Hjem

Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanning ved Universitetet i Bergen

UiB Videre
Etter- og videreutdanning ved Universitetet i Bergen

Tlf: 55 58 20 40, e-post: videre@uib.no 
 

 

Nytt opptak 2021-2022
Videreutdanning for lærere ved UiB

Videreutdanning for lærere

Er du lærer og vil ta videreutdanning 2021-2022? Her får du oversikt over UiBs fagtilbud innenfor Kompetanse for kvalitet samt andre aktuelle videreutdanninger for lærere. Husk å søke via Utdanningsdirektoratet innen 1. mars!

Ny kurspakke for næringslivet
Ny kurspakke for næringslivet: Teknologi for forretningsutvikling

Teknologi for forretningsutvikling

Trenger du mer kompetanse om teknologi og drivere for digital omstilling? UiB og HVL tilbyr en kurspakke for ledere og ansatte i næringslivet som vil lære mer om programmering, stordata, maskinlæring og innebygde systemer. Pakken består av fleksible moduler som kan tas på deltid ved siden av jobb.

Studere hjemmefra
Ta gratis nettkurs ved UiB høsten 2020

Nettstudier ved UiB

Her finner du en oversikt over nettbaserte kurs, deltidsstudier og videreutdanninger ved Universitetet i Bergen.

UiB Alumni - nettverk for tidligere og nåværende UiB studenter

UiB Alumni 

Gjennom UiB Alumni kan du som har studert ved Universitetet i Bergen holde kontakten med venner og tidligere medstudenter. I tillegg vil vi holde deg oppdatert på hva som skjer ved UiB både faglig og sosialt.

Meld deg inn i UiB Alumni nå!