Migrasjon og inkludering i eit pedagogisk perspektiv

Profesjonelt samarbeid om barn og unge med minoritetsbakgrunn

Hvordan kan profesjonelt samarbeid rundt barn og unge med minoritetsbakgrunn bidra til sosial inkludering? Ny nettbasert videreutdanning på deltid starter høsten 2022. Løpende opptak så lenge vi har ledige plasser. Neste søknadsbehandling er 1. juni.