Hjem
Spesialsamlingene

Log-off & Read-on

Log Off & Read On er et tilbud fra Universitetsbiblioteket til deg som vil lese faglitteratur uten digitale forstyrrelser! Log Off & Read On is an offer from the University Library for those who want to read non-fiction without digital distractions!

Åpent areal med arbeidsbord og bokhyller, Universitetsbiblioteket.
Arbeidsbord i åpent areal hos Manuskript- og librarsamlingen og Skeivt Arkiv.
Foto/ill.:
UBB.

Hovedinnhold

"The ability to study while phones are off limits. Very useful when the phone is shiny and you have a magpie brain", Saskia, MA-student høsten 2023.

"At least 80% of the work I did on my essay wouldn't have happened without log-off & read-on", Ambra, MA-student høsten 2023.

(More in English below)
Vi tilbyr en plass for deg som trenger en unnskyldning til å starte på lesing av pensum eller få skrevet sitatene til den oppgaven du har utsatt så lenge. En plass hvor du kan sitte sammen med medstudenter for inspirasjon, sosialisering og, ikke minst, motivasjon i en hektisk studiehverdag preget av digitale distraksjoner.

Log Off & Read On arrangeres torsdager mellom klokken 10.15 og 15.30, og er satt opp i tre økter, med avsatt tid for lunsjpause. Det vil være mulig å delta på en enkel økt eller alle tre, dette er helt opp til deg! 

Våre krav er at du:
Tar med litteratur i bokform, PDF eller på PC. Slår av og legger vekk mobil og SoMe, og setter deg godt til rette i våre lokaler for et par timers produktiv lesning.

Dette tilbudet er et samarbeid mellom Skeivt Arkiv og Manuskript- og librarsamlingen ved Spesialsamlingene.

Hvor finner du oss? 
I 1. etasje på HF-bygget (Sydnesplassen 7), til høyre, innerst i gangen.

Når skjer det? 
Torsdager mellom klokken 10.15 og 15.30.
Første økt kl. 10.15-11.30
Lunsj
Andre økt kl. 12.30-14.00 
Tredje økt kl. 14.15-15.30

Er du interessert? Kontakt oss, så får du epost i forkant hver gang arrangementet går. Opplegget er avhengig av at det er nok personer som ønsker å være med. Det gjør du HER!

Information in English:
We offer a place for those who need an excuse to start reading the syllabus or have the quotes written for the assignment you have postponed for so long. A place where you can sit together with fellow students for inspiration, socialization and, not least, motivation in a hectic study day characterized by digital distractions.

Log Off & Read On is held on Thursdays between 10.15 and 15.30, and is set up in three sessions, with time set aside for lunch break. It will be possible to attend a single session or all three, this is entirely up to you!
Our requirements are that you: Includes literature in book form, PDF or on PC. Switches off and puts away mobile and SoMe, and puts you comfortable in our premises for a couple of hours of productive reading.

This offer is a collaboration between Skeivt Arkiv and the Manuscript and Librarian Collection at the Special Collections. 
Where can you find us? On the 1st floor of the HF building (Sydnesplassen 7), to the right, at the end of the hallway.

When does it happen? 
Thursdays between 10:15 a.m. and 3:30 p.m. 
First session 10.15-11.30 
Lunch 
Second session 12:30-14:00 
Third session 2:15 p.m. to 3:30 p.m.

Are you interested? Contact us and you will receive an email in advance every time the event is held. The program depends on there being enough people who want to join. You do that HERE!