Hjem

Etter- og videreutdanning

Nytt opptak nå
Design Thinking - deltidsstudium ved UiB, NHH og HVL 2021

Design Thinking

Design Thinking er en videreutdanning i skjæringspunktet mellom design, teknologi og økonomi som gjennomføres med åtte intensive samlinger over ett år. Studiet er et samarbeid mellom UiB, HVL og NHH. Søknadsfrist: 24. september.

Dagskurs ved UiB
Ta dagskurs ved Det juridiske fakultet, UiB høsten 2020

Ta kurs ved Det juridiske fakultet høsten 2020

Trenger du mer kunnskap om EØS-regelverk, rettslige krav i forvaltningen eller kommunal saksbehandling? Ta korte dagskurs ved Det juridisk fakultet høsten 2020. Påmeldingsfrist: 1. oktober.

Studere hjemmefra
Nettbaserte vidareutdanningskurs ved UiB

Nettbasert videreutdanning ved UiB

Her finner du en oversikt over alle nettbaserte kurs og videreutdanninger ved Universitetet i Bergen.

UiB Alumni - nettverk for tidligere og nåværende UiB studenter

UiB Alumni 

Gjennom UiB Alumni kan du som har studert ved Universitetet i Bergen holde kontakten med venner og tidligere medstudenter. I tillegg vil vi holde deg oppdatert på hva som skjer ved UiB både faglig og sosialt.

Meld deg inn i UiB Alumni nå!