Hjem

Etter- og videreutdanning

Hovedinnhold

Ta videreutdanning ved UiB

UiB Videre

Videreutdanning og deltidsstudier
ved Universitetet i Bergen

55 58 20 40 | videre@uib.no facebook.com/uibvidere
 

Nytt masterprogram på deltid
Nytt masterprogram for departementsansatte. Illustrasjonsbilde av mennesker på en trapp

Erfaringsbasert master i offentlig forvaltning

Masterprogrammet i offentlig forvaltning handler om de store samfunnsutfordringene i vår tid, og hvordan stats- og forvaltningsapparatet kan bidra til å løse dem.

For lærere
Videreutdanning for lærere ved UiB

Videreutdanning for lærere

Vi har ledige plasser på alle våre videreutdanninger for lærere som starter høsten 2023. Løpende opptak, så lenge vi har plasser!

Erfaringsbasert masterprogram på deltid
Illustrasjon: Nytt erfaringsbasert masterprogram i krisepsykologi

Master i krisepsykologi

UiB har utviklet et helt nytt erfaringsbasert masterprogram i krisepsykologi, som skal bidra til å sikre samfunnets behov for krisepsykologisk kompetanse. Løpende opptak til enkeltemner, med oppstart høsten 2023.

Nytt kurstilbud
Kurs om korrupsjon - llustrasjonsbilde

Forebygging og avdekking av korrupsjon i næringslivet og offentlig sektor

Hva er korrupsjon? Hvordan oppstår korrupsjon og hvordan kan aktører i offentlige og private virksomheter best forebygge og avdekke mulige straffbare forhold? UiB starter opp nytt kurs på deltid høsten 2023. Løpende opptak.