Hjem

Etter- og videreutdanning

Hovedinnhold

Ta videreutdanning ved UiB

UiB Videre

Videreutdanning og deltidsstudier
ved Universitetet i Bergen

55 58 20 40 | videre@uib.no facebook.com/uibvidere


Se våre tilbud av nettstudier og fleksible deltidsstudier for våren 2022. Søknadsfrister i november/desember. 

Arrangement
Lærernes dag ved Universitetet i Bergen - fredag 28. januar 2022
jan 28

Lærernes dag 2022

Velkommen til Lærernes dag fredag 28. januar! Heldigitalt arrangement for lærere og andre ansatte i skolen.

Nytt opptak 2022-2023
Videreutdanning for lærere ved UiB

Videreutdanning for lærere

Er du lærer og vil ta videreutdanning? Se oversikt over videreutdanningstilbud ved UiB, både innenfor Kompetanse for kvalitet og andre studier utenom. Søknadsfrist hos Utdanningsdirektoratet er 1. mars 2022.

Nettstudier
Nytt kurstilbud ved UiB: Innføring i statistikk

Statistikk og statiske metoder

Ønsker du å lære mer om sannsynligshetsberegning, statistikk og statistiske metoder? Nytt, nettbasert kurs starter 31.januar 2022, primært for deg som er ansatt i olje/gass/leverandørindustrien. Søknadsfrist: 20. januar

Nytt studietilbud
Ny videreutdanning: Komplisert sorg: teori og behandling

Komplisert sorg: teori og behandling

Hva skiller komplisert sorg fra vanlige sorgreaksjoner, og hvordan kan vi best forebygge- og behandle kompliserte sorgreaksjoner hos barn og voksne? Ny, nettbasert videreutdanning starter ved UiB i mars 2022. Søknadsfristen er utvidet til 1. februar.

Videreutdanning for journalister
UiB tilbyr fleksible mastergradsemner i undersøkende journalistikk

Mastergradsemner i undersøkende journalistikk

Universitetet i Bergen og Senter for undersøkende journalistikk er i gang med å utvikle fleksible mastergradsemner innenfor undersøkende journalistikk, rettet mot journalister i arbeid. De neste emnene tilbys vinteren og våren 2022. Fortløpende opptak.

UiB Alumni - nettverk for tidligere og nåværende UiB studenter

UiB Alumni 

Gjennom UiB Alumni kan du som har studert ved Universitetet i Bergen holde kontakten med venner og tidligere medstudenter. I tillegg vil vi holde deg oppdatert på hva som skjer ved UiB både faglig og sosialt.

Meld deg inn i UiB Alumni nå!