Hjem
Spesialsamlingene
Spesialsamlingene

Manuskript- og librarsamlingen

Tegning fra den franske håndskrevne bønneboken MS 504 fra ca 1350.
To sider fra den franske håndskrevne bønneboken fra ca 1350, Ms 504.
Foto/ill.:
Manuskript- og librarsamlingen

Hovedinnhold

Manuskript- og librarsamlingen har røtter tilbake til etableringen av Bergens Museum og museets bibliotek i 1825. Innsamling av materiale til det nye biblioteket var en sentral del av museets virksomhet. Da Universitetsbiblioteket ble opprettet i 1948, fulgte hele den brokete samlingen med manuskripter, skinnbrev, kart, sjeldne boksamlinger og antikvariske bøker over til den nye institusjonen, og er i dag grunnstammen i Manuskript- og librarsamlingen.

Vi bevarer og formidler et bredt spekter av samlinger og arkivmateriale: diplomer, middelalderfragmenter, kart, plansjeverk, brevsamlinger, fotografier, sjeldne og store antikvariske boksamlinger, og manuskripter – bl.a. de bergenske Nordlandshandelsarkivene og de bergenske Laugsarkivene, og en stor samling arkivmateriale etter museets grunnlegger W.F.K. Christie. Vi har store samlinger med aviser, både i original og på mikrofilm.

I tillegg til å motta arkivmateriale fra private givere, har Manuskript- og librarsamlingen ansvaret for innsamling og bevaring av forskningsmateriale fra fagmiljøene ved Universitetet i Bergen. Vi samarbeider med forskere og fagmiljøer, forfattere, forlag, aviser, i tillegg til omfattende formidlingsvirksomhet for et allment publikum, bl.a. gjennom bøker, filmer, foredrag og artikler.

Materiale fra samlingene blir fortløpende digitalisert og tilgjengeliggjort i Spesialsamlingens visningsportal Marcus. Her presenteres det jevnlig nettutstillinger, i tillegg lager vi fysiske utstillinger i våre egne lokaler. Innholdet i Marcus brukes som en digital ressurs for undervisning, videreformidling og nettverksbygging gjennom sosiale medier.

Manuskript- og librarsamlingen holder til i 1. etasje i HF-bygget, Sydnesplass 7. Materiale fra samlingene er tilgjengelig på vår lesesal.