Hjem

Etter- og videreutdanning

Hovedinnhold

Etter- og videreutdanning ved Universitetet i Bergen

UiB Videre

Videreutdanning og deltidsstudier
ved Universitetet i Bergen

Tlf: 55 58 20 40, e-post: videre@uib.no 

Fagområder: 

Nettstudier
Energiomstilling - gratis nettkurs ved UiB

Energiomstilling

Hvordan kan vi bremse klimaendringene gjennom omstilling til fornybare og mer bærekraftige energikilder? Nettkurs for deg med tilknytning til olje/gass- og leverandørindustri starter ved UiB 4. oktober. Søknadsfrist 26. september.

Nettstudier
CCUS - Carbon Capture Utilization and Storage - online course at UiB

CCUS-kurs: CO2 fangst, bruk og lagring

Jobbar du innan olje/gassindustrien og vil lære meir om CO2 fangst, -bruk og -lagring? Nettbasert kurs over 10 veker - nytt kurs startar i november 2021. Søknadsfrist: 1. oktober.

Nettstudier
Nytt nettkurs ved UiB: Innovasjon for Renovasjon og Gjenvinning

Innovasjon for Renovasjon og Gjenvinning

Hvordan kan vi jobbe systematisk med kreativitet og innovasjon for å løse sammensatte utfordringer i renovasjonsbransjen? Nettbasert kurs for ansatte i renovasjons- og gjenvinningsbransjen starter ved UiB i oktober. Søknadsfrist 29. september.

Nettstudier
Nytt nettkurs ved UiB: Fantastiske data

Fantastiske data

Data finnes overalt, men hva er data, hvor kommer de fra, og hva kan de brukes til? Nettbasert kurs for ansatte i renovasjons- og gjenvinningsbransjen starter ved UiB i oktober. Søknadsfrist 29. september.

Nettstudier
Nytt nettkurs ved UiB: Avmystifisering av kunstig intelligens

Avmystifisering av kunstig intelligens

Hva er egentlig kunstig intelligens (AI)? Hva kan vi bruke det til, både generelt og i arbeidet med SMART cities spesielt? Nettbasert kurs for ansatte i renovasjons- og gjenvinningsbransjen starter ved UiB i oktober. Søknadsfrist 13. oktober.

UiB Alumni - nettverk for tidligere og nåværende UiB studenter

UiB Alumni 

Gjennom UiB Alumni kan du som har studert ved Universitetet i Bergen holde kontakten med venner og tidligere medstudenter. I tillegg vil vi holde deg oppdatert på hva som skjer ved UiB både faglig og sosialt.

Meld deg inn i UiB Alumni nå!