Hjem
Universitetsbiblioteket
Meråpent

Meråpent og døgnåpent bibliotek

Bibliotek for juridiske fag, Bibliotek for matematisk-naturvitenskapelige fag og Bibliotek for medisin tilbyr meråpent bibliotek. Bibliotek for samfunnsvitenskap, musikk og psykologi er døgnåpent. Dette betyr at du som student eller ansatt har tilgang til biblioteket også utenom betjent åpningstid.

Hovedinnhold

Tilgang

Alle ansatte og studenter ved universitetet har tilgang til våre ubetjente bibliotek.  Du låser deg inn med student-/ansattkort og pinkode. Tilgang til biblioteket forutsetter at du også har kortadgang til bygget.

Bygningene kan være lukket på hellig- og høytidsdager.

Åpningstid

Se de enkelte biblioteks åpningstider.

Hvordan ivaretas brukernes sikkerhet når biblioteket er ubetjent?

Av hensyn til din sikkerhet og for å beskytte bibliotekets inventar og utstyr, er det installert sikkerhetskamera. Kameraet er aktivt 24/7, og opptak oppbevares etter gjeldende lover og forskrifter.

Ikke slipp andre inn med ditt kort.

Trivselsregler

  • Vis hensyn til medstudenter.
  • Takk for at du rydder opp etter deg og forlater arbeidsplassen din i den tilstanden du selv fant den.
  • Husk å registrere lån av bøker og annet materiale du vil ha med deg hjem. 

Hjelp og veiledning

Dersom du trenger hjelp med informasjonssøk eller referansehåndtering, kan du sende en epost, bestille veiledning hos en bibliotekar eller kontakte oss i vår betjente åpningstid.

Nødnumre

Universitetets vekter- og beredskapstelefon: 55 58 80 81
Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113