Hjem

Etter- og videreutdanning

Hovedinnhold

Ta videreutdanning ved UiB

UiB Videre

Videreutdanning og deltidsstudier
ved Universitetet i Bergen

55 58 20 40 | videre@uib.no facebook.com/uibvidere


Se våre tilbud av nettstudier og fleksible deltidsstudier for våren 2022. Søknadsfrister i november/desember. 

Nyhet
Studenter på masterstudier i kommunal ledelse

I gang med masterstudier i kommunal ledelse

Hvilket handlingsrom har du som leder i kommunal sektor? Dette er tema for den første modulen i UiBs nye Executive masterprogram for kommunale ledere, hvor første kull er i gang høsten 2021.

For museumstilsette
Fugler i inngangspartiet, Universitetsmuseet i Bergen

Forsking og publisering i museum

Korleis utforme eit godt forskingsprosjekt i eige museum? Kva krevst av ein vitskapleg artikkel for å formidle forskinga? Nytt opptak til samlingsbasert vidareutdanning for museumstilsette våren 2022. Søknadsfristen er utvida til 6. desember.

Nytt studietilbud
Ny videreutdanning: Komplisert sorg: teori og behandling

Komplisert sorg: teori og behandling

Hva skiller komplisert sorg fra vanlige sorgreaksjoner, og hvordan kan vi best forebygge- og behandle kompliserte sorgreaksjoner hos barn og voksne? Ny, nettbasert videreutdanning starter ved UiB i mars 2022. Søknadsfristen er utvidet til 1. februar.

Nytt studietilbud
Nytt nettstudium ved UiB: Innføring i kunstig intelligens

Innføring i kunstig intelligens

Trenger du mer kunnskaper om maskinlæring og bruk av kunstig intelligens, særlig knyttet til automatiseringsprosesser? Nytt nettstudium starter ved UiB over nyttår. Søknadsfrist: 5. januar.

UiB Alumni - nettverk for tidligere og nåværende UiB studenter

UiB Alumni 

Gjennom UiB Alumni kan du som har studert ved Universitetet i Bergen holde kontakten med venner og tidligere medstudenter. I tillegg vil vi holde deg oppdatert på hva som skjer ved UiB både faglig og sosialt.

Meld deg inn i UiB Alumni nå!