Hjem

Etter- og videreutdanning

Hovedinnhold

Ta videreutdanning ved UiB

UiB Videre

Videreutdanning og deltidsstudier
ved Universitetet i Bergen

55 58 20 40 | videre@uib.no facebook.com/uibvidere
 

Nettstudier og deltidsstudier
Videreutdanning og deltidsstudier ved Universitetet i Bergen

Deltidsstudier ved UiB våren 2023

Er du på jakt etter mer kompetanse? Noe du trenger mer kunnskap om for å løse viktige oppgaver i jobben din, eller kanskje du snuser på nye karrieremuligheter? Se oversikten over videreutdanninger og deltidsstudier ved UiB og søk studieplass nå, så kan du starte i januar 2023!

Ny videreutdanning
Ny videreutdanning ved UIB: Menneskerettigheter i helse og sosialfaglig arbeid

Menneskerettigheter i helse- og sosialfaglig arbeid

Å arbeide med mennesker innebærer å forvalte andres grunnleggende rettigheter. Hvordan kan ansatte i helse- og sosialsektoren fremme den enkeltes autonomi og verdighet, samt forebygge menneskerettighetsbrudd og -krenkelser? Nytt deltidsstudium starter ved UiB i januar 2023. Åpent for søknader nå!

Videreutdanning på deltid
Nytt deltidsstudium ved UiB: Flerkulturell forståelse og kommunikasjon

Flerkulturell forståelse og kommunikasjon

Hvordan kan flerkulturell forståelse bidra til god kommunikasjon i møte med flyktninger og innvandrere i helsevesenet, barnevernet, mottakssektoren og arbeidslivet forøvrig? Deltidsstudium ved UiB våren 2023. Fremdeles ledige plasser, søknadsfrist 2. januar.

Videreutdanning for journalister
Fleksible masteremner i undersøkende journalistikk ved SUJO og Universitetet i Bergen

Masteremner i undersøkende journalistikk

Senter for undersøkende journalistikk og UiB tilbyr mastergradsemner på deltid i undersøkende journalistikk, rettet mot journalister og redaktører. Suppleringsopptak til ledige plasser, fortløpende opptak så lenge vi har ledige plasser.

Ta master på deltid
Nytt masterprogram ved UiB: Executive master i kommunal ledelse

Executive master i kommunal ledelse

UiB har utviklet et nytt tverrfaglig masterprogram skreddersydd for deg som er- eller vil bli leder i kommunal sektor. Vi åpner for nye søknader fra mars 2023.