Hjem

Etter- og videreutdanning

Senter for krisepsykologi med nytt kurstilbud
Nytt kurstilbud ved Senter for krisepsykologi

– Tidlige støttetiltak viktig for mennesker i krise

– Det trengs et kompetanseløft for helsepersonell og andre yrkesgrupper som møter mennesker i ulike krisesituasjoner, sier Unni Heltne og May Hauken ved Senter for krisepsykologi. De har utviklet to helt nye kurs på deltid som skal gi økt kunnskap om feltet.

Kompetanse for kvalitet
Ledige plasser på videreutdanning for lærere

Videreutdanning for lærere 2019-2020

Vi har nå åpnet for suppleringsopptak til ledige plasser på videreutdanning for lærere i matematikk, naturfag, norsk og spansk. Søknadsfrist 1. august.

Forskning i museer
Sondre B. Hvam

Forsker på norsk militærhistorie under den kalde krigen

– Norsk militæraktivitet og utenlandsk militæraktivitet i Norge under den kalde krigen har havnet i skyggen av andre verdenskrig, sier Sondre B. Hvam ved Jærmuseet. Han tok forskerkurs for museumsansatte ved UiB og har siden fått publisert tre vitenskapelige artikler om temaet.

Tok vidareutdanningskurs ved UiB

Ville lære meir om kulturforskjellar

Åshild Eiken Dahle jobbar som helsesøster og var nyfiken på korleis kulturforskjellar påverkar kommunikasjonen i møte med barn og foreldre på helsestasjonen. Vidareutdanningskurset Fleirkulturell forståelse og kommunikasjon ga henne både nokre svar og meir å undre seg over.

UiB Alumni - nettverk for tidligere og nåværende UiB studenter

UiB Alumni 

Gjennom UiB Alumni kan du som har studert ved Universitetet i Bergen holde kontakten med venner og tidligere medstudenter. I tillegg vil vi holde deg oppdatert på hva som skjer ved UiB både faglig og sosialt.

Meld deg inn i UiB Alumni nå!