Hjem

Universitetsbiblioteket

Læringsenter med studenter som jobber.
Nyhet
bok

Bibliotek for matematisk-naturvitenskapelige fag utvider åpningstidene

Med ditt student- og ansattkort har du fra 21. august tilgang til biblioteket frem til kl. 22.00 på hverdager, og kl. 08.00-20.00 på lørdager og søndager

Åpne forskningsdata
Logo DataverseNo

Arkiv for åpne forskningsdata ved UiB

Universitetsbiblioteket inngår samarbeid med Universitet i Tromsø - Norges arktiske universitet, om DataverseNO.

Publiseringsstatistikk
A graph showing trends in publication points, total publications and publicaiton fractions for the University of Bergen and its faculties

Sterke publiseringstall for UiB

Publiseringsstatistikken 2018 for Universitetet i Bergen er nå publisert. Vi ser en tydelig vekst i både publiseringsomfang, nivå 2 andeler og internasjonalt samforfatterskap.

Digital innlevering
To doktorander går gjennom portal

Ny innleveringsløsning for godkjente avhandlinger

Alle fakulteter tar i bruk Avhandlingsportalen for innlevering av doktorgradsavhandlinger ved UiB mandag den 8.april 2019.  Det nye systemet vil levere avhandlinger til trykking, digital arkivering og tilgjengeliggjøring i BORA. Portalen vil innen kort tid også levere pressemeldinger og...

Akademisk lunsj
Professor Ståle Einarsen
sep 25

Akademisk lunsj: Mobbing og trakassering i arbeidslivet

Vi tilbringer en stor del av våre voksne liv i arbeid. Arbeidsmiljøloven ble utformet for å legge viktige føringer for det, men hva når det likevel går galt?